EN + FI

In English / suomeksi

EN, English: There is explanation in English, marked EN

FI, Suomeksi: Tällä sivulla on selvitystä myös suomeksi, merkitty FI.

EN + FI / Addresses / Osoitteita / www

Lausunnoista osoitteista tarkempaa tietoa

EN: I collected web page addresses of different consultations to the following PDF document:
Web pages for different consultations

FI: Keräsin erilaisten lausuntojen www-sivujen tiedot seuraavaan PDF-asiakirjaan:
Erilaisten kyselyiden www-sivuja

 

NOTE / HUOMIO:
FI: Kyseessä on versio 1 asiakirjasta (13. toukokuuta 2017)
EN: This is version 1 of the document (13 May 2017).

EN: Opinions

In written form

I have named my papers as "Opinions". One could think that some sort of legal entity, e.g. trade association, have certain positions.

Anyway.

Commission of the European Union have these consultations and generally speaking different interest groups have their say as official positions, aka. position papers.

Since I am an individual citizen of Finland, I have just said my papers being "Opinions".

Possibly some organisation will have my opinion as their official position.

You can find my opinion papers written in English in this page. There are some Finnish opinion papers also.

In English there is the term "Letters to the Editor", which in Finland is "Mielipidekirjoitus", i.e. Opinion-Written or Opinion-Script. On the other hand "Opinion" (Mielipide) generally speaking means a little bit different thing in Finnish.

WordWeb (5.5. version) definition of "Opinion": The legal document stating the reasons for a judicial decision.

FI: Lausunnot

Mitä ihmeen lausuntoja?

Olen tehnyt muutaman lausunnon, kun on kysytty kansalaisten mielipiteitä.

Tietysti näihin lausuntoihin pitää suhtautua tietyllä rauhallisuudella. Toisaalta on niinkin, että virkamiehet valmistelevat erilaisia aloitteita, ja tällöin voi myös vaikuttaa. Lisäksi voi ajatella, että joissain tapauksissa kansalaisten vastauksia luetaan, ja hyvää tahtoa löytyy.

EN: Opinion 181: ERP Success / ERP Failure

in English

19 September 2023 -> Updated on 27 September 2023

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_181

My opinion is on this file:
ERP_Google_Search__27_September_2023.pdf

FI: Lausunto 180: Esitelmä erilaisiin aiheisiin liittyen

Suomeksi

Alkaen 18.12.2022 - esitelmää on päivitetty useamman kerran

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_180

Tämä teksti ei ole virallinen vastaus viralliseen lausuntopyyntöön perustuen.

Tässä esitelmässä käsittelen erityisesti isoja suljettuja järjestelmiä sekä näytön, näppäimistön ja hiiren muodostamaa käyttöliittymäkokonaisuutta

Kummassakin asiassa sain oivalluksen 26.10.2022 nukkumaan mennessä.

Tekemäni teksti on seuraavassa PDF-tiedostossa:
Esitelma_6_10_2023_versio_13.pdf

FI: Lausunto 179: Vuoden 2022 puoluekokouksen aloite

suomeksi

23. heinäkuuta 2022

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_179

Vuoden 2022 puoluekokousaloitteen teksti ja vastaus puoluekokousaloitteeseen löytyy seuraavasta tiedostosta:
TIEDOTE_Puoluekokous_2022_Aloitevastaus.pdf

EN: Opinion 178: United Nations Cybercrime Convention - authorising negotiations

in English

9 February 2022

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_178

My opinion is on this file:
United_Nations_Cybercrime_Convention_authorising_negotiations_2022_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 9 February 2022, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13336-United-Nations-Cybercrime-Convention-authorising-negotiations_en

EN: Opinion 177: Minimum Income Guarantee

in English

13 September 2021

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_177

My opinion is on this file:
Minimum_Income_Guarantee_2021_Jukka_Rannila.pdf

The web page of the consultation worked on 13 September 2021, check here:
https://www.ideas.gov.scot/minimum-income-guarantee-share-your-views

EN: Opinion 176: Upgrading digital company law

in English

16 August 2021

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_176

My opinion is on this file:
Upgrading_digital_company_law_2021_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 16 August 2021, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13055-Upgrading-digital-company-law_en

EN: Opinion 175: EU financial system - supervisory data strategy

in English

14 June 2021

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_175

My opinion is on this file:
EU_financial_system_supervisory_data_strategy_2021_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 14 June 2021, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13023-EU-financial-system-supervisory-data-strategy_en

EN: Opinion 174: Data Act (& amended rules on the legal protection of databases)

in English

11 June 2021

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_174

My opinion is on this file:
Data_Act_&_Databases_2021_Jukka_Rannila.pdf

The web page of the consultation worked on 11 June 2021, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13045-Data-Act-&-amended-rules-on-the-legal-protection-of-databases_en

EN: Opinion 173: Declaration of Digital Principles

in English

7 June 2021

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_173

My opinion is on this file:
Declaration_of_Digital_Principles_2020_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 7 June 2021, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13017-Declaration-of-Digital-Principles-the-'European-way'-for-the-digital-society_en

EN: Opinion 172: Guidance on tackling disinformation (update)

in English

28 April 2021

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_172

My opinion is on this file:
Guidance_on_strengthening_the_Code_of_Practice_on_Disinformation_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 28 April 2021, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12968-Guidance-on-tackling-disinformation

FI: Lausunto 171: Naisten vapaaehtoista asepalvelusta koskevan sääntelyn uudistaminen

suomeksi

21 huhtikuuta 2021

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_171

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_30_Naisten_vapaaehtoinen_asepalvelus.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 21 huhtikuuta 2021:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=25002b70-50ee-4d6e-865e-e7aad9cab1dd

EN: Opinion 170: Data sharing in the EU - common European data spaces (new rules)

in English

5 February 2021

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_170

My opinion is on this file:
Data_sharing_in_the_EU_Jukka_Rannila.pdf

The web page of the consultation worked on 5 February 2021, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12491-Legislative-framework-for-the-governance-of-common-European-data-spaces

EN: Opinion 169: Fighting child sexual abuse: detection, removal and reporting of illegal content online

in English

29 December 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_169

My opinion is on this file:
Fighting_child_sexual_abuse_content_online_2020.pdf

The web page of the consultation worked on 29 December 2020, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12726-Child-sexual-abuse-online-detection-removal-and-reporting-

FI: Lausunto 168: Vuoden 2020 puoluekokouksen aloite

suomeksi

12. joulukuuta 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_168

Puoluekokousaloitteen teksti ja vastaus puoluekokousaloitteeseen löytyy seuraavasta tiedostosta:
TIEDOTE_Puoluekokous_2020_aloitevastaukset.pdf

EN: Opinion 167: Interoperable digital public services - European Interoperability Framework evaluation & strategy

in English

11 November 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_167

My opinion is on this file:
EIF_evaluation_2020_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 11 November 2020, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12579-European-Interoperability-Framework-EIF-evaluation-and-EU-governments-interoperability-strategy

EN: Opinion 166: Sharing information between national business registers

in English

1 September 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_166

My opinion is on this file:
sharing_information_between_national_business_registers_2020_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 1 September 2020, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11996-Detailed-rules-on-certain-aspects-of-the-use-of-digital-tools-and-processes-in-company-law

EN: Opinion 165: Legislative framework for the governance of common European data spaces

in English

30 July 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_165

My opinion is on this file:
governance_of_common_European_data_spaces_2020_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 30 July 2020, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12491-Data-sharing-in-the-EU-common-European-data-spaces-new-rules-

EN: Opinion 164: NSW Cyber Security Strategy

in English

27 July 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_164

My opinion is on this file:
NSW_Cyber_Security_Strategy_2020_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 27 July 2020, check here:
https://www.nsw.gov.au/have-your-say/nsw-cyber-security-strategy

EN: Opinion 163: Government access to vehicle-generated data

in English

1 July 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_163

My opinion is on this file:
Government_access_to_vehicle_generated_data.pdf

The web page of the consultation worked on 1 July 2020, check here:
https://www.ntc.gov.au/transport-reform/ntc-projects/government-access-vehicle-generated-data

EN: Opinion 162: Digital Services Act package: ex ante regulatory instrument of very large online platforms acting as gatekeepers

in English

28 June 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_162

My opinion is on this file:
ex_ante_regulatory_instrument_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 28 June 2020, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12418-Digital-Services-Act-package-ex-ante-regulatory-instrument-of-very-large-online-platforms-acting-as-gatekeepers

EN: Opinion 161: New Competition Tool ('NCT')

in English

24 June 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_161

My opinion is on this file:
New_Competition_Tool_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 24 June 2020, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12416-New-competition-tool

FI: Lausunto 160: Oppivelvollisuuden laajentaminen

suomeksi

12.6.2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_160

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_29_Oppivelvollisuuden_laajentaminen_JUKKA_RANNILA.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 12.6.2020:
https://minedu.fi/oppivelvollisuus-hanketiedot-ja-asiakirjat

EN: Opinion 159: EU competition law - market definition notice (evaluation)

in English

14 May 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_159

My opinion is on this file:
market_definition_notice_(evaluation)_2020_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 14 May 2020, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12325-Evaluation-of-the-Commission-Notice-on-market-definition-in-EU-competition-law

Evaluation roadmap can be read on the following document
090166e5cdcd3439.pdf

EN:
Referenced COMMISSION NOTICE on the definition of relevant market for the purposes of Community competition law (97 / C 372 / 03) can be read on the following document:
CELEX_31997Y1209(01)_EN_TXT.pdf

FI:
Viitattu KOMISSION TIEDONANTO merkityksellisten markkinoiden määritelmästä yhteisön kilpailuoikeuden kannalta (97 / C 372 / 03) on luettavissa seuraavassa tiedostossa:
CELEX_31997Y1209(01)_FI_TXT.pdf

FI: Lausunto 158: Avoimuusrekisteri

suomeksi

27. huhtikuuta 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_158

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_28_avoimuusrekisteri_2020_JUKKA_RANNILA.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 27.4.2020:
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/448/osallistuminen/831/kysely/
Avoimuusrekisteri - Oikeusministeriö

FI: Lausunto 157: Lausuntopyyntö henkilötunnuksen uudistamista pohtineen työryhmän loppuraportista

suomeksi

16. huhtikuuta 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_157

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_27_Henkilotunnuksen_uudistaminen_2020_JUKKA_RANNILA.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 16. huhtikuuta 2020:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=23b12947-5bac-409f-a58e-6a63d96073aa&out=1

Asiaan liittyvä raportti löytyy seuraavasta osoitteesta:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-296-3

EN: Opinion 156: Elements of the data for "ICT usage and e-commerce" for the reference year 2021

in English

15 April 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_156

My opinion is on this file:
data_for_ICT_usage_and_e-commerce_2021_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 15 April 2020, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/7566551-Elements-of-the-data-for-ICT-usage-and-e-commerce-for-the-reference-year-2021

FI: Lausunto 155: Perusteltuja näkemyksiä tehdystä taksiuudistuksesta

Suomeksi

7. huhtikuuta 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_155

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
Lausunto_Jukka_RANNILA-taksiuudistus.pdf

EN: Opinion 154: Strengthen the exchange of information framework in the field of taxation

in English

1 April 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_154

My opinion is on this file:
exchange_of_information_framework_in_the_field_of_taxation_JUKKA_RANNILA.pdf

EU survey opinion is on this file:
exchange_of_information_framework_in_the_field_of_taxation_JUKKA_RANNILA_EU_survey.pdf

The web page of the consultation worked on 1 April 2020, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12157-Strengthen-the-exchange-of-information-framework-in-the-field-of-taxation-/public-consultation

EN: Opinion 153: Voluntary Code of Practice: A call for views

in English

29 February 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_153

My opinion is on this file:
Code_of_Practice_Securing_IoT_2020_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 29 February 2020, check here:
https://www.homeaffairs.gov.au/reports-and-publications/submissions-and-discussion-papers/code-of-practice

EN: Opinion 152: Revision of the Non-Financial Reporting Directive

in English

23 February 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_152

My opinion is on this file:
Revision_of_Non-Financial_Reporting_Directive_2020_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 23 February 2020, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-580716_en

FI: Lausunto 151: Arviomuistio taksisääntelyn toimivuudesta

Suomeksi

20. helmikuuta 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_151

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_26_Arviomuistio_taksisaantelyn_toimivuudesta_JUKKA_RANNILA.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 20.2.2020:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=745731da-5962-4686-945e-5ba4170ac318

EN: Opinion 150: Consultation on a new Online Safety Act

in English

18 February 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_150

My opinion is on this file:
new_Online_Safety_Act_Australia_JUKKA_RANNILA_2020.pdf

The web page of the consultation worked on 18 February 2020, check here:
https://www.communications.gov.au/have-your-say/consultation-new-online-safety-act

FI: Lausunto 149: liikenteen automaation toimenpide- ja lainsäädäntösuunnitelman valmistelua koskeva arviomuistio

Suomeksi

16.2.2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_149

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_25_liikenteen_automaatio_arviomuistio_2019.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 16.2.2020:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=977434bf-8778-4b95-9520-23b845ce3876

EN: Opinion 148: Updating Victoria's Open Data Policy

in English

21 January 2020

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_148

My opinion is on this file:
Updating_Victorias_Open_Data_Policy_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 21 January 2020, check here:
https://engage.vic.gov.au/open-data-policy-update

EN: Opinion 147: EU customs procedures - developing and upgrading electronic systems

in English

16 October 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_147

My opinion is on this file:
EU_customs_procedures_electronic_systems_2019_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 16 October 2019, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-6019567_en

EN: Opinion 146: Draft CWA by the CEN/WS - Journalism Trust Initiative

in English

26 September 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_146

My opinion is on this file:
Comments_by_JUKKA_RANNILA_Journalism_Trust_Initiative_2019.pdf

The web page of the consultation worked on 26 September 2019, check here:
https://www.cen.eu/News/Workshops/Pages/WS-2019-013.aspx

EN: Opinion 145: CleanBC - Plastics Action Plan

in English

15 August 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_145

My opinion is on this file:
British_Columbia_Plastic_Consultation_2019_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 15 August 2019, check here:
https://engage.gov.bc.ca/govtogetherbc/consultation/cleanbc-plastics-action-plan/

EN: Opinion 144: Digitisation and online access of cultural material and digital preservation (evaluation)

in English

14 August 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_144

My opinion is on this file:
Evaluation_2011_711_EU_Recommendation_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 14 August 2019, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3806289_en

FI: Lausunto 143: Avoimen hallinnon 4. toimintaohjelman luonnos 2019-2023

Suomeksi

13. elokuuta 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_143

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_24_Avoimen_hallinnon_4_toimintaohjelman_luonnos_2019-2023.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 13.8.2019:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=018355a9-667e-49f5-8874-3a634ae943cc

EN: Opinion 142: Horizon Europe (two consultations)

in English

12 August 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_142

My opinion is on this file:
Horizon_Europe_programme_2019_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of two consultation worked on 12 August 2019, check here:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972300_en

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4972315_en

EN: Opinion 141: Farm Accountancy Data Network

in English

9 August 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_141

My opinion is on this file:
Farm_Accountancy_Data_Network_2019_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 9 August 2019, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-4941562_en

EN: Opinion 140: Smart Data

in English

5 August 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_140

My opinion is on this file:
Smart_data_2019_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 5 August 2019, check here:
https://www.gov.uk/government/consultations/smart-data-putting-consumers-in-control-of-their-data-and-enabling-innovation

EN: Opinion 139: Information management system for official controls Regulation (IMSOC)

in English

14 June 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_139

14.12.2019: Tein aikanaan kyselyn www-sivun julkaisusta, koska varsinaisen kyselyn www-sivu oli kadoksissa jonkin aikaa.

14.12.2019: Eri vaiheiden jälkeen kyselylle on pysyvä www-sivu.

14 December 2019: I made some questions about the missing web page of this consultation.

14 December 2019: After some delays the web page of this consultation was finally published.

The web page of the consultation worked on 14 December 2019, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3294976_en

My opinion is on this file:
IMSOC_Regulation_2019_JUKKA_RANNILA.pdf

EN: Opinion 138: Online Harms White Paper

In English

28 June 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_138

My opinion is on this file:
Online_Harms_White_Paper_2019_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 28 June 2019, check here:
https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper

FI: Lausunto 137: SOTE-asiakastietojen toissijaisen käytön kokonaisarkkitehtuuri (versio 0.9)

Suomeksi

24. kesäkuuta 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_137

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_23_SOTE-tietojen_toissijaisen_kayton_kokonaisarkkitehtuuri_2019_JUKKA_RANNILA.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 24.6.2019:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3173a027-9683-4a13-8fa4-8c4fc82eb6eb&out=1

FI: Lausunto 136: Lausunto kansalaispalvelun luonnokseen perustuen

Suomeksi

17. kesäkuuta 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_136

Tässä kohtaa voi todeta, etä Suomen Keskusta rp:n kansalaispalvelun malli on hyväksytty aikanaan - siis ennen 17.6.2019.

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
Keskustan_kansalaispalvelusmallin_luonnos_2018_OMA_LAUSUNTO.pdf

Suomen Keskusta rp:n kansalaispalvelun malli on julkaistu seuraavalla www-sivulla:
https://www.keskusta.fi/Suomeksi/Ohjelmia-ja-politiikkaa/Uusia-ohjelmia-ja-linjauksia/Kansalaispalvelusmalli

Tallensin mainitun www-sivun PDF-tiedostoksi seuraavaan PDF-tiedostoon:
Keskusta_kansalaispalvelun_malli_2019_PDF.pdf

EN: Opinion 135: Automated vehicle trialling code of practice: invitation to comment

In English

6 May 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_135

My opinion is on this file:
UK_Automated_vehicle_trialling_code_of_practice_Jukka_RANNILA_2019.pdf

The web page of the consultation worked on 6 May 2019, check here:
https://www.gov.uk/government/consultations/automated-vehicle-trialling-code-of-practice-invitation-to-comment

EN: Opinion 134: Update Implementing act on technical arrangements for the systems defined by UCC

In English

6 April 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_134

My opinion is on this file:
technical_arrangements_for_the_systems_defined_by_UCC_2019_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 6 April 2019, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1575962_en

EN: Opinion 133: standard forms for the publication of notices in the field of public procurement ("eForms")

In English

7 March 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_133

My opinion is on this file:
standard_forms_for_procurement_notices_2019_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 9 March 2019, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-797630_en

EN: Opinion 132: Informative guidance on the Regulation on the Free flow of non-personal data

In English

2 March 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_132

My opinion is on this file:
JUKKA_RANNILA_Informative_guidance_2019.pdf

The web page of the consultation worked on 2 March 2019, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6446221_en

FI: Lausunto 131: positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä

Suomeksi

17. joulukuuta 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_131

Lausuntoon liittyvä PDF-on seuraavassa linkissä:
EDK_22_positiivisia_luottotietoja_koskevan_jarjestelman_edellytyksista.pdf

Lausuntoon liittyvä www-sivun linkki on seuraava:
Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä - diaarinumero: OM 13/014/2017

FI: Lausunto 130: Lausunto tietoyhteiskuntalinjauksen luonnokseen perustuen

Suomeksi

30. heinäkuuta 2018 (lisätty kotisivulle 14.12.2018)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_130

Tässä kohtaa voi todeta, etä Suomen Keskusta rp:n Keskustan tietoyhteiskuntalinjaus on hyväksytty Keskustan puoluehallituksessa 13.9.2018
Keskustan_tietoyhteiskuntalinjaus_2018.pdf

Tein aikanaan lausunnon perustuen tietoyhteiskuntalinjauksen luonnokseen.

Nyt voi todeta, että tietoyhteiskuntalinjaus on täysin avoin asia, joten lisäsin tähän kohtaan tekemäni lausunnon perustuen tietoyhteiskuntalinjauksen luonnokseen
LAUSUNTO_Jukka_RANNILA_Keskustan_tietoyhteiskuntalinjaus_versio_2.pdf

Varsinainen lausuntoni on siis ollut valmis 30.7.2018.

EN: Opinion 129: Format for a European Electronic Health Record (EHR) Exchange

In English

3 December 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_129

My opinion is on this file:
Electronic_health_records_-_standard_formats_2018_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 3 December 2018, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5986687/

EN: Opinion 128: Summertime arrangements

In English

31 July 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_128

My opinion is on this file:
Contribution8902fbb8-d890-404b-9b57-8f82e5923580.pdf

The web page of the consultation worked on 31 July 2018, check here:
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_en

FI: Lausunto 127: Puoluekokouksen (2018) vastaukset

Suomeksi

25. kesäkuuta 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_127

Keräsin seuraavaan PDF-tiedostoon tekemäni aloitteet sekä niiden vastaukset.
TIEDOTE_Puoluekokous_2018_aloitevastaukset.pdf

EN: Opinion 126: Moving Canada toward zero plastic waste

In English

13 June 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_126

My opinion is on this file:
Plastics_Consultation_Canada_2018_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 13 June 2018, check here:
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-reducing-waste/consultations/moving-toward-zero-plastic-waste.html

EN: Opinion 125: Security of identity cards of Union citizens and of residence documents

In English

12 June 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_125

My opinion is on this file:
Opinion_Jukka_RANNILA_security_of_ID_cards_and_residence_documents_2018.pdf

The web page of the consultation worked on 12 June 2018, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-212_en

EN: Opinion 124: Primary Business Data change proposals

In English

11 June 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_124

My opinion is on this file:
Opinion_Jukka_RANNILA_NZBN_Primary_Business_Data_Change_Proposals.pdf

The web page of the consultation worked on 11 June 2018, check here:
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/better-for-business/proposed-changes-to-nzbn-primary-business-data/consultation

EN: Opinion 123: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the re-use of public sector information (recast)

In English

7 June 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_123

My opinion is on this file:
Jukka_RANNILA_Data_package_III_2018_OPINION.pdf

The web page of the consultation worked on 7 June 2017, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-234_en

Here we can note different web pages.

EUR-Lex: Procedure 2018/0111/COD

European Parliament: Procedure file: 2018/0111(COD) Re-use of public sector information. Recast

IPEX: COM/2018/0234 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the re-use of public sector information (recast)

Finnish Parliament: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the re-use of public sector information (recast)

Eduskunta: TS 38/2018 vp: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä

EN: Opinion 122: Proposal to create a cybersecurity competence network with a European Cybersecurity Research and Competence Centre

In English

18 April 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_122

My opinion is on this file:
opinion_Jukka_RANNILA_cybersecurity_competence_network_2018.pdf

The web page of the consultation worked on 18 April 2018, check here:
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1598442_en

EN: Opinion 121: 2nd Data Package

In English

18 December 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_121

My opinion is on this file:
2nd_Data_Package_2017_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 18 December 2017, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-495_en

EN: Opinion 120: European Labour Authority

In English

12 December 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_120

My opinion is on this file:
European_Labour_Authority_2017_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 12 December 2017, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5822262_en

EN: Opinion 119: European Social Security Number

In English

7 December 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_119

My opinion is on this file:
European_Social_Security_Number_2017_Jukka_Rannila.pdf

The web page of the consultation worked on 7 December 2017, check here:
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5862503

EN: Opinion 118: Fake news and online disinformation

In English

1 December 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_118

My opinion is on this file:
Fake_news_and_online_disinformation_2017_Jukka_Rannila.pdf

The web page of the consultation worked on 1 December 2017, check here:
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5489364_en

EN: Opinion 117: The Digital Economy: Opening up the conversation

In English

28 November 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_117

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_The_Digital_Economy_Opening_up_the_conversation.pdf

The web page of the consultation worked on 28 November 2017, check here:
https://consult.industry.gov.au/portfolio-policy-and-innovation-strategy/the-digital-economy/

EN: Opinion 116: Big data and Innovation

In English

15 November 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_116

My opinion is on this file:
Big_data_and_Innovation_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 15 November 2017, check here:
http://www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/04304.html

EN: Opinion 115: Framework for Secondary Use of My Health Record Data

In English

15 November 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_115

My opinion is on this file:
Secondary_Use_of_My_Health_Record_Data_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 15 November 2017, check here:
https://www.myhealthrecorddata.healthconsult.com.au/public-consultations/

EN: Opinion 114: Premium content on ECS markets and the effect of devices on the open use of the Internet

In English

1 November 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_114

My opinion is on this file:
Draft_BoR_(17)_181_BEREC_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 1 November 2017, check here:
http://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/4627-public-consultation-on-draft-mobile-coverage-monitoring-and-draft-berec-report-on-the-impact-of-premium-content-on-ecs-markets-and-the-effect-of-devices-on-the-open-use-of-the-internet

EN: Opinion 113: Digital transformation of health and care in the context of the DSM

In English

1 November 2017 (Publication date)

NOTE: This opinion was done on 14 August 2017.
NOTE: I forgot to add information about this opinion on 14 August 2017.

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_113

My opinion is on this file:
Transformation_of_health_and_care_2017_Jukka_Rannila.pdf

The web page of the consultation worked on 1 November 2017, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3647743_en

EN: Opinion 112: Data and data exchanges for market transactions

In English

31 October 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_112

My opinion is on this file:
New_Zealand_Data_and_data_exchange_for_market_transactions_JUKKA_RANNILA.pdf

Here is the consultation paper:
Data-and-data-exchanges-for-market-transactions-consultation-paper.pdf

The web page of the consultation worked on 31 October 2017, check here:
https://www.ea.govt.nz/development/work-programme/evolving-tech-business/data-and-data-exchanges/consultations/#c16710

EN: Opinion 111: Interoperability of information systems for migration and security

In English

18 August 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_111

My opinion is on this file:
Interoperability_migration_and_security_2017_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 18 August 2017, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3765711_en

EN: Opinion 110: Technical arrangements / Information systems / Union Customs Code

In English

15 August 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_110

My opinion is on this file:
technical_arrangements_Union_Customs_Code_2017_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 15 August 2017, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-3680140_en

FI: Lausunto 109: Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Suomeksi

11 elokuuta 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_109

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_21_Yhteiskunnan_turvallisuusstrategia_2017_V1.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 11.8.2017:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=2ef8ca9b-51f5-471c-8cb8-d5154b7fca8d

EN: Opinion 108: Single Digital Gateway

In English

26 July 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_108

My opinion is on this file:
single_digital_gateway_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 26 July 2017, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-256-0_en

FI: Lausunto 107: Palaute JHKA 2.0 -dokumentaatioon

Suomeksi

6. huhtikuuta 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_107

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_20_JHKA_Palaute_2017_Jukka_Rannila_V1.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin 6.4.2017:
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/148/osallistuminen/307/kysely/

EN: Opinion 106: Review of the European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

In English

4 April 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_106

My opinion is on these two files:
ENISA_review_2017_JUKKA_RANNILA.pdf
ENISA_review_30f30291-9904-4f1e-a9a0-d8f1e50d775c.pdf

The web page of the consultation worked on 4 April 2017, check here:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-launches-public-consultation-review-european-union-agency-network-and-information

The web page of the consultation results worked on 20 September 2017, check here:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/full-report-public-consultation-evaluation-and-review-european-union-agency-network-and

FI: Lausunto 105: Tiedonhallinnan kuvausten sääntely / Muistio / VM/1862/03.01.01/2016

Suomeksi

28. maaliskuuta 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_105

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_19_Peruskuvaukset_2017_V1.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 28.3.2017:
https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/147/osallistuminen/305/kysely/

FI: Lausunto 104: Kirjeäänestys: Luonnos (päivättynä 22.12.2016) hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

Suomeksi

16. maaliskuuta 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_104

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_18_V2_Luonnos_Kirjeaanestys.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 16. maaliskuuta 2017:
Luonnos hallituksen esitykseksi vaalilain muuttamisesta (kirjeäänestys) - Lausuntopyynnön diaarinumero: OM 1/51/2017
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=33c811eb-b047-49d8-bb7b-1138f36f7de4

EN: Opinion 103: About lobbying - New South Wales

In English

21 February 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_103

My opinion is on this file:
Statutory_review_of_the_Lobbying_of_Government_Officials_Act_2011_(NSW)_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 21 February 2017, check here:
https://www.haveyoursay.nsw.gov.au/consultations/review-of-the-lobbying-act/

EN: Opinion 102: Smart Wearables

In English

19 January 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_102

My opinion is on this file:
Smart_Wearables_2017_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 19 January 2017, check here:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-seeks-input-reflection-and-orientation-paper-smart-wearables

EN: Opinion 101: Governance of the Energy Union

In English

17 January 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_101

My opinion is on this file:
Governance_of_the_Energy_Union_2017_Jukka_RANNILA.pdf

The web page for Codecision procedure (COD) is following:
http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2017_375

EN: Opinion 100: Protection of personal data (EU)

In English

17 January 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_100

My opinion is on this file:
protection_of_personal_data_2017_Jukka_RANNILA.pdf

The web pages for Codecision procedures (COD) are following:
http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2017_3
http://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2017_2

EN: Opinion 99: COM(2016)0863 - European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Recast

In English

10 January 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_99

My opinion is on this file:
ACER_Opinion_Jukka_RANNILA_2017__2016_0378(COD).pdf

The web pages (OEIL / European parliament) of codecision procedures (COD) worked on 10 January 2017, check here:

2016/0378(COD) - European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Recast
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0378(COD)

EN: Opinion 98: Opinions related to six (6) co-decision (COD) proposals

In English

9 January 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_98

My opinion is on this file:
IT-systems_EU_Jukka_RANNILA_Opinions_2016.pdf

There are several web pages for these consultations.

The web pages (OEIL / European parliament) of codecision procedures (COD) worked on 9 January 2017, check here:

2016/0105(COD) - Schengen Borders Code: use of the Entry/Exit System (EES)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0105(COD)&l=en

2016/0106(COD) - Entry/Exit System (EES)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0106(COD)&l=en

2016/0357(COD) - European travel information and authorisation system (ETIAS)
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0357(COD)&l=en

Web pages (OEIL / European parliament) for following codecision procedures (COD) did not work on 9 January 2017:
2016/0407 (COD) - COM(2016) 881 final
2016/0408 (COD) - COM(2016) 882 final
2016/0409 (COD) - COM(2016) 883 final

European Commission publishes legislative proposals and related impact assessments on the following web page:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&documentType=FEEDBACK&

Legislative proposals and related impact assessments can be commented for some time.

COM documents can be downloaded from the following web page:
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/recherche.cfm?CL=en

COM document number can also be used on the following web page:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

EN: Opinion 97: COM(2016) 882 final - 2016/0408 (COD)

In English

23 December 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_97

My opinion is on this file:
Jukka_RANNILA_ Schengen_Information_System_2016_0408_(COD).pdf

PDF file from the web page of this consultation is here, check here:
COM-2016-882-F1-EN-MAIN-PART-1.pdf

The web pages of the consultation worked on 23 December 2016, check here:
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=feedback&docId=3107035
AND:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1482828406951&uri=COM:2016:883:FIN

EN: Opinion 96: A Digital Strategy for Scotland - 2017 and beyond

In English

12 December 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_96

My opinion is on this file:
Jukka_RANNILA_Scotland_Digital_Strategy_for_Scotland_2016.pdf

The web page of the consultation worked on 12 December 2016, check here:
https://www.ideas.gov.scot/a-digital-strategy-for-scotland-2013-2017-and-beyond

EN: Opinion 95: Targeted consultation on eForms

In English

5 December 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_95

My opinion is on this file:
JUKKA_RANNILA_Targeted_consultation_on_eForms_2016.pdf

The web page of the consultation worked on 5 December 2016, check here:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8997&lang=en

FI: Lausunto 94: Luottamuksellisen viestin salaisuus

Suomeksi

5. marraskuuta 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_94

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_17_Luottamuksellisen_viestin_salaisuus.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 5. marraskuuta 2016:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1ad8b4a2-176a-4c71-bb93-4dee6b809c90

EN: Opinion 93: Safety of apps and other non-embedded software

In English

2 September 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_93

My opinions are on these PDF files:
Opinion_safety_of_apps_and_non_embedded_software_Jukka_RANNILA.pdf
Apps-safety_EUSurvey_Answer.pdf

Empty questionnaire on the following PDF file:
Apps-safety_29-06-2016_EN_questionnaire.pdf

The web page of the consultation worked on 2 September 2016, check here:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-safety-apps-and-other-non-embedded-software

EN: Opinion 92: Energy efficiency in Alberta

In English

27 June 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_92

My opinion is on this file:
Alberta_Energy_efficiency_Jukka_RANNILA_Opinion.pdf

The web page of the consultation worked on 27 June 2016, check here:
http://www.alberta.ca/energy-efficiency-get-involved.cfm

EN: Opinion 91: Draft New Plan on Open Government 2016-2018

In English

24 June 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_91

My opinion is on this file:
Open_Government_2016-2018_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 24 June 2016, check here:
http://open.canada.ca/en/consultations/canadas-new-plan-open-government-2016-2018

EN: Opinion 90: Consent / Information and Privacy Commission NSW (IPC)

In English

24 June 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_90

My opinion is on this file:
NSW_Consent_Jukka_RANNILA_Opinion.pdf

The web page of the consultation worked on 24 June 2016, check here:
"http://www.haveyoursay.nsw.gov.au/consultations/privacy-guidance-consent/

EN: Opinion 89: BEREC Guidelines for net neutrality rules

In English

21 June 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_89

My opinion is on this file:
Net_neutrality_rules_BEREC_Opinion_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 21 June 2016, check here:
http://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/3771-public-consultation-on-draft-berec-guidelines-on-implementation-of-net-neutrality-rules

EN: Opinion 88: Evaluation and Review of the ePrivacy Directive

In English

20 June 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_88

My opinion is on these files:
ePrivacy_Directive_Opinion_Jukka_RANNILA.pdf
ePrivacy_Directive_EUSurvey_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 20 June 2016, check here:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/public-consultation-evaluation-and-review-eprivacy-directive

EN: Opinion 87: Assessing privacy and big data on the Internet

In English

20 June 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_87

My opinion is on this file:
Privacy_issues_Australia_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of three consultations worked on 20 June 2016, check here:
https://www.oaic.gov.au/engage-with-us/consultations/guide-to-big-data-and-the-australian-privacy-principles/
http://www.pc.gov.au/inquiries/current/data-access/issues
http://www.haveyoursay.nsw.gov.au/consultations/privacy-guidance-identifiability/

EN: Opinion 86: 2016 Annual Colloquium on fundamental rights

In English

16 June 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_86

My opinions are on following files:
vastaukset_16_6_2016.pdf
Jukka_RANNILA_2016_Annual_Colloquium.pdf

The web page of the consultation worked on 16 June 2016, check here:
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/fundamental-rights/opinion/160519_en.htm

EN: Opinion 85: Regulatory options for automated vehicles

In English

14 June 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_85

My opinion is on this file:
Jukka_RANNILA_Opinion_automated_vehicles_Australia.pdf

Web page addresses were checkd on 5 May 2019.

Automated vehicles in Australia
https://www.ntc.gov.au/roads/technology/automated-vehicles-in-australia/

All contributions were added to this webpage:
Submissions for NTC Discussion Paper - Regulatory options for automated vehicles - May 2016
Submissions for NTC Discussion Paper - Regulatory options for automated vehicles - May 2016

EN: Opinion 84: Revision of the European Interoperability Framework

In English

13 June 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_84

My opinion is on this file:
Opinion_Jukka_RANNILA_Revision_of_EIF_2016.pdf

The web page of the consultation worked on 29 March 2017, check here:
https://ec.europa.eu/isa2/consultations/open-public-consultation-revision-european-interoperability-framework_en

FI: Lausunto 83: Vuoden 2016 puoluekokouksen aloitteet

Suomeksi

4. kesäkuuta 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_83

Tein taas useamman aloitteen puoluekokoukseen.

Tekemäni aloitteet on kirjattuna on seuraavassa PDF-tiedostossa:
Versio_3_Aloitteita_2016_Puoluekokous.pdf

Lopulliset vastaukset aloitteisiin tulivat jakoon 20.6.2016. Periaatteessa puoluekokous on/olisi voinut tehdä aloitteisiin muutoksia.

En lähtenyt tekemään vertailua ehdotusten ja lopullisten vastausten välillä.

20.6.2016 tilanteessa keräsin vastaukset seuraavaan PDF-tiedostoon:
2016_lopulliset_aloitevastaukset_PUOLUEKOKUS.pdf

FI: Lausunto 82: Liikennekaaren esitysluonnos

Suomeksi

13.toukokuuta 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_82

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_16_Liikennekaari_Jukka_Rannila.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 13.5.2016:
http://www.lvm.fi/lausuntopyynnot/-/mahti/asianasiakirjat/69795
http://www.lvm.fi/-/liikennekaari-mahdollistaa-paremmat-liikennepalvelut-ja-helpottaa-yritysten-toimintaa

EN: Opinion 81: Records and Information Management Standard

In English

2 May 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_81

My opinion is on this file:
Opinion_Jukka_RANNILA_Records_and_Information_Management_Standard_V1.pdf

The web page of the consultation worked on 2 May 2016, check here:
http://archives.govt.nz/advice/optimising-our-regulatory-role/records-information-management-standard

EN: Opinion 80: Mandatory Transparency Register

In English

29 April 2016

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_80

My opinion is on these two documents:
Jukka_RANNILA_Mandatory_Transparency_Register.pdf
Jukka_RANNILA_Mandatory_Transparency_Register_EUSurvey.pdf

The web page of the consultation worked on 3 December 2016, check here:
http://ec.europa.eu/transparency/civil_society/public_consultation_en.htm

EN: Opinion 79: PCEHR (Information Commissioner Enforcement Powers) Guidelines 2015

In English

30 October 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_79

My opinion is on this file:
Opinion_Jukka_RANNILA_PCEHR_(Information_Commissioner_Enforcement_Powers)_Guidelines_2015.pdf

The web page of the consultation worked on 30 October 2015, check here:
http://www.oaic.gov.au/engage-with-us/consultations/ehealth-system-revised-pcehr-information-commissioner-enforcement-powers-guidelines/consultation-information-revised-pcehr-information-commissioner-enforcement-powers-guid

EN: Opinion 78: Consumer Complaints Register (NSW)

In English

29 October 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_78

My opinion is on this file:
Consumer_Complaints_Register_2015_NSW.pdf

The web page of the consultation worked on 29 October 2015, check here:
http://surveys.fairtrading.nsw.gov.au/Consumer_complaints_register_survey.asp

FI: Lausunto 77: Vapaaehtoistoiminnan koordinaatiot ja toimintaedellytysten kehittäminen

Suomeksi

16. lokakuuta 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_77

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_15_Vapaaehtoistoiminnan_kehittaminen_2015_versio_1.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 16. lokakuuta 2015:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a9050f9d-b11c-4041-8e40-628b978fbb7e

EN: Opinion 76: Competition in passenger rail services in Great Britain

In English

15 October 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_76

My opinion is on this file:
Jukka_RANNILA_Competition_in_passenger_rail_services_Version_1.pdf

The web page of the consultation worked on 15 October 2015, check here:
https://www.gov.uk/government/consultations/competition-in-passenger-rail-services-in-great-britain

FI: Lausunto 75: Kuuleminen säädösvalmistelussa

Suomeksi

12. lokakuuta 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_75

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa:
EDK_14_Kuuleminen_saadosvalmistelussa_Jukka_Rannila_Versio_1.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin, 12. lokakuuta 2015:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a6acd733-ec2d-4cc7-b658-915c13725335

15. joulukuuta 2015 julkaistiin lausuntotiivistelmä, ja on siellä minunkin nimi mainittuna.

Oikeusministeriö: Mietintöjä ja lausuntoja 59/2015
Säädösvalmistelun kuulemisohjeet. Lausuntotiivistelmä
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-489-1

Lausuntotiivistelmä on seuraavassa PDF-tiedostossa:
OMML_59_2015_Saadosvalmistelu_Lausuntotiivistelmma_58_s.pdf

EN: Opinion 74: Enabling the Internet of Things

In English

12 October 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_74

My opinion is on this file:
Jukka_RANNILA_Enabling_the_Internet_of_Things_BEREC_2015_version_1.pdf

The web page of the consultation worked on 12 October 2015, check here:
http://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/3318-public-consultation-on-draft-berec-report-on-enabling-internet-of-things

EN: Opinion 73: Financial / Conceptual Frameworks

In English

5 October 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_73

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_Conceptual_Framework_V1.pdf

 

The mentioned figure in chapter 5 is here as .graphml file: model.graphml

The mentioned yEd Graph Editor can be downloaded from the following web page:
http://www.yworks.com/en/downloads.html#yEd

 

The web page of the consultations worked on 5 October 2015

Exposure Draft - ED 264 Conceptual Framework for Financial Reporting - June 2015 - Open for comment

Exposure Draft - ED 265 Updating References to the Conceptual Framework (Proposed amendments to AASB 2, AASB 3, AASB 4, AASB 6, AASB 101, AASB 108, AASB 134, Interpretation 127 and Interpretation 132) - June 2015 - Open for comment

Conceptual Framework Exposure Draft and Comment letters

Invitation to Comment on proposed amendments to updated Accounting Standards Framework, XRB A1 and accounting standards

Proposed PBE Conceptual Framework

EN: Opinion 72: Queensland biofuel mandate

In English

25 June 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_72

My opinion is on this file:
Jukka_RANNILA_biofuel_mandate_2015.pdf

The web page of the consultation worked on 25 June 2015, check here:
https://www.getinvolved.qld.gov.au/gi/consultation/2556/view.html

EN: Opinion 71: Common Schema for the Disclosure of Inside Information

In English

15 June 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_71

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_Common Schema_PC_2015_R_03_V1.pdf

The web page of the consultation worked on 15 June 2015, check here:
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2015_R_03.aspx

EN: Opinion 70: Providing better APIs in New Zealand

In English

27 May 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_70

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_APIs_New_Zealand_May_2015_V1.pdf

The web pages of the consultation worked on 27 May 2015, check here:
https://betterapis.business.govt.nz/blogs/welcome-api-website

It is possible to send comments on blog posts - there is actually three web pages for commenting.

FI: Lausunto 69: Hallituksen esitys (luonnos 16.4.2015) vieraslajeista

Suomeksi

26. toukokuuta 2015

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_69

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa.
EDK_13_v1_Jukka_Rannila_Lausunto_vieraslajeista.pdf

EN: Opinion 68: European Network Code Stakeholder Committees

In English

19 January 2015

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_68

My opinion is on this file:
Jukka_RANNILA_European_Network_Code_Stakeholder_Committees_PC_2014_E_08.pdf

The web page of the consultation worked on 19 January 2014, check here:

Joint Public Consultation ACER/ENTSO-E on the establishment of European Network Code Stakeholder Committees- PC_2014_E_08
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2014_E_08.aspx

FI: Lausunto 67: Valtioneuvoston hanketiedon esiselvityksestä

Suomeksi

28. marraskuuta 2014

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_67

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa.
EDK_12_v1_Jukka_RANNILA_lausunto_Valtioneuvoston_hanketiedon_esiselvitys_2014.pd

Lausuntopyynnön www-sivu on seuraavassa osoitteessa:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3c6360c0-5792-41d6-9dbd-ca7883bfe75f

EN: Opinion 66: Net Innovation for the Work Programme 2016-2017

In English

24 September 2014

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_66

My opinion is on this file:
Jukka_RANNILA_V1_Opinion_Net_Innovation_for_the_Work_Programme_2016-2017.pdf

The web page of the consultation worked on 24 September 2014, check here:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-survey-net-innovation-work-programme-2016-2017

FI: Lausunto 65: Lausuntopyyntö nettiäänestystyöryhmän väliraportista

Suomeksi

25. elokuuta 2014

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_65

Tekemäni lausunto on seuraavassa PDF-tiedostossa.
EDK_11_V1_nettiaanestystyoryhman_valiraporttiin_lausunto_2014.pdf

Seuraavat www-sivut toimivat lausunnon lähettämisen aikoihin.

Nettiäänestystyöryhmän väliraportti - lausuntopyyntö:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a8456290-30ef-4c06-bdb7-70bef5a131af
Huomio: lausuntoja ei enää voi antaa.

Nettiäänestystyöryhmä - Oikeusministeriön sivu
http://www.oikeusministerio.fi/fi/index/valmisteilla/kehittamishankkeita/nettiaanestystyoryhma.html

 

Nettiäänestystyöryhmän loppuraportti
Oikeusministeriö
Mietintöjä ja lausuntoja 28/2015
http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/julkaisuarkisto/1429677272214.html
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-458-7

PDF-tiedosto tässä linkissä.

EN: Opinion 64: Corporate Social Responsibility - European Commission

In English

14 August 2014

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_64

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_V1_CSR_2011-2014_Consultation.pdf

The web page of the consultation worked on 14 August 2014, check here:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/corporate-social-responsibility/public-consultation/index_en.htm

FI: Lausunto 63: Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelmasta 2015-2017

Suomeksi

9. elokuuta 2014

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_63

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_V1_Helsinki_tietotekniikkaohjelma_2015-2017.pdf

Kyselyn www-sivut toimivat 9.8.2014 seuraavassa osoitteessa:
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Kysely_Helsingin_kaupungin_tietotekniikkaohjelmasta_20152017

EN: Opinion 62: ISO / Consultation for ISO Strategy 2016-2020

In English

27 July 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_62

My opinion is on this file:
Opinion_V1_Jukka_Rannila_ISO-Strategy-2016-2020.pdf

The consultation document in this file:
Stakeholder_consultation_document_for_ISO_strategies_2016-2020_-_EN.pdf

EN: Opinion 61: European Register of Products Containing Nanomaterials

In English

9 July 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_61

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_V1_Nanomaterials_Register.pdf

The web page of the consultation worked on 9 July 2014, check here:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/nanomaterials/public-consultation_en.htm

EN: Opinion 60: Cross-border inheritance tax problems within the EU

In English

30 June 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_60

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_V1_Cross-border_inheritance_tax_problems_within_the_EU.pdf

The web page of the consultation worked on 26 June 2014, check here:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/consultations/tax/2014-04_inheritance_tax_en.htm

EN: Opinion 59: Green paper on mobile Health

In English

26 June 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_59

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_V1_Green_Paper_on_mobile_health_2014.pdf

The web page of the consultation worked on 26 June 2014, check here:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-green-paper-mobile-health

 

Update on 19 January 2015:
Summary Report was released on 12 January 2015 for the following web page:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/summary-report-public-consultation-green-paper-mobile-health

FI: Lausunto 58: Puoluekokousaloitteet / 2010 ja 2014

Suomeksi

23. kesäkuuta 2014

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_58

Vuosina 2010 ja 2014 tein erilaisia aloitteita puoluekokoukselle.

Vuoden 2012 puoluekokouksen suhteen olin myöhässä, jolloin vuoden 2012 osalta ei ole puoluekokousaloitteita.

 

Vuoden 2010 puoluekokouksen aloitteet yhdessä tiedostossa:
2014_ARKISTOon_Puoluekokous_2010_Muistio_A1_versio_8.pdf

HUOMIO: Vuoden 2010 aloitteet on listattuna ja käsiteltynä myös omakustanteessa vuodelta 2012, kts. julkaisut-sivu.

13. kesäkuuuta 2016 tilanteessa keräsin tähän aloitteisiin annetut vastaukset seuraavaan PDF-tiedostoon:
KOOSTE_2010_Aloitteiden_lopulliset_vaustaukset.pdf

 

Vuoden 2014 puoluekokouksen aloitteet liittyen sähköiseen äänestykseen:
versio_5_Puoluekokous_2014_A_nettiaanestys.pdf

Vuoden 2014 puoluekokouksen MUUT aloitteet:
Versio_4_B_MUITA_aloitteita_Puoluekokous_2014.pdf

Lyhyesti voi todeta, että vastaukset aloitteisiin ovat olleet suhteellisen ylimalkaisia.

Laitoin kuitenkin 23.6.2014 tilanteessa puoluekokousaloitteet (2010 ja 2014) julkiseen jakoon.

Mahdollisesti aloitetekstejä voidaan käyttää jossain muussa yhteydessä.

13. kesäkuuuta 2016 tilantesssa keräsin tähän aloitteisiin annetut vastaukset seuraavaan PDF-tiedostoon:
KOOSTE_2014_Lopullisia_aloitevastauksia.pdf

EN: Opinion 57: Updating the Commonwealth Procurement Rules

In English

30 May 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_57

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_V1_Procurement_rules_Australia.pdf

The web page of the consultation worked on 30 May 2014, check here:
http://www.finance.gov.au/blog/2014/05/19/updating-the-commonwealth-procurement-rules/

EN: Opinion 56: National Identity Proofing Guidelines

In English

30 May 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_56

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_National_Identity_Proofing_Guidelines.pdf

The web page of the consultation worked on 30 May 2014, check here:
http://www.ag.gov.au/Consultations/Pages/NationalIdentityProofingGuidelines.aspx

EN: Opinion 55: European Energy Regulation

In English

30 May 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_55

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_V1_A_Bridge_to_2025_ACER.pdf

The web page of the consultation worked on 30 May 2014, check here:
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2014_O_01.aspx

EN: Opinion 54: Government Content Management System

In English

19 May 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_54

My opinion is on this file:
Jukka_Rannila_V1_Government_Content_Management_System_Australia.pdf

The web page of the consultation worked on 19 May 2014, check here:
http://www.finance.gov.au/blog/2014/05/07/seeking-industry-comment-on-govcms-draft-statement-of-requirements/

EN: Opinion 53: Trade Reporting User Manual (TRUM) (Draft)

In English

2 May 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_53

My opinion in the next PDF file:
Jukka_RANNILA_V1_TRUM_2014.pdf

The web page of the consultation worked on 2 May 2014, check here:
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2014_R_02.aspx

EN: Opinion 52: Trusted Cloud Europe Survey

In English

30 April 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_52

My Opinion in this file:
Jukka_Rannila_V1_Trusted_Cloud_Survey_2014.pdf

The web page of the consultation:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/trusted-cloud-europe-survey

EN: Opinion 51: European Area of Skills and Qualifications

In English

1 April 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_51

The PDF file:
Jukka_Rannila_V1_European_Area_of_Skills_and_Qualifications.pdf

The address of the consultation:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/skills_en.htm

Title of the cosultation: Public consultation on a "European Area of Skills and Qualifications".

FI: Lausunto 50: hankintalain mahdollinen uudistus

Suomeksi

14.3.2014

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_50

EDK_10_V1_Hankintalain_uudiistaminen_2014.pdf

Tämä oli Otakantaa.fi -palvelussa julkaistu lausuntopyyntö.

!4.3.2014 tilanteessa seuraava linkki vielä toimi.
https://www.otakantaa.fi/fi-FI/Selaa_hankkeita/Hankintalain_uudistus/Miten_hankintalakia_pitaa_uudistaa(27863)

FI: Lausunto 49: JSH 166 -suosituksen päivitys

Suomeksi

10. maaliskuuta 2014

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_49

JHS-suositus 166 (JIT 2007) on seuraavassa osoitteessa:
http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs166

10.3.2013 tilanteessa kyseinen JHS-suositus 166 on tarkoitus päivittää vuoden 2014 tilanteessa (JIT 2014).

Oma lausuntoni löytyy seuraavasta PDF-tiedostosta:
EDK_9_v1_JHS_166_luonnos_JIT_2014.pdf

EN: Opinion 48: Response to Microsoft´s proposal

In English

26 February 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_48

My opinion in this file:
Jukka_RANNILA_V1_Response_to_Microsoft_26_February_2014.pdf

The web page for this consultation is here:
http://standards.data.gov.uk/proposal/sharing-collaborating-government-documents

This consultation is organised by the Cabinet Office (UK) - they call these challenges for standardisation.

My opinion in HTML format is in the following address:
http://standards.data.gov.uk/comment/989#comment-989

Interestingly, Mircosoft gave their opinion, and I wrote a response to their opinion.

Opinion of Microsoft in HTML format is in the following address:
http://standards.data.gov.uk/comment/929#comment-929

EN: Opinion 47: Sharing or collaborating with government documents

In English

25 February 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_47

My opinion in this file:
Jukka_RANNILA_V1_Sharing_or_collaborating_with_government_documents.pdf

The web page for this consultation is here:
http://standards.data.gov.uk/proposal/sharing-collaborating-government-documents

This consultation is organised by the Cabinet Office (UK) - they call these challenges for standardisation.

My opinion in HTML format is in the following address:
http://standards.data.gov.uk/comment/838#comment-838

EN: Opinion 46: Review of the EU copyright rules

In English

24 February 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_46

My Opinion in this file:
Jukka_Rannila_V1_review_of_the_EU_copyright_rules_2014.pdf

The page of the consultation worked on 4 February 2014:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2013/copyright-rules/index_en.htm

EN: Opinion 45: About ICT standardisation

In English

18 January 2014

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_45

My opinion in this file:
Jukka_RANNILA_Opinion_V1_Identification_of_ICT_Technical_Specifications.pdf

The page of the consultation worked on 18 January 2014:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/public-consultations-ict-standardisation

EN: Opinion 44: Evaluation policy guidelines

In English

11 December 2013

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_44

My opinion in the following PDF file:
Evaluation_V1_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of this consultation:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/evaluation/consultation/index_en.htm

EN: Opinion 43: Publication of extracts of the European register of market participants

In English

12 November 2013

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_43

My opinion:
The PDF file in this link.

The web page of the consultation:
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/PC_2013_R_06.aspx

EN: Opinion 42: Opening up Education

In English

28 October 2013

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_42

EN:

Public Consultation on "Opening up Education - a proposal for a European Initiative to enhance education and skills development through new technologies"

The press release for the consultation:
Commission launches 'Opening up Education' to boost innovation and digital skills in schools and universities
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-859_en.htm

My opinion:
The PDF file in this link.

FI:

Kuinka avata koulutuksen aineistoja avoimiksi ja vapaiksi - näinhän tämän voi lyhyesti ilmaista. Asia ei ole aivan yksinkertainen ja siksi aiheesta on ollut ihan hyvä kysely kiinnostuneille.

Minun tekemä lausunto seuraavassa:
PDF-tiedosto, englanniksi.

EN: Opinion 41: AT.39398: observations on the proposed commitments

In English

12 July 2013
12. heinäkuuta 2013

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_41

EN:

The case files are in the following web page:
39398 Visa MIF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398

I collected all files together, and the ZIP file would be >7 Mb.

I attached only the proposed Commitments here:
16__39398_9023_5.pdf

My Opinion is in the following PDF file:
Jukka_RANNILA_Opinion_VISA_MIF_version_1.pdf

FI:

Tämä oli jälleen kerren Komission kilpailuasioiden pääosaston kysely, eli mahdollisuus antaa perusteltuja huomautuksia VISA:n tapauksen suhteen.

Tapauksen www-sivu on seuraavalla www-sivulla:
39398 Visa MIF
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39398

VISA:n tekemät (englanniksi) ehdotuksetsitoumuksista on seuraavassa PDF-tiedostossa:
16__39398_9023_5.pdf

Minun antama lausunto (englanniksi) on seuraavassa PDF-tiedostossa:
Jukka_RANNILA_Opinion_VISA_MIF_version_1.pdf

Tapauksen PDF-tiedostot saisi kyllä ajettua ZIP-tiedostoon, mutta tiedoston koko on >7 Mt.

Tämän vuoksi lisäsin tälle sivulle ainostaan oman lausuntoni ja VISA:n ehdotelman antamistaan sitoumuksista.

EN: Opinion 40: Media Freedom and Pluralism / Audiovisual Regulatory Bodies

In English

10 June 2013

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_40

This was a joint opinion for two consultations:
1) Public consultation on the independent report from the High Level Group on Media Freedom and Pluralism
2) Public consultation on the independence of audiovisual regulatory bodies

My opinion is in the following PDF file:
Opinion: 10 June 2013

 

There are some background documents:
The Report of the High Level Group on Media Freedom and Pluralism: PDF file.
Public consultation on the independent report from the high level group on media freedom and pluralism: PDF file.
Public consultation on he independence of audiovisual regulatory bodies: PDF file.

The following web pages worked on 19 January 2015:

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-independent-report-hlg-media-freedom-and-pluralism

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/public-consultation-independence-audiovisual-regulatory-bodies

EN: Opinion 39: Registry options to facilitate linking of emissions trading systems

In English

19 March 2013

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_39

The European Commission Directorate General for Climate Action (European Union) and the Department of Climate Change and Energy Efficiency (Australia) organised this consultation.

Interestingly, the registry options to facilitate linking of emissions trading systems between European Union and Australia could mean integrating several information system together - either directly or indirectly.

My opinion is generally about different challenges of information and communication technology in several layers of the proposed systems.

I do not go too deep into the technical details, and therefore a patient reader can assess general remarks about creating different information systems.

The following link worked on 19 January 2015:
http://www.climatechange.gov.au/government/submissions/registry-arrangements-EU-trading.aspx

My opinion is in the following PDF file:
Opinion_V2_Jukka_RANNILA_Registry options_EC_AU.pdf

I collected all background document into a ZIP file:
registry_optionsi_EU_AU.zip

 

10 October 2013:

Following entities gave their reasoned opinion:
Conservation Council South Australia
AGL
Alinta Energy
Andal Conseil
Australian Financial Markets Association
Australian Industry Greenhouse Network
Cement Industry Federation
Confederation of European Paper Industries
Energy Australia
Euro Alliages
Eurometaux
European Energy Intensive Industries
Friends of the Earth Australia
IFIEC Europe
International Emissions Trading Association
Jukka Rannila
Law Council of Australia
Origin

FI: Lausunto 38: SADe-ohjelman avoimen lähdekoodin toimintamallin luonnos

Suomeksi

29. marraskuuta 2012

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_38

Lausunnon PDF-tiedosto tässä linkissä.

Vaihteeksi suomeksi.

SADe-ohjelman www-sivut ovat 29.11.2012 tilanteessa seuraavat:
http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/023_sade/index.jsp

Ihan mielenkiitoinen kysely sinänsä - miten avointa lähdekoodia voi toimintamallina soveltaa (valtion)hallinnossa.

EN tietystikään erityisesti vastusta avointa lähdekoodia, mutta kaikkiin tietoteknisiin ratkaisuihin liittyy aina ongelmia. Osan ongelmista avoin lähdekoodi ratkaisee, ja osassa ongelmat vain muuttavat luonnettaan.

Emme elä täydellisessä maailmassa.

EN: Opinion 37: CASE COMP/39.654 - Reuters instrument codes

In English

28 July 2012

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_37

My opinion in this file: Jukka_Rannila_v1_Opinion__RICs.pdf

This consultation was a "market test" organised by the Competition DG (of the European Commission).

I collected all PDF files mentioned in this competition to a ZIP file. Naturally - the files are in numerical order.
Reuters_RIC_Relevant_Documents.zip

The file number 9 (named "9__39654_2165_10.pdf") contains the proposed commitments, which I tried to assess carefully.

And naturally there is always the relevant web page for this specific competition case:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39654

FI: Lausunto 36: Miten turvaamme sosiaali- ja terveyspalvelut

Suomeksi

10. heinäkuuta 2012

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_36

Johdantoa:

otakantaa.fi -palvelu (otakantaa.fi) on uudistunut täydellisesti, ja tämän kyselyn www-sivu on hävinnyt/hävitetty otakantaa.fi -palvelun täydellisessä uudistuksessa (10. heinäkuuta 2012).

Itselläni oli vielä tallessa 9.5.2012 antamani vastaus TXT-tiedostossa.

Tarinan opetus: omat vastaukset erilaisiin tietopalveluihin kannattaa säästää omalle koneelle, koska todistetusti tietopalvelut tekevät erilaisia uudistuksia, jolloin vanhaa aineistoa voi mennä hävitykseen hyvin reippaasti.

Tähän voi kopioida 9.5.2012 tekstitiedoston sisällön.

:::::::::::: ALKAA ::::::::::::

Jukka S. Rannila

Hei kaikille,

Tähän yhteyteen sopii viimeisin mielipidekirjoitukseni (numero 41)

Teksti ja linkki ohessa.

Perusongelma on, että työnjakoa ei ole järjestetty tuolla julkisella puolella vastaamaan nykytilannetta. Jos lääketiede keksittäisiin nyt, niin tuskinpa olisi kolmijakoa ruumiiseen, hampaisiin ja mieleen.

Homma järjestettäisiin aivan varmasti eri tavalla kuin nyt.

Eli tarvittaisiin joku laaja tilaisuus tai sarja tilaisuuksia, jossa mentäisiin julkisen puolen terveydenhuolto huolellisesti läpi, ja pohdittaisiin uuden ja uudistetun työnjaon tarvetta.

Yksityisellä puolella heillä on ollut mahdollisuus pohtia tilannetta tarkemmin, ja siellä on suuremmat mahdollisuudet järjestää toimintaa uudelta pohjalta.

Mahdollisesti pitäisi kehittää aivan uusia ammatteja, joiden sisältö olisi monelta osin erilainen nykytilanteeseen nähden.

Uudella työnjaolla voitaisiin esim. kokeneiden hoitajien osaaminen ottaa paljon paremmin huomioon, jolloin potilaankin hoitaminen sujuisi eri tavalla.

Nyt uusin vääntö oli joidenkin hoitajien mahdollisuus uusia reseptejä, ja siinä oli kova vääntö ja piti käydä jonkinlainen koulutus asian vuoksi. Tosiasiallisesti uusi ja tuleva sähköinen resepti on vuosikymmenten väännön jälkeen saatu toimimaan jotenkin, jolloin reseptien sähköisyys antaa uusia mahdollisuuksia pohtia koko uusimiskäytäntöä uudelleen.

Omassa kunnassa on käsittääkseni kokeiltu videoneuvottelua pienessä mittakaavassa. En sano, että videoneuvottelut pitää viedä kaikkialle ja joka paikkaan, mutta siinäkin olisi mahdollisuus pohtia aivan uusia mahdollisuuksia täysin erilaisille vaihtoehdoille.

Sitten on niin, että sähköisyys antaa mahdollisuuksia hajauttamiseen ja keskittämiseen. Nyt ilmeisesti on hajautettu ja keskitetty vääriä asioita ristiin, ja siinäkin olisi mahdollisuus pohtia aivan uusia mahdollisuuksia - mitä hajautettaisiin ja mitä keskitettäisiin???

Lopuksi voi todeta, että terveydenhuollon nykyiset tietojärjestelmät ovat kamala sekasotku, ja Lääkäriliitto on laskenut tietojärjestelmien sekavuuden vievän tuhansia lääkäritunteja hukkaan. Siinäkin olisi yksi savotta, kun saataisiin järjestemät vastaamaan nykypäivän tarpeita ja huonot järjestelmät saatua korvattua paremmilla / yhdennetyillä järjestelmillä. Valitettavasti tuohon menee usampi vuosi, jolloin pahaa mieltä järjestelmistä on vielä vuosikausiksi.

 

http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_41

Kuntauudistuksen kovat kannanotot kummastuttavat?

30.4.2012 / JP Kunnallisanomat

Kunnilla oli mahdollisuus antaa lausunto kuntauudistusehdotuksesta ja tutustuin lausuntoihin.

Yksi karttaharjoitus oli Ilmajoki-Jalasjärvi-Lapua-Seinäjoki -yhdistelmä. Seinäjoki on valmis selvittämään kaikkea: osakuntaliitos, erityinen kuntajakoselvitys tai yhteistyö kuntien kanssa.

Ilmajoella ja Lapualla ei ole halua ehdotettuihin selvityksiin. Jalasjärvi on valmis selvityksiin kunhan itsenäisyys on selvä vaihtoehto.

Selvitys Jalasjärvellä olisi ymmärrettävää, koska siten vertailtaisiin perusteellisesti eri vaihtoehtoja. Tuloksena olisi asiakirjoja, joita voisi riepotella asiapohjalta; huomattava parannus voimakkaiden tunteiden mielipidemyrskyyn. Tunteet vaikuttaisivat, mutta selvityksien väittämät voisi mennä huolellisesti läpi.

Ajoin kotisivuilleni tilastoista taulukoita, ja väestöennusteen ja huoltosuhteen yhdistelmä merkitsee paljon. Huoltosuhde on lasten ja vanhusten määrä 100 työikäistä kohden, eli työikäistä veronmaksajaa kohden on joku määrä alle 15-vuotiaita ja yli 65-vuotiaita.

2010 luvut: Ilmajoki 11803/58; Jalasjärvi 8201/60,4; Lapua 14319/51; Seinäjoki 57707/51. 2040 luvut: Ilmajoki 13503/78,9; Jalasjärvi 7286/91,4; Lapua 15295/80,7; Seinäjoki 72279/71,1.

Ilmajoki, Lapua ja Seinäjoki kasvaisivat ja huoltosuhde kohoaisi heilläkin. 2040 ehdotettu yhdistelmä olisi 108363 asukkaan kaupunki.

Perusehdotukset ovat: 1) vahva peruskunta, 2) valtionosuusjärjestelmän uudistus, 3) valtion ja kunnan uusi työnjako sekä 4) itsenäisten kuntien perusteltu yhteistyö. Nykyinen hallitus on valinnut vahvan peruskunnan ja edellinen hallitus valitsi itsenäisten kuntien perustellun yhteistyön. Lääkäriliitto haluaa terveydenhuollon pois kunnilta ja Kuntaliitto ehdottaa kuntien ja valtion tehtäväjaon selvitystä avoimin mielin.

Ketä pitäisi uskoa ja kuunnella?

Yksi ongelma on linjan heittelehtiminen. Joka neljäs vuosi vallan kahvoihin pääsee eri porukka. Kun on kiinni vallan kahvoissa, niin on halu/kiusaus vääntää vallan kahvoja ääriasentoon - joka neljäs vuosi alkaa uusi kuntauudistus eri perusehdotuksella.

Oikeasti pitäisi uudistaa eri ammattien työnjakoa. Hallintorakennelma ei poista perusongelmaa, eli työnjaon vastaamattomuutta nykyisen ja tulevan tekniikan murrokseen. Mahdollisesti pitäisi luoda uusia ammatteja, kun/jos aloitettaisiin työnjaon pohtiminen aivan alusta.

Oikeasti pakollinen työnjaon uudistus tapahtuu vaikeissa ja riitaisissa vaiheissa, mitä vaikeuttaa joka neljäs vuosi alkava erisuuntainen kuntauudistus. Vasta oikea ja uudistettu ammattien työnjako takaisi oikean kuntarakenteen sekä työnjaon kuntien ja valtion välillä.

Jukka Rannila
kuntalainen

:::::::::::: PÄÄTTYY ::::::::::::

EN: Opinion 35: Exploiting the employment potential of the personal and household services

In English

2 July 2012

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_35

Opinion in this file: Answer_Jukka_Rannila_V1_Personal_and_household_services.pdf

Consultation document in this file: SWD_houselhold-services_EN.pdf

The consultation web page:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=11&visib=0&furtherConsult=yes

 

Tähän liittyy suomalainen asiakirja:
SWD_houselhold-services_FI.pdf

Kyselyn www-sivu englanniksi:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=11&visib=0&furtherConsult=yes

EN: Opinion 34: REMIT Registration Format

In English

7 May 2012

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_34

Opinion in this file: Answer_Jukka_RANNILA_REMIT_Registration_Format_V1.pdf

Consultation document in this file: ACER_consultation_Registration_format_18_4_2012_final_.pdf

 

This consultation is/was organised by ACER (Agency for the Cooperation of Energy Regulators) , www.acer.europa.eu

This consultation happened in an intesting phase, since according to my understanding, there will be a new REMIT system, and this consultation was important.

Much of the information in the REMIT system will be based on the information in regigistration format.

It will be interesting to make some follow-up after some years - my predictions and/or proposals might be totally wrong.

 

UPDATE on 19 January 2015

Responses of the consultation (PDF).

I was the only citizen, who answered something to ACER.

Rest of the respondents were officially acknowledged legal entities.

Interesting to see, if ACER will have new consultations related to this consultation (REMIT Registration Format).

There is still some information on the following web page:
http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/PC_%202012_R_08_on_REMIT_Registration_Format/default.aspx

FI: Lausunto 33: Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt

Suomeksi

13. maaaliskuuta 2012

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_33

Lausunto PDF-tiedostona: EDK_7_v1_LAUSUNTO_Julkishallinnon_tietoluovutusten_periaatteet_ja_kaytannot.pdf

Tätä voi pitää jatkona lausunnolle 29, jossa käsiteltiin avointa dataa seminaarin muodossa.

Tässä kohtaa kyseessä on julkishallinnon omaa toimintaa, joka oikeasti liittyy avoimen datan avaamiseen eri puolilla julkista hallintoa.

ELI toiveesta voidaan siirtyä oikeaan toteutukseen.

EN: Opinion 32: COMP/C-3/39.692/IBM - Maintenance services

In English

28 September 2011

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_32

Opinion in this file: Jukka_Rannila_Opinion_V1__IBM_maintenance.pdf.

All files related to the case in one ZIP FILE.

 

22 January 2012

This is over now. Official announcements etc. were on the 21. January 2012 in the Official Journal of the European Union (C Series).

I added the missing documents to the ZIP file, and they are now numbered in the order of appearence, like 2__IP-10-1006_EN.pdf.

At the moment of writing this sentence the working web page is following:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39692

At the monent of writing this sentence the working web page is following:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/closed.html

At the moment of writing this sentence the contributions of other entities are not available.
(39.692 - Notice published pursuant to Article 27(4) of Council Regulation (EC) No 1/2003 in Case COMP/C-3/39.692 /IBM - (Maintenance Services))

An interesting story about one the mightiest IT companies.

FI: Lausunto 31: Terveydenhuollon tietotekniikasta

Suomeksi

18. elokuuta 2011

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_31

Lausunto PDF-tiedostona: tässä PDF-tiedostossa, suomeksi.

Tämä liittyy otankantaa.fi-palveluun, http://www.otakantaa.fi

Siellä oli kysely, että mitä pitäisi tehdä sähköiset sosiaali- ja terveydenhuollon palveluille.

 

Itse kiinnitin huomiota tähän asiaan mielipidekirjoituksessa 23:
23 / Valtiosta vaiva valtava, väsyneille viranhaltijoille?

EN: Opinion 30: Internet Filtering

In English

30 May 2011

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_30

The opinion in this PDF file, in English.

This is about Internet filtering, actually on the European level, since the this a CEN (http://www.cen.eu/) proposal

Of course there can Internet filtering, but that is a very hard task.

FI: Lausunto 29: Avoimen demokratian avoimen datan avaamisen detaljit (ADADAD)

Suomeksi

19. toukokuuta 2011

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_29

18.5.2011 oli Tampereella tilaisuus "Avoimen datan talkoot".

Sain pienen vinkin, että tällainen tilaisuus olisi tiedossa, ja aika nopealla aikataululla ilmoittauduin tilaisuuteen.

Itse pidin päivää varsin mielenkiintoisena, ja tämän vuoksi tein siitä oikein asiakirjan luokkaan "Lausunnot".

Tunnetulla tavalla nämä lausunnot ovat enemmän kuin mielipidekirjoituksia.

Mielipidekirjoituksessa pitää sanoa sanottavansa lyhyesti.

Lausunnoissa voi perustella pitempään, ja voi viitata asiakirjan ulkopuolisiin www-sivuihin.

Voi sanoa, että tässä vaiheessa (24.5.2011) lausunto on oma käsitteellistäminen avoimesta datasta.

Itse lausunto on tässä PDF-tiedostossa suomeksi.

HUOMIO: Versio 1 lausunnosta "EDK 5" on poistettu käytöstä, ja versio 2 on uusin versio.

Tarkista aina uusimmat versiot tältä sivulta.

EN: Opinion 28: Consultation on the Europe 2020 Project Bond Initiative

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_28

26 April 2011 / In English
26. huhtikuuta 2011 / Englanniksi.

The opinion in this PDF file, in English.

Directorate General for Economic and Financial Affairs is responsible for this consultation.

Hopefully there will be a result page for this consultation.

There is the consultation background document, in this PDF file, in English.

 

Update 19 January 2015

The consultation page was still working:
http://ec.europa.eu/economy_finance/consultation/europe_2020_en.htm

Written responses were listed on the next page:
http://ec.europa.eu/economy_finance/consultation/written_responses_en.htm

EN: Opinion 27: Public Consultation on the Modernisation of EU Public Procurement Policy

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_27

14 April 2011 / In English

The opinion in this PDF file, in English.

The home page of the consultation:
Consultation on the modernisation of EU public procurement policy – Towards a more efficient European procurement market

FI: Sopivasti tähän lausuntoon liittyen Jalasjärven kunta järjesti tarjouspyynnön, ja latasin Jalasjärven kunnan www-sivuilta koko joukon asiakirjoja tarjouspyyntöön liittyen.

FI: Onhan se mielenkiintoista nähdä, että tuleeko tästäkin kilpailutuksesta valitusta Markkinaoikeuteen.

FI: Yhdistin kaikki tarjouspyynnön asiakirjat yhteen tiedostoon: tässä PDF-tiedostossa, suomeksi.

FI: Lausunto 26: Opiskelijoiden oikeista opiskeluongelmista (OOOO)

Suomeksi

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_26

Kävin Vaasan yliopistossa yhdessä tilaisuudessa kuuntelemassa yhtä esitelmää.

Toisaalta olen vuoden 2011 eduskuntavaalien takia ollut useammassa tilaisuudessa, ja 8.4.2011 tilanteessa olen ollut kolmessatoista (13) tilaisuudessa, jossa on ollut edustettuna viisi puoluetta: Keskusta, Kokoomus, SDP, Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit.

Koko lausunnon ajatus lähti liikkeelle kahden asian yhdistelmästä.

1) Kaikissa tilaisuuksissa on korostettu koulutuksen tarpeellisuutta, ja luonnollisesti on korostettu korkeakouluopetuksen merkitystä.

2) Käteen sattui kuitenkin Vaasan yliopistossa käydessäni yhden Vaasan yliopiston ainejärjestön oma lehti.

Lopputulema lehden sisällöstä oli, että alkoholin käyttö on hyvin laajaa yliopistoissa, koska lehdessä viitataan hyvin monen yliopiston opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Kun kuitenkin opiskelijoiden alkoholin käyttöä ei ole missään tilaisuudessa mainittu, niin päätin tehdä pienen katsauksen aiheeseen.

Itse lausunto on tässä PDF-tiedostossa suomeksi.

Lausunnon lisäksi sain kerättyä koko joukon PDF-tiedostoja, joissa on käsitelty opiskelijoiden alkoholin käyttöä.

Tausta-aineistoa on tässä ZIP-tiedostossa suomeksi.

FI: Lausunto 25: Ulkoministeri Stubb Seinäjoella: Esitelmän arviointi

Suomeksi

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_25

29.11.2010 piipahti nykyinen ulkoministeri Alex (Alexander) Stubb Seinäjoella, ja hän piti esitelmän, jonka päälle oli suhteellisen tiivistahtinen keskusteluosuus.

Itse (todistetusti) pidän asioiden kirjaamisesta ylös, ja tällä kertaa innostuin todella pohtimaan Stubbin esityksiä - osasta jopa hieman arvostelemaan.

Tästä lausunnosta tuli mielestäni melko hyvä, ja esim. kymmenen vuoden kuluttua on hyvä katsoa, että olisi oma arvio lähellekään oikeaa.

Itse lausunto on tässä PDF-tiedostossa suomeksi.

EN: Opinion 24: ISO/IEC JTC 1 / SC 34 / WGs 1, 4 and 5 in Helsinki 14-17 June 2010

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_24

23 June 2010 / In English
23. kesäkuuta 2010 / Englanniksi.

Following web pages might be still working:
JTC 1/SC 34 - Document Description and Processing Languages
http://www.jtc1sc34.org/

My Opinion is in this PDF file, in English.

EN: Opinion 23: Public consultation on the review of the European Standardisation System

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_23

27 May 2010 / In English

Following web page worked on 19 January 2015:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/standardisation-policy/policy-review/public-consultation-2010/index_en.htm

Following documents should be consulted first:
consultation document, in English.

My Opinion is in this PDF file, in English.

FI: Lausunto 22: Otakantaa.fi -kysely: ”Miten äänestäjän tulisi saada tietoa vaalien ehdokkaista?”

Suomeksi

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_22

Tähän lausuntoon liittyy olennaisesti Oikeusministeriön julkaisu (Ohjeita ja selvityksia: 33/2010).

Julkaisu löytyy seuraavalta sivulta:
http://www.om.fi/Etusivu/Julkaisut/Selvityksiajaohjeita/Selvitystenjaohjeidenarkisto/Selvityksiajaohjeita2010/1266333839374

Kyseinen OM:n julkaisu PDF-tiedostona.

Meikäläisen lausunto tuttuun tapaan PDF-tiedostona.

EN: Opinion 21: Opinion about the European Interoperability Strategy proposal

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_21

27 February 2010 / In English
27. helmikuuta 2010 / Englanniksi.

Following documents should be consulted first:
EIS proposal documents, in English.

My Opinion is in this PDF file, in English.

 

Update: 19 January 2015:

The following web page was working:
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7866.html

There were 58 different answers.

The main page for the consultation was still working:
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7854.html

EN: Opinion 20: SECOND Opinion Related to the Public Undertaking by Microsoft

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_20

18 January 2010 / In English
18. tammikuuta 2010 / Englanniksi.

Following web pages should be consulted first:
http://news.microsoft.com/2009/12/16/microsoft-statement-on-european-commission-decision/

From that web page it is possible to download the main document and Annexes A-E.

Those Microsoft documents are collected to this ZIP file (seven documents).

At the moment of sending the Opinion to the Commission was ready to take feedback related to the Public Undertaking by Microsoft.

My Opinion is in this PDF file, in English.

EN: Opinion 19: Official Acknowledgement by the Commission

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_19

IT is official.

The Commission of the European Union accepts constructitive feedback related to the NEW Public Undertaking by Microsoft (16 December 2009).

The NEW Interoperability Commitment version (16 December 2009) is in the web page
http://www.microsoft.com/presspass/press/2009/dec09/12-16statement.mspx

The official page for Antitrust and general correspondence is following:
http://ec.europa.eu/competition/contacts/antitrust_mail.html

The email address for sending constructive feedback for the Commission is
comp-greffe-antitrust@ec.europa.eu

I received the following ackowlegdement, and according to that message the Commission reviews constructive feedback, which is sent concerning the NEW (16 December 2009) interoperability commitment version.

:::::::: START ::::::::

Subject: Reply to your e-mail of 21.12.2009 - our ref. C3-HT2382-21.12.2009 - 438

Date: Mon, 11 Jan 2010 10:06:02 +0100

Dear Mr Rannila,

Thank you for your message of 21 December 2009 in which you inquire whether you may provide feedback on Microsoft's interoperability undertaking.

As mentioned in the Commission's press release, the Commission will monitor the impact of Microsoft's undertaking on the market. In this context you are welcome to submit comments on the functioning of this undertaking.

Should you wish to provide comments, I would be grateful if you could either confirm that your submission does not contain any confidential information or business secrets, or, in the alternative, also provide a non-confidential version of it.

Best regards,

Per Hellström
Head of Unit
European Commission
DG Competition
Markets and cases II: Information, Communication and Media
Antitrust: IT, Internet and Consumer electronics

:::::::: END ::::::::

And my humble request was following.

:::::::: START ::::::::

21 December 2009

TO: COMMISSION of the European Union

Greetings from Finland,

In the memo IP/09/1941
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1941

it is said that
"
After intensive discussions with the Commission, Microsoft is today publishing an improved version of the undertaking and related documents (for example a warranty agreement and a patent licence agreement) on its website. The Commission welcomes this initiative to improve interoperability. Even though it remains informal vis-à-vis the Commission, Microsoft’s public undertaking offers assurances to third parties that can be privately enforced. The Commission will carefully monitor the impact of this undertaking on the market and take its findings into account in the pending antitrust investigation regarding interoperability (see MEMO/08/19 ).
"
The Interoperability Commitment version is mentioned in the web page
http://www.microsoft.com/presspass/press/2009/dec09/12-16statement.mspx

IS it possible to review this Interoperability Commitment version of Microsoft?

In the previous Interoperability Commitment version I sent some feedback.

If it is possible, I would also comment this Interoperability Commitment version.
Some other persons might also be interested to comment this proposal by Microsoft.

Best Regards,

--
Jukka S. Rannila

:::::::: END ::::::::

EN: Opinion 18: Opinion Related to the Public Undertaking by Microsoft

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_18

28 October 2009 / In English

This case is about INTEROPERABILITY - meaning "Interoperability" on the Microsoft´s web page.

Following web pages should be consulted first:
http://news.microsoft.com/2009/10/07/statement-microsoft-welcomes-european-commission-market-testing-announcement/

From that web page it is possible to download the main document and Annexes A-D.

Those Microsoft documents are collected to this ZIP file (five documents).

At the moment of sending the Opinion to the Commission was ready to take feedback related to the Public Undertaking by Microsoft.

My Opinion is in this PDF file, in English.

EN: Opinion 17: Opinion to Antitrust Case No. COMP/C-3/39.530

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_17

16 October 2009 / In English

This case is about TYING - case 39.530 - meaning "Browser Choice" on the Microsoft´s web page.

Following web pages are useful:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=1_39530
http://news.microsoft.com/2009/10/07/statement-microsoft-welcomes-european-commission-market-testing-announcement/

Relevant PDF files I collected to this ZIP file.

At the moment of sending the Opinion to the Commission there was still some time to the final deadline of opinions.

Readers are strongly recommended to send their comments before 7 November 2009.

My Opinion is in this PDF file, in English.

FI: Lausunto 16: Reserviläisjärjestöjen tulevaisuus / Yhdeksänvuotiskatsaus

Suomeksi

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_16

8.10.2009 / Suomeksi

Aikanaan tein tulevaisuuden tutkimuksen harjoitustyön kurssilla T1.

Vuonna 2009 katsoin työtä taas kriittisesti läpi, ja tein vähän päivityksiä.

Päivitin kevyesti vuoden 2009 tilanteen, poistin skenaarioiden tekstit, ja laadin vielä uuden kuvan 9.

Mielenkiintoista olisi päästä joskus tekemään tai seuraamaan oikeasti näitä skenaarioita oikeasti asioista päättävien ihmisten kanssa.

Itse olen kuitenkin evolutionaarisen tulevaisuudentutkimuksen kannattaja, mutta skenaarioilla voi arvuutella, että missä kohtaa on evolutionaarinen muutos.

Yritysympäristössä olisi mielenkiintoista rakentaa mittaristoa skenaarioiden seurantaan.

Itse raportti on tässä tiedostossa suomeksi.

Olisihan tämän voinut laittaa julkaisujen puolelle, mutta tarkasti ottaen tämä ei ole julkaisu, jolle voisi antaa tarkat ISBN/DOI-tunnukset. Senpä vuoksi raportti on täällä lausuntojen puolella.

EN: Opinion 15: Collective Redress

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_15

28.6.2009 / 28 June 2009

In English
My opinion in English from this link.

The discussion paper in English in this link.
Web pages of the consultation in this link.

 

Ryhmäkanne on mielenkiintoinen aihe, ja EU:n tasolla siitä on ollut jo aikaisemmin yksi kuuleminen, johon minä en tosin osallistunut.

WWW-sivut tälle kuulemiselle ovat tässä linkissä.

Pohdin asiaa noin yksittäisen kuluttajan kannata, eli kuinka hän voisi tehokkaasti osallistua ryhmäkanteeseen. Lisäksi pohdin jonkin verran, että mikä olisi paras tapa tiedottaa ryhmäkanteista.

Mielenkiintoinen aihe tämäkin - kyllä joo.

Itse lausunto ryhmäkanteeseen liittyen on tässä tiedostossa englannin kielellä.

 

EN:

Update: 19 January 2015.

The following web page was working:
http://ec.europa.eu/consumers/redress_cons/response_CP_GP_collective_redress_en.htm

It seems, that I was the only citizen answering as an individual to this consultation request.

EN: Opinion 14: SFS discussion paper / SFS:n keskusteluasiakirja

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_14

28.6.2009 / 28 June 2009

In English
English document in this link.
The discussion paper in English in this link.

 

Suomen Standardisoimisliitto SFS laittoi jakeluun englanninkielisen keskusteluasiakirjan, joka koskee dokumenttien säilömistä niin, että asiasisältö ja rakenne olisivat erillään toisistaan.

Esimerkiksi HTML on asiasisällön ja rakenteen/esitystavan yhdistelmä. Vastaavalla tavalla ODF ja OOXML ovat asiasisällön ja esitystavan yhdistelmä

Näitä esityksiä asiasisällön ja rakenteen/esitystavan erotteluista ja yhdistelmistä on varmaan ollut tietotekniikan historian aikana useampi. Ehkä joskus pääsemme siihen tilanteeseen, että tämä erottelu toimii.

Toisaalta voi todeta, että tuskin SFS:n puolelta olisi tullut tällaista keskusteluasiakirjaa, jos ongelma ei ole todellinen.

Itse lausunto on tässä tiedostossa englannin kielellä.

EN:Opinion 13: Final Committee Draft ISO/IEC FCD3 19763-2

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_13

27.6.2009 / 27 June 2009

In English
English document in this link.

The document "ISO/IEC: FCD3 19763-2:2009(E)" on was available on the ISO/IEC JTC1/SC32 committee web page.
http://metadata-standards.org/19763/index.html.

Udate on 19 January 2015: 19763-2 was not mentioned on thia webpage.

 

Satuin törmäämään SFS:n tiedotteeseen, jonka perusteella luettavaksi tuli seuraava asiakirja

ISO/IEC: FCD3 19763-2:2009(E), Title: Information technology - Metamodel framework for interoperability (MFI) Part 2: Core model

Siis mitä?

Suomeksi sanoen erilaiset tietojärjestelmät ovat liitoksissa toisiinsa, eri tavoilla tietysti. Tästä tulee yhteensopivuuden ongelma, interoperability problem.

Tässä standardiluonnoksessa jotenkin yritetään tähän yhteensopivuusongelmaan ottaa kantaa.

Suurin ongelma standardiluonnoksen lukemisessa on, että kuvauskielenä käytetään UML-kieltä (Unified Modelling Language).

Asiakirja "ISO/IEC: FCD3 19763-2:2009(E)" on niin monien suojauslausekkeiden takana, että sitä ei julkiseen jakoon tälle sivulle voi laittaa. Jos mielenkiintoa jollain riittää, niin sen voi pyytää tietysti tutustuttavaksi.

Itse lausunto on tässä tiedostossa englannin kielellä.

Käsittääkseni meikäläisen lausunto menee SFS:n sisäiseen äänestykseen 30.6.2009 jälkeen, ja Suomen kommentit kootaan yhteen.

10.7.2009 pitäisi Suomen huomiot standardiehdotukseen olla ISO/IEC JTC1/SC32 -sihteeristöllä.

ISO/IEC JTC1/SC32 pitää omaa www-sivustoaan, kts. http://jtc1sc32.org/

Kattos vain.

Asiakirja "ISO/IEC: FCD3 19763-2:2009(E)" OLI saatavilla ISO/IEC JTC1/SC32 -komitean www-sivustolta. Tässä linkki tälle sivulle, http://metadata-standards.org/19763/index.html.

Päivitys 19. tammikuuta 2015: 19763-2 ei ollut enää edellä mainitulla www-sivulla.

FI: Lausunto 12: Vapaamuotoista lausuntoa Eduskunnan suuntaan

Suomeksi

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_12

27.11.2008

Aikaisemmin törmäsin uutiseen, että Euroopan Unionin suunnalla on ollut keskustelua testamenttirekisteristä.

Sinänsä uutinen oli melko pieni, mutta minua asia kiinnosti, koska en ollut aikaisemmin edes ajatellut testamenttirekisteriä edes ajatuksena.

Kun asiaa vähän lähti penkomaan, niin todellakin on niin, että Suomessa ei ole testamenttirekisteriä.

Mielenkiinnon vuoksi kokeilin kysyä Komission (EU) suunnasta, että vastaavatko he kansalaisten esittämiin kysymyksiin.

Olin myönteisesti yllättynyt, kun Komission oikeusasioista vastaavasta pääosastosta tuli vastaus kysymykseen.

Olin muutaman kerran yhteyksissä Komission oikeusasioista vastaavaan pääosastoon näin kansalaisen tekemällä kysymyksellä. Kolme kertaa jotain kysyin ja kolme kertaa sain vastauksen.

Sitten satuin valiokuntauutisten joukossa huomaamaan, että Suomessa on käynnissä väestötietojärjestelmää koskevan lainsäädännön tarkistus. Kyseinen valiokunta on hallintovaliokunta ja olin hieman yhteydessä valiokunnan suuntaan.

Tietysti voi aina kysyä, että lukeeko kukaan Eduskunnassa jotain heille suunnattua yksityisluontoista lausuntoa. Ainakin tekemääni kirjallista lausuntoa luvattiin katsoa. Tietysti nähtäväksi jää, että lukeeko lausuntoa kukaan koskaan vakavissaan.

Ihan mielenkiintoinen juttu. Tässä vaiheessa on mielenkiintoista jäädä odottamaan, että millainen ehdotelma tulee Komission suunnasta vuonna 2009.

Lausunto tuttuun tapaan PDF-tiedostona.

FI: Lausunto(ja) 11: Kunnallisvaalit 2008 / vaalikonevastauksia

Suomeksi

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_11

Kunnallisvaaleilla on oma arkistosivunsa, klikkaa tästä.

FLUG - vaalikoneeseen vastattu 9.10.2008.
FLUG / vaalikoneen vastaukset 9.10.2008 tässä tiedostossa.

MTV3 - vastattu 19.9.2008, julkaistu 25.9.2008.
MTV3:n vaalikoneen vastaukset 19.9.2008 tässä tiedostossa.

YLE - vastattu 16.9.2008 ja 17.9.2008, julkaistu 25.9.2008
Ylen vaalikoneen vastaukset 16.9.2008 ja 17.9.2008 tässä tiedostossa.

Terveydenhuollon vaalikone - vastauksia 25.9.2008
Terveydenhuollon vaalikoneen vastaukset 25.9.2008 tässä tiedostossa.

ILKKA-maakuntalehden vaalikoneen kysymyksiin vastauksia 20.9.2008
ILKKA-maakuntalehden vaalikoneen kysymyksiin vastauksia 20.9.2008 tässä linkissä.

FI: Lausunto 10: Lausunto Amnesty International / Suomen osastolle

Suomeksi

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_10

23.9.2008

Amnesty International / Suomen osasto on Suomen kunnallisvaaleissa kampanjoinut kunnallisvaaliehdokkaille "Joku Raja" -kampanjalla.

Kampanjan tavoite on hyvä, eli naisiin kohdistuva väkivalta on väärin. Kampanjan suositukset olivat järjellisiä ja kannatettavia.

Myöhemmin tuli viesti, jossa oli kampanjan .jpg-kuva, jossa luki, että "Amnestyn tavoitteisiin sitoutunut".

Itse pohtisin seuraavien virkkeiden eroa

  1. ”Amnestyn tavoitteisiin sitoutunut”
  2. ”Amnestyn kaikkiin tavoitteisiin sitoutunut”
  3. ”Amnestyn naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kampanjan tavoitteisiin sitoutunut”

Nykyaikaisessa tiedonvälityksessä (24/7/365), voi jostain yhtäkkiä levitä viesti, että "Amnestyn KAIKKIIN tavoitteisiin sitoutunut".

EN ole Amnestyn KAIKKIIN tavoitteisiin sitoutunut.

Yhdessä uutisessa oli mielenkiintoinen termi: "media hydra". Hydra on taruolento, jolla oli monta päätä. Eli tiedonvälitys nykyään on täysin päätöntä, koska tiedonvälityksessä ei ole enää yhtä määräävää tiedonvälittäjää. Kaukana ovat ne ajat, jolloin viesti 20.30 iltauutisissa oli koko kansan totuus.

Omat kotisivut ovat paras paikka vastata kaikkiin esitettyihin väittämiin. Muualla tiedonvälityksessä oma viesti vääristyy, muuttuu tai lyhenee.

Seuraavassa tiedostossa lausunto Amnesty International / Suomen osastolle.

EN: Opinion 9: CAMSS: Common Assessment Method for Standards and Specifications, CAMSS proposal for comments

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_9

12.9.2008 / 12 September 2008

In English
English document in this link.

Web page of this consultation worked on 19 January 2015:
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7407.html.

 

www-sivu oli vielä toiminnassa 19. tammikuuta 2015:
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7407.html.

Tämä tuli vastaan kun olin vastaamassa edelliseen kyselyyn (EIF version 2 proposal).

Avoimista standardeista on paahdettu hyvinkin paljon tietyissä piireissä ja kaikki vannovat avoimuuden nimiin.

Mutta tässä kyselyssä tuli vastaan varsin mielenkiintoinen piirre, eli miten arvioida jonkin standardin avoimuutta? Tietysti voi sanoa, että helppo homma, mutta miten on käytännössä.

Tästä tulee ER 2001 -konferenssin yksi seminaaripuhuja. Hän esitteli erilaisia ER-malleja, eli tapaa jolla voi esittää erilaisia käsitteitä tietokantarelaatioiden kuvauskielellä. Lopulta tietysti joku sanoi yleisön joukosta, että tuo on huono ER-malli. Luennoija kysyi sitten, että mitkä ovat hyvän ER-mallin tunnusmerkkejä. Tässä vaiheessa syvä hiljaisuus oli luentosalissa.

Tässäkin jälleen tulemme siihen, että on hyvä arvostella ilman vaihtoehtojen esittämistä. Tämän vuoksi olen yrittänyt omissa mielipidekirjoituksissani noudattaa linjaa, että esitettyyn arvosteluun täytyy esittää vaihtoehto.

Periaatteessa on helppo arvostella jotain tietotekniikan standardia, mutta itse käytäntö voikin olla hankalampi.

Tämäkin asiakirja on jälleen ladattavissa tiedostona.

Kirjoitushetkellä Komission vastuullinen yksikkö oli IDABC.

European Commission
Directorate-General for Informatics
DIGIT/01 - European eGovernement services (IDABC)
B-1049 Brussels

Heidän www-sivun osoite toimi 12.9.2008, http://ec.europa.eu/idabc/en/contact

EN: Opinion 8: European Interoperability Framework, version 2, draft

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_8

11.9.2008 / 11 September 2008

In English
English document in this link.

The web page of this consultation worked on 19 January 2015:
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7733.html.

 

Kyselyn www-sivu toimi vielä 19. tammikuuta 2015:
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7733.html.

Tämä oli pitkään roikkunut, että pitäisi tehdä joku oma arvio.

Kyseessä on jonkinlainen yleinen asiakirja suuntaviivoista, joilla pitäisi rakentaa yhteensopivuuksia Euroopan Unionin jäsenmaiden julkisten palveluiden välillä.

Itse kiinnitin huomioita muutamiin seikkoihin:

  • yleinen yhteensopivuuden tarina
  • vaikeudet ymmärtää ohjelmistokehitystä
  • teknisten yksityiskohtien hallinta suhteessa yleiseen ajatukseen toteutettavasta ohjelmistosta
  • yhteensopivuuden ylläpitäminen on jatkuvaa
  • avoimet standardit ja avoimet tekniset määritelmät
  • ehdotuksia julkisen sektorin johtamaan avoimeen ohjelmistokehitykseen

Itse ajattelin, että yleisesti ottaen julkisen sektorin osallistuminen avoimen ohjelmistokehityksen hankkeisiin vaatii erilaista suhtautumista verrattuna muiden yhteisöjen osallistumiseen samoissa hankkeissa.

Lyhyesti sanoen vaatimukset julkisen sektorin lainmukaisuudelle ja erilaiset ylläpitovaatimukset asettavat rajoitteita julkisen sektorin ohjelmistohankkeille.

En tiedä oman ajatuksen hyvästä esittämisestä, mutta tuli nyt jotain ajatuksia.

Vuoden 2007 puolella oli mahdollisuus antaa yleisiä ajatuksia Eurooppalaisen yhteensopivuuden yleisestä mallista ja erityisesti kyseisen asiakirjan versiosta yksi. Olin ajatellut todellakin antaa joitain ehdotuksia versioon yksi perustuen, mutta tämä jäi tekemättä kuitenkin. Nämä ehdotukset versioon kaksi oli toisaalta helppo tehdä, koska vuoden 2007 ajatuksista sai osan kopioitua suoraan tekstinä tähän asiakirjaan.

Tuttuun tapaan asiakirja on jälleen ladattavissa tiedostona.

Kirjoitushetkellä Komission vastuullinen yksikkö oli IDABC.

European Commission
Directorate-General for Informatics
DIGIT/01 - European eGovernement services (IDABC)
B-1049 Brussels

Heidän www-sivun osoite toimi 12.9.2008, http://ec.europa.eu/idabc/en/contact

FI: Lausunto 7: Aloite varainsiirtoverolain (29.11.1996/931) 7 § muuttamisesta

Suomeksi

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_7

7.9.2008

Olin aikaisemmassa yhteydessä pohtinut varainsiirtoveroa, kun veljen muuton yhteydessä tämä tuli vastaan. Olin pohtinut itsekseni, että voisiko varainsiirtoveron maksaa useammassa erässä, jos tietyt edellytykset täyttyvät.

Sitten 6.9.2008 järjestäessäni posti- ja arkistokasoja järjestykseen muuton jäljiltä tuli vastaan Suomen Omakotiliitto ry:n yhdistystiedote, jossa oli maininta liittokokousaloitteiden 15.9.2008 määräajasta.

Tämän pohjalta tein liittokokousaloitteen, ja lähetin sen Suomen Omakotiliitto ry:n toiminnanjohtajalle ja järjestöpäällikölle.

Aloite on luettavissa tästä tiedostosta.

Tietysti tämän olisi voinut lisätä jonnekin muualle, mutta sivuston kehittyessä voin lisätä kaikki aloitteet, joita olen tehnyt eri liittojen liittokokouksiin omaksi kokonaisuudeksi.

12.9.2008 Suomen Omakotiliitto ry:n www-sivut toimivat http://www.omakotiliitto.fi/.

Tilannepäivitys 2.12.2008

Aloitteeni on hyväksytty Suomen Omakotiliitto ry:n 2008 liittokokouksessa.

Aloite oli numerolla 5, ja tässä tiedostossa on vastaus.

Mielenkiintoinen tapahtumaketju. Eli näin pitäisi Suomen Omakotiliitto ry:n omassa edunvalvonnassaan pyrkiä siihen, että omakotitalon varainsiirtoveron voisi maksaa erissä.

Tietysti nähtäväksi jää, että koska aloitteesta tulee todellista lainsäädäntöä.

Kaikki lainsäädäntötyö ottaa oman aikansa, joten pitää olla hieman kärsivällisyyttä.

EN: Opinion 6: Consultation on a Code of Conduct for Interest Representatives

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_6

2.2.2008 / 2 February 2008

In English
English document in this link.

Page of the consultation: In English.

 

Itse kirjoitin yhden mielipidekirjoituksen koskien intressiryhmiä, joiden edustajia voi kutsua myös lobbareiksi.

Tämän vuoksi Komission kysely intressiryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön oli mielenkiintoinen.

Kyselyn yleinen esittely on seuraavalla Komission sivulla.

Tämän jälkeen voi tietysti tutkia vastauksia, ja ne ovatkin seuraavalla sivulla. Minun vastaukseni löytyy tuttuun tapaan kohdasta "Citizens".

Tietysti tiedoston voi ladata suoraan tästä linkistä.

EN: Opinion 5: Consumer Scoreboard, Questionnaire for stakeholders

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_5

10.10.2007 / 10 October 2007

In English
English document in this link.

Page of the consultation: In English.

 

Itse ymmmärtäisin kyseessä olevan Euroopan kattavan seurantajärjestelmän luominen koskien kuluttaja-asioita.

Ongelmana oli, että kysely ja osittain taustamateriaalikin oli kirjoitettu hieman huolimattomasti. Yritin kuitenkin parhaani.

Loppujen lopuksi aika moni yhteisö vastasi kyselyyn ja olin loppujen lopuksi ainut kansalainen, joka vastasi kyselyyn. Kyselyn yhteenveto ja kaikkien muidenkin vastaukset ovat seuraavalla sivulla. Minä olin tällä kertaa ainut kansalainen, joka jotain vastasi; vastaus löytyy kohdasta "Individuals".

Oma vastaus kyselyyn on tässä tiedostossa.

FI: Lausunto 4: Miten julkisen hallinnon ja järjestöjen yhteistyötä pitäisi parantaa?

Suomeksi

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_4

2.8.2007

Tämä kysely oli oikeusministeriön www.otakantaa.fi-foorumilla.

Tämä on melko rennolla kädellä kirjoitettu suuremmin miettimättä aihetta.

Lähinnä ehdotin, että voisi tehdä tutkimuksen, jossa pengottaisiin miksi ihmiset ylipäänsä nykyaikana osallistuisivat yhdistystoimintaan.

Sitten ehdotin, että julkisen hallinnon vaatima paperityö pitäisi tehdä mahdollisimman helpoksi yhdistysten kannalta, ja esitin jopa yhden käytännön ehdotuksen.

Vastaus on tiedostossa.

EN: Opinion 3: The Future of Pharmaceuticals for Human Use in Europe - Making Europe a Hub for Safe and Innovative medicines

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_3

23.7.2007 / 23 July 2007

In English
English document in this link.

Page of the press release:
The future of pharmaceuticals for Human use in Europe- making Europe a Hub for Safe and Innovative medicines.

 

Tämäkin oli mielenkiintoinen:
kyselyn lehdistötiedote.

Tämän kyselyn suurin hyöty oli, että tein taustaselvitystä erilaisilta www-sivuilta ja opin jotain lääketeollisuuden toiminnasta Euroopassa.

Kun kuitenkin osaaminen lääketeollisuudesta oli kohtuullisen vähäistä niin vastaus kyselyyn on enemmänkin huolestuneen kuluttajan mielipide kuin lääketeollisuuden monialaosaajan vakaa mielipide.

Tiedoston voi ladata tästä linkistä.

EN: Opinion 2: Schools for the 21st Century

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_2

22.7.2007 / 22 July 2007

In English
English document in this link.

 

Jokaisella meistä on mielipide koulusta, koska lähes jokainen on ollut koulussa. Komissio kysyi mielipidettä kouluista, joten pitihän siihen vastata.

Itse olin enimmäkseen sitä mieltä, että koulun pitäisi auttaa jokainen löytämään omat vahvuutensa.

Myöhemmin luin artikkelin, jossa pohdittiin erilaisten lahjakkuuksien määrää ja laatua. Itse totesin, että koulu sinänsä keskittyy vain muutamaan lahjakkuuden lajiin, joten oleellista olisi saada henkilö peruskoulunsa aikana löytämään tähän vastauksia.

Toinen asia, mihin kiinnitin huomiota, oli koulun ja luokan koko. Itse ehdotin pengottavaksi, jos sitä ei ole jo pengottu, jonkinlainen koulun ja luokan optimaalinen koko.

Oli siinä vastauksessa muitakin asioita, ja ne voi lukea itse vastauksesta. Tiedosto on täällä.

EN: Opinion 1: Review of the rules on access to documents

In English

Permanent link:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_1

14.7.2007 / 14 July 2007

In English
English document in this link.

The page in English here.

 

Tämä oli ensimmäinen lausuntoni Euroopan Unionin suuntaan.

Komission kysely löytyy täältä.

Kun sitä nyt kriittisesti tarkastelee, niin sen olisi voinut kirjoittaa paremminkin. Mutta muoto oli vapaa, joten sitä ei kannata liikaa surra.

Luin myöhemmin muiden vastauksia. Erityisesti jäi mieleen Yhdistyneiden Kuningaskuntien ylähuoneen arvovaltaisten lordien vastaukset. Heillä oli osittain samoja mielipiteitä, ja heidän vastaus oli ollut oikein komiteassa (EU Committee of the House of Lords of the UK National Parliament).

Itse olen seikkaillut useammankin kerran Euroopan Unionin www-sivuilla tai tarkemmin ottaen erilaisten instituutioiden www-sivuilla. Joka kerta tulee jotain uutta vastaan, kun kyseisillä sivuilla käy.

Itse painotin vastauksessani, että Euroopan Unionissa voisi laajasti hyödyntää RSS-syötteitä, ja tarkasti ottaen ehdotin vastauksessani muutaman palvelun, johon RSS-syöte sopisi vallan mainiostio

Myöhemmin on tullut vastaan joitain palveluita, jossa Euroopan Unioni tiedottaa RSS-syötteiden avulla, joten tilanne ei ole aivan toivoton.

Minunkin vastaus on luettavissa muiden vastausten joukosta, kohdasta "CITIZENS CONTRIBUTIONS". Tiedoston voi ladata myös tästä linkistä.