f Jukka S. Rannila

Arkistosivu / 22 / 1101-1150

... katso ohjeita ...

Arkistosivun lataantumisessa pitää olla kärsivällinen.

Tämä on päiväkirjan arkistosivu 22.

Tällä sivulla on päiväkirjan aiheet/ajatukset/kirjoitukset 1101-1150.

Kannattaa katsoa arkistosivujen ohjeistuksia päiväkirjan kirjoitusten arkiston etusivulta.

Arkiston etusivu

Arkistosivun lataantumisessa pitää olla kärsivällinen.

Ohessa on listaus tämän arkistosivun otsikoista:

 

1150: Selainvertailu / Chromium / Riippuvuus / OSA 30
1149: Haukka vai kyyhkynen? / III / Sotia / Trump (XVI)
1148: Totuus / Julkkis / Sota / Progressive (0+4)
1147: Useampi tutkimus samaan aikaan / Trump (XV)
1146: Tietoturvan erilaiset yhteisöt ja niiden yhteistyö
1145: Onko koulutukselle aivan liikaa odotuksia?
1144: Tosiasioita / Armeija / Tahto / Terveys
1143: Vapaaehtoinen maanpuolustus / HE 254/2018 vp
1142: Tiedostoja / Kirje / Erosopimus / EU/UK/9
1141: SAP vs. pieni järjestelmä / Kuntauudistus (xxxvii)
1140: Yleispalvelu? / Yksityistäminen? / Linja vai kaista?
1139: Totuus vai valhe? / Väitteiden arvioita / Yhteistyö
1138: 24/7 / Läsnäolo / Nukuttaako? / moniajo (lix)
1137: Yhteistyö / Rekisterit / Oikea harjoittelu
1136: Valta muuttaa ihmistä / Neuvostoliitto -> Venäjä
1135: Totuus / Tunteet / Järki / Kiukku / Trump (XIV)
1134: Maatalous (7) / Ympäristökuormitus / Sertifikaatti
1133: Vauhtia ja ristiriitoja / Trump (XIII)
1132: Sanders / Ohjelma / Kirja / Progressive (0+3)
1131: Comey / Trump (XII)
1130: Erikoislaatuinen työyhteisö / Eduskunta
1129: Syyria / Sota / Kauheuksia / Ulkomaat
1128: Heikko vai vahva tekoäly? / Kuolintapaukset
1127: Yksi rekisteri / Epäkohta / Naisnäkökulmaa
1126: Pirstaleita / RES / Vapaaehtoisuus vai pakko?
1125: Go Google Go! / Antitrust / Euroopan Unioni
1124: Tuomioita / Globalisaatio / Trump (XI)
1123: Voi veronpalautus! / mm. kouluruoka
1122: Yksityistämisen kannatuksesta ja vastustamisesta
1121: Ristiriitaa yksityiskohdista / EU/UK/8
1120: Ocasio-Cortez / Tosiasia / Progressive (0+2)
1119: Verkkopankkitunnuksista / Julkinen vai yksityinen?
1118: Palkkaköyhä / Koditon / Sota / Progressive (0+1)
1117: Microsoft ostoksilla / Avoimet järjestelmät
1116: Toinen Amerikka / Viestintuoja
1115: Yhdessä? / Yhdysvallat / Pohjois-Korea / Trump (X)
1114: Kauppa / Trade / FIN (Kok., Kesk.) / G7 / SCO
1113: Maailmanpolitikka / Eri maat / Trump (IX)
1112: Vakava paikka / Kuntauudistus (xxxvi)
1111: Uskonto / Euroopan Unioni / Muita maita
1110: Trump vs. Paul (2) vs. Sanders / erit. IRAN
1109: Eroavaisuudet / Koulutus / (Myös) Naisnäkökulmaa
1108: Eri maat / Suhtautuminen? / Libertaani (88+4)
1107: Ilmoitusmahdollisuus väärinkäytöksestä
1106: Pohjois-Korea / Syyria / Iran / Trump (VIII)
1105: Haukka vai kyyhkynen? / II / Trump (VII)
1104: RES/RUL / jne. / MPK:n asema / Kumisaappaat?
1103: Ymmärtäminen oikein / Mielenosoitus / IRAN
1102: Haukka vai kyyhkynen? / Trump (VI)
1101: Helpotus / Järki / Sähköinen äänestys

Päiväkirjamerkintöjen otsikoista on joskus apua etsittäessä vanhoja merkintöjä.

Päiväkirjamerkintöjen otsikot tekstimuotoisena.

1150: Selainvertailu / Chromium / Riippuvuus / OSA 30

Erilaisia toteutuksia

4. tammikuuta 2019
1150: Selainvertailu / Chromium / Riippuvuus / OSA 30

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1150

 

Oheisesta linkkilistasta voi todeta seuraavat aiheet:
* Edge-selaimen (Microsoft) vertailu muihin selaimiin
* Opera-selaimen uudet ominaisuudet
* Opera-selain osoittaa muille parhaat (uudet?) ominaisuudet
* Flashin elinkaaren päätepiste on nyt määritelty
* Pitäisikö Flash avata julkisesti ja avoimesti kehitettäväksi?
* Firebug muutetaan Firefox-selaimen omanksi ominaisuudeksi
* Onko Firefox-selaimella vielä mahdollisuuksia pärjätä uusilla ominaisuuksilla?
* Myös Chromium kohdannut erilaisia ongelmia
* Edge-selaimen kehittäminen mahdollisesti lopetetaan
* Mahdollisesti Microsoft siirtyy kehittämään selainta Chromium-ratkaisuun perustuen.

Ohessa olevista kuvista pitää todeta eri selainten markkinaosuuksista (Browser Market Share Worldwide).

Kuten kuvasta selviää, niin muut selaimet eivät ole saaneet yhtä laajaa markkinaosuutta kuin Chrome.

Esimerkiksi Firefox ja Internet Explorer ovat menettäät markkinaosuutta eri vaiheiden jälkeen.

Opera on pystynyt pitämään pienen osan markkinoilla kaikesta huolimatta.

Joulukuussa 2018 Chrome-selaimen markkinaosuus oli 62,28%

Linkkilistan ensimmäinen linkki johtaa Chromium-hankkeen Wikipedia-artikkeliin.

Kuten Wikipedia-artikkelista selviää, niin monet selainvalmistajat ovat siirtyneet tai siirtymässä mukaan Chromium-hankkeeseen.

Yhdeksi perusongelmaksi voi tulla ns. monokulttuuri, jolloin jokin tietotekninen ratkaisu on saavuttanut hyvin laajan markkinaosuuden, mikä on johtanut tällaisiin ratkaisuihin kohdistuviin tietoturvaongelmiiin.

Tällaisia hyvin laajan markkinaosuuden ratkaisuja on käytetty hyvin erilaisissa tietoteknisissä ratkaisuissa.

Kuten linkkilistasta selviää, niin Chromium-pohjaiset selaimet ovat kohdanneet erilaisia ongelmia.

Yksi vastaava ongelma oli OpenSSL:n kohtaamat tietoturvaongelmat, jotka vaikuttivat hyvin nopeasti moneen tietotekniseen ratkaisuun.

Vastaavalla tavalla pitää odottaa uusia Chromium-pohjaisten selainten ongelmia.

Kuvien osalta voi todeta Opera-selaimen ja Vivaldi-selaimen eroavaisuudet lataussivun kiinnittämiseen.

Opera-selain mahdollistaa lataussivun kiinnittämisen, mutta Vivaldi-selain ei tue tätä ominaisuutta.

Uutta Vivaldi-selaimessa on suomen kielen huomiointi, jolloin latausikkunassa lukee "Lataukset" eikä "Downloads"

Opera - lataukset - ei kiinnitetty
Opera - lataukset - kiinnittäminen
Opera - lataukset - kiinnitetty välilehti
Vivaldi - latausikkuna - englanniksi
Vivaldi - latausikkuna - suomeksi

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tietysti on hyvin mielenkiintoista, jos Microsoft oikeasti osallistuu/osallistuisi laajasti Chromium-hankkeeseen.

Microsoft on oikeasti osallistunut joihinkin avoimen lähdekoodin hankkeisiin, mutta peruslähtökohtana heillä (Microsoft laajasti ottaen) on suljetun lähdekoodin ohjelmat.

Olettaisin Microsoftin selvittäneen hyvin tarkasti erilaisten avoimen lähdekoodin hankkeiden taloudelliset, tekniset ja lainopilliset asiat

Toisaalta voi todeta Chromium-ratkaisusta aiheuttavan erilaisia riippuvuuksia.

Eli jokin Chromium-ratkaisun riippuvuuksien ongelmat voivat levitä moneen selaimeen aiheuttaen erilaisia ongelmia.

Kysymys: ehtivätkö Chromium-ratkaisua käyttävät yhteisöt korjaamaan selaimien ongelmat mahdollisimman nopeasti?

Mahdollisesti kaikki Chromium-ratkaisua käyttävät yhteisöt pysy mukana selainten ongelmien ratkaisussa.

Tietysti selaimia kehittävien markkinajohtajien (kuten Google) pitää seurata koko ajan mahdollisia tietoturvaongelmia.

Tähän kohtaan pitää vielä linkittää selainten markkinaosuuksiin liittyvä kuva.
Selainten markkinaosuudet tammikuusta 2009 päätyen joulukuuhun 2018.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1150

1149: Haukka vai kyyhkynen? / III / Sotia / Trump (XVI)

Virallinen ja epävirallinen sota?

27. joulukuuta 2018
1149: Haukka vai kyyhkynen? / III / Sotia / Trump (XVI)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1149

 

Ensimmäinen linkki johtaa CRS:n (Congressional Research Service) hakusivulle. Toinen linkki johtaa CBO:n (Congressional Budget Office) sivulle.

Kokeilin seuraavia termejä CRS:n hakusivulla: Iran, Syria, Russia ja Korea. Tämän jälkeen voi järjestää tulokset aikajärjestykseen.

CRS:n esittämät raportit ovat todella hyvin tehtyjä, joissa käydään läpi erilaisten maiden tilannetta ja Yhdysvaltojen mahdollisia politiikan toimintalinjoja.

Yksi kohta erokirjeessä on mainittuna James Mattinin ja Donald Trumpin näkemyksien erot. Presidentilä on oikeus valita henkilö, jolla on yhtenevät näkemykset.

Eri maiden suhteen voi siis lukea hyvin tehtyjä raportteja Yhdysvaltojen valitsemista (mahdollisista) toimintalinjoista ja historiaa eri maiden suhteen.

Linkkilistan kolmas linkki johtaa Yhdysvaltojen nykyisen James Mattinin puolustuministerin erokirjeeseen.

Tätä erokirjettä on käsitelty eri tavoin sekä Yhdysvalloissa että ulkomailla.

Linkkilistassa on asiaa Donald Trumpin hallinnon henkilöstön vaihtuvuudesta. Eri henkilöitä tullut ja lähtenyt eri vaiheissa.

Toisaalta Donald Trumpin suhteet tiedotusvälineiden kanssa ovat lyhyesti todeten hyvin jännitteiset.

Yksi osa tiedotusvälineiden toimintaa on Donald Trumpin esittämine väittämien tarkastukset tosiasioiden kannalta katsottuna.

Tähän kohtaan voi linkittää Donald Trumpin väittämien arviot:
* True - 29
* Mostly True - 72
* Half True - 93
* Mostly False - 135
* False - 214
* Pants on Fire - 93

Yhdistämällä kaksi viimeistä arviota on tuloksena 307 täysin väärää väittämää.

Fact Checker (The Washington Post) on laskenut Donald Trumpin väittämien määrän. Eli Donald Trump on esittänyt vääriä väittämiä sekä toistanut näitä vääriä väittämiä eri asiayhteyksissä.

Seuraavaksi linkkilistassa on asiaa Iranin ja muiden maiden välisistä suhteista.

Yhdysvallat on palauttanut omat pakotteensa Irania kohtaan, mutta muut maat eivät ole ainakaan vielä irtautuneet sopimuksesta.

Tämän jälkeen on asiaa Syyriasta.

Donald Trump on ehdottanut Yhdysvaltojen vetäytymistä Syyriasta.

Kysymys: Poistetaanko Yhdysvaltojen joukkoja myös Afganistanista?

Jemenin sota jatkuu, vaikka nyt on järjestetty rauhanneuvotteluja ja tulitaukoja.

Tämän jälkeen on asiaa Pohjois-Koreasta. Pohjois-Korea ja Etelä-Korea ovat tehneet erilaisia toimenpiteitä, joita voi pitää liennyteksenä.

Kestääkö Pohjois-Korean ja muiden maiden välinen päivänpaistepolitiikka? Olen joskus törmännyt päivänpaistepolitiikan termiin.

Aikanaan vaadittiin Bashar al-Assadin luopumista vallasta.

Donald Trump perustelee Syyriassa olevien joukkojen poistamista saavutetulla tavoitteella. Eli ISIS on lyöty, jolloin Yhdysvaltojen joukkoja ei enää tarvita Syyriassa.

Vetääkö Yhdysvallat kaikki joukkonsa pois Syyriasta?

Kuka voitti/voittaa Syyrian sodan?

Lopuksi täytyy todeta erikseen Jemenin sota, johon on yritetty saada tulitauko, jotta Jemeniin voitaisiin lähettää ruoka-apua ja muutakin apua.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Viime päivien aikana eri tiedotusvälineet ovat arvioineet eri tavoilla James Mattinin eroilmoitusta ja mahdollista vetäytymistä Syyriasta.

Erilaiset mielipidevaikuttajat ovat arvostelleet laajasti mahdollista vetäytymistä Syyriasta.

Itse ehdotan erittäin kovatasoista diplomatiaa, jolloin esimerkiksi Yhdysvaltojen pitäisi keskustella eri tavoin mm. Iranin, Pohjois-Korean ja Syyrian kanssa.

Neuvottelut voivat olla hidas tie, mutta sota ja pakottaminen joihinkin toimenpiteisiin ei aina ole paras mahdollinen ratkaisu.

Aikanaan (ns.) kylmän sodan aikana Yhdysvallat pystyi keskustelemaan erilaisten maiden kanssa, vaikka eri maiden ja Yhdysvaltojen suhteet eivät olleet parhaalla mahdolllisella tasolla.

Haukka vai kyyhkynen?

Oman käsityksen mukaan Donald Trumpin ympärillä voi olla henkilöitä, jotka voivat vaatia Iranin, Syyrian ja Pohjois-Korean suhteen nykyistä kovempaa politiikkaa.

Pystyykö Donald Trump viemään läpi sotilaallisten joukkojen vetäytymisen Syyrista?

Joukot kotiin?

Vastaavalla tavalla voidaan kysyä Yhdysvaltojen vetäytymistä edes joistain tukikohdista, joita on ympäri maailmaa.

Kysymys: Kuinka kauan Yhdysvallat voi ylläpitää näin laajaa tukikohtien verkostoa?

Pohdintaa: Joskus tulevaisuudessa Yhdysvallat eivät ehkä pysty rahoittamaan laajaa tukikohtien verkostoa, jos erilaiset yhteisöt eivät enää lainaa rahaa Yhdysvalloille.

Tässä kohtaa voi todeta CBO:n (Congressional Budget Office) esittämät raportit erilaisten hankkeiden kuluista.

Yksi linkki koskee puolustusasioita (Defense and National Security).

Kysymys: Olisiko mahdollista keventää puolustusasioiden budjetista edes muutama prosentti?

Arvio: Puolustusasioiden budjetin keventäminen aiheuttaisi ison riidan eri yhteisöissä.

Kysymys: Kuinka monta sotaa Donald Trump jatkaa oman virkautensa aikana?
Kysymys: Kuinka monta sotaa Donald Trump aloittaa oman virkautensa aikana?
Kysymys: Kuinka monta sotaa Donald Trump lopettaa oman virkautensa aikana?

Mahdollisesti jossain vaiheessa tulee vastaan erilaisia rajoittavia tekijöitä Yhdysvaltojen armeijan käytölle, jos käynnissä olevia sotia tulee koko ajan lisää.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1149

1148: Totuus / Julkkis / Sota / Progressive (0+4)

Totuus vai mielipide ilman tosiasioita?

20. joulukuuta 2018
1148: Totuus / Julkkis / Sota / Progressive (0+4)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1148

 

Linkkilistan alussa on asiaa liittovaltion senaatin (Yhdysvallat) yhteen lakialoitteesen - S.J.Res.54 / 115th Congress - 2nd Session

Lakialoitteen PDF-tiedosto on linkkilistan alussa.

Lisäksi on linkkilista asiaan liittyvästä äänestyksestä (Roll Call Vote 115th Congress - 2nd Session - Vote Number: 266)

Äänestyksen tuloksena 56 senaattoria äänesti lakialoitteen jatkoon. Käytännössä muutama republikaanisenaattori äänesti lakialoitteen puolesta - laskuni mukaan kuusi (6) republikaania.

Tämän jälkeen lakialoite voi edetä edustajainhuoneeseen. Tietysti edustajainhuoneen äänestys on vielä tekemättä.

Asiana lakialoitteessa on Jemenin sota ja Yhdysvaltojen asema sodassa. Ehdotuksen mukaan Yhdysvaltojen pitäisi vetäytyä sodasta jollain tasolla.

Äänestykseen liittyen on linkkejä lehdistötilaisuuteen ja annettuihin lausuntoihin.

Tämän merkinnän otsikossa mainitaan termi "Progressive".

Linkilistassa on muutama linkki tähän käsitteeseen liityen (Progressive).

Yksi linkkilistaa listaa tämän polittisen suuntauksen johtavat yhteisöt - "Leading U.S. Progressive Organizations".

Erilaisia yhteisöjä on kymmenittäin. En ole selvittänyt eri yhteisöjen tilannetta, koska niitä on niin paljon.

Onko Afganistanin sota unohdettu sota.

Afganistanin sotaan liittyen YLE:n MOT-ohjelman jakso käsittelee Afganistanin sotaa.

Onko Afganistanin sota täysin toivoton tehtävä?

Mikä on totuus eri sotien suhteen?

Mihin sotilaallisiin tehtäviin Suomen pitäisi osallistua?

Tämän jälkeen on muutama merkintä tosiasioiden arvioinnin suhteen.

Alexandria Ocasio-Cortez on mainittu tosiasioiden arvioinnissa.

Alexandria Ocasio-Cortez voitti vaalit New Yorkin osavaltiossa.

Alexandria Ocasio-Cortezin suhteen on jo julkaistu muutama arvio hänen esittämistä väitteistä - asialla ovat olleet mm. PolitiFact ja FactCheck.

Alexandria Ocasio-Cortez nousi heti kansallisella tasolla tunnetuksi, joten häneen voidaan kohdistaa koko ajan lisää uusia lausuntoja liittyen tosiasioihin.

Kuten lausunnosta näkyy, niin hän on esittänyt joiltain osin virheellisiä väittämiä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Mikä on totuus edellä mainituissa aiheissa?

Mielenkiintoisella tavalla FactCheck on viisitoista vuotta toiminut tosiasoiden tarkastuspalvelu (Fact Check).

Ongelmaksi on muodostunut väärien väittämien leviämisen nopeus, johon pitäisi pystyä vastaamaan nopealla tosiasioiden tarkastuksella.

Onko esitetty väite enemmän tosiasia vai enemmän pelkkä mielipide?

Oman laskun mukaan Alexandria Ocasio-Cortezin suhteen on tähän mennessä esitetty kuusi (6) tosiasian tarkastusta (PolitiFact). Kuuden (6) lausunnon osalta ei ole arviointia merkinnällä "True".

Eli jokaisessa väittämässä (Alexandria Ocasio-Cortez siis) on jäänyt jotain mainitsematta koko totuuteen (True) nähden.

Myös Bernie Sanders on esittänyt totuusarvoltaan vaihtelevia väittämiä.

Uutta?

Kysymys on varmaan täysin selvä.

Kysymys: Kuinka pitkälle voi päästä Yhdysvaltojen politiikassa esittämällä eri tavoin vääriä väittämiä ilman mitään seurannaisia?

Vastaus on aika selvä: Yhdysvaltojen politiikassa pääsee melko pitkälle esittämällä eri tavoin vääriä väittämiä.

Kysymys: kuinka pitkälle Suomen politiikassa esittämällä eri tavoin vääriä väittämiä?

FaktaBaarin wwww-sivun linkki on viimeisin linkki.

Myös Suomessa on esitetty vääriä väittämiä, joita FaktaBaari yrittää arvioida eri tavoin.

Kysymys: Mitä ovat seuraukset Suomessa väärien väittämien esittämisen jälkeen?

Vastausehdotus: Suomalaisten tiedotusvälineiden pitäisi järjestäytyä omalla tavallaan välittämään väärien väittämien arvioita eri asiayhteyksiin.

Esimerkiksi erilaisiin sotiin liittyvät väitteet pitäisi arvioida todella huolellisesti.

Totuus on monesti ensimmäinen sodan uhri.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1148

1147: Useampi tutkimus samaan aikaan / Trump (XV)

Kuka syyttää ketäkin?

18. joulukuuta 2018
1147: Useampi tutkimus samaan aikaan / Trump (XV)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1147

 

Linkkilistan alussa on kaksi www-sivua.

Ensimmäinen sivusto kerää koko ajan uusia uutisia koskien Venäjän vaikutusta vuoden 2016 presidentinvaaleissa (Yhdysvallat).

Toinen linkki listaa kaikki seitsemäntoista (17) käynnissä olevaa tutkintaa, joista osa liittyy Donald Trumpin lähipiirissä vaikuttaneisiin henkilöihin.

Aika kova luku - eli seitsemäntoista (17) tutkintaa!

Kysymys: tuleeko tällaisia tutkintoja vielä lisää?

Linkkilistan toinen osa sisältää linkkejä erilaisiin henkilöihin, joiden toimintaa siis selvitetään eri oikeusistuimissa.

Tämän jälkeen on uutislinkkejä liittyen eri oikeustapauksiin.

Oman käsityksen mukaan osa henkilöistä on tehnyt jonkinlaisen sopimuksen, jossa he myöntävät tehdyt rikokset.

En ole täysin selvillä, että miten tehty yhteistyö vaikuttaa annettuihin rangaistuksiin.

Linkkilistan kolmas osa on kokoelma suomenkielisiä linkkejä. Kuten joistain otsikoista näkyy, niin Donald Trump on esittänyt omia huomioita käynnissä oleviin oikeustapauksiin.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Jaa-A. Mitä uutta?

Tässä vaiheessa ei ole tiedossa kaikkien seitsemäntoista (17) tutkinnan tuloksia.

Kysymys on tietysti selvä.

Mitä Donald Trump on oikeasti tehnyt eri vaiheissa?

Ja tietysti laillisuuskysymys tulee vastaan.

Onko Donald Trump tehnyt jotain lainvastaista?

Vaikeita kysymyksiä kaikki.

Tietysti Donald Trump asema virassa olevana presidenttinä vaikuttaa eri tavoin eri tutkintojen tuloksiin liittyen.

Mitä Donald Trump tiesi tai ei tiennyt seitsemääntoista (17) tutkintaan liittyvien aiheiden suhteen?

Varmaankin lopullinen totuus voi selvitä tutkintojen ja oikeudenkäyntien aikana.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1147

FI: Lausunto 130: Lausunto tietoyhteiskuntalinjauksen luonnokseen perustuen

Suomeksi

30. heinäkuuta 2018 (lisätty kotisivulle 14.12.2018)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_130

Tässä kohtaa voi todeta, etä Suomen Keskusta rp:n Keskustan tietoyhteiskuntalinjaus on hyväksytty Keskustan puoluehallituksessa 13.9.2018
Keskustan_tietoyhteiskuntalinjaus_2018.pdf

Tein aikanaan lausunnon perustuen tietoyhteiskuntalinjauksen luonnokseen.

Nyt voi todeta, että tietoyhteiskuntalinjaus on täysin avoin asia, joten lisäsin tähän kohtaan tekemäni lausunnon perustuen tietoyhteiskuntalinjauksen luonnokseen
LAUSUNTO_Jukka_RANNILA_Keskustan_tietoyhteiskuntalinjaus_versio_2.pdf

Varsinainen lausuntoni on siis ollut valmis 30.7.2018.

FI: Lausunto 131: positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä

Suomeksi

17. joulukuuta 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_131

Lausuntoon liittyvä PDF-on seuraavassa linkissä:
EDK_22_positiivisia_luottotietoja_koskevan_jarjestelman_edellytyksista.pdf

Lausuntoon liittyvä www-sivun linkki on seuraava:
Selvitys positiivisia luottotietoja koskevan järjestelmän edellytyksistä - diaarinumero: OM 13/014/2017

1146: Tietoturvan erilaiset yhteisöt ja niiden yhteistyö

Kuka tekee mitäkin?

13. joulukuuta 2018
1146: Tietoturvan erilaiset yhteisöt ja niiden yhteistyö

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1146

 

Linkkilistan alussa on asiaa Euroopan Unionin tasoisesta lainsäädännöstä koskien tietoturvaa ja tietojen välittämistä.

Eli Euroopan kyberturvallisuuden teollisuus-, teknologia- ja tutkimusosaamiskeskuksen ja kansallisten koordinointikeskusten verkosto.

Tarkoitus on siis perustaa tuollainen keskus ja verkosto.

Sitten on asiaa tietotekniikan turvallisuuteen perustetusta virastosta (ENISA, European Union Agency for Network and Information Security).

Linkkilistasta selviää, etä kyseiseen virastoon liittyvää Eurooppa-asetusta oltaisiin muuttamassa.

Tämän jälkeen on mainittuna European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats (Hybrid CoE).

Tämän jälkeen on asiaa tiedon välittämisestä, joka sis perustuu henkilöihin liittymättömän tiedon välittämistä.

Sitten on asiaa esineiden internetistä, joka sekin kohtaa omat erityiset tietoturvaongelmat.

Yksi esimerkki esineiden internetistä on Viron henkilökortteihin liittyneet ongelmat.

Toisaalta Nokia (ilmeisesti ns. verkko-Nokia) on tehnyt omaa työtä esineiden internetin suhteen.

Millaisia toimenpiteitä pitäisi tehdä tosiasioiden tarkastuspalveluiden suhteen? Faktabaarin edustajien ehdotus on Suomeen kehitettävä turvallinen tosiasioiden tarkastuksen portaali.

Myös Euroopan Unionissa on kiinnitetty huomiota väärien tosiasioiden leviämiseen.

Linkkilistan lopussa linkit niihin lausuntoihin, jotka olen tehnyt tähän merkintään liittyvissä aiheissa - mm. tietoturvallisuudesta ja tosiasioiden tarkastuspalveluiden kehittämisestä.

Toisaalta on asiaa yhden tosiasioiden tarkastuspalvelun vuosipäivästä, jolloin FactCheck-palvelu on nyt viisitoista vuotta vanha.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Itse vain pohdin erilaisten yhteisöjen toimintojen yhteensovittamiselle. Eli tehdäänkö samaa asiaa useammassa paikassa?

Aikaisemmin olen ehdottanut vain yhtä kansainvälistä palvelua kaikkien tietoturvaongelmien ilmoittamiselle.

Eli yhteen kansainväliseen palveluun voisi laittaa tiedoksi esimerkiksi mahdolliset väärät uutiset, roskapostin lähettäjien tietoja, virusnäytteitä sekä ilmoituksia erilaisten ohjelmien ongelmista.

Tämän jälkeen yksi kansainvälinen palvelu voisi välittää koko ajan erilaisiin tietoturvaan liittyviä uutisia esimerkiksi sähköpostina sekä RSS-syötteiden avulla.

Toisaalta ehkä pitäisi kehittää täysin oma syöte (vrt. RSS) erilaisten tietoturvaongelmien ilmoittamiselle.

Yksi esimerkki on linkkilistassa mainttu ClaimReview-standardi, joko on kehitetty tosiasioiden tarkastusten lausuntojen välittämiseen. Eli tosiasioiden tarkastuksen suhteen on iso joukko datan kenttiä täytettäväksi.

ClaimReview-standardi voi olla hyvä alku laajemmalle yhteistyölle koskien tosiasioiden tarkastusta.

Summaten voi todeta todella laajan kehittämistarpeen kansainväliselle tietoturvaan liittyvälle laajalle yhteistyölle.

Nyt erilaiset yhteisöt tekevät monesti vain omaa toimintaa ilman laajempaa yhteistyötä.

Yhteistyössä olisi voimaa eri tavoilla.

Yksi haaste on tietysti yksityisten yritysten sitominen osaksi mainittua yhteispalvelua.

KYSYMYS: ketkä kannattaisivat tai vastustaisivat vain yhtä kansainvälistä palvelua kaikkien tietoturvaongelmien ilmoittamiselle?

Tuossa asiassa voi tulla vastaan erilaisia ongelmia.

KYSYMYS: millaiset yhteisöt lähtisivät edistämään ja kehittämään vain yhtä kansainvälistä palvelua erilaisten tietoturvaongelmien ilmoittamiselle?

Tässä asiassa voi todeta tarpeen todella laajalle kansainväliselle yhteistyölle, jolloin jopa Euroopan Unionin tasoinen yhteistyö voi olla liian vaatimaton yhteistyön muoto.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1146

1145: Onko koulutukselle aivan liikaa odotuksia?

Odotusarvoja

11. joulukuuta 2018
1145: Onko koulutukselle aivan liikaa odotuksia?

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1145

 

Linkkilistan alussa on linkkejä 21.11.-11.12.2017 välillä julkaistuihin lehtien artikkeleihin ja mielipidekirjoituksiin.

Eli hyvinkin lyhyen ajan sisällä on julkaistu asiaa koulutuksesta Helsingin Sanomissa että ILKKA-maakuntalehdessä.

Muusta linkkilistasta voi todeta seuraavaa:
* onko päiväkotihoito 1-2 -vuotiaille hyvä ratkaisu?
* kotihoiden vaikutus lapsiin?
* maksuton varhaiskasvatus
* maistuuko kouluruoka peruskoulun oppilaille?
* miksi kouluruoka ei maistu peruskoulun oppilaille?
* peruskoulun oppituntien aloittaminen myöhemmin?
* rapautuuko lukutaito?
* lukiolaisten kokema stressi
* enemmän tutkintoja yliopistoista
* vapaamuotoisen oppimisen tulosten tunnistaminen ja tunnustaminen
* yrityselämän edustajien ehdotukset koulutuksen kehittämiseksi
* opettajien kokema myönteinen palaute tehdystä työstä.

Oman arvion mukaan erilaisilla sidosryhmillä on erilaisia intohimoja koulutukseen liittyen.

Onko koulutukselle asetettu aivan liikaa odotuksia?

Sitten on asiaa uudemmista opetusmenetelmistä kuten käänteinen järjestys (flippaus).

Tästä palautuu mieleen keskustelu ongelmaperusteisesta oppimisesta.

Ensin pitää mainita yksi lähde.

Poikela, S., Lähteenmäki, M.-L., & Poikela, E. (2002). Mikä on ongelmaperusteista oppimista ja mikä ei? Teoksessa E. Poikela (toim.), Ongelmaperusteinen pedagogiikka - teoriaa ja käytäntöä. Tampere: Tampere University Press.

Yhdessä keskustelussa henkilö oli täysin kypsänä heidän oppilaitoksessa toteutettuun ongelmaperusteiseen oppimiseen.

Venkula, J. (1988). Tietämisen taidot - tieteelliseen toimintaan harjaantuminen yliopisto-opinnoissa. Helsinki: Gaudeamus.

Venkula (1988) erotteli erilaisia tapoja oppilaiden oppimistyylejä. Yksi tyyli oli jonkin kysymyksen läpikäyntiä opintojakson aikana.

Oman arvion mukaan jonkin kysymyksen ratkaisu voi vaatia opintojakson koko aineiston läpikäyntiä, jolloin hyvä sivutulos kysymyksen ratkaisuun liittyen on aineiston oppiminen.

Varmaankin voisi todeta, että erilaisiin oppimistilanteisiin pitäisi olla oikeat ratkaisut.

Toisaata kaikesta huolimatta peruskoulun oppilaissa on joukossa oppilaita, joiden oppimistulokset eivät ole parhaita mahdollisia.

Yksi esimerkki on tietysti lukemisen ja kirjoittamisen taidot, joissa voi olla isoja puutteita peruskoulun jälkeen.

Itse olen todennut useamman kerran, että peruskoulun huonosti läpäisseille tarvittaisiin täysin omat ratkaisut kuin siirtyminen peruskoulun jälkeen johonkin oppilaitokseen, jolloin tulee kaikenlaisia keskeytyksiä.

Erilaiset keskeytykset oppilaitoksissa eivät varmaankaan ole järkevä kehityskulku.

Itse olen todennut useamman kerran, että peruskoulun huonosti läpäisseille tarvittaisiin hyvin lyhyitä koulutuksia eikä mitään useamman vuoden tutkintohärveleitä.

Kerraten aikaisemmasta voi todeta setämäinen ja tätimäinen maku peruskoulun huonosti läpäisseille suunnatussa koulutuksessa.

Eli hyvässä asemassa olevat sedät ja tädit mielestään ymmärtävät täysin oikein ongelmanuorten tilanteen.

Yksi selvitettävä asia olisi yrityselämän edustajien esittämien koulutusmuotojen vertaaminen ongelmanuorten arvostamiin opetusmuotoihin.

Millainen olisi kohtaaminen yrityselämän edustajien esittämien koulutusmuotojen ja ongelmanuorten arvostamien opetusmuotojen välillä?

Tässä saattaisi tulla esiin erilaisia yllätyksiä, jos asiaa katsottaisiin läpi ilman mitään ideologisia näkemyksiä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Uutta?

Olen moneen kertaan aikaisemmin kannattanut erilaisia lyhyitä koulutuksia kaikille koulutustasoille alkaen ammattikoulutasosta päätyen yliopistotasolle.

Jopa tohtorikoulutusta voisi joiltain osin vetää läpi lyhyinä koulutusjaksoina.

Kysymys: miksi ja miten erilaiset sidosryhmät vastustavat tai kannattavat ehdottamiani lyhyitä koulutuksia eritasoisissa oppilaitoksissa?

Tässä pitää varmaan laittaa tarkempi seuranta päälle.

Tietysti erilaiset mielipidevaikuttajat suhtautuvat eri tavoilla lyhyisiin ja pidempiin koulutuksiin.

Toisaalta voi todeta yhden kolumnin tavoin, että erilaisten mielipidevaikuttajien mielipiteet koulutuksesta eivät perustu oikeasti kerättyyn aineistoon ja kerätyn aineiston oikeaan ymmärtämiseen.

Eli tehtävässä koulutuksen seurannassa seurannassa pitäisi pystyä katsomaan sekä ideologiset uskomukset että erilaiset piilo-oletuksen ideologisten uskomusten lisäksi.

Meillä kaikilla on erilaisia erilaisia piilo-oletuksia ideologisten uskomusten lisäksi.

Kysymys: millaisia ovat erilaisten mielipidevaikuttajien ideologiset uskomukset ja erilaiset piilo-oletukset koulutuksen suhteen?

Erilaisten piilo-oletuksien kartoittaminen monesti hyvin vaikeaa.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1145

1144: Tosiasioita / Armeija / Tahto / Terveys

Erilaisia osatekijöitä

7. joulukuuta 2018
1144: Tosiasioita / Armeija / Tahto / Terveys

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1144

 

Itsenäisyyspäivää on taas vietetty erilaisilla tavoilla ympäri Suomea.

Yksi osa itsenäisyyspäivää on sotilasparaati, joka oli tällä kertaa Mikkelissä.

En tiedä mitään muiden maiden itsenäisyyspäivän sotilasparaateista.

Kuinka vahva on suomalaisten maanpuolustahto?

Edellisessä merkinnässä on asiaa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.

Käsittäisin niin, että Suomessa maanpuolustustahto on korkealla verrattuna muuhun maahan.

Tietysti on niin, että monessa maassa armeija perustuu monesti vapaaehtoisuuteen.

Kerraten aikaisemmasta voi todeta, että monella suomalaisella päättäjällä omaa kokemusta varusmieskoulutuksesta.

Eli sotilaallista toimintaa koskevissa päätöksissä monet suomalaiset päättäjät tuntevat edes jollain tasolla sotilaallisen toiminnan erityispiirteitä.

Muissa maissa kaikki poliittiset päättäjät eivät tunne sotilaallisen toiminnan erityispiirteitä, jolloin sotilaallista toimintaa koskevat päätökset tehdään erilaisilla perusteilla Suomeen verrattuna.

Linkkilistassa on asiaa maanpuolustustahdosta ja suomalaisten nuorten ruumiillisesta kunnosta.

Summaten voi todeta, että ruumiillinen kunto on tietysti vaihtelevaa eri henkilöiden välillä, jolloin kaikilla varusmiespalvelukseen päätyvillä miehillä ei ole erinomaista ruumiillista kuntoa.

Lisäksi erilaiset perustaidot voivat vaihdella eri henkilöiden välillä.

JOS ei ole koskaan käyttänyt kirvestä, niin tietysti kirveen käyttö pitää kouluttaa erikseen.

Vastaavia esimerkkejä on tietysti lisää, koska kaupungistuminen on edennyt, jolloin erilaisia perustaitoja ei tule harjoitelleeksi kaupunkiolosuhteissa.

Linkkilistan lopuksi on linkki tehtyyn väitöskirjaan. En ole lukenut koko kirjaa - selasin vähäsen.

liite 7 (sivu 132) sisältää kuusitoista suositusta asiaan liittyen.

Itse olen ehdottanut erillistä kutsuntalääkärin virkaa, jolloin jotkut lääkärit keskittyisivät erityisesti kutsunta-asioihin. Tällöin olisi enemmän takuuta ennen varusmiespalvelukseen tehtävien terveystarkastusten laadusta.

Käsittääkseni jotkut lääkärit ovat valitelleet erilaisten tarkastusten määrää ja laatua.

Kysymys: kokevatko lääkärit tehtävät terveystarkastukset kutsuntoja varten enemmän rasitteeksi kuin mielekkääksi työksi?

Liite 9 sisältää kyselylomakkeen palvelusta ja terveydentilan tutkimista varten.

Kyselylomakkeessa on kysymyksiä ruumiillisesta kunnosta, mikä ei sinänsä ole yllätys.

Kysymys: voisivatko kyselylomakkeen kysymykset ruumiillisesta kunnosta olla vielä tarkempia?

Itse olen todennut mahdollisuuden tehdä sijoitukset perustuen kuntoluokkiin.

Varmaakin kovakuntoiset ja heikkokuntoiset voitaisiin jakaa erikseen eri ryhmiin - ei pitäisi olla vaikeaa.

Kysymys: millaista varusmiespalveluksen pitäisi olla kovakuntoisille ja heikkokuntoisille henkiöille?

Joiltain siis joiltain osin olen samaa mieltä (liite 7, sivu 132) suosituksista.

Tähän pitää vielä todeta erikseen suositus 14:
(S14) Tulisi hyväksyä se, että kaikilla ei ole alussa riittävän hyvää kuntoa tai edellytyksiä suoriutua fyysisesti rasittavasta palveluksesta. Tavoitteena tämän ryhmän kohdalla on parantaa kuntoa ja suorituskykyä vähitellen varusmiespalveluksen aikana sekä löytää motivoivia palvelustehtäviä peruskoulutuskauden jälkeen ja jopa sen aikana.

Tämä on mielestäni hyvä suositus.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Osa miehistä ei kuitenkaan päädy varusmiespalvelukseen erilaisista syistä johtuen.

Kysymys: millainen on varusmiespalveluksen suorittamattomien henkilöiden maanpuolustustahto?

Tuohon kysymykseen minulla ei ole vastausta.

Oman käsityksen mukaan Puolustusvoimille riittää aivan hyvin vain tietty osa ikäluokasta, jolloin kaikille mahdollisille henkilöille ei järjestetä varusmiespalvelusta.

Tässä kohtaa minulla ei ole liikaa esityksiä maanpuolustahdon kohottamiseen.

Kysymys: mitä tarkoittaisi maanpuolustahdon oikea kohottaminen käytännössä?

Asia pitää tietysti laittaa seurantaan.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1144

EN: Opinion 129: Format for a European Electronic Health Record (EHR) Exchange

In English

3 December 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_129

My opinion is on this file:
Electronic_health_records_-_standard_formats_2018_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 3 December 2018, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-5986687/

1143: Vapaaehtoinen maanpuolustus / HE 254/2018 vp

Kuka tekee mitäkin - vapaaehtoisuus vai pakko?

3. joulukuuta 2018
1143: Vapaaehtoinen maanpuolustus / HE 254/2018 vp

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1143

 

LInkkilistan alussa on useampi PDF-tiedosto mainittuna.

Tärkein asiakirja on hallituksen esitys (HE 254/2018 vp) - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Tämän jälkeen perusteella on linkit kyseisen hallituksen esityksen (HE 254/2018 vp) www-sivuille.

13.6.2018 on ollut kuulemistilaisuus, jonka perusteella on mainittu kolme PDF-tiedostoa päivättynä 13.6.2018.

Lisäksi pitää todeta Puolustusministeriön julkaisu 2/2018 - Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishanke - julkaistu 2.7.2018.

Eli loppujen lopuksi eri vaiheiden jälkeen on esitetty hallituksen esitys (HE 254/2018 vp),jossa on otettu huomioon annetut lausunnot lausuntopyyntöön perustuen.

Yleisen tiedottamisen kannalta on linkkilistassa linkit kahdeksaan Puolustusministeriön lausuntopyyntöön, joiden lausuntoaika on jo päättynyt.

Lisäksi pitää todeta uusin Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan uusin mielipidetiedustelu.

Onko suomalaisten maanpuolustustahto vähentynyt vai lisääntynyt?

Toisaalta yhdessä linkissä todetaan, että varusmiespalveluksen läpäisseet henkilöt ovat melko tyytyväisiä palvelukseen ja heidän maanpuolustahto on korkealla.

Itse olen jäänyt siihen käsitykseen, että vapaaehtoinen maanpuolustus siirtyisi suurelta osin Puolustusvoimien vastuulle.

Itse kannatan vapaaehtoinen maanpuolustus siirtämistä suurelta osin Puolustusvoimien vastuulle.

Kerraten aikaisemmasta voi todeta, että Suomessa on täysin pirstoitunut maanpuolustusjärjestöjen kenttä, jolloin ei ole yhtä selkeää keskusjärjestöä hoitamassa lähes kaikkea vapaaehtoista maanpuolustusta.

Eli parempi on siirtää koko asia Puolustusvoimien vastuulle.

Yksi esimerkki pirstoutumisesta on sovelletut reserviläisammunnat (SRA), josta on asiaa yhdessä linkissä.

Oman käsityksen mukaan sovelletut reserviläisammunnat (SRA) eivät asiana etene mihinkäään viralliseen rekisteriin.

Tietysti on tärkeää, että meillä olisi ampumataitoinen reservi, jolloin sovelletut reserviläisammunnat (SRA) voisivat olla osa virallista toimintaa.

Toisaalta ja toisaalta - mikä kuuluu Puolustusvoimille ja mikä kuuluu järjestöille?

Linkkilistan lopussa on asiaa naisten osallistumisesta kutsuntoihin ja NATO-jäsenyydestä.

Kysymys: Miten naiset kytkettäisiin viralliseen maanpuolustukseen ja poikkeusoloihin varautumiseen?

Erittäin vaikea kysymys ratkaistavaksi käytännössä.

Aikaisemmin on ollut asiaa vain yhdestä varautumisen rekisteristä, joka kattaisi laajasti kaikki mahdolliset varautumisen tehtävät.

Ehkä naisillekin voisi lähettää kirjeen omasta varautumisen sijoituksesta ja mahdollisuuksista osallistua vapaaehtoiseen varautumisen koulutukseen.

Varmaankaan kaikki naiset eivät lähtisi vapaaehtoisiin varautumisen koulutuksiin.

Eli tietystikin voitaisiin kehittää vapaaehtoisen varautumisen koulutusta vapaaehtoisille naisille, jolloin koulutuksen läpäisseet naiset voisivat kouluttaa oman joukkonsa asianmukaisesti.

Tässä kohtaa voisi edetä varovaisesti erilaisina kokeiluina, jolloin naisten varautumisen koulutusta kehitettäisiin kokeilujen perusteella.

Eli varautumisen vapaaehtoinen koulutus ja pakollinen koulutus naisille pitäisi arvioida tarkasti.

Kaikki edellä mainittu on tietysti yksittäisen reserviläisen omaa pohdintaa.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tässä kohtaa tulee tietysti vastaan naisille järjestettävät pakolliset kutsunnat ja yli 35-vuotiaiden reserviläisten sijoitukset.

Jaa-a.

Aikaisemmin olen todennut useamman kerran, että vapaaehtoisesti varusmiespalvelukseen osallistuvilla naisilla pitäisi olla erittäin hyvä käsitys omista mahdollisuuksista jo ennen ensimmäistä palveluspäivää.

Tuohon liittyen olen ehdottanut jotain pikakoulutusta vapaaehtoista varusmiespalvelusta harkitseville naisille jo ennen ensimmäistä palveluspäivää.

Yksi osa pikakoulutuksesta olisi luonnollisesti vaadittavien ruumiillisten vaatimusten mukainen koulutus.

Eli erilaisia ruumiillisia testejä voisi käydä läpi mainitussa pikakoulutuksessa - siis jo ennen ensimmäistä palveluspäivää.

Toisaalta osa yli 35-vuotiaista reserviläisistä haluaisi olla edelleen hyödyksi, vaikka heillä ei enää olisi sotilaallista sijoitusta.

Eli erilaiset varautumisen tehtävät pitäisi kehittää yli 35-vuotiaille reserviläisille.

Varmaankin yli 35-vuotiaiden reserviläisten sijoituksessa pitäisi katsoa erityisesti siviiliammattia.

Jos on jokin tietty siviiliammatti, niin sitä voisi tietysti hyödyntää varautumisen sijoituksissa.

Oman arvion mukaan Suomessa ei ole kehitetty laajasti yli 35-vuotiaille reserviläisille kehitettäviä varautumisen sijoituksia ja asianmukaista koulutusta varautumisen sijoitukseen liittyen.

Summaten voi todeta, että meillä ei ole ollut viime vuosina mitään vakavaa poikkeusolon tilannetta tai jotain vakavaa läheltä piti -tilannetta.

Eli olemme eläneet hyvin pitkään ilman mitään tietoa mahdollisista poikkeusolosuhteista.

Tietämättömyys taitaa olla päivän sana tässäkin asiassa.

Ei monella meistä ole omaa tietoa tai omaa kokemusta mistään poikkeusolosuhteesta.

Tuntemattomaan asiaa voi tietysti suhtautua hyvin huolettomasti.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1143

1142: Tiedostoja / Kirje / Erosopimus / EU/UK/9

Asiaa todella paljon

29. marraskuuta 2018
1142: Tiedostoja / Kirje / Erosopimus / EU/UK/9

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1142

 

[Huomio: aloitin tekemään tätä merkintää 25.11.2018, mutta tein sen loppuun 29.11.2018.]
[Huomio: tämä merkintä ei kata 25.11.2018 jälkeen julkaistuja asiakirjoja.]

Ensimmäiseksi linkitän Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) nykyisen pääministeri Theresa Mayn avoin (24. marraskuuta 2018) kirje: PDF-tiedosto tässä linkissä..

Theresa May toteaa, että tehty sopimus hyvin tehty ja turvaa Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) omat edut hyvin.

Tämän jälkeen pitää todeta (Special meeting of the European Council (Art. 50), 25/11/2018) seuraavat asiakirjat

(1) European Council (Art. 50) conclusions, 25 November 2018

(2) Draft agreement on the withdrawal of the UK from the EU as agreed at negotiators' level on 14 November 2018, including text of Article 132. This text is subject to final legal revision in the coming days.

(3) Political declaration setting out the framework for the future relationship between the EU and the UK

(4) Statements, 25 November 2018

Erosopimuksen ehdotus on vaatimattomasti vain 584 sivua pitkä asiakirja.

Selasin erosopimuksen ehdotusta jonkin verran.

Tässä kohtaa pitää kiinnittää huomiota sopimuksen liitteisiin (alkaen sivulta 329).

Eli ennen liitteitä on 328 sivua muuta asiaa.

Edeltävässä tekstissä on tietysti paljon viitteitä eri liitteisiin.

Olen aikaisemmin todennut, että erilaisista yksityiskohdista voi tulla isoja riitoja eri puolilla.

Mielenkiintoista on tietysti nähdä edessä oleva keskustelu sopimuksen erilaisista yksityiskohdista.

Artiklassa 164 todetaan yhteinen komitea (The Joint Committee), joka tulee valvomaan tehdyn sopimuksen läpivientiä.

Kuinka moni Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) kansalaisista hyväksyy tällaisen komitean?

Miksi ei tehty kokonaisvaltaista eroa kerralla ilman mitään siirtymäaikoja ja yhteistä komiteaa (The Joint Committee)?

Varmaankin osa mielipidevaikuttajista olisi halunnut eron heti kerralla ilman siirtymäaikoja.

Varmaankin moni muukin yksityiskohta tulee keskusteluissa esiin.

Pystyykö Yhdistyneen kuningaskunnan (UK) parlamamentti hyväksymään tehdyn sopimuksen?

Tuo on erittäin hyvä kysymys.

Edelleen aikaisempaa kerraten voi todeta, että erilaisista yksityiskohdista tulee olemaan paljon erilaisia puheenvuoroja.

Kysymys: kuinka moni meista jaksaa lukea koko erosopimuksen liitteineen?

Vastaus: kaikki meistä eivät jaksa lukea koko erosopimusta liitteineen.

Eli keskustelu voi jälleen kerran perustua enemmän tunteisiin kuin erosopimuksen kokonaisvaltaiseen lukemiseen.

Nostan kuitenkin esille yhden liitteen (ANNEX IV), joka on sivuilla 532-545.

Kyseisessä liitteessä on listattu melkoinen joukko tietojärjestelmiä, joissa on erilaisia siirtymäaikoja.

Kysymys: miten Yhdistynyt kuningaskunta käyttää jatkossa Euroopan Unionin alaisia tietojärjestelmiä?

Kysymys: luopuuko Yhdistynyt kuningaskunta kaikista mahdollisista Euroopan Unionin alaisista tietojärjestelmistä?

Hyviä kysymyksiä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Onko tässä kohtaa mitään uutta?

Tässä asiassa pitää varmaan olla kärsivällinen ja tehdä seurantaa pidemmällä aikavälillä.

Erosopimuksen vaikutukset Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tulevat esille vasta pidemmällä aikavälillä.

Mielenkiintoista on tietysti nähdä kansallisten ja kansainvälisten yritysten toiminta erosopimuksen jälkeen.

Kysymys: Tekevätkö kansainväliset yritykset sijoituksia samalla tavoin kuin ennen erosopimusta?

Kysymys: Tekevätkö kansainväliset yritykset sijoituksia mieluummin Euroopan Unionin alueella vai Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle?

Kysymys: Miten erosopimus vaikuttaa kansallisten yritysten vientiin ja tuontiin?

Varmaankin kansallisten ja kansainvälisten yritysten kokema yritysystävällisyys Euroopan Unionin alueella ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueella vaikuttaa yritysten tekemiin sijoittumispäätöksiin.

Sitten on tietysti iso kysymys koskien kansainvälisen kaupan sopimuksia.

Millaisiin kauppasopimuksiin Yhdistynyt kuningaskunta tulee jatkossa suostumaan?

Kysymys: Onko heidän tehtävä erikseen kauppasopimuksia kaikkien muiden maiden kanssa?

Eli tästä aiheutuu paljon hallintoa hallinnon hallinnolle.

Esimerkkinä voi tietysti pitää Sveitsiä, jolla on iso kasa erilaisia sopimuksia Euroopan Unionin kanssa.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1142

1141: SAP vs. pieni järjestelmä / Kuntauudistus (xxxvii)

Erilaisia yhteisöjä

24. marraskuuta 2018
1141: SAP vs. pieni järjestelmä / Kuntauudistus (xxxvii)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1141

 

Kokonaisjohtaminen on tietysti hyvin vaikea aihepiiri.

SFS:n (Suomen Standardisoimisliitto SFS ry) yhtenä aihealueena on johtamisen standardien kehittäminen.

Johtamisen standardeja on seuraavilla aihealueilla:
* riskienhallinta
* laadunhallinta
* ympäristöasioiden hallinta
* tietoturvallisuuden hallinta
* henkilöstöjohtaminen
* omaisuudenhallinta
* yhteiskuntavastuu
* projektinhallinta
* työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä
* ulkoistaminen
* patentit ja tekijänoikeus

Käytännössä jokaisella johtajalla on osaamista joltain osa-alueelta, mutta johtajaksi nimeämisen jälkeen pitäisi hallita muutakin asiaa kuin vain oma osaamisalue.

Johtamisen standardit eivät kuitenkaan kata kaikkea liiketoimintaa, mutta niistä voi olla apua joissain tilanteissa.

Aikanaan yritin tehdä työpaperia toiminnanohjausjärjestelmästä (Enterprise Resource Planning, ERP), mutta kirjallisuuden määrä aiheeseen liittyen on todella suuri.

Kaikesta kirjallisuudesta nostan esille vain seuraavat artikkelit.

Klaus, H., Rosemann, M., & Gable, G. G. (2000). What is ERP? Information Systems Frontiers, 2(2), 141–162. doi:10.1023/A:1026543906354

Scheer, A.-W., & Habermann, F. (2000). Enterprise resource planning: making ERP a success. Communications of the ACM, 43(4), 57–61. doi:10.1145/332051.332073

Okrent, M. D., & Vokurka, R. J. (2004). Process mapping in successful ERP implementations. Industrial Management & Data Systems, 104(8), 637–643. doi:10.1108/02635570410561618

Olsen, K. A., & Sætre, P. (2007). IT for niche companies: is an ERP system the solution? Information Systems Journal, 17(1), 37–58. doi:10.1111/j.1365-2575.2006.00229.x

Sledgianowski, D., Tafti, M. H. A., & Kierstead, J. (2008). SME ERP system sourcing strategies: a case study. Industrial Management & Data Systems, 108(4), 421–436. doi:10.1108/02635570810868317

Eli artikkelit voi tiivistää seuraavasti:
* mikä on toiminnanohjausjärjestelmä (Enterprise Resource Planning, ERP)?
* miten tehdä onnistunut siirtymä toiminnanohjausjärjestelmään?
* prosessien kuvaus toiminnanohjausjärjestelmään liittyen
* soveltuuko toiminnanohjausjärjestelmä hyvin erikoistuneelle yritykselle?
* yksi yritys teki itse oman toiminnanohjausjärjestelmän aivan alusta asti.

Linkkilistan alussa on asiaa potilastietojärjestelmien ongelmista.

Omaan arkistoon on päätynyt seuraavia artikkeleita potilastietojärjestelmiin liittyen.

Ahlbad, J. (2009). Älkää ostako huonoja tietojärjestelmiä. Suomen Lääkärilehti, 64(36), 2854–2856.

Ahlbad, J. (2010). Hitaat ja hankalat tietojärjestelmät ärsyttävät. Suomen Lääkärilehti, 65(50–52), 4160–4162.

Arvola, T., Pommelin, P., Inkinen, R., Väyrynen, S., & Tammela, O. (2012). Potilastietojärjestelmien turvallisuusriskit hallintaan. Suomen Lääkärilehti, 67(12), 955–961.

Halila, H. (2012). Tietojärjestelmistä vaaraa potilasturvallisuudelle. Suomen Lääkärilehti, 67(19), 1467.

Hannus, T. (2007). Suomen Lääkäriliitto: Terveydenhuollon kansallisen tietojärjestelmän on toimittava joustavasti paineessakin. Suomen Lääkärilehti, 62(9), 940.

Heponiemi, T., Vänskä, J., Aalto, A.-A., & Elovainio, M. (2012). Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi. Suomen Lääkärilehti, 67(47), 3491-3495u.

Järvi, U. (2003). Terveydenhuollon tietojärjestelmien kehitys hajosi liian pieniksi hankkeiksi. Suomen Lääkärilehti, 58(7), 754–755.

Kekomäki, M. (2009). Tietojärjestelmät ja niiden integroitavuus arvioitava ennen käyttöönottoa. Suomen Lääkärilehti, 64(18), 1643.

Keronen, M. (2015). Potilastietojärjestelmien käytettävyyttä parannettava. Suomen Lääkärilehti, 70(6), 333.

Kuronen, M. (2005). Tietojärjestelmissä huomioitava paremmin kliinisen työn todellisuus. Suomen Lääkärilehti, 60(12–13), 1384.

Lääveri, T. (2010). Ovatko lääkärit tyytyväisiä sähköisiin tietojärjestelmiinsä? Suomen Lääkärilehti, 65(5), 356–357.

Lammi, L. (2011). Lääkärit tietojärjestelmäkoulutuksessa - Kokemuksia sähköisen potilastietojärjestelmän käyttöönotosta. Suomen Lääkärilehti, 66(19), 1573–1579.

Nenonen, M. (2009). Tietojärjestelmäkehitystä tukiprosessien ehdoilla. Suomen Lääkärilehti, 64(13), 1203.

Nenonen, M., & Lääveri, T. (2011). Keisarin uudet tietojärjestelmät. Suomen Lääkärilehti, 66(19), 1534.

nimimerkki. (2012). Tietojärjestelmien epäkohdat iskevät tsunamin tavoin. Suomen Lääkärilehti, 67(21), 1645.

Suomi, R., Raitoharju, R., & Wickström, G. (2004). Uuden tietojärjestelmän käyttöönotto työlästä myös terveydenhuollossa. Suomen Lääkärilehti, 59(21–22), 2277–2279.

Toikkanen, U. (2007). Lääninlääkäri Helena Kemppinen: Terveydenhuoltoon saatava paremmat tietojärjestelmät. Suomen Lääkärilehti, 62(40), 3614–3615.

Vainiomäki, S., Hyppönen, H., Kaipio, J., Reponen, J., Vänskä, J., & Lääveri, T. (2014). Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioituna vuonna 2014. Suomen Lääkärilehti, 69(49), 3361–3371.

Vänskä, J., Vainiomäki, S., Kaipio, J., Hyppönen, H., Reponen, J., & Lääveri, T. (2014). Potilastietojärjestelmät lääkärin työvälineenä 2014: käyttäjäkokemuksissa ei merkittäviä muutoksia. Suomen Lääkärilehti, 69(49), 3351–3358.

Vänskä, J., Viitanen, J., Hyppönen, H., Elovainio, M., Winblad, I., Reponen, J., & Lääveri, T. (2010). Lääkärien arviot potilastietojärjestelmistä kriittisiä. Suomen Lääkärilehti, 65(50–52), 4177–4183.

Winblad, I., Hyppönen, H., Vänskä, J., Reponen, J., Viitanen, J., Elovainio, M., & Lääveri, T. (2010). Potilastietojärjestelmät tuotemerkeittäin arvioitu – Kaikissa on kehitettävää. Suomen Lääkärilehti, 65(50–52), 4185–4194.

Kuten otsikoista näkyy, niin potilastietojärjestelmien käyttöönotossa ja käytössä on ollut erilaisia ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet työtyytyväisyyteen.

Vastaavalla voisi selvittää SAP-järjestelmiä (ja vastaavat) käyttävien henkilöiden tyytyväisyyttä SAP-järjestelmään.

Oman käsityksen mukaan terveydenhuollossa ei taida olla SAP-järjestelmiä käytössä.

Linkkilistan toinen osa käsittelee SAP-järjestelmää ja erityisesti SAP:n käyttöä kunnissa ja kaupungeissa.

Eli myös kunnissa ja kaupungeissa on ollut ongelmia SAP-järjestelmän käyttöönotossa ja käytössä.

Kirjotelmia IV -teoksen luvussa 162 käyn läpi omaa käsitystä tietohallintostrategiasta.

Rannila, J. S. (2015). Kirjoitelmia IV: lisää henkilökohtaisia mielipiteitä (2007-2015) tietojärjestelmistä jälkiarvioituna. Jalasjärvi: Jukka S. Rannila.
http://www.jukkarannila.fi/julkaisut.html#julkaisu_8

Luvussa 162 esitän kohdat 27 ja 28 tietohallintostrategiasta:
27. Pienten järjestelmien ja pienten hankkeiden lähestymistapa
28. Yhden (pienen) keskusjärjestelmän lähestymistapa

KYSYMYS: onko SAP:n käyttöönotto pienen järjestelmän lähestymistapa?

Vastaus: SAP on todella laaja järjestelmä.

Pienemmällä keskusjärjestelmällä voidaan hoitaa yhteyksiä erilaisten osajärjestelmien välillä.

Lisäksi pienempi keskusjärjestelmä mahdollistaa erilaisten osajärjestelmien käyttöönottoa, käyttöä ja poistamista hallitusti erilaisissa vaiheessa.

Tähän mennessä on tullut vastaan muutama yritys, joka kehittävää myytäväksi täysin omaa toiminnanohjausjärjestelmää.

Lisäksi on tullut vastaan vastaan muutama yritys, jotka auttavat asiakkaitaan ottamaan käyttöön esimerkiksi SAP-järjestelmää.

Toisaalta linkkilistassa on mainittu kahden kunnan irtautuminen SAP-järjestelmästä.

Tein Google Scholar -palvelussa (https://scholar.google.fi) haun seuraavalla tavalla: "enterprise resource planning" success. Huomioi lainausmerkit hakutermissä.

Tuloksia oli kirjoitushetkellä noin 75 000.

Eli pelkästään tieteellisiä artikkeleita toiminnanohjausjärjestelmistä on todella paljon.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Oman arvion mukaan esimerkiksi SAP toimii parhaiten ympäristössä, jossa on todella hyvin vakioitua toimintaa.

Lisäksi olen todennut, että isommassa yrityksessä ehkä kannattaa ottaa erilaisissa yksiköissä käyttöön pienempiä toiminnanohjausjärjestelmiä.

Vaikka kyseessä olisi todella iso yritys, jolla on suhteellisen vakioitua toimintaa erilaisissa yksiköissä, niin siltikin koko yrityksen kattava toiminnanohjausjarjestelmä voi olla iso riskihanke.

Nykyisin on tarjolla erilaisia yhdentäviä (integraatio) sovelluksia, joilla voidaan ajaa tietoa erilaisista pienemmistä sovelluksista.

KYSYMYS: miten määritellään toiminnanohjausjarjestelmän onnistuminen?

VASTAUS 1: toiminnanohjausjarjestelmän käyttöönotto ja käyttö vaatii nykyisen toiminnan muuttamista.

VASTAUS 2: toiminnanohjausjarjestelmän taloudellisten hyötyjen laskeminen on vaikeaa, koska toimintaa muutetaan eri tavoin.

VASTAUS 3: Myös toiminnanohjausjarjestelmä kohtaa aina ja kaikkialla ihmisiin liittyviä tekijöitä, joiden muutos ja hallinta on hyvinkin vaikeaa riippuen yhteisössä vaikuttavista henkilöistä.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1141

79: Poikkeusolosuhdepuolue rp Jalasjärvellä?

JP-Kunnallissanomat

Uusin mielipidekirjoitus on seuraavassa osoitteessa:
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_79

JP-Kunnallissanomat

79 / Poikkeusolosuhdepuolue rp Jalasjärvellä?

1140: Yleispalvelu? / Yksityistäminen? / Linja vai kaista?

Määrittelyongelmia?

20. marraskuuta 2018
1140: Yleispalvelu? / Yksityistäminen? / Linja vai kaista?

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1140

 

Tähän kohtaan pitää todeta seuraavat asiakirjat.

(1) Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle (muistio 10.4.2017)
(2) Rautateiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle (Asettamispäätös, täydennetty 15.9.2017)
(3) Rautatieliikenteen avaaminen kilpailulle (Asettamispäätös, täydennetty 6.6.2018)
(4) Alueellisen junaliikenteen järjestämisen pilottihanke sekä osto- ja velvoiteliikenteen kehittäminen 2020-2022 (11.9.2018)

Tarkasti ottaen on käynnissä kaksi eri hanketta rautateiden kilpailun kehittämiseen.

Itse olen pohtinut rautatieliikenteen yksityistämista Kirjoitelmia VI -teoksen luvussa 218.

Rannila, J. S. (2017). Kirjoitelmia VI: mielipidekirjoitusten ja lausuntojen (15.9.2011-28.3.2017) uudelleenarviointia. Jalasjärvi: Jukka S. Rannila. http://www.jukkarannila.fi/julkaisut.html#julkaisu_11

Kirjoitelmia VI -teoksen luvussa 218 esittelen laajasti linjojen ja kaistojen eroja yksityistämisen kannalta.

Eri vaiheiden jälkeen osoitan erityisesti linjojen yksityistämisen olevan hyvin vaikeaa.

10.4.2017 päivätyssä muistiossa on seuraavat kohdat (3 ja 6):
3) Tasapuolisten ja kilpailuneutraalien olosuhteiden luomiseksi rautatiemarkkinoille VR-Yhtymä Oy:stä eriytetään kolme erillistä valtioomisteista yhtiötä: kalustoyhtiö, huolto- ja kunnossapitopalveluyhtiö sekä kiinteistöyhtiö.
6) Kalusto siirretään kalustoyhtiöön vaiheittain siinä järjestyksessä, kun kalustoa tarvitaan kilpailutetun liikenteen operoimista varten.

Tunnetulla tavalla Suomessa on poikkeava raideleveys verrattuna muihin maihin, jolloin Suomeen soveltuvia junia ei voi ostaa ja myydä helposti eri maiden välillä. Tämän seurauksena on esitetty erillistä kalustoyhtiötä.

Kuka sitten määrää kaluston ostamisesta, käytöstä ja korjaamisesta? Ehkä keskitetty kalustoyhtiö huoltaisi kaikkien liikennöitsijöiden kalustoa? Tältä suunnalta voi olla vaikea kehittää mitään kilpailuetua, ja mahdollisesti keskitetty kalustoyhtiö on oltava tasapuolinen kaikille liikennöitsijöille.

Asettamispäätöksessä (täydennetty 15.9.2017) todetaan seuraavaa:
3) Kilpailutus-työryhmä
Työryhmän tehtävänä on selvittää ja valmistella kilpailutusprosessin eteneminen sekä kilpailutukseen liittyvät asiakirjat. Työryhmä kokoaa kilpailutukseen liittyvät lähtötiedot ja laatii kilpailuttamisen taloudelliset analyysit. Tehtävänä on määritellä kilpailutuksessa tarvittavat liikenne-, henkilöstö-, kalusto-, kunnossapito- ja laatuvaatimukset.

(Asettamispäätöksestä (täydennetty 6.6.2018) voi todeta, että VR-Yhtymä Oy:n ja erilaisten ammattiliittojen edustajia on nimetty työryhmiin.

Neljännessä asiakirjassa on asiaa (11.9.2018) alueellisen junaliikenteen kehittämisestä. Tästä asiakirjasta voi todeta seuraavaa:
2.2 Lippujärjestelmä
Voimassaolevan yksinoikeussopimuksen nojalla VR on sitoutunut ottamaan käyttöön ja hyväksymään liikennevälineissään toimivaltaisten seudullisten viranomaisten integroitujen lippujärjestelmien matkalippujen käytön kyseisen toimivaltaisen viranomaisen toimialueen sisällä. Edellytyksenä yhteiskäyttöisien matkalippujen käytölle on, että lippujärjestelmässä käytettävä matkakortti noudattaa ISO 14443-standardia ja lippujen hinnoittelu, myynti, tarkastustoiminta ja liikenteenharjoittajalle toimitettavat raportit myynnistä ja toteutuneesta matkustamisesta sekä tilityksistä toteutetaan yhdessä sovittujen toimintamallien ja periaatteiden mukaan tapauskohtaisesti. Tavoitteena on, että edellä mainituissa toimintamalleissa noudatetaan valtakunnallisia yhteiskäyttöisiä malleja. VR:llä on myös velvollisuus kehittää lippu- ja myyntijärjestelmiään siten, että kehitystyö tukee yhteiskäyttöisyyttä

Kirjoitelmia VI -teoksen luvussa 218 pohdin pääsyä, käyttöä, ylläpitoa ja vikaantumista rautateiden yhteydessä.

Oman arvion mukaan kaikki neljä aihetta rautateiden suhteen vaativat jotain keskitettyä yhteisöä, joka antaa luvan rautateille pääsylle, rautatien käytölle, rautatien ylläpidon ja rautatien vikojen korjaamiselle.

Kuka sitten määrää rautateille pääsystä, rautatien käytöstä, rautatien ylläpidosta ja rautatien vikojen korjaamisesta.

Tässäkin kohtaa voi olla vaikea kehittää mitään kilpailuetua, ja mahdollisesti keskitetty rautateiden käyttöä ja ylläpitävän tekevän yhteisön on oltava tasapuolinen kaikille liikennöitsijöille.

Yksi osa keskitettyä yhteisöä on tietysti lippujärjestelmää kehittävä ja ylläpitävä yhteisö.

Käytännössä matkustajille pitäisi olla vain yksi lippu huolimatta erilaisten junaliikenteen yhtiöiden omistusolosuhteista.

Tässä kohtaa voi tehdä vertailua vesi- ja viemäriverkostoon. Kukaan ei ole vakavissaan ehdottanut vesi- ja viemäriverkostoon kilpailevia yhtiöitä, jolloin tavaran kuljetus vesi- ja viemäriverkostossa vaihtuisi kuljetusyhtiöltä toiselle.

Käytännössä vesi- ja viemäriverkosto kannattaa olla yhden omistajan vastuulla.

Jotkut puhuvat tässä kohtaa luonnollisesta monopolista. Itse huomautan rautatien olevan linja, jolloin mikään kilpailutus ei muuta linjaa kaistaksi.

Oman arvion mukaan pääsy, käyttö, korjaaminen ja vikojen korjaaminen rautateiden yhteydessä vaatii hyvää työnjakoa erilaisten toimijoiden välillä.

JOS rautateille kulkisi vaikka viiden henkilöliikennettä tarjoavan yhtiön junia, niin tämä aiheuttaa omat työnjaon ongelmansa eri yhtiöiden yhteistoiminnan kannalta. Vikatilanteessa kaikkien yhtiöiden junat pysähtyisivät jollain rautatatien linjalla, jolloin vian selvittämisessä pitäisi pystyä hoitamaan eri yhtiöiden tilanne edes jotenkin.

Oman arvion mukaan useampi liikennöitsijä rautateillä tarkoittaa laajempaa vikaherkkyyttä, jos junien aikatauluja pitää sovittaa vielä tarkemmin verrattuna nykytilanteeseen.

Oman käsityksen mukaan VR pidensi jossain vaiheessa joidenkin junien matka-aikaa, jotta liian lyhyet matka-ajat eivät muodostuisi onglmaksi.

Kerraten täytyy todeta, että junaliikenteen yksiyistäminen on hyvin vaikea perustuen rautateiden erityispiirteisiin.

Kuten edellä on tullut selväksi, niin rautateiden käytössä voi olla joitain voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä, jotta mahdollinen kilpailu eri yhtiöiden välillä voisi periaatteessa toimia.

Oman arvion mukaan rautateiden liikennöitsijöille ei jää muuta kilpailuetua kuin hinnalla kilpailu.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Aikaisemmin olen todennut, että en ole tarkasti ottaen määritellyt yleispalvelua.

Linjan suhteen voi todeta, että kannattava yksityinen toiminta tarkoittaisi voittojen tavoittelua, jolloin linjan käytöstä pitäisi siis saada parempi hinta verrattuna yleishyödylliseen toimintaan.

Yleispalvelu voi monesti sopia linjojen toimintaan liittyen.

Hyvä esimerkki tällaisesta yksityistämisestä on sähkön siirron toiminnan jotkin osat, jolloin sähköverkon yksityisten omistajien saada oma voitto pelkkien siirtomaksujen lisäksi.

Voittoa tuottamaton sähkön siirron yhteisön ei tarvisisi korottaa voiton vuoksi siirron hintaa.

Eli sähkön siirto voisi olla yleispalvelu erilaisissa olosuhteissa.

Vastaavalla tavalla junaliikenne voisi olla linjoihin perustuvaa yleispalvelua.

Tämän vuoksi on mielenkiintoista seurata kuinka Suomessa oikeasti onnistuu rautateiden yksityinen ja kilpailutettu toiminta.

Perustuuko kilpailu rautateillä vain hintaan vai onko mahdollista olla jotain muita kilpailuetuja?

Nähtäväksi jää monen asian kehittyminen ajassa ja tilassa.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1140

1139: Totuus vai valhe? / Väitteiden arvioita / Yhteistyö

Kuka selvittää asiat oikein?

20. marraskuuta 2018
1139: Totuus vai valhe? / Väitteiden arvioita / Yhteistyö

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1139

 

Linkkilistan ensimmäisessä osassa on linkit kolmeen tekemääni lausuntoon liittyen. Lyhyesti ottaen olen esittänyt erilaisia tunnisteita uutisiin liittyen.

Linkkilistan toisessa osassa on linkit liittyen huijaukseen, jossa kirjoittaja lähetti neljään ns. tieteelliseen lehteen (predatory journals) täysin väärää tietoa sisältävän artikkelin.

Latasin yhdestä lähteestä tuon huijausartikkelin, mutta en laita sitä omalle sivustolle, koska ns. artikkeli sisältää täysin väärää tietoa. Tämän ns. artikkelin saa tilattua minulta.

Yksi tosiasioiden tarkastuspalvelu on järjestänyt tiedettä koskevien väitteiden tarkastuspalvelun.

Tämän jälkeen on mainittu ClaimReview-kuvaus.

ClaimReview-kuvausta selvittämällä voi todeta jonkin tosiasioiden tarkastuksen vaativan useiden tietokenttien täyttämistä.

Eli tosiasian tarkastus vaatii hyvin monen asian tarkastamista ennen kuin lopullinen arvio jonkin väittämän totuusarvosta voidaan julkaista.

Tämän jälkeen on vastuullisen journalismin asiaa, joka perustuu mm. journalistin ohjeisiin ja ohjeiden liitteeseen.

Kysymys on hyvä: kuka jatkossa kustantaan vastuullista journalismia?

Tämän jälkeen on asiaa isojen internet-yhtiöiden (erityisesti Yhdysvallat) aloittamista väärien uutisten arvioinnista.

Aihetta arvioinneille on, koska osa moni yhdysvaltainen uskoo mediassa välitettävän totuusarvoltaan vääriä uutisia.

Suomessa kaupalliset tv-uutisia välittävät yhtiöt ovat hätää kärsimässä eri syistä johtuen.

Miten turvattaisiin jatkossa myös kaupallinen tv-uutisten tuottaminen?

Kysymys on hyvä: pitääkö kaupallisten tv-uutisten tuottamista tukea jollain tasolla?

Tämä on tietysti erittäin vaikea kysymys.

Tämän jälkeen on asiaa Yleisradion (YLE) kohtaamasta isosta kriisistä, jolloin YLE:n suunnalla olisi alistuttu poliittiseen painostukseen. Kriisi velloin oman aikansa, ja tämän jälkeen tehtiin joitain uudistuksia turvaamaan YLE:n riippumattomuus.

Tämän jälkeen voi palata alkuun, ja todeta CEN:n (European Committee for Standardization) aloittama hanke journalismin luottamuksen arvioinnista (Journalism Trust Indicators).

Tämän hankkeen projektisuunitelma seuraavassa linkissä: CEN/WS - Journalism Trust Indicators

Otin yhteyttä CEN:n suuntaan ja kysyin mahdollisesta lausuntokierroksesta. Vastauksen mukaan kysely järjestettäisiin vuoden 2019 lopussa.

Vanhaa asiaa: mm. uutisiin liittyville asioille pitäisi kehittää omat tunnisteet, jotta voitaisiin arvioida uutisten todenmukaisuutta.

Vanhaa asiaa: tieteellisille artikkeleille on kehitetty omat tunnisteensa, joten asia uutisten tunnisteista ei ole mikään uusi keksintö.

Kuten ClaimReview-kuvaus osoittaa, niin erilaisia tietokenttiä on useita.

Perusongelma taitaa olla, että totuusarvoltaan väärät väittämät leviävät hyvin nopeasti, joten tosiasioiden tarkastuksessa yritetään tietysti toimia mahdollisimman nopeasti.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Ehkä vastuullista journalismia tekevät tiedotusvälineet voisivat liittoutua tässä asiassa eri tasoilla.

Yhteistyö tiedotusvälineiden pitäisi olla kansainvälistä, koska vääriä väitteitä levitetään kansainvälisesti.

Vastuullista journalismia tekevät tiedotusvälineet voisivat lisätä omiin palveluihinsa tietoja erilaisten väärien väittämien arvioista.

Riippuen tiedotusvälineestä voisi olla oma osastonsa väärien väitteiden arviointeihin liittyen.

Esimerkiksi sanomalehdessä voisi olla väittämien arviointeihin oma osasto. Sanomalehdessä voisi riittää väittämän esittäminen, väittämän arvio ja linkki tehtyyn tosiasian tarkastukseen.

Vastaavalla tavalla erilaiset internet-palvelut voisivat linkittää tosiasioiden tarkastusta erilaisiin väittämiin liittyen.

Lisäksi yksi mahdollisuus on tietysti sähköposti, jolloin internet-palvelun puolesta voitaisiin lähettää sähköpostia vääriin väittämiin liittyen.

Joidenkin internet-palveluiden käyttäjätunnus on sähköpostiosoite, jolloin sähköpostin lähettäminen väärän väittämän totuusarviota voidaan lähettää väärää väittämää lukeneille ja väittämää välittäneille henkilöille. Tämä ei tietysti päde kaikkiin internet-palveluihin.

Varmaankin meidän pitäisi kehittää muitakin menetelmiä eri väitteiden totuusarvon tarkastukselle ja eri väitteiden totuusarvon tehokkaalle levittämiselle.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1139

1138: 24/7 / Läsnäolo / Nukuttaako? / moniajo (lix)

Ketä paikalla?

17. marraskuuta 2018
1138: 24/7 / Läsnäolo / Nukuttaako? / moniajo (lix)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1138

 

Ensimmäiseksi pitää mainita Alter (2017).

Alter, A. (2017). Vastustamaton: miksi emme pysty lopettamaan tsekkaamista, skrollaamista, klikkaamista ja seuraamista. (K. Pietiläinen, kääntäjä). Helsinki: Terra Cognita.

Luin tämän kirjan kertaalleen.

Lyhyesti ottaen kirjassa esitellään käyttäymisaddiktio - eli voimakas riippvuus liittyen johonkin aiheeseen.

Miksi ja miten käyttäymisaddiktio kehittyy?

Linkkilistan alussa on asiaa lukemisesta ja kirjoittamisesta.

Miksi ja miten eri henkilöiden lukutaito heikkenee?

Kysymys: ovatko erilaiset tietotekniset viritykset syynä lukutaidon heikkenemiseeen?

Tästä on erilaisia näkemyksiä.

Tuttuun tapaan pitää tässä kohtaa linkittää kolme lähdettä, joita olen esitellyt aikaisemin eri yhteyksiin.

Tapscott, D. (2010). Syntynyt digiaikaan: sosiaalisen median kasvatit. Jyväskylä: Docendo.

Carr, N. (2010). PINNALLISET – Mitä internet tekee aivoillemme? Helsinki: Terra Cognita.

Vodanovich, S., Sundaram, D., & Myers, M. (2010). Research Commentary — Digital Natives and Ubiquitous Information Systems. Information Systems Research, 21(4), 711–723. doi:10.1287/isre.1100.0324

Nyt pitää todeta työelämässä koetut paineet avokonttorien, tietoteknisten viritysten ja erilaisten keskeytyksien vuoksi.

Aika, raha ja työrauha? Joissain lähteissä on todettu, että noissa kolmessa tekijässä on isoja ongelmia.

Tämän jälkeen voi todeta kolmannesta linkkilistasta seuraavaa:
* Pokémon-pelin riskit
* sosiaalisen median kehittäjät myöntävät sosiaalisen median aiheuttamat ilmiöt
* sosiaalisen median kehittäjät ehdottavat kohtuutta järjestelmien käytössä
* mitä on älypuhelimien todellinen vaikutus tulevaisuudessa?
* internetin kautta hankittu porno voi aiheuttaa riippuvuutta
* älypuhelinriippuvuuden vaikutus aivoihin
* peliriippuvuudelle oma tautiluokitus
* nuoret katsovat enemmän YouTube-palvelua verrattuna televisioon
* puhutaanko tulevaisuudessa enemmän koneelle kuin ihmisille?
* omasta itsestä otetut kuvat (selfie) aiheuttaneet kuolemantapauksia
* sosiaalisen median käyttö voi vähentää onnen tuntua
* sosiaalisen median käytön vaikutus perhe-elämään
* tietoteknisten viritysten käytön vaikutus oppilaitoksissa
* hyvin moni meistä ei enää nuku kunnolla
* tietoteknisten viritysten vaikutus uneen voi olla iso ongelma
* unettomuus vaikuttaa nuorten kolesteroliarvoihin
* miten rajoittaa liiallista tietoteknisten järjestelmien käyttöä?

Summaten voi todeta erilaiset tietotekniset riippuvuudet.

Peliriippuvuudelle kehitetty tautiluokitus on vasta oireiden kuvaamista.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Kysymys: miksi ja miten kirjoittaminen ja lukeminen on muuttunut?

JOS iso osa meistä ei osaakaan enää kirjoittaa ja lukea kunnolla, niin tietysti tämä on erittäin vakava ongelma.

Kysymys: mikä on erilaisten tietoteknisten viritysten oikea vaikutus kirjoittamiseen ja lukemiseen?

Toisaalta joissain yhteyksissä on siirrytty kokoaikaisiin kauppojen aukioloaikoihin (24/7).

Kun tähän lisätään erilaiset tietotekniset viritykset, jotka voivat osaltaa vähentää nukkumista.

JOS on oltava koko ajan tekemässä erilaisia päivityksiä erilaisiin tietoteknisiin virityksiin, niin tietysti tälläkin on erilaisia vaikutuksia.

JOS väki nukkuu vähemmän, niin tälläkin on erilaisia vaikutuksia.

Kysymys: millaisia seurauksia on vähentyneestä nukkumisesta?

Osa meistä ei ehkä enää vietä rentoja hetkiä ilman tietoteknisten viritysten vaatimia päivityksiä.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1138

1137: Yhteistyö / Rekisterit / Oikea harjoittelu

Yhdessä ja erikseen?

11. marraskuuta 2018
1137: Yhteistyö / Rekisterit / Oikea harjoittelu

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1137

 

10.11.2018 oli seuraava tilaisuus, eli Turvallisuus kuntoon kylillä -koulutuspäivä.

Ohjelma tilaisuudessa oli seuraava:
klo 9–9.15 Kahvitarjoilu ja virittäytyminen päivän aiheeseen
klo 9.15–11 Alustukset:
Reijo Hämäläinen (Kurikan kaupunki)
Juha Turkulainen (Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos)
Matti Laitila (Ilmajoen suojelulohko 3)
Aki Valonen (Vapepa)
Tapani Virkkala (Jalasjärven kappeliseurakunta)
klo 11–12 Lounaan tarjoaa Osuuspankki Etelä-Pohjanmaa
klo 12–14 Ryhmätöitä tositapahtumiin pohjautuen
klo 14–15 Ryhmätöiden purku ja kahvit

Omia havaintoja pitää tietysti esittää.

Eri yhteyksissä on tullut selväksi, että erilaisiin varautumisen tehtäviin pitäisi varautua asianmukaisesti.

Eli pelkkä nimi jollain paperilla ei oikein ole riittävää harjoittelua.

Sitten on tietysti kysymys määrätystä tehtävästä ja vapaaehtoisesta tehtävästä.

Näillä päiväkirjasivuilla olen kirjoittanut useamman kerran vain yhden varautumisen rekisteristä.

Etsin termillä "rekisteri" aikaisempia merkintöjä.

Tuloksena ovat merkinnät 847, 1034, 1055, 1088 ja 1127.

Merkintää 1127 olen perannut aikaisemmat merkinnät termillä "vapaaehtoi".

Tuon haun tulokset ovat merkinnät 565, 891, 969, 1055, 1098 ja 1104. Ja tietysti merkintä 1127 näiden lisäksi.

Ryhmätöistä voi todeta mm. seuraavat aiheet:
* poikkeusoloja varten perustettavien ryhmien pitäisi oikeasti harjoitella tehtäviä
* pelkkä nimi jollain paperilla ei ole oikeaa harjoittelua
* vapaaehtoiset tehtävät ja määrätyt tehtävät ovat erilaisia tehtäviä
* käytännössä käytettävän kaluston pitäisi olla kirjattu ja tiedossa eri tilanteita varten
* voiko vapaaehtoisten määrään ja laatuun luottaa oikeasti?

Ryhmätöiden perusteella voi todeta seuraavaa:
* oikea-aikainen ja onnistunut tiedottaminen on iso haaste kaikille tehtäville
* käytettävä kalusto pitäisi olla kunnolla tiedossa ennen mitään tehtävää
* erilaisiin poikkeustilanteisiin pitäisi harjoitella asianmukaisesti

Oman ryhmätyön aiheena oli pohtia vedenjakelun isoa ongelmaa Jalasjärven kirkonkylän alueella.

Oman arvion mukaan Jalasjärven kirkonkylän alueella tehtävään tarvitaan useampi henkilö verrattuna sivukylien henkilöstömäärään nähden.

Yksi vaikea aihe olisi Jalasjärven kirkonkylän asukkaille tehtävä tiedotus.

Pitäisikö Jalasjärven kirkonkylän asukkaille tiedottamista varten olla esim. 10-20 lähettiä?

Tällöin lähetit voisivat kiertää karttojen mukaan kirkonkylän asuinalueet läpi ovelta ovelle.

JOS käytössä olisi kopiokone, niin tietysti lähetit voisivat jakaa tehdyt tiedotteet asukkaille.

Tässä mielessä kirkonkylän koulukeskus voisi olla soveltuva paikka poikkeustilaa hoitavalle ryhmälle. JOS sähköt toimivat, niin kopioiden tulostaminen voisi sujua melko nopeasti.

Tietysti yhtenä poikkeustilanteena voi olla hyvin laaja sähkökatkos, jolloin pitäisi harjoitella täysin erilaista tehtävää ilman toimivaa verkkovirtaa.

Sivukylien osalta pitää tietysti todeta erilaiset kylätalot, jonne olisi mahdollista sijoittaa jotain poikkeustilaa johtava ryhmä.

Sivukylienkin osalta todettiin tarve tietää käytettävä kalusto ja henkilöstö hyvissä ajoin ennen mitään poikkeustilannetta.

Tässäkin palaamme jälleen kerrran käytettävään kalustoon ja henkilöstöön.

Oman arvion mukaan pitäisi kehittää jokin yhtenäinen ratkaisu kalustolle, jotta jokaisessa sivukylässä ei olisi sitten täysin erilainen kalusto.

Itse olen pohtinut valmiiksi pakattuja peräkärryjä, joissa on valmiina asiamukainen kalusto erilaisia poikkeustilanteita varten.

Tällaisessa vakioiduissa pakkauksissa voisi olla kaikki valmiina tulitikkuaskin tarkkuudella.

JOS jokaisella ryhmällä on täysin erilaiset ratkaisut, niin kaluston käyttömahdollisuudet erilaisissa tehtävissä on todella vaikeaa.

Esimerkiksi Jalasjärven kirkonkylälle voisi tarvittaessa siirtää vakioitua kalustoa joltain sivukylältä, jos poikkeustilanne niin vaatii.

Puuhuollon kannalta tuli mieleen valmiiksi pinotut halkokasat, jotka olisivat hyvässä sateensuojassa. Esimerkkinä voisi olla kenttäkeittiöön soveltuvat valmiiksi oikein hakatut ja oikein pinotut halot, jolloin ei tarvitsisi aloittaa halkojen etsimistä täysin tyhjästä.

Sitten herää tietysti kysymys kenttäkeittiöiden määrästä ja laadusta. Kuinka monta ja millaista kenttäkeittiötä pitäisi sijoittaa jollekin paikkakunnalle?

Tässä kohtaa pitää jälleen kerrata yhteen varautumisen rekisteriin, jossa olisi valmiiksi merkittynä eri henkilöiden tehtävät ja harjoittelu tehtävää varten.

Oman arvion mukaan meidän pitäisi kehittää poikkeusoloja varten määrätyt tehtävät, joita voisimme sitten harjoitella hallitusti erilaisten poikkeusolojen kannalta.

Tietysti henkilöiden etsimisessä voidaan käyttää erilaisia yhdistyksiä - ei siinä mitään.

Oikean tilanteen kannalta ei vo olettaa, että vapaaehtoisia tulee johonkin tilanteeseen oikeasti tarvittava määrä.

Eli yhtä henkilöä kohden pitää olla määrätty tehtävä, merkintä tehdyistä harjoituksista ja merkintä osoitetusta osaamisesta.

Esimerkkinä voi tietysti olla kenttäkeittiön käytön oikea osaaminen.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on vielä mainittava.

Vapaaehtoisen pelastuspalvelun www-sivulla todetaan 11.11.2018, että jäsenjärjestöjä on 52. Esitteessä (10.11.2018 jaettuna) mainittiin 53 jäsenjärjestöä.

En selvittänyt tarkemmin tätä mielenkiintoista yksityiskohtaa.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tässä kohtaa täytyy jälleen kerrata todeta erilaisten poliittisten päätösten perustuminen hyvän sään ajatteluun.

JOS jokainen poliittinen päätös tarkistettaisiin poikkeusoloihin varautumisen kannalta, niin tehtävät poliittiset päätökset olisivat monesti erilaisia verrattuna nykyisiin päätöksiin.

Valitettavasti tehtäviä päätöksiä ei yleensä arvioida poikkeusolojen kannalta.

10.11.2018 tilaisuus on tästä hyvä esimerkki. Onko oltava erikseen Leader-hankkeita, joissa kehitetään erilaisten kylien varautumista poikkeusoloihin?

Perusvastaus on tietysti selvä: poikkeusoloihin varautumista ei voi laittaa pelkästään Leader-hankkeilla tehtäväksi.

Eli oltava valmiiksi tieto kalustosta, tieto etukäteen nimetystä henkilöstöstä, tieto tehdyistä harjoituksista ja oikeat merkinnät osaamisesta yhdessä varautumisen rekisterissä. Tällaisia tehtäviä ei voi laittaa Leader-hankkeilla tehtäväksi.

Oman arvion meidän pitää varmaankin käydä läpi joskus tulevaisuudessa jokin iso kriisi, joka paljastaa kansalaisten ja erilaisten yhteisöjen varautumisen tason jotain isoa ongelmatilannetta varten.

Ennen tuota isoa kriisiä varautuminen ei varmaankaan saa asianmukaista huomiota erilaisten toimijoiden keskuudessa.

 

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu on 52 järjestön muodostama vapaaehtoisten auttajien verkosto.
https://vapepa.fi

1136: Valta muuttaa ihmistä / Neuvostoliitto -> Venäjä

Millaisia vallan vaikutuksia?

6. marraskuuta 2018
1136: Valta muuttaa ihmistä / Neuvostoliitto -> Venäjä

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1136

 

Tähän kohtaan pitää todeta kolme kirjaa.

Jussila, O. (2012). Neuvostoliiton tragedia: utopiasta vankileirien saaristoksi. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Sharma, L. (2018). Ikuiset ystävät: Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteet sotien jälkeen. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuden seura.

Myers, S. L. (2016). Uusi tsaari: Vladimir Putin ja hänen Venäjänsä. (S. Raudaskoski, kääntäjä) (1. painos). Helsinki: Bazar Kustannus Oy.

Jussila (2012) perusteella voi todeta jo Neuvostoliiton alkuvaiheissa esiin tulleet ongelmat ja kommunistien vastauksista näihin ongelmiin.

Jussila (2012) keskittyy erityisesti Leninin valtakauteen alkaen vallankumouksesta. Leninin ollessa vastuullinen johtaja Neuvostoliitto alkoi ajautua erilaisiin ongelmiin mm. ruuan riittävyden suhteen. Käytännössä maanviljelys kärsi laajasti erilaisista ratkaisuista, jotka olivat kommunistisen utopian mukaisia.

Jussila (2012) perusteella voi todeta, että kommunismin utopia ei loppujen lopuksi onnistunut käytännössä, jolloin Neuvostoliitto ajautui aikanaan isoihin ongelmiin.

Eli valta-asemaan päästyään kommunistit muuttuivat eri tavoin perustuen erilaisten ongelmien ratkaisuyritysten vuoksi.

Sharma (2018) esittelee Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteita sotien jälkeen.

Jotkut meistä muistavat vielä 1980-luvun, jolloin Neuvostoliiton suhteen käytävä keskustelu oli omalla tavallaan tarkkaa ja hyvin harkittua. Eli Neuvostoliitto vaikutti sekä sisäpolittiikkaan että ulkopolitiikkaan.

Vielä vanhemmat sukupolvet muistavat tietysti asioiden kehittymisen sotien päättymisen jälkeen.

Sharma (2018) esittelee erityisesti suomalaisten kultturisuhteiden asemaa suhteessa yleispolitiikkaan.

Eli nottikriisi ja muitakin kriisejä on esitelty kirjassa (Sharma 2018).

Aikanaan keskusteltiin suomettumisesta.

Myers (2016) esittelee Vladimir Putinin valtakautta alkaen nuoruusvuosista Leningradissa (nykyisin tietysti Pietari).

Neuvostoliiton hajoaminen aiheutti silloisille tiedusteluviranomaisille erilaisia ongelmia. Putin oli hajoamisen aikana yksi tiedustelija.

Aikanaan oli hyvin myrskyisä Boris Jeltsinin presidenttikausi, jonka jälkeen Putin pääsi presidentiksi.

Kansalaiset Venäjällä halusivat vakautta sekasorron jälkeen, ja Putin pyrki erilaisilla tavoilla edistämään vakautta.

Myers (2016) esittelee laajasti erilaisia toimintatapoja, jolloin Venäjän valtio esittää erilaisia vaatimuksia eri yhtiöille. Tällöin voidaan puhua jonkinlaisesta valtiokapitalismista.

Linkkilistassa on mielenkiintoinen maininta suomalaisessa yhteydessä kehitettävä Sailfish OS -käyttöjärjestelmä.

Mielenkiintoisella tavalla Venäjän suunnassa on kiinnostusta ollut Sailfish OS -käyttöjärjestelmään.

Millaisia ovet Suomen ja Venäjän kauppasuhteet verrattuna Neuvostoliiton aikoihin?

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Venäjäkin pitäisi ymmärtää oikein erilaisissa asiayhteyksissä.

Oma osaaminen Venäjän erityispiirteistä on tietysti vähäistä, jolloin kolmen kirjan lukeminen ei tietenkään korjaa kaikkea tietämättömyyttä.

Summaten voi todeta kirjojenkin perusteella, että valta muuttaa aina ihmisiä jollain tavalla.

Päästyään valta-asemaan eri henkilöt yrittävät tietysti toteuttaa omia politiikan vaihtoehtoja.

Eri yhteyksissä olen todennut , että tehty poliittinen päätös aiheuttaa aina joitain sivuvaikutuksia.

Vallassa olevat henkilöt pyrkivät tietysti tekemään uusia poliittisia päätöksiä ratkaisemaan aikaismpien polittisten päätösten sivuvaikutuksia ja erilaisia ongelmia.

Vallasta on hyvin vaikea luopua, koska päättäjä voimaakkaasti uskoo omaan poliittiseen päätökseensä, vaikka esiin tulisi koko ajan uusia ongelmia.

Loppujen lopuksi tämä johtaa jatkuvaan päätösten ja korjaavien päätösten kierteeseen.

Mainittujen kirjojen (Jussila 2012; Sharma 2018; Myers 2016) perusteella voi todeta vallan muuttavan ihmistä.

Loppujen lopuksi jonkin utopian toteuttaminen voi johtaa hyvin traagisiin lopputuloksiin.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1136

1135: Totuus / Tunteet / Järki / Kiukku / Trump (XIV)

Kiukkuun perustuvia väittämiä

5. marraskuuta 2018
1135: Totuus / Tunteet / Järki / Kiukku / Trump (XIV)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1135

 

Tähän kohtaan pitää todeta Ruotsilan kaksi teosta.

Ruotsila, M. (2008). Yhdysvaltain kristillinen oikeisto. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press.

Ruotsila, M. (2018). Sydänmaiden kapina: Donald Trump, amerikkalainen konservatismi ja äärioikeiston nousu. Helsinki: Gaudeamus Oy.

Aikanaan vuonna 2008 ajattelin tehdä luetuista kirjoista erilaisia kirja-arvosteluita.

Olen tehnyt joistain kirjoista kirjallisuuskatsausten alkua.

Ruotsila (2008) perusteella voi todeta seuraavat otsikot kirjasta:
* Johdanto (s. 8-12)
* Prologi: uskonto ja politiikka Yhdysvalloissa (s. 13-27)
* 1. Kristillinen fundamentalismi (s. 28-58)
* 2. Eristäytymisen ja radikalismin vuodet (s. 59-88)
* 3. Kristillisen uusoikeiston synty (s. 89-121)
* 4. Kulttuurisotien aikakausi (s. 122-150)
* 5. Dominioteologian nousu (s. 151-177)
* 6. Samarialaisstrategia (s. 178-203)
* 7. Voiton kajastusta (s. 204-230)
* 8. YK ja Antikristus (s. 231-259)
* 9. Israelin ystävä (s. 260-285)
* 10. Irak, Islam ja lopunajat
* Epilogi: Domine, Quo Vadis? (s. 316-328)
* Lähteet (s. 348-367)

Järjestöjen valtaisa määrä: Kirjassa (Ruotsila 2008) mainitaan niin valtava määrä erilaisia järjestöjä, että pelkästään näiden järjestöjen esittely edes lyhyesti on kunnioitusta herättävä kirjallinen saavutus. Jokaisen järjestön esittely ja kehityskulku olisi joissain tapauksessa useamman sivun lisähanke, jolloin kirja olisi kasvanut todella laajaksi

Opillisten perusteluiden esittely kirkkokunnittain: Ruotsilalle (2008) on annettava erinomaiset arvosanat erilaisten opillisten asioiden esittelystä, koska hän jaksaa esitellä opillisia tulkintoja kristillisen oikeiston ryhmissä ja monessa tapauksessa vielä kristillisen oikeiston ulkopuolisissa ryhmissä. Pelkästään näistä opillisista perusteluista saisi yhtä laajan kirjan.

Edelleen kirjan (Ruotsila 2008) luettua tulee selväksi, että kristillinen oikeisto ei ole mikään yksi iso kokonaisuus, jonka johdossa olisi yksi suureen ääneen valittu johtaja. Kristillinen oikeisto jakaantuu erilaisiin osaryhmiin, ja osittain heillä on kilpailevat poliittiset asialistat.

Kirja (Ruotsila 2008) lähtee liikkeelle todella kaukaa, koska liikkeelle lähdetään ensimmäisistä siirtokunnista, joista voidaan johtaa yhdysvaltalaisten ensimmäisiä kristinuskon tulkintoja. Kuitenkin kirja on sen verran tiivistä kerrontaa, että voimme turvallisesti tehdä johtopäätökset 2000-luvulle ulottuvassa selvitystyössä. Ulkopuolinen tarkkailija, joka on syntynyt esim. 1970-luvulla tuskin ymmärtää kaikkia kristillisen oikeiston historiallisia painolasteja, jotka vaikuttavat hyvinkin pitkän aikaa. Tällainen teos auttaa ymmärtämään nämä painolastit.

Kristillinen oikeisto on joissain asioissa samaa mieltä kuin talous- ja neokonservatiivit, ja monissa kohdin Ruotsila jaksaa huomioida lyhyesti nämäkin ryhmät. Mielenkiintoista on, että kuinka päälle päin samalta vaikuttava poliittinen väittämä voidaan perustella, sekä uskonnollisesti että maallisesti.

Ruotsila (2018) perusteella pitää listata sisällysluettelo.
Johdanto
1. Modernin amerikkalaisen konservatismin synty
New Deal vedenjakajana
Vanhan oikeiston vastareaktio
Kansalliskonservatiivinen ulkopolitiikka
Kylmän sodan uuskonservatismi
Miten Trumpista tuli konservatiivi
2. konservatismi ja rasistisen äärioikeiston haaste
Amerikkalaisen äärioikeiston kenttä
Äärioikeistolainen maailmanselitys
Kansalaisoikeusliike ja massiivinen vastarinta
Trump ja rasismi
3. arvokonservatismi ja sydänmaiden uusoikeistalaisuus
Kulttuurinen repeämä
Sydänmaiden kansa liikehtii
Republikaanieliitti herää
Reaganin vallankumous
Trump, 1980-luvun kuvastin
4. Neokonservatismi - vasemmistolaisia tungettelijoita?
Neokonservatismin aate
Neokonservatiivien neljä sukupolvea
Clinton ja hyvinvointivaltion uudistus
Bush ja demokraatinen globalismi
Trump tietään etsimässä
5. Paluuta juurile: paleokonservatismi ja libertarismi
Paleokonservatiivien kapina
Libertaristien kapina
Reformipuolueen nousu ja tuho
Miten Trumpista tuli paleokonservatiivi
6. Äärioikeiston nousu: militialiike, patriootit ja Alt-Right
Militialiike
Patrioottiliike
Kristillinen identiteetti
Alt-Right
Trump ja äärioikeisto
7. Trump ja sydänmaiden kapina
Obama ja kahdeksan vuoden painajainen
Teekutsuliike
Trumpin voittokulku
Kapina vaaliuurnilla
Epilogi: Trump konservatismin vedenjakajana

Eli kirjassa (Ruotsila 2018) esitellään oikeiston erilaisia ryhmiä ja erilaisten ryhmien toimintaa suhteessa Donald Trumpiin.

Ruotsila (2008) on tietysti tarkempi kuvaus näistä ryhmistä.

Tämän jälkeen on todettava kaksi www-sivun linkkiä, joissa käsitellään Donald Trumpin esittämien väitteiden totuusarvoa.

Laskentahetkellä Donald Trump oli esittänyt erilaisia vääriä väittämiä ja toistanut näitä väittämiä eri yhteyksissä.

Ruotsila (2018) mainitsee toteaa jotain yhdysvaltalaisten kokemasta omasta erityislaatuisuudesta.

Ruotsila (2018) toteaa yhdysvaltalaisten hyvin voimakkaan jakaantumiseen erilaisiin poliittisiin ryhmiin, jolloin ryhmien välinen keskustelu on osoittautunut melko vaikeaksi ainakin joissain asiayhteyksissä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Kirjojen sisällysluetteloiden perusteella voi kerraten todeta yhdysvaltalaisen oikeiston jakautuvan erilaisiin ryhmiin, joiden yhteistyö on välillä helpompaa tai vaikeampaa.

Oman käsityksen mukaan oikeiston eri ryhmät ovat olleet kiukkuisia eri syiden vuoksi.

Loppujen lopuksi Donald Trump sai yhdennettyä omaa viestiään suhteessa oikeiston erilaisiin ryhmiin, jolloin oikeiston erilaiset ryhmät äänestivät häntä.

Ainakin hetkellisesti Donald Trump sai koottua yhteen oikeiston eri ryhmiä.

Oletus: oikeiston eri ryhmät voivat arvostella joitain Donald Trump valitsemia politiikan toimintalinjoja.

Oletus: Donald Trump varmaankin jatkaa totuusarvoltaan vaihtelevien lausuntojen esittämistä ja toistamista.

Kysymys: kuinka pitkään Donald Trump pystyy pitämään erilaiset oikeiston ryhmät yhdessä?

Kysymys: kuinka pitkään Donald Trump pystyy perustamaan oman kannatuksensa eri ryhmien kokemaan kiukkuun?

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1135

1134: Maatalous (7) / Ympäristökuormitus / Sertifikaatti

Oikeat vaikutukset

31. lokakuuta 2018
1134: Maatalous (7) / Ympäristökuormitus / Sertifikaatti

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1134

 

Tähän kohtaan pitää todeta seuraava kirja:
Lymbery, P., & Oakeshott, I. (2018). Farmageddon: halvan lihan todellinen hinta. (J. Koskinen, kääntäjä). Helsinki: Into Kustannus Oy.

Kirja on laaja katsaus ns. tehomaatalouteen.

Eläimiä voidaan kasvattaa todella isoissa yksiköissä, joissa eläinten hyvinvointi voi olla hyvinkin huono riippuen tapauksesta.

Yksi aihe kirjassa on antibioottien laaja käyttö eri yhteyksissä.

Yksi aihe kirjassa on jatkuvasti lisääntyvä lihansyönti, jolloin on sekä terveydellisiä ongelmia että ympäristöllisiä ongelmia.

Yksi aihe kirjassa on ruuan haaskaaminen, joka aiheuttaa omat ongelmansa.

Toisaata linkkilistassa on asiaa erilaisista sertifikaateista liittyen mm. lihan ja maidon tuotantoon.

Jalasjärvellä pääpaikkaansa pitävä Juustoportti on saanut hankittua Welfare Quality -sertifikaatin omille tuotteilleen.

Welfare Quality -sertifikaatti tarkoittaa eläinten hyvän kohtelun selvittämistä.

Varmaankin tarvitsemme jatkossakin erilaisia sertifikaatteja erilaisiin tuotteisiin liittyen - esimerkiksi antibioottien käyttö voisi olla yksi aihe.

Luomutuotteisiin on jo omat merkinnät.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Olisivatko hyönteiset yksi kompromissi lihantuotannon ja maatalousmaan käytön suhteen?

Itse olen käsittänyt, että hyönteiset käyttävät vähemmän kasveja verrattuna esimerkiksi naudalihaan, sianlihaan ja siipikarjalihaan.

JOS hyönteisten kasvatus tarkoittaisi vähemmän tarvittavaa peltopinta-alaa, tämä voisi mahdollistaa uusia käyttötarkoituksia vapautuvalle pellolle.

Oman käsityksen mukaan hyönteisten kasvatus vaatii vähemmän tilaa, jolloin siirtymät hyönteisten kasvatukseen voitaisiin tehdä hallitusti.

KYSYMYS: olisiko hyönteistalous yksi mahdollisuus vähentää maatalouden ympäristökuormaa?
KYSYMYS: mitä pitäisi tehdä mahdollisesti vapautuvalle pellolle, jos hyönteistalous tarkoittaisi oikeasti vähemmän peltopinta-alaa?

Tietysti asia vaatii tarkemman selvityksen.

Mahdollisesti asia ei ole näin yksinkertainen.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1134

1133: Vauhtia ja ristiriitoja / Trump (XIII)

Vauhtia ja ristiriitoja useammassa paikassa

31. lokakuuta 2018
1133: Vauhtia ja ristiriitoja / Trump (XIII)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1133

 

Tähän kohtaan linkitä seuraavan kirjan:
Wolff, M. (2018). Tulta ja tuhoa: Donald Trump Valkoisessa talossa. (I. Rekiaro, kääntäjä). Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Tähän kohtaan voi kerraten todeta seuraava sivusto.
Committee to Investigate Russia
https://investigaterussia.org

Kyseisellä sivustolla on listattu joukko henkilöitä, joista melkoinen osa on mainittu Wolffin (2018) kirjassa.

Summaten voi todeta Donald Trumpin virkakauden ensivaiheiden olleen melkoisen hurja tarina.

Vauhtia ja ristiriitaisia tilanteita on ollut hyvin paljon.

Lisäksi Donald Trump on irtisanonut joitain hankilöitä. Toisaalta osa henkilöistä on eronnut omasta tahdostaan.

Tähän kohtaan pitää todeta seuraava YLE:n dokumentti, joka on tarkasti PBS:n Frontline-ohjelman yksi jakso,
YLE - Ulkolinja: Taistelu Valkoisessa talossa
Alkuperäisnimi - Frontline: Trump's Showdown
https://www.pbs.org/wgbh/frontline/film/trumps-showdown/

Kirjoitushetkellä dokumenttia ei saa katsottua Suomesta päin perustuen tekijänoikeuksiin.

Trumpin virkakauden alussa on tehty erilaisia sotilaallisia ratkaisuja, joita ovat arvostelleet mm. Kiina ja Venäjä.

Alkaako jälleen kerran jatkuvasti uusi aseita lisäävä varustelukierre?

Toisaalta Donald Trumpin vahtivuorolla on tehty aseellinen isku juutalaiseen synagoogaan.

Uutisten mukaan Donald Trump esitti omat pahoittelut tehdystä iskusta.

Tietysti on huolestuttavaa, jos johonkin uskonnolliseen yhteisöön kohdistetaan väkivaltaa.

Tähän liittyen pitää todeta sikhien etujärjestön www-sivuston yksi sivu:
https://www.sikhcoalition.org/resources/hate-crime-poster/

Oman käsityksen mukaan myös sihkeihin on kohdistunut viharikoksia.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tähän kohtaan pitää todeta Yhdysvaltojen oikeusministeriön viharikoksia käsittelevä www-sivu:
Department of Justice - HATE CRIMES
https://www.justice.gov/hatecrimes

Näin ulkopuolelta voi olla voi olla vaikeaa ymmärtää Yhdysvalloissa tehtyjen viharikosten määrää ja laatua.

Tässä voisi olla yksi seurannan aihe lisää.

Miksi Yhdysvalloissa tehdään erilaisia viharikoksia?
Miten viharikoksien tekijät perustelevat viharikokset?

Oman käsityksen mukaan heillä (Yhdysvallat) on maan sisällä erilaisia viharyhmiä, joilla on erilaisia tavoitteita.

Oma tietämys näistä viharyhmistä on aika vaatimatonta.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1133

1132: Sanders / Ohjelma / Kirja / Progressive (0+3)

Mitä voidaan toteuttaa?

23. lokakuuta 2018
1132: Sanders / Ohjelma / Kirja / Progressive (0+3)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1132

 

Tähän kohtaan linkitä seuraavan kirjan:
Sanders, B. (2018). Mahdollisuuksien maa: Yhdysvaltojen vaihtoehtoinen tulevaisuus. (K. Tielinen, kääntäjä). Helsinki: Into Kustannus Oy.

Tuttuun tapaan tähän kohtaan voi todeta kirjan sisällysluettelon.

Ensimmäinen osa: vaalikampanja
1. Tieni lapsuudesta tähän päivään
2. Poliittinen toimintani Vermontissa
3. Lähtisinkä kisaan?
4. Kuinka presidentivaalikampanja toteutetaan?
5. Kampanja käynnistyy
6. Kampanjakiertueella
Toinen osa
1. Oligarkia on kukistettava
2. Keskiluokan ahdinko
3. Loppu talouselämän peukaloinnille
4. Terveydenhuolto kaikille
5. Korkeakoulutus kaikkien saataville
6. Taistelu ilmastonmuutosta vastaan
7. Rikkinäisen rikosoikeusjärjestelmän korjaaminen
8. Maahanmuuttouudistus välittömästi
9. Yhteiskunta heikompien puolella
10. Mediayhtiöt demokratiamme uhkana
Loppusanat

Luin kirjaa toisen osan lukuun 3 saakka. Toinen osa on hyvin yksityiskohtainen poliittinen ohjelma Yhdysvaltojen asiayhteyteen liittyen.

Eli aivan koko kirjaa en ole lukenut.

Ensimmäinen osa vaalikampanjasta on tietysti mielenkiintoinen, vaikka Bernie Sanders ei voittanutkaan demokraattien esivaalikampanjaa (vuosi 2016).

Bernie Sanders oli laajasti mukana Vermontin osavaltion poliittisessa toiminnassa, jolloin hän kehitti erilaisia ohjelmia, joita on sitten toteutettu Vermontissa.

Bernie Sanders on kuitenkin valittu kahteen kertaan sitoutumattomana ehdokkaana, vaikka hän ollut mukana demokraattien ryhmässä.

Vermont on väkiluvultaan hyvin pieni osavaltio (Yhdysvallat).

Wikipedia-artikkelin mukaan Vermontisssa oli 623 657 asukasta vuoden 2017 arvion mukaan.

Käsittääkseni heillä on vain yksi edustaja liittovaltion edustajainhuoneessa (United States House of Representatives). Liittovaltion senaatissa heillä on tietysti kaksi paikkaa, koska senaattoreita valitaan kaksi jokaisesta osavaltiosta.

Käytännössä Bernie Sanders sai kuitenkin todella paljon ääniä demokraattien esivaalissa (vuosi 2016).

Oman arvion mukaan Bernie Sandersin kannattajat eivät ole kadonneet mihinkään, jolloin tämän poliittisen suuntauksen pärjääminen tulevissa vaaleissa on tietysti hyvin mielenkiintoista.

Tunnetulla tavalla olen erityisesesti seurannut Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Yksi keskeinen osa omaa seurantaa on ollut Iranin ydinohjelman kysymys.

Bernie Sanders toteaa omalla www-sivullaan seuraavaa (issues - War and peace) Iranin kysymyksestä:
PREVENTING A NUCLEAR IRAN
The U.S. must do everything it can to make certain that Iran does not get a nuclear weapon, that a nuclear Iran does not threaten Israel, and to prevent a nuclear arms race in the region. Sen. Sanders supports the agreement between the U.S., Iran, Britain, China, France, Germany and Russia regarding Iran’s nuclear weapons program, because it has the best chance of limiting Iran’s ability to produce a nuclear weapon, while avoiding yet another war in the region.
While the agreement is not perfect, it is far better than the path we were on – with Iran developing nuclear weapons and the potential for military intervention by the U.S. and Israel growing greater by the day. If Iran does not live up to the agreement, sanctions can be reestablished and all other options remain on the table. It is incumbent upon us, however, to give the negotiated agreement a chance to succeed, and Sen. Sanders applauds the past efforts of President Obama and Secretary Kerry.

Lisäksi voi vielä todeta yhden alakohdan Bernie Sandersin www-sivullaan seuraavaa (issues - War and peace):
Move away from a policy of unilateral military action, and toward a policy of emphasizing diplomacy, and ensuring the decision to go to war is a last resort.

Tähän kohtaan pitää tietysti todeta Bernie Sandersia koskevat PolitiFact-arviot:
* True - 16
* Mostly True - 46
* Half True - 28
* Mostly False - 20
* False - 15
* Pants on Fire - 0

Yhdysvaltojen politiikassa voidaan siis esittää totuusarvoltaan vaihtelevia lausuntoja.

Oman käsityksen mukaan libertaanit kannattavat sekä liittovaltion toimintojen rajaamista että tarkkaa harkintaa koskien vanhoja ja uusia sotilaallisia hankkeita.

Tässä kohtaa voivat nämä kaksi ryhmää (libertarian / progressive) voivat olla samaa mieltä erilaisista sotilaallisista hankkeista.

Esimerkin vuoksi linkkilistassa on yhden Ron Paul LIberty Report -ohjelman jakson linkki.

Ron Paul toteaa Bernie Sandersin ohjelman tarkoittavan lisää liittovaltion toimintaa, jota hän siis vastustaa.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Oman käsityksen mukaan sekä Ron Paul että Bernie Sanders keräsivät kannatusta erityisesti nuorten keskuudessa.

Mielenkiintoista on tietysti seurata näiden kahden ajatussuunnan kannatuksen määrää ja laatua.

KYSYMYS: voisivatko nämä kaksi ryhmää (libertarian / progressive) päästä yhteisymmärrykseen Yhdysvaltojen varovaisemmasta ulko- ja turvallisuuspolitikasta?

Varmaankin liittovaltion uusista ja vanhoista toiminnoista he voivat olla täysin erimielisiä.

Käsittääkseni nämä nämä kaksi ryhmää (libertarian / progressive) ovat esittäneet arvostelua koskien sotia Afganistanissa, Irakissa, Jemenissä ja Syyriassa.

Toisaalta sekä Bernie Sanders että Ron Paul keräsivät laajasti ottaen ääniä, vaikka kumpikaan ei voittanut esivaaleja.

KYSYMYS: ketkä jatkossa olisivat näiden kahden erilaisen ryhmän johdossa?

Tämä on tietysti hyvin tärkeä seurannan kohde.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1132

1131: Comey / Trump (XII)

Monenlaista vääntöä

22. lokakuuta 2018
1131: Comey / Trump Trump (XII)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1131

 

Comey, J. (2018). Uskollisuuden velvoite: Trumpin erottaman FBI:n johtajan muistelmat. (S. Saari, kääntäjä). Helsinki: Minerva Kustannus Oy.

Tähän kohtaan linkitän kirjan Comey (2018) sisällysluettelon.

Lukijalle
Johdanto
1. Elämä
2. Tämä meidän asiamme
3. Kiusanhenki
4. Kaiken tarkoitus
5. Helppoja valheita
6. Oikeilla raiteilla
7. Vahvistysharha
8. Hooverin varjossa
9. Washington kuuntelee
10. Yliajo
11. Puhu tai vaikene
12. Trump Tower
13. Uskollisuus koetuksella
14. Pilvi
Loppusanat

Comey (2018) lähtee liikkeelle lapsuudestaan ja kuvaa oman työuran kehittymistä eri vaiheissa.

Loppujen lopuksi hän päätyy FBI:n (Federal Bureau of Investigation) ylimmäksi johtajaksi.

Vuonna 2016 oli Yhdysvalloissa presidentinvaalit, jonka jälkeen tunnetulla tavalla Donald Trump valittiin presidentiksi (liittovaltio siis).

Yksi osa presidentinvaaleja oli Hillary Clintoniin liittynyt tutkinta, jossa selvitettiin Hillary Clintonin sähköpostien laatua ja määrää.

Hillary Clinton oli loppujen lopuksi käyttänyt yksityistä sähköpostia, vaikka viesteissä käsiteltävät salaiset asiat olisi pitänyt hoitaa heidän oikeusministeriön (United States Department of Justice) tarjomalla sähköpostilla.

Eli Hillary Clinton käsitteli salaisia asioita yksityisellä sähköpostiosoitteella.

Vastaavalla tavalla Donald Trumpin kampanjaan liittyen on esitetty erilaisiin syytteitä.

Kysymys: kuinka laajasti Venäjä pyrki vaikuttamaan Yhdysvaltojen presidentinvaalien lopputulokseen?

Tähän kohtaan linkitän laajahkon Wikipedia-artikkelin koskien tätä asiaa.

Russian interference in the 2016 United States elections
https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_interference_in_the_2016_United_States_elections

Toinen Wikipedia-artikkeli koskee James Comeyn irtisanomista.

Dismissal of James Comey
https://en.wikipedia.org/wiki/Dismissal_of_James_Comey

Yhteenvetona voi todeta vuoden 2016 presidentinvaalien olleen todella myrskyisä tapahtumaketju, jolloin sekä Hillary Clintonin ympärillä että Donald Trumpin ympärillä sattui ja tapahtui kaikenlaista.

Itse en ole seurannut tarkasti tämän aiheen (Venäjän sekaantuminen vuoden 2018 presidentinvaaleihin) kehittymistä.

Loppujen lopuksi tätä aihetta tutkimaan on asetettu täysin oma tutkinta, johon on nimetty johtava henkilö (Special prosecutor).

Special Counsel investigation (2017–present)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Counsel_investigation_(2017–present)

Lisäksti täytyy linkittää tiedot komiteasta, joka tutkii omalta osaltaan väitettyä Venäjän sekaantumista vuoden 2016 Yhdysvaltojen presidentivaaleihin liittyen.

Committee to Investigate Russia
https://investigaterussia.org

Tähän kohtaan pitää vielä todeta James Comeyn antama lausunto koskien hänen ja Donald Trumpin välisistä keskusteluista.
Lausunto on tässä PDF-tiedostossa

Tämä tiedosto vahvistaa osaltaan Comeyn kirjassa esittämiä väitteitä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Kaikki edellä mainittu pitäisi ymmärtää oikein oikeassa asiayhteydessä.

Tietysti on mielenkiintoista seurata tehdyn tutkinnan etenemistä.

Kysymys: mitä kaikkea vielä tulee esille tehtävän tutkinnan aikana?

Oman arvion mukaan tehtävän tutkinnan lopputuloksia voidaan arvostella hyvin erilaisilla perusteilla.

Kysymys: miten erilaiset sidosryhmät suhtautuvat tutkinnan lopputuloksiin?

Vuoden 2020 presidentinvaaleihin liittyen on tiedossa erilaisia päivämääriä.

United States presidential election, 2020
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_presidential_election,_2020

Kysymys: miten kaikki edellä mainittu tulee vaikuttamaan vuoden 2020 presidentinvaaleihin?

Oman arvion mukaan erilaisten tietojen julkaisujen jälkeen alkaa aina jonkinlainen kovaääninen keskustelu julkaisun tuloksiin perustuen.

Eli vuotta 2020 ajatellen Donald Trump joutuu varmaankin vastaamaan hyvin erilaisiin kysymyksiin.

Kysymys: Kuinka monta uutta kohua Donald Trump ja hänen hallintonsa vielä tulee kohtaamaan?

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1131

1130: Erikoislaatuinen työyhteisö / Eduskunta

Kuka määrää ketäkin?

22. lokakuuta 2018
1130: Erikoislaatuinen työpaikka / Eduskunta

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1130

 

Kontula, A. (2018). Eduskunta: ystäviä ja vihamiehiä. Helsinki: Into Kustannus.

Tähän kohtaan linkitän kirjan (Kontula 2018) sisällysluettelon.

Johdanto:
* Konflikti
* Konsensus
* Eduskunta
Pääoma:
* Aika
* Raha
* Tieto
* Tyyli
* Verkostot
Nokkimisjärjestys
* Edustajat ja muut
* Edustajien järjestys
* Sukupuoli
Säännöt:
* Työmoraali
* Järjestyssäännöt
* Ryhmäkuri
* Paheet
Yhteisö:
* Puolueet
* Poliitikkoyhteisö
* Yksinäisyys
Kaksi maailmaa

Lyhyesti todeten Eduskunta on hyvin erikoislaatuinen työyhteisö.

Kansanedustajiin kohdistuu tietysti erilaisia paineita eri suunnista.

Onko jatkuva konflikti hyvä vai huono asia?

Käytännössä politiikkaan liittyy aina jonkinlainen konflikti, koska puoleet ovat välillä hallituksessa ja välillä oppositiossa.

Toisaalta uusi kansanedustaja joutuu opettelemaan Eduskunnan säännöt ja työskentelytavat.

Oman arvion mukaan uusi kansanedustaja opettelee ensimmäisen kauden aikana erilaisia asioita, jolloin vasta toisen kauden alkaessa kansanedustaja on täydessä iskussa.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Nostan vielä esiin yhden asian koskien valiokuntien toimintaa.

Kontula (2018, sivulla 77) toteaa seuraavaa:
"Suosio ei ola sama asia kuin arvostus. Perustuslakivaliokunnan vuosien mittaan kasvanut työmäärä on johtanut siihen, että vaikka valiokunnan status on varsin korkea, sinne eksyy jopa ensimmäisen kauden edustajia - seniorit valitsevat mieluummin konkreettisten asioiden kanssa painivia ja vähemmän työläitä valiokuntavastuita."

Että näin.

Tämäkin lainaus vain vahvistaa edelleen perustuslakivaliokunnan tarpeettomuutta, jolloin Suomeen pitäisi perustaa perustulakituomistuin arvioimaan eri lakeja perustuslain kannalta katsottuna.

Perustuslakivaliokunta tarkoittaa useamman kansanedustajan ajan hukkaamista.

Uutta on näin selvän tuloksen esittäminen koskien perustuslakivaliokuntaa.

1129: Syyria / Sota / Kauheuksia / Ulkomaat

Kaunko sota kestää?

20. lokakuuta 2018
1129: Syyria / Sota / Kauheuksia / Ulkomaat

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1129

 

Tähän kohtaa pitää todeta seuraava kirja:
Bahmani, A., & Jäntti, B. (2018). Syyrian sota: demokratiatoiveet diktatuurin ja islamismin ristitulessa. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Sisällysluettelo kirjalle on seuraava.
1. Syyrian tie kohti kansannousua
2. Kansannousu
3. Kansannousun tukahduttaminen
4. Syyrian aseelllinen islamistioppositio
5. Suvereeni Islamilainen valtio
6. Assadin hallinnon varjelija: Iranin turvallisuusvaltio
7. Hizbollah
8. Venäjä: "Libyan kaltaisen skenaarion toistaminen Syyriassa tulee estää"
9. Syyrian Kurdistanin autonomia ja Turkin hyökkäyssota

Erilaisten sidosryhmien oletus Assadin hallinnon kaatuminen muutamassa viikossa oli täysin väärä oletus.

Tähän voi listata joukon ulkopuolisia maita, mm. Yhdysvallat, Turkki, Israel, Iran, Venäjä, Saudi-Arabia.

Lisäksi on joukko erilaisia ei-valtiollisia ryhmiä, joita sitten jotkut ulkomaat ovat tukeneet sotilaallisesti ja taloudellisesti.

Käytännössä erilaisilla ulkopuolisilla mailla on hyvin risteäviä näkemyksiä Syyrian ongelmien ratkaisuksi.

Sivulla 148 mielenkiintoinen käsiteanalyysi: whabbilainen vai unitaristi?

Monet sidosryhmät kutsuvat Saudi-Arabiassa laajasti vaikuttavaa uskonnollista suuntaa wahhabilaisuudeksi.

Saudi-Arabian suunnassa he haluaisivat kutsua omaa uskonnollista suuntaustaan unitarismiksi.

Tuo erottelu tuli kerran vastaan yhdessä uutisvideossa, jossa mainittiin whabbilaisten haluavan käyttää toista termiä, mutta toista termiä ei siinä kohtaa mainittu.

Niin tai näin. Käytännössä Saudi-Arabia suunnalta on tuettu sotilaallisesti ja taloudellisesti erilaisia sidosryhmiä.

Toisaalta moni asia voidaan palauttaa Afganistanin ja Neuvostoliiton väliseen sotaan vuosina 1979–1989. Tällöinkin erilaiset ryhmät saivat sotilaallista ja taloudellista tukea eri maista.

Vapaustaistelija vai jokin muu termi (vrt. Afganistanin ja Neuvostoliiton välinen sota)?

Nykyisin "terroristi" on hyvin laajasti käytetty termi.

Afganistanin ja Neuvostoliiton sodan jälkeen joillain ryhmillä oli melkoisen radikaaleja näkemyksiä eri aiheista, minkä lisäksi joillekin ryhmille kovan väkivallan käyttäminen ei ollut mikään oleellinen ongelma.

Jotkut hyvin tiukan Sunni-islamin tulkinnan ryhmät väittävät Shiia-islamin ryhmien olevan jotain muuta kuin muslimeja.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Kirjassa (Bahmani & Jäntti 2018) on esitetty erilaisia kauheita tekoja, joihin sodan eri osapuolet ovat syyllistyneet suoraan tai epäsuorasti.

On tietysti vaikea edes yrittää ymmärtää järjellisesti kaikkia kauheita tekoja näin kaukaa Suomesta.

Miksi erilaiset uskonnolliset ryhmät eivät voisi elää kaikessa rauhassa erilaisissa maissa?

KYSYMYS: Onko Suomen pakko osallistua sotilaalliseen toimintaan Afganistanissa?
KYSYMYS: Olisiko Suomenkin osallistuttava Syyriaan sotaan?

Kumpaankin kysymykseen esitän hyvin kielteisen vastauksen.

Vähän mutkat oikoen voi todeta, että sekä Afganistanin että Syyrian sodassa tapetaan muslimeja ilman pätevää syytä.

1128: Heikko vai vahva tekoäly? / Kuolintapaukset

Mahdollisuus vai uhka?

18. lokakuuta 2018
1128: Heikko vai vahva tekoäly? / Kuolintapaukset

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1128

 

Linkkilistassa on seuraavaa asiaa:
* tietokone voitti Go-mestarin
* Euroopan parlamentin päätöslauselma koskien robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä
* tekoäly ja tekoälyn etiikka
* erilaiset tekoälyä koskevat selvitykset
* millaiset työtehtävät tekoäly tulee korvaamaan=
* Suomesta tekoälyn huippumaa?
* robottien mahdollisuudet elokuvien perusteella
* robottien käyttö sotilaallisissa tehtävissä
* millaisia työtehtäviä robotit tulevat korvaamaan?
* robottiautojen lainopilliset haasteet
* Suomen tekoalyohjelma
* tietokonenäkö kehittynyt eri tavoin
* alykäs sähköverkko

Olin hiljakkoin yhdessä tilaisuudessa, jossa yksi esitelmä käsitteli tekoälyä.

Esitelmöijä esitti heikon tekoälyn ja vahvan tekoälyn erottelun.

Nykyisin meillä on käytössä erilaisia heikon tekoälyn sovelluksia.

Vahva tekoäly vaatisi tekoälyjärjestelmän oikeaa oppimista ja oikeaa muistamista.

Tästä palautuu mieleen yksi keskustelu tekoälyyn perustuvan auton aiheuttamasta kuolintapauksesta.

Vastapuolen mukaan yksi kuolintapaus robottiauton vuoksi vähäinen riski.

Oman arvion mukaan autojen nopeudet voivat olla liian suuria nykyisen tekoälyn järjestelmille, joten kuolintapauksia tulee varmasti lisää.

Toisaalta on asiaa tietokonenäöstä, joka on kehittynyt laajasti.

Tässä kohtaa pitää palauttaa mieleen seuraavat mielipidekirjoitukset.

51 / Jätteenkeräyksen tekniikka on alkeellista
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_51

64 / Punnittua asiaa jätteistä?
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_64

77 / Muovin kierrätyksen on myös oltava palkitsevaa
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_77

Lyhyesti todeten olen esittänyt erilaisten tuotepakkausten kylkeen mikrosiruja ja viivakoodeja, jolloin ihmisten tekemä lajittelu voisi olla nykyistä tarkempaa.

Lisäksi lajittelusta pitäisi saada kunnollinen korvaus pullonpalautuksen kierrätysjärjestelmien tavoin.
Erityisesti muovipakkauksiin liittyen voisi kehittää asianmukaisesti mikrosirut ja viivakoodit auttamaan kierrätystä.

Itse olen ehdottanut suunnittelukilpailua muovipakkausten kierrätysjärjestelmän kehittämiseksi.

Tietysti pitää todeta, että kehitettävä muovipakkausten kierrätysjärjestelmä olisi kuitenkin vain heikkoa tekoälyä.

Tähän kohtaan pitää todeta seuraavat asiakirjat:
Mietintö suosituksista komissiolle robotiikkaa koskevista yksityisoikeudellisista säännöistä - A8-0005/2017
Euroopan parlamentin päätöslauselma - P8_TA(2017)0051

Asiaa on kyllä valmisteltu monessa suunnassa, jolloin Euroopan parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta on tehnyt mietinnön (A8-0005/2017), ja kuusi muuta valiokuntaa on antanut omat lausuntosa oikeudellisten asioiden valiokunnalle.

Lopullinen Euroopan parlamentin päätöslauselma (P8_TA(2017)0051) on tietysti lukemisen arvoinen.

Päätöslauselman kohta 2 (sivulla 6) on mielenkiintoinen.

2. katsoo, että kehittyneiden robottien kattava unionin rekisteröintijärjestelmä olisi otettava käyttöön unionin sisämarkkinoilla, mikäli tämä on olennaista ja välttämätöntä tietyille robottien luokille, ja pyytää komissiota laatimaan perusteet rekisteröitävien robottien luokittelulle; kehottaa siksi komissiota selvittämään, olisiko suotavaa, että erillinen EU:n robotiikka- ja tekoälyvirasto hallinnoi robottien rekisteröintijärjestelmää ja itse rekisteriä;

Päätöslauselman kohta 16 (sivulla 9) on mielenkiintoinen.

16. pyytää komissiota harkitsemaan Euroopan robotiikka- ja tekoälyviraston nimeämistä, jotta asiaankuuluville julkisille toimijoille sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla voidaan antaa tarvittavaa teknistä, eettistä ja sääntelyyn liittyvää asiantuntemusta niiden pyrkimyksissä varmistaa oikea-aikaiset, eettiset ja tietoon perustuvat toimet robotiikkaan liittyvän teknologian kehittymisen myötä syntyvien uusien mahdollisuuksien ja haasteiden yhteydessä esimerkiksi liikenteen alalla;

Päätöslauselman liitteessä (sivulla 18) on ”älykkäiden robottien” määrittely ja luokittelu.

”Älykkäille” autonomisille roboteille on laadittava yhteinen eurooppalainen määritelmä, joka sisältää tarvittaessa niiden alaluokat ja jossa otetaan huomioon seuraavat ominaispiirteet:
- kyky toimia autonomisesti antureiden avulla ja/tai vaihtamalla tietoja ympäristönsä kanssa (yhteenliitettävyys) ja analysoimalla näitä tietoja
- kyky oppia kokemusten ja vuorovaikutuksen avulla
– robotin fyysisen tukirakenteen muoto
- kyky mukauttaa käytöstään ja toimintojaan ympäristönsä mukaan.

Varmaankin voi todeta, että tehty päätöslauselma voisi tarkoittaa vahvaa tekoälyä, jolloin tulevaisuuden robotit voisivat oppia ja muistaa eri asioita.

Tässä mielessä tehty päätöslauselma (P8_TA(2017)0051) perustuu ajatukseen, että joskus tulevaisuudessa on oikeasti älykkäitä robotteja.

Toisaalta Euroopan robotiikka- ja tekoälyviraston nimeäminen voidaan nähdä ehkä turhana sääntelynä.

Jako heikkoon tekoälyyn ja vahvaan tekoälyyn on kuitenkin hyvä jaottelu.

Vahvaa tekoälyä ei ole vielä saatu kehitettyä huolimatta vuosikymmeniä tehdystä kehittämistyötä.

Heikko tekoäly taitaa olla vahvimmmillaan erittäin hyvin määritellyissä erityistehtävissä.

Esimerkkinä mainittu Go-mestarin voittanut tekoälyjärjestelmä ei osaa toimia muissa tehtävissä.

Pääsin hiljakkoin mukaan Relicomp-yhtiön (www.relicomp.fi) toimitiloissa järjestetylle tehdaskierrokselle.

Käsitykseni mukaan heillä on ainakin yksi erityistehtävän kone, joka voidaan laittaa töihin vaikka viikonlopuksi tekemään jotain hyvin toisteista tehtävää.

Tuokin kone edusti kuitenkin heikkoa tekoälyä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

KYSYMYS: onko oikeasti mahdollista kehittää älykäs robotti, joka oikeasti muistaisi ja oppisi koko ajan?

Oman arvion mukana tällaista robottia ei ole vielä kehitetty.

Päätöslauselman (P8_TA(2017)0051) liitteessä (sivulla 18) oleva ”älykkäiden robottien” määrittely ja luokittelu on kuitenkin melko hyvä määritelmä.

Lopuksi voi kerraten todeta nykyisen tekoälyn olevan kuitenkin heikkoa tekoälyä.

Oman arvion mukaan nykyiset heikon tekoälyn järjestelmät aiheuttavat uusia vaaratilanteita erilaisissa asiayhteyksissä.

Jotkut sidosryhmät ovat kuitenkin asettaneet aivan liikaa odotuksia nykyiselle heikolle tekoälylle.

EHDOTUS: nykyiselle heikolle tekoälylle ei pidä asettaa liikaa odotuksia.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1128

1127: Yksi rekisteri / Epäkohta / Naisnäkökulmaa

Aina valittaa voi?

18. lokakuuta 2018
1127: Yksi rekisteri / Epäkohta / Naisnäkökulmaa

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1127

 

Tölli, K.-M. (2018). Häiriö! nainen intissä. Jyväskylä: Docendo.

Tuollainen kirja oli Jalasjärven kirjastossa. Luin kirjaa jollain tasolla.

Tässä on muutama huomio kirjan perusteella.

1)
Kirjan esipuheen on kirjoittanut Elisabeth Rehn. Elisabeth toteaa seuraavaa (s. 12):
"Esimerkiksi Naisten Valmiusliitto on kouluttanut tuhansia naisia arjen turvallisuuden kohtaamiseen hyvässä yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen MPK:n ja Puolusvoimien kanssa. Aikaan ei ole kuitenkaan saatu varausjärjestelmäää, rekisteriä, jotta koulutukseen saneita saataisiin välittömästi oikean tehtävään mahdollisen poikkeustilan varalle. Kapasiteetti ei osata tarvittaessa käyttää."

Tässä kohtaa pitää palauttaa mieliin aikaisemmat esitykseni koskien vain yhtä varautumisen rekisteriä.

On sinänsä oireellista, että jo kirjan esipuheessa todetaan tällainen epäkohta varautumisen rekisterin suhteen.

Kirjan pääasiana on selvitys/tutkimus naisten asemasta Puolustusvoimien alaisessa varusmieskoulutuksessa.

2)
Sivuilla 114-115 on asiaa naisten ruumiillisesta kunnosta, jolloin naiset ovat kokeneet, että oikeaa tietoa ruumiillisen kunnon suhteen ei ollut liikaa.

Tähänkin olen kiinnittänyt huomiota aikaisemmin. Tarvittaisiin menetelmiä, jolloin varusmieskoulutusta harkitsevilla naisilla olisi jo hyvä tieto omasta kunnosta jo ennen ensimmäistä palveluspäivää.

3)
Varusmieskoulutukseen osallistuneet naiset ovat ymmärrettävästi innostuneita ja kiinnostuneita, koska he ovat varusmieskoulutuksessa täysin vapaaehtoisesti. Toisaalta naisten ruumiillinen kunto tulee tässäkin vastaan. Toisaalta varusmieskoulutus voi tietysti olla kova paikka huonokuntoiselle miehelle.

4)
Toisaalta varusmieskoulutukseen osallistuneet naiset kohtaavat erilaisia ongelmia kuten kiusaamista ja häirintää.

Tölli (2018, sivut 292-307) esittää seuraavat toimenpiteet naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittämiseksi:
1) Tiedon lisääminen
2) Kutsuntojen kehittäminen
3) Naisten 45 vuorokauden koeajasta luopuminen
4) Naisten korotetusta päivärahasta luopuminen
5) Vertaisarvioinnin kehittäminen
6) Erillistuvista yhteistupiin
7) Enemmän naisia tiettyihin yksiköihin
8) Syrjäytymisen ehkäisemisen tehostaminen
9) Naisten motivoiminen sotilasuralle.

Loppujen lopuksi Tölli (2018, sivut 307-313) pohtii kansalaispalvelusta.

Tölli (2018) viitaaa Valli, Kuronen & Tölli (2018).
Valli, L., Kuronen, T., & Tölli, K.-M. (2018). Kansalaispalvelus turvallisuuden tueksi: selvitys asevelvollisuusjärjestelmän kehittämisestä. Elisabeth Rehn – Bank of Ideas ry.

Valli, Kuronen & Tölli (2018) pohtivat ääneen yleisiä yleisiä kutsuntoja koko ikäluokalle luvussa 7.

Heidän mukaansa varsinaisen asepalveluksen lisäksi voisi olla varautumispalvelus.

Terminä he esittävät kokonaisturvallisuusrekisterin.

Itse olen siis puhunut vain yhdestä varautumisen rekisteristä. Voihan sitä tietysti kutsua myös "kokonaisturvallisuusrekisteriksi".

Mutta kuitenkin sama asia toisin sanoin: erilaisia varautumisen rekistereitä on liikaa.

Lisäksi olen kirjoittanut yhden varautumisen rekisterin järkevästä hajauttamisesta.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Olen Töllin (2018, sivut 292-307) kanssa samaa mieltä joidenkin toimenpidesuositusten suhteen.

1) Tiedon lisääminen on ehdottomasti kannatettava aihepiiri, jolloin vapaaehtoisilla naisilla olisi kunnon tiedot omasta ruumiillisesta kunnosta sekä mahdollisuus arvioida omaa sijoittumista johonkin tehtävään.

2) Kutsntojen kehittäminen on tietysti ikuisuuskysymys, jolloin myös miehillä pitäisi olla kunnon tiedot omasta ruumiillisesta kunnosta sekä mahdollisuus arvioida omaa sijoittumista erilaisiin tehtäviin.

3) 45 päivän koeajasta en osaa oikein sanoa mitään viisasta, jollon tuosta 45 päivän koeajasta pitäisi tietysti tehdä kunnon selvitys.

4) Käsittääkseni naisten korotettu päiväraha on tarkoitettu varusteiden hankkimiseen, joita ei tarjota Puolustusvoimien suunnasta. Toisaalta ja toisaalta - tämänkin aihe pitäisi selvittää kunnolla.

5) Vertaisarviointi taitaa olla uudempaa toimintaa, joten minulla ei ole asiaan liittyen osaamista.

6) Varmaankin yhteistupia kannattaisi kokeilla asianmukaisesti, jolloin kokeilu tietysti osoittaa ratkaisun toimivuuden.

7) Varmaankin tässäkin kohtaa tulee vastaan ruumillinen kunto, jolloin naisten sijoittaminen eri tehtäviin pitäisi arvioida ruumiillisen kunnon mukaan. Varmaankin tätä kautta tiettyihin tehtäviin voisi ajautua enemmän naisia.

8) Tässä kohtaa en osaa oikein sanoa mitään viisasta armeijan tehtävästä estämään syrjäytymistä. Toisaalta ja toisaalta - mikä on oikeasti Puolustusvoimien tehtävä? Itse olen käsittänyt, että Puolustusvoimille riittää tietty osa ikäluokasta, jolloin koko ikäluokkaa ei ehkä kouluteta eri syistä johtuen.

9) Tietysti yksittäisen naisen omat kokemukset vaikuttavat pohdintoihin ammattisotilaan uravaihtoehdosta.

Sitten on tämä varautumispalveluksen ajatus - vrt. Valli, Kuronen & Tölli (2018).

Aikanaan Puolustusvoimat kokeili kirjettä reserviläisille, jotta heillä olisi tieto omasta sijoituksesta.

Pitäisikö kaikille meistä ilmoittaa kirjeellä oma varautumisen sijoitus?

Ehkä kirjeessä voisi olla tietoa (vapaaehtoisesta?) varautumisen toiminnasta, jolloin eri henkilöt voisivat hakeutua varautumisen koulutukseen.

Onko koko ikäluokalle järjestettävä jokin tehtävä joko varusmieskoulutuksena tai varautumispalveluksena?

Toisaalta olen ehdottanut varautumisen johtotehtäviin sijoitettujen henkilöiden kunnollista kouluttamista ja sijoittamista.

JOS tulee päälle jokin poikkeusolosuhde, niin varautumisen johtotehtäviin sijoitetut henkilöt voisivat kouluttaa oman joukkonsa asianmukaisesti.

Olen ehdottanut yli 35-vuotiaiden vapaaehtoisten reserviläisten kouluttamista varautumisen johtotehtäviin.

Oman arvion mukaan Puolustusvoimien ei tarvitse kouluttaa yli 35-vuotiaita reserviläisiä.

Toisaalta yli 35-vuotiaat vapaaehtoiset reserviläiset haluaisivat olla edelleen hyödyksi jollain tavalla, joten varautumisen johtotehtävät pitäisi järjestää asianmukaisesti.

Tässä kohtaa esitän jälleen kerran taidonnäytekirjan ajatuksen, jolloin varautumisen rekisterissä olisi asianmukaiset tiedot henkilön osaamisesta perustuen oikeasti osoitettuun osaamiseen.

1126: Pirstaleita / RES / Vapaaehtoisuus vai pakko?

Monenlaista järjestöä

17. lokakuuta 2018
1126: Pirstaleita / RES / Vapaaehtoisuus ja/tai pakko

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1126

 

Linkkilistan alussa on linkit merkintöihin 565, 891, 969, 1055, 1098 ja 1104.

Tein hakuja termillä "vapaaehtoi" aikaisempiin sivuihin, vaikka joku merkintä vapaaehtoista maanpuolustusta koskien on tietysti voinut jäädä välistä.

Tämän jälkeen pitää todeta kaksi asiakirjaa:

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen uudelleenjärjestäminen (muistio)

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishanke (mietintö)

Ensimmäisessä tiedostossa on asiaa aikaisemmasta selvityksestä, jonka perusteella asetettiin vielä toinen työryhmä, joka on loppujen lopuksi tehnyt hallituksen esityksen (HE) muotoisen ehdotuksen.

Asiakirjoista voi todeta, että tehtyä selvitystä (muistio) ei ole julkaistu virallisena asiakirjana, jolloin tästä selvityksestä on vain muistio luettavissa.

Luin tehtyä mietintöä läpi jollain tasolla.

Tiivistelmässä on seuraava teksti: "Ehdotusten tarkoituksena on säätää sotilaallisen koulutuksen järjestäminen yksin Puolustusvoimien tehtäväksi".

Luvussa 3.1. on seuraava virke: "Tavoitteena on siirtää vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen antaminen ainoastaan Puolustusvoimien tehtäväksi."

Luvussa 3.2. on seuraava virke: "Valmistelussa päädyttiin lopulta malliin, jossa vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluva sotilaallisen koulutuksen järjestäminen siirrettäisiin kokonaan Puolustusvoimille."

Tähän kohtaan voidaan todeta asiaa liittynyt lausuntopyyntö asiaa koskien.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=a7784985-b547-461e-a6f2-1cbd47a04a2d
Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishanke
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3364/2018
Vastausaika on päättynyt 20.8.2018

Luvussa 5.2. on seuraava maininta: "5.2. Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen - Lausunnot ja niiden huomioon ottaminen".

Yritin löytää lausuntotiivistelmää Puolustusministeriön tiedotteiden joukosta - ehkä meni ohi.

Tähän kohtaan pitää tehdä erityismaininta pykälästä 22 e.

4 d luku: Osallistujien valinta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään koulutukseen
22 e §: Maanpuolustuskoulutusyhdistys valitsee osallistujat 4 a - 4 c luvuissa tarkoitettuun koulutukseen.
Puolustusvoimilla on oikeus kieltää henkilön osallistuminen Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään 4 a - 4c luvuissa tarkoitettuun koulutukseen.
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Mielestäni vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen joidenkin tehtävien siirtäminen Puolustusvoimien alaisuuteen on erittäin kannatettava ajatus.

Nykyisin meillä on täysin pirstaloitunut maanpuolustusjärjestöjen joukko, jolloin ei ole yhtä selvää keskusjärjestöä hoitamaan vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen tehtäviä.

Lisäksi Puolustusvoimien mahdollisuus kieltää henkilöiden pääsy Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutukseen on erittäin hyvä ja kannatettava asia.

Puolustusvoimien tehtävä ei ole mikään pakko järjestää sotilaallista koulutusta kaikille mahdollisille henkilöille, vaikka tietysti kiellon saaneet henkilöt voivat olla kieltävästä päätöksestä pahoillaan.

Tämä ehdottomasti hyvä pykälä tulevaa lainsäädäntöä ajatellen.

JOS/KUN Puolustusvoimat ottavat vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen koulutuksen osaksi omaa toimintaa, niin silloin on mahdollista järjestää toiminnallista koulutusta.

Olen eri yhteyksissä todennut, että nykyisillä järjestelmillä ei voida järjestää tehokasta sotilaallista koulutusta, jolloin reserviläistoiminta on ollut ilman laajaa toiminnallisuutta.

Eli reserviläistoiminta on monesti ollut pikkukenkätoimintaa ilman maastoharjoituksia.

Erityisesti nuoremmat henkilöt voivat arvostaa toiminnallisuutta, jolloin ollaan maastossa kumisaappaat jaloissa suorittamassa oikeasti toiminnallista harjoitusta.

Tietysti jotkut reserviläisjärjestöt voivat pahoitella, jos Puolustusvoimien järjestämään vapaaehtoiseen koulutukseen osallistuvat henkilöt eivät olisikaan reserviläisjärjestöjen jäseniä.

Perusteluissa on seuraava kohta koskien 22 e §:
"Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tulisi toimittaa Puolustusvoimille tieto koulutukseen ilmoittautuneista neljä viikkoa ennen koulutuksen alkua. Ilmoitusvelvollisuutta koskevalla määräajalla pyritään varmistamaan Puolustusvoimille riittävä aika tehdä mahdolliset tarkastustoimenpiteet koulutukseen ilmoittautuneista henkilöistä. Puolustusvoimien tulisi huolehtia siitä, että sen päätös, jolla kielletään henkilön osallistuminen koulutukseen, olisi annettu tiedoksi päätöksen kohteelle vähintään viikkoa ennen koulutuksen alkamista."

Tämäkin olisi hyvä asia ajatellen tulevaa lainsäädäntöä.

Eri yhteyksissä olen pohtinut reserviläisen taidonnäytekirjaa.

Tässä mietinnössä en havainnut asiaa koskien koulutettavan henkilöstön osaamisen tarkistamiseen.

Toisaalta mietinnössä on mainittu kouluttajakoulutus, jolloin on mahdollista arvioida jonkun henkilön osaamista.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1126

1125: Go Google Go! / Antitrust / Euroopan Unioni

Kuka syyttää ketä? Miksi joku syyttää?

16. lokakuuta 2018
1125: Go Google Go! / Antitrust / Euroopan Unioni

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1125

 

Tähän kohtaan pitää linkittää seuraavan kirjan tiedot.

Arthur, C. (2012). Taistelu internetistä: Microsoftin, Applen ja Googlen digisodat. (E. Sarkkinen, kääntäjä). Jyväskylä: Docendo.

Tuossa kirjassa on myös asiaa Nokiasta, joka aikanaan myi liiketoimintojaan Microsoftille.

Linkkilistassa on mm. seuraavia aiheita:
* Euroopan komissio määräsi Google maksamaan sakkoja määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä
* Googleen liittyy jo useampi Euroopan komission tekemä selvitys määräävästä markkina-asemasta
* millaiset sidosryhmät haluavat päästä eroon Android-käyttöjärjestelmästä?
* mitä olisivat Android-käyttöjärjestelmän vaihtoehdot?
* tietosuojan ongelmat Googlen ratkaisuissa
* Google Chrome-selain on nyt kymmenen (10) vuotta vanha
* Google Play -palvelussa myös rikollisia sovelluksia
* Google hävisi oikeudenkäynnin Venäjällä
* Google liittoutui joidenkin yhtiöiden kanssa kehittämään itsestään ohjautuvia autoja
* mikä on Googlen ratkaisu erilaisten valeuutisten käsittelyyn?
* Google kaksikymmentä (20) vuotta
* Googlen yhteisöpalvelu ei pärjännyt Facebookin kanssa
* Google maksanut yhteensä yhdeksän miljoonaa erilaisten tietoturvaongelmien ilmoittajille
* kehittääkö Google täysin uuden käyttöjärjestelmän?

Lyhyesti todeten Google on levittänyt liiketoimintaansa tietotekniikan erilaisille osa-alueille.

Tähän kohtaa pitää vielä linkittää muutama www-sivu:
* Alphabet Inc. (englanniksi)
* Alphabet Inc. (suomeksi)
* Alphabet - kotisivu
* List of mergers and acquisitions by Alphabet

Alkuperäinen Google on nykyisin vain yksi osa Alphabet-yhtiön yritysrakennetta.

Eli Alphabet yhtiönä joko ostaa tai yhdentää erilaisia yrityksiä omaan yritysrakenteeseen. Käsitin Wikipedia-artikkelista, että kaksi suomalaista yhtiötä on päätynyt silloisen Googlen omistukseen.

Oman käsityksen mukaan Alphabet-yhtiöllä voi olla vahva kassa, jolloin yhtiön on mahdollista tehdä erilaisia yritysostoja.

Yksi erityismaininta koskee Googlen maksamia korvauksia erilaisten tietoturvaongelmien ilmoittajille.

Vuoden 2016 tietojen mukaan Google on maksanut n. 9 miljoonaa dollaria alkaen vuodesta 2010.

Tietoturvaongelmien ilmoittajille pitää maksaa kunnon palkkiot, jolloin tietoturvaongelmia ei ilmoiteta rikollisille.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Summaten voi todeta, että nykyinen Alphabet-yhtiö on todella mahtava voima vaikuttamassa tietotekniikan erilaisiin osa-alueisiin.

KYSYMYS: Onko Googlesta tullut vapaata kilpailua vääristävä voima?

HUOMIO: Ainakin Euroopan komission (Euroopan Unioni) kilpailun pääosasto on aloittanut useamman tutkimuksen koskien Google-yhtiötä.

Varmaankin voimme odottaa uusia tutkintoja joidenkin Alphabet-yhtiön alaisten yritysten toiminnnasta eri maista, jolloin eri puolilla maailmaa arvioidaan näiden yritysten määräävää markkina-asemaa.

Tähän kohtaan pitää linkittää Euroopan komission yleinen hakusivu kaikille kilpailua koskeville tapauksille.

Search competition cases (all policy areas)
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm

Hakusanalla "Google" tapauksia tuli esiin yhteensä yhdeksän kappaletta koskien määräävä markkina-asemaa sekä yritysfuusioita.

Linkkilistassa on asiaa Googlen saamista sakoista, joista yhtiö päätti tehdä valituksen.

Tähän kohtaan pitää linkittää tekemäni lausunto koskien IBM-yhtiötä.

EN: Opinion 32: COMP/C-3/39.692/IBM - Maintenance services
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_32

Käsittääkseni IBM ei päättänyt tehdä valitusta oikeusistuimeen, jolloin he tekivät Euroopan komission (Euroopan Unioni) kilpailun pääosaston vaatimia muutoksia omaan toimintaansa.
IBM:n tekemien sitoumusten alussa on maininta, että IBM on eri mieltä väitetystä määräävästä markkina-asemasta, vaikka yhtiö päätti sitoutua Euroopan komission vaatimiin muutoksiin.

KYSYMYS: Tuleeko Google yhtiönä voittamaan tekemänsä valituksen oikeusistuimessa?
KYSYMYS: Miksi Google päätyi tekemään valituksen?

Aikanaan Microsoft joutui taipumaan Euroopan komission vaatimiin muutoksiin perustuen hävittyyn oikeustapaukseen.

Melko turvallisesti voi olettaa, että jotkut tietotekniikka-alan yhdysvaltalaiset yhtiöt ovat Euroopan komission (Euroopan Unioni) kilpailun pääosaston tarkemmassa seurannassa.

Melko turvallisesti voi todeta, että jotkut sidosryhmät voivat jatkossa tehdä erilaisia valituksia Euroopan komission (Euroopan Unioni) kilpailun pääosaston suuntaan koskien esimerkiksi Googlen toimintaa.

VEIKKAUS: Google voi jatkossakin joutua vastaamaan Euroopan komission (Euroopan Unioni) kilpailun pääosaston tekemiin kysymyksiin koskien mahdollista määräävää markkina-asemaa.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1125

1124: Tuomioita / Globalisaatio / Trump (XI)

Mitä ovat vaikutukset?

14. lokakuuta 2018
1124: Tuomioistuin / Tuomioit / Trump (XI)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1124

 

Tähän kohtaan voi todeta seuraavan DOC-tiedoston:
China and the World Trade Organization
DOC-tiedosto tässä linkissä.

Lyhyesti ottaen Kiina on ollut innokas WTO:n jäsen, joka on hyötynyt WTO:n toiminnasta.

Linkkilistassa on asiaa Donald Trumpin toiminnasta.

G7-asiaa on käsitelty jo aikaisemmin merkinnässä 1114.

1114: Kauppa / Trade / FIN (Kok., Kesk.) / G7 / SCO
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1114

Eri vaiheiden jälkeen Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko ovat kehittäneet uutta sopimusta korvaamaan vanhaa sopimusta (NAFTA).

Tämän jälkeen voi todeta seuraavan aiheen.

Alleged violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
https://www.icj-cij.org/en/case/175

En ole kiinnättänyt liikaa tähän tuomioistuimeen - eli Kansainvälinen tuomioistuin.

Tuomioistuimen tehtävä on määritelty seuraavasti:
"The Court’s role is to settle, in accordance with international law, legal disputes submitted to it by States and to give advisory opinions on legal questions referred to it by authorized United Nations organs and specialized agencies."

Tuomioistuin julkaisi seuraavan lehdistötiedotteen:
Alleged Violations of the 1955 Treaty of Amity, Economic Relations, and Consular Rights (Islamic Republic of Iran v. United States of America)
PDF-tiedosto tässä linkissä.

Lyhyesti ottaen tuomioistuin totesi Iranin kantelun olleen perusteltu, jolloin Yhdysvaltojen pitäisi luopua jostain pakotteista.

Lisäksi pitää todeta Kansainvälisen atomienergiajärjestön (International Atomic Energy Agency, IAEA) lausunto Iraniin liittyen:
PDF-tiedosto tässä linkissä.

Lyhyesti ottaen Iran on noudattanut tehtyä sopimusta Kansainvälisen atomienergiajärjestön tarkastusten mukaan.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Linkkilistan alussa on asiaa Suomen pärjäämisestä globalisaation pyörteissä.

EHKÄ Donald Trump haluaa tehdä lisää uusia kauppaa koskevia sopimuksia, jotka olisivat enemmän Yhdysvaltojen etujen mukaisia. NAFTA:n korvaava sopimus on tietysti esimerkki.

Toisaalta Donald Trumpin asettamat pakotteet vaikuttavat myös yhdysvaltalaisten yritysten toimintaan, jolloin yhdysvaltalaiset yritykset ovat tuoneet erilaisia tuotteita Yhdysvaltoihin.

KYSYMYS: miten yhdysvaltalaiset kokevat Donald Trumpin politiikan - Amerikka ensimmäiseksi (America first).

KYSYMYS: miten suomalaiset sidosryhmät kokevat Donald Trumpin politiikan seuraukset?

Mahdollisesti Euroopan Unioni voi tehdä lisää valituksia Maailman kauppajärjestön (World Trade Organization, WTO) suuntaan.

KYSYMYS: millaisia uusia virallisia ja epävirallisia tuomioita seuraa Donald Trumpin politiikan seurauksia?

Varmaankin erilaiset sidosryhmät voivat antaa tällaisia tuomioita sekä virallisena että epävirallisena.

Asia pitää tietysti laittaa seurantaan.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1124

1123: Voi veronpalautus! / mm. kouluruoka

Vastinetta verovaroille

14. lokakuuta 2018
1123: Voi veronpalautus! / Kouluruoka

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1123

 

Tähän kohtaan linkitän merkinnän 334.

334 / 30.10.2010: Kouluruoka
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_6.html#aihe_334

Eli vuoden 2007 tilanteessa oli julkaistu raportti suomalaisnuorten kouluaikaisesta aterioinnista.

Sekä köyhän että rikkaan perheen lapsi voi jättää kouluruokailun väliin.

Oheisessa linkkilistassa on asiaa kouluruokailusta, maidon terveellisyydestä ja pähkinöiden terveellisyydestä.

Varmaan pitää turvalllisesti todeta monipuolisen ruokavalion merkityksen tähän kohtaan. Yksipuolinen ruokavalio voi johtaa monenlaisiin ongelmiin.

Tietysti mielenkiintoisia ovat jutut kuitupitoisen ruokavalion ja polvien nivelrikon välisestä yhteydestä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Jaa-A. Mitä uutta?

Varmaankin pitäisi selvittää muiden maksuttomien palveluiden tilannetta.

Arvostatko suomalaiset oikeasti erilaisia maksuttomia palveluita?

Onhan se erittäin ikävä asia, jos erilaiset maksuttomat palvelut koetaan turhiksi.

JOS eri henkilöillä on vääränlainen ruokavalio, niin se voi aiheuttaa erilaisia ongelmia.

Sitten erilaisia ruokavaliosta johtuvia ongelmia joudutaan ratkaisemaan terveydenhuollon puolella.

Esimerkiksi piilosokeri on tietysti iso ongelma, jolloin sokeria syödään yli suositusten.

Kysymys: pitääkö erilaisille ruoka-aineille asettaa veroja?

Vastaus on tietysti hyvin vaikea, koska elämme melko vapaan liiketoiminnan maassa.

Toisaalta erilaiset valistuskampanjat eivät saa aivan kaikkia henkilöitä muuttamaan omaa ruokavaliotaan.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1123

1122: Yksityistämisen kannatuksesta ja vastustamisesta

Erilaisia mahdollisuuksia

10. lokakuuta 2018
1122: Yksityistämisen kannatuksesta ja vastustamisesta

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1122

 

Ohessa linkkilistassa asiaa yksiyistämiseen ja kansallistamiseen liittyen.

Rannila (2017, luku 218) käsittelee yksityistämistä ja kansallistamista.

Rannila, J. S. (2017). Kirjoitelmia VI: mielipidekirjoitusten ja lausuntojen (15.9.2011-28.3.2017) uudelleenarviointia. Jalasjärvi: Jukka S. Rannila.
http://www.jukkarannila.fi/julkaisut.html#julkaisu_11

Linkkilistassa on asiaa yksityistämiseen ja kansallistamiseen.

Pitäisikö VR ja Posti jakaa osiin, ja sitten vähitellen yksityistää eri osia?

Kumpaankin aiheeseen on eritasoisia näkemyksiä linkkilistassa.

Rannila (2017) pohdin laajasti kaistan ja linjan eroavaisuuksia.

Eri vaiheiden jälkeen totean, että erityisesti rautateiden yksityistäminen olisi hyvin vaikeaa.

Vastaavalla vesi- ja viemäriverkoston yksityistäminen olisi aivan turhaa toimintaa.

Rannila (2017) painottaaa erityisesti linjan yksityistämisen ongelmia.

Rautatie on hämäävä termi, koska rautatie on tarkasti ottaen linja, joiden yksityistämisessä tehdään monesti isoja virheitä.

Linkkilistassa on asiaa ministeri Bernerin esittämästä Postin yksityistämisestä, jonka Keskustan eduskuntaryhmä sitten torppasi.

Mitä puuttuu?

Tarkasti ottaen en ole käsitellyt (Rannila 2017, luku 218) liikaa erilaisten yleispalveluiden yksityistämistä tai kansallistamista.

Linkkilistassa on asiaa nuohouksen yksityistämisen ehdotuksista.

JOS nuohouksen yksityistäminen oikeasti tehdään, niin tämä tarkoittaisi erilaisten markkinoinnin hankkeiden aloittamiseen.

Toiseksi täytyy todeta yritystoiminnan keskittymisen luonnonlaki.

JOS jotain kilpailua aloitetaan, niin se oikeasti tarkoittaa yrityskoon kasvua.

Esimerkiksi kauppojen aukiloaikojen vapautus tarkoittaa pidemmällä aikavälillä pienten erikoisliikkeiden häviämistä, ja ne korvautuvat vähitellen isojen yritysten omistamilla erikoisliikkeiden ketjulla.

Yhden hengen erikoisliike ei jaksa vuosikausia työskentelyä seitsemänä päivänä, jolloin pienet erikoisliikeet häviävät.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tässä kohtaa täytyy todeta, että en ole harrastanut liikaa yleispalvelun ja yksityisen toiminnan eroavaisuuksia ja samankaltaisuutta.

Mitä pitäisi järjestää yleispalveluna?

Nuohous voisi olla mahdollisesti olla yleispalvelu, jolloin jonkin asuinalueen talojen nuohoukset voidaan järjestää järjestelmällisesti talosta toiseen.

Vastaavasti voi pohtia autojen katsastusten yksityistämistä, joka on ollut voimassa jo vuosikausia.

Kysymys on tietysti autojen katsastusta tekevien yritysten ketjuuntuminen ja kasvaminen.

Onko Suomessa loppujen lopuksi vain muutama iso yritys hoitamassa autojen katsastusta?

En oikeasti tiedä tarkkaa tilannetta.

Nykyaikaiseen tapaan myös autojen katsastusten on perustettu ainakin yksi vertailusivusto.

Summaten: minun pitäisi esittää tarkka määritelmä yleispalvelulle.

Summaten: yleispalvelun määrityksen puuttuminen aikaisemmista teoksista (Kirjoitelmia ja LIITE -teokset) on tietysti tärkeä huomio tähän yhteyteen.

Summaten: linjojen ja kaistojen suhteen olen esittänyt järjestelmällisesti erilaisia ongelmia näiden yksityistämisessä.

Vanhaa asiaa: monet mielipidevaikuttajat eivät osaa erotella kaistan ja linjan yksityistämistä, jolloin niiden yksityistämisessä tehdään aina välillä isoja virheitä.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1122

1121: Ristiriitaa yksityiskohdista / EU/UK/8

Vaikeita yhdistelmiä

8. lokakuuta 2018
1121: Ristiriitaa yksityiskohdista / EU/UK/8

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1121

 

Tähän kohtaan pitää linkittää Boris Johnsonin erokirje: PDF-tiedosto.

Olen tätä aikaisemmin jo arvioinut. Oman veikkauksen mukaan erilaisista yksityiskohdista tulee erittäin isoja riitoja jatkossakin.

Aikanaan David Cameron neuvotteli yhden kasan sopimuksia, joiden perusteella hän suositteli pysymistä Euroopan Unionin jäsenenä.

Väki hylkäsi ajatuksen ja kansanäänestyksen tulos johti nykyiseen tilanteeseen.

Mielenkiintoista on tietysti nähdä, että millainen lopullisesta erosopimuksesta tulee kaiken väännön jälkeen.

Vai jääkö koko erosopimus tekemättä? Tuohon ei ole vielä tarkkaa vastausta.

Yleisen mielenkiinnon vuoksi ohessa on kaksi asiakirjaa.

P8_TA-PROV(2018)0342: EU:n ja Yhdysvaltain suhteiden tila: PDF-tiedosto tässä linkissä.

P8_TA-PROV(2018)0343: EU:n ja Kiinan suhteiden tila: PDF-tiedosto tässä linkissä.

Kuten näkyy, niin Euroopan Unioni tekee monenlaista yhteistyötä sekä Kiinan että Yhdysvaltojen kanssa.

Toisaalta päätöslauselmissa on todettu erilaisia kipukohtia.

Ehkä joskus tulevaisuudessa pitää tehdä päätöslauselma Euroopan Unionin ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteiden tilasta.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Mielenkiintoista ovat erilaiset veikkaukset EU-eron (ns. Brexit) vaikutuksista - kts. linkkilista.

Varmaankin pitää odottaa lopullisen eron jälkeen pari-kolme vuotta, jotta EU-eron kaikki mahdolliset vaikutukset tulevat esille kunnolla ilman mitään peittelyitä.

Oman veikkauksen mukaan meille kaikille voi tulla erilaisia yllätyksiä mainitun parin-kolmen vuoden aikana.

Euroopn Unioni on ollut mukana todella monessa asiassa, joista osa on nykyisin täysin itsestäänselvältä ilman mitään laajempia pohdintoja.

Miten Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset kokevat erilaisten itsestäänselvyyksien muutokset?

Vaikea sanoa tässä vaiheessa.

Vastaavasti Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan suhteissa on ollut erilaisia itsestäänselvyyksiä johtuen Euroopan Unionin toiminnasta.

Miten Suomen kansalaiset kokevat erilaisten itsestäänselvyyksien muutokset?

Vaikea sanoa tässä vaiheessa.

Ainut varma tekijä on kiistely erilaisista yksityiskohdista, koska Euroopan Unionin lainsäädäntöä voi joko purkaa tai muuttaa eri vaiheissa.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1121

1120: Ocasio-Cortez / Tosiasia / Progressive (0+2)

Lausunnot heti käsitttelyyn - tosiasioiden tarkastuspalvelu

16. syyskuuta 2018
1120: Ocasio-Cortez / Tosiasia / Progressive (0+2)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1120

 

Tämä on toinen merkintä yhdestä poliittisesta ryhmästä Yhdysvaltojen sisällä - progressives.

Tunnetulla tavalla Alexandria Ocasio-Cortez voitti yhdet vaalit New Yorkissa.

Issues -> A Peace Economy
https://ocasio2018.com/issues

Kopioin tähän hänen esittämät mielipiteet (issues) ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskien.

A Peace Economy
Since the invasion of Iraq in 2003, the United States has entangled itself in war and occupation throughout the Middle East and North Africa. As of 2018, we are currently involved in military action in Libya, Syria, Iraq, Afghanistan, Yemen, Pakistan, and Somalia. Hundreds of thousands of civilians in these countries have been killed either as collateral damage from American strikes or from the instability caused by U.S. interventions. Millions more have fled their broken countries, contributing to the global refugee crisis.
This continued action damages America's legitimacy as a force for good, creates new generations of potential terrorists, and erodes American prosperity. In times when we're told that there's not enough money, Republicans and corporate Democrats seem to find the cash to fund a $1.1 trillion fighter jet program or a $1.7 trillion-dollar nuclear weapon "modernization" program. The costs are extreme: the Pentagon's budget for 2018 is $700 billion dollars, all to continue fighting an endless War on Terror and re-fighting the Cold War with a new arms race that nobody can win.
According to the Constitution, the right to declare war belongs to the legislative body, and yet many of these global acts of aggression have never once been voted on by Congress. In some cases, we've even acted unilaterally, without the backing of the United Nations.
America should not be in the business of destabilizing countries. While we may see ourselves as liberators, the world increasingly views us as occupiers and aggressors. Alexandria believes that we must end the "forever war" by bringing our troops home, and ending the air strikes that perpetuate the cycle of terrorism throughout the world.
By bringing our troops home, we can begin to heal the wounds we're opening by continuing military engagement. We can begin to repair our image. We can reunite military families, separated by repeated deployments. We can become stronger by building stronger diplomatic and economic ties, and by saving our armed forces only for when they're truly needed.

Noin lyhyesti ottaen Alexandria Ocasio-Cortez kannattaa joiltain osin varovaisempaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Linkkilistassa on erilaisten ryhmien www-sivujen osoitteita, jotka löytyivät Alexandria Ocasio-Cortezi vaalisivustolta. Erilaiset ryhmät ovat siis kannattaneet Alexandria Ocasio-Cortezin valintaa.

Toisaalta on melko nopeasti tehty ensimmäiset tosiasioiden tarkastukset koskien hänen lausuntojaan.

Eli hänkin on esittänyt eritasoisia lausuntoja, joiden totuusarvo on vaihteleva.

Tietysti on täysin selvää, että jatkossa hänen esittämiään lausuntoja voidaan arvioida tarkemmin ja säännöllisesti.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Joissain yhteyksissä on tullut vastaan, että joiltain osin kaksi ryhmää (libertarian, progressive) ovat kannattaneet varovaisempaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Tietysti on täysin selvää, että nämä ryhmät (libertarian, progressive) voivat kannattaa varovaisempaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa perustuen täysin erilaisiin näkemyksiin.

Eli jatkossa voisi tarkastella kahden ryhmän (libertarian, progressive) tekemää yhteistyötä erilaisissa asiayhteyksissä.

Tietysti on täysin selvää, että kummankin ryhmän (libertarian, progressive) toiminta pitäisi ymmärtää oikein erilaisissa asiayhteyksissä.

Eli tämän aiheen kanssa on tehtävä jatkossa omaa seurantaa.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1120

1119: Verkkopankkitunnuksista / Julkinen vai yksityinen?

Tasapainoa julkisen ja yksityisen välillä

16. syyskuuta 2018
1119: Verkkopankkitunnuksista / Julkinen vai yksityinen?

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1119

 

Tähän kohtaan voi todeta lausunto 127 -eli vuoden 2018 puoluekokouksen vastaukset.

FI: Lausunto 127: Puoluekokouksen (2018) vastaukset
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_127

Aloitteen (oma numero on 3 / 141 on puoluekokouksen aloitevastauksen numero) otsikko on seuraava: "Lopultakin oikeasti toimiva sähköinen henkilökortti Suomeen".

Puoluekokousaloitetta ei hyväksytty puolueen viralliseksi puoluekokousvastaukseksi.

Linkkilistassa on asiaa verkkopankkitunnuksista ja verkkopankkitunnuksien ongelmista.

Aikanaan olisi Suomeen pitänyt kehittää yksi sähköinen henkilökortti, jota voisi käyttää lukulaitteen avulla.

Tietysti tiedämme nykyhetkellä, että verkkopankkitunnuksia voidaan käyttää älypuhelimella.

Kysymys: voidaanko kaikki sähköisen palvelut muuttaa käyttämään vain älypuhelimen sovelluksia?

Selvitys tähän liittyen on vaikeaa, koska älypuhelimien osalta ovat älypuhelimien käyttöjärjestelmien markkinaosuudet heilahdelleet rajusti eri vaiheissa.

Eli siinä mielessä verkkopankkitunnukset ja muut tunnistautumisen menetelmät voisivat toimia älypuhelimien selainten kautta.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Jaa-A.

Vastaus sähköiseen henkilökorttiin ja lukulaitteeseen liittyen on tietysti vaikea.

Oman arvion mukaan verkkopankkitunnuksien vaihtoehdot kannattaisi selvittää hyvin huolellisesti.

Uutislinkeistä selviää, että tällainen selvitys on käynnistetty.

Yksi mahdollisuus sähköisen henkilökortin kannalta on tietysti joidenkin nykyisten korttien yhdentämistä sähköiseen henkilökorttiin.

Esimerkiksi KELA-kortin tiedot voisi hoitaa sähköisen henkilökortin avulla.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1119

Sähköinen julkaisu / LIITE 6 / Julkaisu 15

Suomeksi / vain sähköisessä muodossa

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/julkaisut.html#julkaisu_15

31. elokuuta 2018

31.8.2018 tilanteessa lisäsin kyseisen julkaisun PDF-tiedoston näille www-sivuille.

Tiedosto PDF-muodossa: PDF-tiedostona

Tässä on virallisten ISBN-numeroiden ja muiden tietojen avulla mahdollisuus katsoa julkaisun tietoja Fennica-tietokannasta.

Rannila, J. S. (2018). LIITE 6: kolmas sähköisten merkintöjen (2013-2016) uudelleenarviointi sähköisessä muodossa. Jalasjärvi: Jukka S. Rannila.
978-952-68528-5-0
https://fennica.linneanet.fi/ ==> Laita hakukenttään jokin tarvittavista tiedoista.

Yksi urakka ohi / Kesäkiireitä

Kaikenlaista tehtävää

22. elokuuta 2018

Tänään sain kerättyä loppuun tämän kesän pensasamarjat.

LIITE 6 -teoksen osalta olen tehnyt edelleen aina välillä oikolukua.

Tavoite on julkaista LIITE 6 -teos tämän vuoden puolella.

Aki Kinnunen in memoriam (muistokirjoitus)

Ajatuksia

22. elokuuta 2018

13. elokuuta 2018 oli ILKKA-maakuntalehdessä muistokirjoitus Aki Kinnusesta.

Muistokirjoituksen oli laatinut Tapio Varmola - eli nykyinen Seinäjoen ammattikorkeakoulun rehtori.

Aikanaan tein nuorisoasuntoselvityksen, jonka aikana Aki Kinnunen tuli tutummaksi.

Aki oli yksi henkilö, joka vaikutti laajasti Seinäjoelle rakennetun nuorisoasuntokohteen rakentamishankkeen läpivientiin.

Itse olin aikanaan laajemmin mukana reserviläistoiminnassa. Aki ehdotti sitten osallistumista yhdelle maanpuolustuskurssille.

Olin sitten muutamalla maanpuolustuskurssilla, joiden taustavoimana oli Etelä-Pohjanmaan Tykistökilta ry:n aktiivisia jäseniä.

Jälkikäteen paras kurssi taisi olla tulenjohtokurssi, joka soveltuu myös monen muun aselajin edustajalle - kuten esimerkiksi minulle. Muutkin kurssit olivat tietysti hyvää asiaa tykistön toiminnan ymmärtämiseksi.

Aki oli aikanaan Etelä-Pohjanmaan Tykistökilta ry:n kantavia voimia.

Sittemmin tein vuoden 2016 teoksen, jossa keräsin yhteen lähes kaiken aineiston koskien nuorisoasuntoselvitystä.

Rannila, J. S. (2016). Kirjoitelmia V: Nuorisoasuntoselvityksen (2000, 2009, 2014, 2016) jälkiarviointia. Jalasjärvi: Jukka S. Rannila.

Lähetin Akille kyseisen teoksen (Rannila 2016) tiedoksi.

Tapasimme viimeisen kerran ennen teoksen lähettämistä - en tähän kohtaan kaivanut esille päivämäärää.

Aki vaikutti moneen asiaan Seinäjoella ja tietysti osin maakunnassakin.

Omien muistikuvien mukaan Aki piti matalaa profiilia, vaikka hän tosiaan oli monen asian takana ja taustalla vaikuttamassa.

Esimerkiksi Seinäjoen nuorisoasuntokohde vedettiin hankkeena läpi (noin) vuosina 1995-2000 ilman suurta meteliä.

Paljon voi vaikuttaa erilaisiin asioihin tasaisella ja varmalla puurtamisella ilman suurta meteliä. Aki on tästä erittäin hyvä esimerkki.

Vieläkin kesäkiireitä / Seuraava päivitys

Monenlaista

31. heinäkuuta 2018

Olen edelleen tehnyt erilaisia hommia näin kesän aikana.

LIITE 6 -teoksen osalta olen tehnyt välillä oikolukua.

Tavoitteena on edelleenkin LIITE 6 -teoksen julkaisu tämän vuoden puolella.

Seuraavien merkintöjen kannalta on kertynyt erilaisia uutisia, joita voisi asianmukaisesti arvioida.

Seuraavan merkinnän (eli 1119) teen sitten sopivalla hetkellä.

Hyvää kesää kaikille!

EN: Opinion 128: Summertime arrangements

In English

31 July 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_128

My opinion is on this file:
Contribution8902fbb8-d890-404b-9b57-8f82e5923580.pdf

The web page of the consultation worked on 31 July 2018, check here:
https://ec.europa.eu/info/consultations/2018-summertime-arrangements_en

LIITE 6 / Valmisteilla

Hyvällä mallilla!

13. heinäkuuta 2018

Olen 6.7.2018 alkaen valmistellut LIITE 6 -teosta.

Olen tehnyt LIITE 6 -teosta aina välillä sopivissa väleissä eri vaiheissa alkaen LIITE 5 -teoksen julkaisun jälkeen (29.3.2018).

Ensimmäisen LIITE 6 -teoksen jälkiarvioinnin tein 4.4.2018.

Nyt on ollut sopiva hetki tehdä viimeisimpiä jälkiarviointeja tehdyistä päiväkirjamerkinnöistä 751-1001.

Vielä en ole kirjoittanut jälkiarviointia merkinnästä 1001.

Viimeisen jälkiarvioinnin jälkeen pitää tietysti tehdä muutaman kerran oikoluku.

Tavoitteena on tällä hetkellä LIITE 6 -teoksen julkaisu vuoden 2018 aikana.

Kesäkiireitä / Seuraava päivitys

Kaikenlaista

5. heinäkuuta 2018
Kesäkiireitä / Seuraava päivitys

Viime aikoina on ollut kaikenlaista muuta asiaa hoidettavana.

Seuraava uusi merkintä tulee ajallaan.

FI: Lausunto 127: Puoluekokouksen (2018) vastaukset

Suomeksi

25. kesäkuuta 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_127

Keräsin seuraavaan PDF-tiedostoon tekemäni aloitteet sekä niiden vastaukset.
TIEDOTE_Puoluekokous_2018_aloitevastaukset.pdf

1118: Palkkaköyhä / Koditon / Sota / Progressive (0+1)

Arviointeja ulkopuolelta eri tavoin

17. kesäkuuta 2018
1118: Palkkaköyhä / Koditon / Sota / Progressive (0+1)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1118

 

Tähän mennessä olen seurannut jonkin verran libertaanien (Yhdysvallat) esittämiä esityksiä ja kannanottoja.

Eri vaiheissa on tullut vastaan mainintoja toisesta ryhmästä (progressives), joka on tullut vastaan joissain asiayhteyksissä.

Katsoin aikaisemmin dokumentin Bernie Sandersin toiminnasta vuoden 2016 vaalien jälkeen.

Lyhyesti ottaen Bernie Sandersin edustama liike ei ole hävinnyt minnekään, vaikka liike ei siis saanut omaa ehdokastaan läpi demokraattien esivaaleissa.

Vastaavalla tavalla republikaanien esivaalien ehdokasehdokkaat ja heidän kannattajat eivät ole hävinneet minnekään.

Tähän kohtaan voi todeta seuraavaa linkkilistasta:
* Senaatin komiteat, joissa Rand Paul on jäsen
* Senaatin komiteat, joissa Bernie Sanders on jäsen
* senaatin komitean kuuleminen koskien sotia, joiden vuoksi ei ole ollut kongressin päätöksiä
* S.J.Res.59 - Authorization for Use of Military Force of 2018
* Bernie Sandersin lausunto koskien neuvotteluja Pohjois-Korean kanssa
* Bernie Sandersin tilaisuus (town hall) koskien Iranin tilannetta
* Wikipedia-artikkeli Bernie Sandersin poliittiset näkemykset/kannanotot
* Bernie Sanders vaatii selvitystä Jemenin tilanteesta (kirje)

Aikaisemmassa merkinnässä (1116) esitän joitain huomioita perustuen Yhdistyneiden kansakuntien alaisuudessa (Human Rights Council) tehtyä raporttia (Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to the United States of America).

Raporttiin liittyen etsin YouTube-palvelusta videoita koskien tätä raporttia seuraavilla termeillä:
* UN report extreme poverty usa 2018
* Extreme poverty usa 2018.

Tehdyn YouTube-haun perusteella ei löytynyt Yhdysvaltojen pääkanavien juttuja aiheesta (YK:n raportti).

Tehdyn YouTube-haun perusteella löytyi (YK:n raporttia koskien) muutama video, joiden takana on jokin vaihtoehtomedia.

Linkkilistan lopussa on video, jossa videon kuvaaja ajaa pyörällä (California, Anaheim) yhdellä kodittomien alueella.

Kuten videosta näkyy, niin kodittomia asuu erilaisissa teltoissa.

Oman käsityksen mukaan Yhdysvalloissa on palkkaköyhyyttä, jolloin jonkin työn ansiot eivät riitä kunnolliseen elämään.

Joskus väki tekee kahta työtä, jotta palkka riittäisi kunnolliseen elämään.

En tarkasti tiedä kodittomien tekemän työn määrästä ja laadusta.

 

Linkkilistassa on asiaa senaatin (Yhdysvallat) yhden komitean (U.S. Senate Committee on Homeland Security & Governmental Affairs) alakomitean (Subcommittee on Federal Spending Oversight and Emergency Management) kuulemisesta.

Käsitin videosta, että Rand Paul on kyseisen alakomitean puheenjohtaja. Lisäksi käsitin videosta, että Bernie Sanders oli luvalla mukana kuulemisessa, vaikka hän ei ole kyseisen alakomitean jäsen.

Lyhyesti ottaen Bernie Sanders totesi Irakin sodan olleen iso virhe.

Lisäksi kuulemisessa on paljon keskustelua perustuslaista ja erityisesti sodan julistamisesta.

Oman käsityksen mukaan sodan julistaminen (Declaration of war by the United States) olisi kongressin (Yhdysvallat) asia.

Tähän kohtaan pitää linkittää seuraava asiakirja:
S.J.Res.59 - Authorization for Use of Military Force of 2018

HUOMIO: tämä ei ole vielä hyväksytty lakipaketti.

Teksti tähän lakialoitteeseen löytyy seuraavasta osoitteesta.

S.J.Res.59 - Authorization for Use of Military Force of 2018
https://www.congress.gov/bill/115th-congress/senate-joint-resolution/59/

Eli kyseinen alakomitea järjesti kuulemisen koskien tehtyä lakialoitetta.

Tähän kohtaan pitää todeta kyseisestä kuulemisesta seuraavaa:
* (PDF) Opening Statement of Chairman Rand Paul
* (PDF) Opening Statement - Senator Gary C. Peters, Ranking Member
* (PDF) Christopher Anders - Statement
* (PDF) Jonathan Turley - Statement
* (PDF) Andrew P. Napolitano - Statement

Ron Paulin lausunnosta voi ottaa esille viimeisen virkkeen:
The hearing today is convened to explore precisely that question: Can Congress transfer the power to declare war to the President?

Gary C. Peters lausunnosta voi ottaa esille seuraavat virkkeet:
The power to declare war and to authorize military force is Congress's most sacred responsibility. We must reclaim it.

Christopher Andersin lausunnosta voi ottaa esille esille seuraavat virkkeet:
STEP ONE: Oppose S.J. Res. 59, the Corker-Kaine Proposed AUMF.
STEP THREE: Repeal 2001 and 2002 AUMFs; Ensure that Any New AUMF Specifically Identifies the Enemy, the Scope of the Conflict, and Clear Objectives and Is Actually Needed for the Defense of the United States; Defund Any Use of Military Force Not Specifically Authorized by Congress

Lyhyesti ottaen esitettyä lakialoitetta (S.J. Res. 59) ei pitäisi päästää läpi, ja vanhat lait (2001 and 2002 AUMFs) pitäisi perua.

Jonathan Turley lausunnosta voi ottaa esille esille seuraavat virkkeet:
Rather than seek to amend the Constitution to affirmatively surrender its institutional authority, members are constructively rewriting Article I, Section 8 in a more user-friendly form that does not require express declarations or even reauthorizations.

Tähän kohtaan pitää linkittää perustuslaki:
The Constitution of the United States
http://constitutionus.com

JOS käsitän oikein, niin artiklan I kappale 8 sisältää seuraavan alakohdan 11:
11: To declare War, grant Letters of Marque and Reprisal, and make Rules concerning Captures on Land and Water;

Tuossa taítaa olla koko keskustelun ydin: voiko kongressi luopua sodan julistamisen tehtävästä?

Andrew P. Napolitanon lausunnosta voittaa esille seuraavat virkkeet:
(sivulta 1) S.J. Res 59 of the 115th Congress threatens to extinguish the firewalls carefully erected by our Founders by delegating to the Executive Branch the power to make limitless war on a poorly defined enemy without any clear objective or end point.
(sivulta 8) Can a president legally use military force to attack a foreign land without a serious threat or legal obligation or a declaration of war from Congress? In a word: No. The President has never had that authority.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tällä merkinnällä (0+1) aloitan seurannan koskien erityisesti toista ryhmää (Progressive) koskevan seurannan.

Vastaavasti libertaaneja on seurattu jo pidemmän aikaa (88+4).

Tietysti hyvä kysymys on Bernie Sandersin sijoittaminen tähän ryhmään.

Varmaankin voi todeta, että eri yhteyksissä Bernie Sanders voi olla samaa mieltä joistain aiheista (Progressive).

Tähän liittyy hyvin seuraava Wikipedia-artikkeli:

Political positions of Bernie Sanders
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_positions_of_Bernie_Sanders

Erityisesti pitää nostaa esille hänen ulkopoliittiset linjaukset: Irakin sota oli virhe ja sopimus Iranin ydinohjelman suhteen olisi pidettävä voimassa.

Jatkossa pitää selvittää, että kannattaako Bernie Sanders Yhdysvaltojen edes osittaista Yhdysvaltojen sotajoukkojen vähentämistä joissain maissa.

UUTTA: miten libertaanien ja toisen ryhmän ((Progressive) poliittiset linjaukset eroavat toisistaan ja miten ne ovat yhteneväisiä.

Oman käsityksen mukaisesti kumpikin ryhmä voi vastustaa sotilaallista väliintuloa eri kohdemaissa.

Tämäkin asia vaatii tietysti uutta seurantaa.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1118

1117: Microsoft ostoksilla / Avoimet järjestelmät

Miten pitäisi suhtatua avoimiin ja suljettuihin järjestelmiin?

14. kesäkuuta 2018
1117: Microsoft ostoksilla / Avoimet järjestelmät

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1117

Päivitystä 27.1.2020: Olen seurannut avoimien tietoteknisten ratkaisujen pärjäämistä pidemmän aikaa, mutta seurannalle ei ole ollut omaa tunnistetta.
Päivitystä 27.1.2020: Avoimien tietoteknisten ratkaisujen (ATTR) seurannalle on oma tunniste.
Tunniste tälle merkinnälle: ATTR-60

 

Olen monet kerran todennut tietotekniikan seurannan olevan avoimien järjestelmien seuraamista.

Miten avoimet järjestelmät pärjäävät kivikovilla markkinoilla?

Linkkilistasta voi todeta seuraavia avoimuuden ilmiöitä:
* Javan kehittämisen siirtäminen (lahjoitus) pois Oracle-yhtiöltä
* avoimuuteen perustuvia säätiöitä
* kuke kehitti LINUX-käyttöjärjestelmää vuonna 2017?
* LINUX pärjännyt hyvin suurtietokoneiden luokassa
* JavaScriptin korvaaja?
* erilaiset yhteisöt luopuvat FLASH-tekniikasta
* suljetun koodin tietoturvaongelmat
* LINUX:n kohtaamat tietoturvaongelmat
* Open Source Initiative 20 vuotta
* Toyota siirtyisi LINUX:n käyttäjäksi
* tietotekniikaa kehitysmaihin (esim. Emmabuntüs )
* IT2018-ehdot ja avoin lähdekoodi?
* Fortran 60 vuotta
* Red Hat 25 vuotta
* Avoinkoodi.fi:stä löytyy 40 palvelun lähdekoodi
* sopivan avoimen lähdekoodin lisenssin valinta
* Go-ohjelmointikielen suosio?

Linkkilistasta voi todeta erikseen erilaisia avoimuuden määritelmiä:
* Open Decision Framework
* Open Data Barometer
* Open Citations
* Open Contracting Partnership
* Public Code
* Open Data Licensing Agreements
* Community Data License Agreement (CDLA)
* AVOINKOODI.FI
* Avoimen rajapinnan määritelmä
* Open Organization Definition
* Yhteentoimivuuden kuvaukset
* avoin data
* avoin kunta
* Software Licensing Best Practices
* Avoimet kulttuuriaineistot
* European Data Portal
* julkisella rahalla rahoitetun tutkimuksen avoimuus?

Linkkilistasta voi todeta erikseen todeta Microsoftin toiminnasta seuraavaa:
* siirtyvätkö ohjelmoijat Microsoftin tekniikoihin?
* MariaDB on uusi tulokas tietokantamarkkinoilla
* Microsoft julkaisee oman Linux-version
* Microsoft ostaaa LinkedIn-palvelun
* miten pitäisi suhtautua Microsoftin ostamiin palveluihin
* Microsoft ostaa Xamarinin
* miten erilaiset laiteluokat saavat käyttäjiä?
* Microsoft liittyy jäseneksi LINUX Foundation -säätiön
* Microsoft ostaa GitHub-palvelun
* ovatko Microsoftin tekemät yritysostot järkeviä?
* Barcelona siirtyy pois suljetuista ohjelmista
* miksi Münchenin siirtyminen pois suljetuista ohjelmista on ollut hankalaa?
* mikä olisi paras LINUX:n jakelupaketti uudellen käyttäjälle?
* voiko Microsoftin ohjelmia käyttää LINUX:n avulla?
* väheneekö perinteisten pöytäkoneiden ja kannettavien tietokoneiden määrä koko ajan?

 

Yleisesti ottaen tietotekniikan markkinoilla on koko ajan liikehdintää eri suuntiin.

Tietysti sekä avoimien ohjemien että suljettujen ohjelmien osalta on liikehdintää.

Kaikki tietotekniikka avoimeksi?

Oman arvion mukaan erilaiset yhtiöt voivat käyttää laajasti erilaisia avoimia tekniikoita, vaikka he voivat kehittää omia maksullisia palveluita eri sidosryhmille.

Oman tuomion mukaan avoimet järjestelmät tarkoittavat erilaisia kustannuksia verrattuna suljettuihin järjestelmiin.

Linkkilistassa oli asiaa Barcelonan ja Münchenin avoimien järjestemien hankkeista.

Onnnistuuko siirtyminen erilaisiin avoimiin järjestelmiin oikeasti?

Yksi iso kustannus on loppukäyttäjien kouluttaminen uusiin järjestelmiin.

Jos joku loppukäyttäjä on käyttänyt esim. Windows-käyttöjärjestelmää yli 20 vuotta, niin tietysti siirtymä LINUX-käyttöjärjestelmän puolelle voi aiheuttaa ongelmia.

Vastaavasti siirtymät toimisto-ohjelmien, sähköpostiohjelmien ja selainohjelmien kanssa kannattaa tehdä harkitusta pala kerrallaan.

Lisäksi kannattaa selvittää erilaisten pöytätietokoneiden sovellusten muuttamista verkossa toimiviksi ratkaisuiksi. Tällainen uudistaminen voi olla joskus hyvin vaikeaa riippuen sovelluksista.

Windows-käyttöjärjestelmän korvaaminen voi olla vasta viimeisin vaihe siirtymissä avoimiin järjestelmiin.

Lisäksi siirtymiä avoimiin järjestelmiin ei kannata tehdä kerralla koko yhteisöön.

Eli kannattaa edetä kärsivällisesti aina tietokone kerrallaan.

Varmaankin kannattaa kartoittaa ensimmäisissä vaiheissa vapaaehtoisia henkilöitä, jolloin ei tehdä heti pakotettuja siirtymiä kaikissa paikoissa samanaikaisesti.

Tietysti Microsoftin liittyminen erilaisten avoimien järjestelmien hankkeisiin on mielenkiintoinen asia.

Toisaalta jotkut sidosryhmät haluavat olla mahdollisimman vähän tekemisissä Microsoftin kehittämien tekniikoiden kanssa.

Mitä tahansa muuta kuin Microsoftin tekniikat?

Linkkilistassa on asiaa Microsoftin ostamasta GitHub-palvelusta.

Jotkut sidosryhmät siirtyivät tämän ostoksen jälkeen pois GitHub-palvelusta.

Toisaalta on mielenkiintoista Microsoftin osallistuminen LINUX:n ja MariaDB:n kehittämiseen.

Kuinka laajasti Microsoft tulee jatkossa käyttämään avoimia tekniikoita?

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Uutta?

Miten suljetut ratkaisut pärjäävät markkinoilla?

Mahdollisesti erilaiset yhteisöt voivat vaatia avoimien järjestelmien käyttämistä mahdollisuuksien mukaan.

Kysymys: Alkavatko erilaiset yhteisöt vaatimaan avoimien järjestelmien käyttämistä perusratkaisuna?

Erilaiset järjestelmät voivat olla yllättävän pitkäikäisiä, vaikka jossain vaiheessa kaupallinen tuki jollekin järjestemlälle voi loppua.

Oman huomion mukaan siirtymät avoimien järjestelmien välillä voivat olla helpompia verrattuna kaupallisten järjestelmien välisiin siirtymiin.

Lopuksi täytyy todeta vielä kerran kärsivällisyys siirtymissä avoimiin järjestelmiin.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1117

21 / Tilannepäivitys 13.6.2018 / Talleta nimellä / PDF

Vaikea asia huolimatta koulutuksesta

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/ODF_OOXML.html#tilannepaivitys_21

 

Tein 13.6.2018 tilanteessa tilannepäivityksen tiedostomuotoja (ODF / OOXML / PDF) käsittelevälle sivulle.

1116: Toinen Amerikka / Viestintuoja

Attack the messenger?

13. kesäkuuta 2018
1116: Toinen Amerikka / Viestintuoja

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1116

 

Sisäpolitiikka vaikuttaa ulkopolitiikkaan.
Ulkopolitiikka vaikuttaa sisäpolitiikkaan.

Näin tämä tahtoo olla.

Linkkilistan alussa on asiaa Kaliforniasta, jossa erittäin suuri pato olisi voinut murtua.

Tuo tilanne oli yli vuosi sitten. En ole sen jälkeen seurannut mahdollisia korjaustoimenpiteitä kyseisen padon uudistamiseksi.

Vastaavasti pitää todeta seuraava sivusto: ASCE's 2017 Infrastructure Report Card.
(American Society of Civil Engineers, ASCE)

Lyhyesti ottaen heidän infrastruktuurissa alkaa olla isoja ongelmia - yleisarvosana oli D+.

Varmaankaan Yhdysvaltojen infrastruktuuri hajoaa omalla tahdillaan, jos mitään uusia toimenpiteitä ei tehdä.

Eli tietysti A on paras luokitus heidän käyttämillä asteikoilla.

Toisaalta tiedämme heidän erittäin laajan sotilasasioiden budjetin. Kaikki tuo raha on tietysti pois jostain muusta kuten infrastruktuurin korjaaminen ja ylläpito.

 

Toinen aihepiiri on Yhdysvalloissa vallitseva köyhyys.

Tähän liittyen on julkaistu seuraava raportti

Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights on his mission to the United States of America
PDF-tiedosto tässä linkissä.

Yhdestä linkistä (Call for input) voi lukea erilaisten sidosryhmien esityksiä Yhdysvalloissa vallitsevasta köyhyydestä.

En ole pitkään aikaan seurannut PressTV:n lähetyksiä.

Vastaan tuli kuitenkin seuraava video: PressTV: The Debate - Inequality in U.S.

Haastateltavana on kaksi henkilöä.

Toinen heistä piti tehdyn raportin tekijää sosialistina. Eli tietysti viestintuojaa voidaan aina arvostella erilaisista syistä (attack the messenger).

Tämän jälkeen voi kiinnittää huomiota Yhdysvaltojen kansalaisten tekemiin itsemurhiin.

Kuinka paljon itsemurhia tehdään?
Miksi itsemurhia tehdään?

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Toinen Amerikka?

Toisaalta on rikas Amerikka, joka tulee esiin erilaisissa elokuvissa ja televisiosarjoissa.

Toisaalta on köyhä Amerikka, joka ei näköjään tule esille erilaisisa asiayhteyksissä.

Edellä mainitut asiat vaativat tietysti seurantaa.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1116

EN: Opinion 126: Moving Canada toward zero plastic waste

In English

13 June 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_126

My opinion is on this file:
Plastics_Consultation_Canada_2018_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 13 June 2018, check here:
https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-reducing-waste/consultations/moving-toward-zero-plastic-waste.html

1115: Yhdessä? / Yhdysvallat / Pohjois-Korea / Trump (X)

Mitä seurauksia?

12. kesäkuuta 2018
1115: Yhdessä? / Yhdysvallat / Pohjois-Korea / Trump (X)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1115

 

Maailmanpolitiikan tämän päivän seurannan aihe on tietysti Yhdysvaltojen ja Pohjois-Korean korkeimman tason henkilöiden tapaaminen - eli Donald Trump ja Kim Jong Un.

Linkkilistassa on mainittu sivut, joilta tehdyn julistuksen voi tarkistaa asianmukaisesti.

Kopioin tuon 12.6.2018 tehdyn yhteisen lausunnon tekstin oheen. Käytännössä Valkoisen talon www-sivut muuttuvat uuden presidentin astuessa virkaan. Eli lausunto pitäisi sitten kaivaa erikseen.

Tätä päivää aikaisemmin en ollut lukenut (Panmunjom Declaration) Etelä-Korean ja Pohjois-Korean tekemää yhteistä lausuntoa maiden välisten suhteiden parantamiseksi. Kopioin tuonkin julistuksen tämän merkinnän oheen.

Tietysti tämä on mielenkiintoista kehitystä.

Aikaisemmin Donald Trump presidenttinä irtisanoutui Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta koskien Iranin ydinohjelmaa.

Olisiko mahdollinen laajempi sopimus Pohjois-Korean ydinohjelmasta sitten neuvoteltu oikein?

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tietysti tällainen liennytys on tärkeä asia.

Voitaisiinko Iranin kanssa järjestää vastaava tapaaminen?

Mahdolliselle Iranin ja Yhdysvaltojen korkeimman tason edustajien tapaamiselle voi olla monia sisäpoliittisia ja ulkopoliittisia esteitä sekä Iranissa että Yhdysvalloissa.

Toisaalta mahdollinen liennytys eri aiheissa voi levitä erilaisiin suuntiin.

Kysymys: Onko Donald Trump enemmän diplomatian vai sodan asialla?
Kysymys: Uhkaileeko Donald Trump enemmän kuin keskustelee?

Nähtäväksi jää paljonkin.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1115

 

(The White House)
Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the Democratic People's Republic of Korea at the Singapore Summit
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/joint-statement-president-donald-j-trump-united-states-america-chairman-kim-jong-un-democratic-peoples-republic-korea-singapore-summit/

Joint Statement of President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the Democratic People's Republic of Korea at the Singapore Summit
Issued on: June 12, 2018

President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) held a first, historic summit in Singapore on June 12, 2018.

President Trump and Chairman Kim Jong Un conducted a comprehensive, in-depth, and sincere exchange of opinions on the issues related to the establishment of new U.S.-DPRK relations and the building of a lasting and robust peace regime on the Korean Peninsula. President Trump committed to provide security guarantees to the DPRK, and Chairman Kim Jong Un reaffirmed his firm and unwavering commitment to complete denuclearization of the Korean Peninsula.

1. Convinced that the establishment of new U.S.-DPRK relations will contribute to the peace and prosperity of the Korean Peninsula and of the world, and recognizing that mutual confidence building can promote the denuclearization of the Korean Peninsula, President Trump and Chairman Kim Jong Un state the following:

2. The United States and the DPRK commit to establish new U.S.-DPRK relations in accordance with the desire of the peoples of the two countries for peace and prosperity.

3. The United States and the DPRK will join their efforts to build a lasting and stable peace regime on the Korean Peninsula.

4. Reaffirming the April 27, 2018 Panmunjom Declaration, the DPRK commits to work toward complete denuclearization of the Korean Peninsula.

The United States and the DPRK commit to recovering POW/MIA remains, including the immediate repatriation of those already identified.

Having acknowledged that the U.S.-DPRK summit-the first in history-was an epochal event of great significance in overcoming decades of tensions and hostilities between the two countries and for the opening up of a new future, President Trump and Chairman Kim Jong Un commit to implement the stipulations in this joint statement fully and expeditiously. The United States and the DPRK commit to hold follow-on negotiations, led by the U.S. Secretary of State, Mike Pompeo, and a relevant high-level DPRK official, at the earliest possible date, to implement the outcomes of the U.S.-DPRK summit.

President Donald J. Trump of the United States of America and Chairman Kim Jong Un of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea have committed to cooperate for the development of new U.S.-DPRK relations and for the promotion of peace, prosperity, and security of the Korean Peninsula and of the world.

DONALD J. TRUMP
President of the United States of America

KIM JONG UN
Chairman of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea

June 12, 2018
Sentosa Island
Singapore

 

Panmunjeom Declaration for Peace, Prosperity and Unification of the Korean Peninsula
https://uk.reuters.com/article/uk-northkorea-southkorea-summit-statemen/panmunjom-declaration-for-peace-prosperity-and-unification-of-the-korean-peninsula-idUKKBN1HY193

April 27,2018

During this momentous period of historical transformation on the Korean Peninsula, reflecting the enduring aspiration of the Korean people for peace, prosperity and unification, President Moon Jae-in of the Republic of Korea and Chairman Kim Jong Un of the State Affairs Commission of the Democratic People's Republic of Korea held an Inter-Korean Summit Meeting at the 'Peace House' at Panmunjom on April 27, 2018.

The two leaders solemnly declared before the 80 million Korean people and the whole world that there will be no more war on the Korean Peninsula and thus a new era of peace has begun.

The two leaders, sharing the firm commitment to bring a swift a swift end to the Cold War relic of longstanding division and confrontation, to boldly approach a new era of national reconciliation, peace and prosperity, and to improve and cultivate inter-Korean relations in a more active manner, declared at this historic site of Panmunjom as follows:

1. South and North Korea will reconnect the blood relations of the people and bring forward the future of co-prosperity and unification led by Koreans by facilitating comprehensive and groundbreaking advancement in inter-Korean relations. Improving and cultivating inter-Korean relations is the prevalent desire of the whole nation and the urgent calling of the times that cannot be held back any further.

1) South and North Korea affirmed the principle of determining the destiny of the Korean nation on their own accord and agreed to bring forth the watershed moment for the improvement of inter-Korean relations by fully implementing all existing agreements and declarations adopted between the two sides thus far.

2) South and North Korea agreed to hold dialogue and negotiations in various fields including at high level, and to take active measures for the implementation of the agreements reached at the Summit.

3) South and North Korea agreed to establish a joint liaison office with resident representatives of both sides in the Gaeseong region in order to facilitate close consultation between the authorities as well as smooth exchanges and cooperation between the peoples.

4) South and North Korea agreed to encourage more active cooperation, exchanges, visits and contacts at all levels in order to rejuvenate the sense of national reconciliation and unity. Between South and North, the two sides will encourage the atmosphere of amity and cooperation by actively staging various joint events on the dates that hold special meaning for both South and North Korea, such as June 15, in which participants from all levels, including central and local governments, parliaments, political parties, and civil organizations, will be involved. On the international front, the two sides agreed to demonstrate their collective wisdom, talents, and solidarity by jointly participating in international sports events such as the 2018 Asian Games.

5) South and North Korea agreed to endeavour to swiftly resolve the humanitarian issues that resulted from the division of the nation, and to convene the Inter-Korean Red Cross Meeting to discuss and solve various issues including the reunion of separated families. In this vein, South and North Korea agreed to proceed with reunion programs for the separated families on the occasion of the National Liberation Day of August 15 this year.

6) South and North Korea agreed to actively implement the projects previously agreed in the 2007 October 4 Declaration, in order to promote balanced economic growth and co-prosperity of the nation. As a first step, the two sides agreed to adopt practical steps towards the connection and modernization of the railways and roads on the eastern transportation corridor as well as between Seoul and Sinuiju for their utilization.

2. South and North Korea will make joint efforts to alleviate the acute military tension and practically eliminate the danger of war on the Korean Peninsula.

1) South and North Korea agreed to completely cease all hostile acts against each other in every domain, including land, air and sea, that are the source of military tension and conflict. In this vein, the two sides agreed to transform the demilitarized zone into a peace zone in a genuine sense by ceasing as of May 2 this year all hostile acts and eliminating their means, including broadcasting through loudspeakers and distribution of leaflets, in the areas along the Military Demarcation Line.

2) South and North Korea agreed to devise a practical scheme to turn the areas around the Northern Limit Line in the West Sea into a maritime peace zone in order to prevent accidental military clashes and guarantee safe fishing activities.

3) South and North Korea agreed to take various military measures to ensure active mutual cooperation, exchanges, visits and contacts. The two sides agreed to hold frequent meetings between military authorities, including the defence Ministers Meeting, in order to immediately discuss and solve military issues that arise between them. In this regard, the two sides agreed to first convene military talks at the rank of general in May.

3. South and North Korea will actively cooperate to establish a permanent and solid peace regime on the Korean Peninsula. Bringing an end to the current unnatural state of armistice and establishing a robust peace regime on the Korean Peninsula is a historical mission that must not be delayed any further.

1) South and North Korea reaffirmed the Non-Aggression Agreement that precludes the use of force in any form against each other, and agreed to strictly adhere to this Agreement.

2) South and North Korea agreed to carry out disarmament in a phased manner, as military tension is alleviated and substantial progress is made in military confidence-building.

3) During this year that marks the 65th anniversary of the Armistice, South and North Korea agreed to actively pursue trilateral meetings involving the two Koreas and the United States, or quadrilateral meetings involving the two Koreas, the United States and China with a view to declaring an end to the war and establishing a permanent and solid peace regime.

4) South and North Korea confirmed the common goal of realizing, through complete denuclearisation, a nuclear-free Korean Peninsula. South and North Korea shared the view that the measures being initiated by North Korea are very meaningful and crucial for the denuclearisation of the Korean peninsula and agreed to carry out their respective roles and responsibilities in this regard. South and North Korea agreed to actively seek the support and cooperation of the international community for the denuclearisation of the Korean Peninsula.

The two leaders agreed, through regular meetings and direct telephone conversations, to hold frequent and candid discussions on issues vital to the nation, to strengthen mutual trust and to jointly endeavour to strengthen the positive momentum towards continuous advancement of inter-Korean relations as well as peace, prosperity and unification of the Korean Peninsula.

In this context, President Moon Jae-in agreed to visit Pyongyang this fall.

April 27, 2018

Done in Panmunjom

Moon Jae-in
President
Republic of Korea

Kim Jong Un
Chairman
State Affairs Commission Democratic People's Republic of Korea

 

EN: Opinion 125: Security of identity cards of Union citizens and of residence documents

In English

12 June 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_125

My opinion is on this file:
Opinion_Jukka_RANNILA_security_of_ID_cards_and_residence_documents_2018.pdf

The web page of the consultation worked on 12 June 2018, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-212_en

1114: Kauppa / Trade / FIN (Kok., Kesk.) / G7 / SCO

Samaan aikaan monta asiaa

11. kesäkuuta 2018
1114: Kauppa / Trade / FIN (Kok., Kesk.) / G7 / SCO

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1114

 

Viime viikonlopulla oli käynnissä useampi kokous:
* Suomen Keskusta rp:n puoluekokous Sotkamossa
* Kansallinen Kokoomus rp:n puoluekokous Turussa
* G7-kokous Kanadassa (Charlevoix)
* Shanghai Cooperation Organisation (SCO) / Heads of State (Qingdao)

Kaikkien kokousten osalta oli käytössä tietopalveluita ja videolähetyksiä.

Tähän kohtaan linkitän muutaman tiedoston:
* Keskustan periaateohjelma (10.6.2018) PDF
* Kokoomuksen periaateohjelma (10.6.2018) PDF
* Charlevoix G7 Summit Communique PDF
* Shanghai Cooperation Organisation (SCO) - Qingdao Declaration PDF

Keskustan periaateohjelma (10.6.2018) sisältää seuraavat virkkeet:
91. Käpertyminen ja aitojen pystytys ei ole Suomen ratkaisu. Kansainvälisellä vuoropuhelulla ja yhteistyöllä vahvistamme luottamusta ja turvallisuutta.
92. Hyvät suhteet kaikkiin naapurimaihin sekä vakauden rakentaminen Itämerellä ja arktisella alueella ovat turvallisuutemme ytimessä. Suomen luontevin yhteisö on Pohjoismaat, sitkeiden pohjoisten kansojen joukko. Ylläpidämme aktiivista yhteistyösuhdetta Venäjään niin valtioiden, talouden kuin kansalaistenkin vuorovaikutuksen kautta.

Kokoomuksen periaateohjelma (10.6.2018) sisältää seuraavat virkkeet:
Kansainvälisiin sopimuksiin ja sääntöihin perustuva maailmankauppa luo vaurautta ja hyvinvointia. Kaupan vapaus vähentää köyhyyttä ja lisää kansakuntien keskinäistä, rauhanomaista yhteenkuuluvuutta. Suomen on toimittava kansainvälisissä organisaatioissa johdonmukaisesti kaupan esteiden poistamiseksi.

Charlevoix G7 Summit Communique (9.6.2018) sisältää seuraavat virkkeet:
4. We acknowledge that free, fair and mutually beneficial trade and investment, while creating reciprocal benefits, are key engines for growth and job creation. We recommit to the conclusions on trade of the Hamburg G20 Summit, in particular, we underline the crucial role of a rules-based international trading system and continue to fight protectionism. We note the importance of bilateral, regional and plurilateral agreements being open, transparent, inclusive and WTO-consistent, and commit to working to ensure they complement the multilateral trade agreements. We commit to modernize the WTO to make it more fair as soon as possible. We strive to reduce tariff barriers, non-tariff barriers and subsidies.

Qingdao Declaration (10.6.2018) sisältää seuraavat virkkeet:
The Member States stand for the improvement of the architecture of global economic¨ governance and the development of trade, economic and investment cooperation. They proceed from the belief that the World Trade Organisation is the key platform for discussing the agenda for international trade and adopting the rules of a multilateral trade system. In order to maintain the reputation and efficiency of the WTO rules, the Member States stand for the joint forming of an open world economy, the consecutive strengthening of an open, inclusive, transparent, nondiscriminative and multilateral trade system based on rules, as well for the prevention of fragmentation of international trade relations and rejection of any forms of trade protectionism.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Näin on neljässä erilaisessa kokouksessa käsitelty samaa asiaa.

Eli vapaa kauppa vähäisillä rajoituksilla ja monenkeskiset sopimukset saavat kannatusta.

Noin viikon aikana on tullut selväksi Donald Trumpin asettamat tullimaksut, ja joistakin tullimaksuista on tehty valitukset WTO:n suuntaan.

Vastaavasti on tuli selväksi erilaisten sidosryhmien (Suomen kaksi hallituspuoluetta, G7, SCO) esitykset monenkeskisestä vapaan kaupan järjestelmästä.

Kysymys: Miten nämä erilaiset sidosryhmät suhtautuvat jatkossa mahdollisiin uusiin Yhdysvaltojen asettamiin tullimaksuihin?

Varmaankin eri sidosryhmät tulevat vetoamaan WTO:n sääntöihin tällaisten asioiden ratkaisuissa.

Elämme mielenkiintoisia aikoja.

Miten kansainväliset järjestelmät kestävät Yhdysvaltojen mahdolliset uudet yksipuoliset toimenpiteet?

EN: Opinion 124: Primary Business Data change proposals

In English

11 June 2018

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_124

My opinion is on this file:
Opinion_Jukka_RANNILA_NZBN_Primary_Business_Data_Change_Proposals.pdf

The web page of the consultation worked on 11 June 2018, check here:
http://www.mbie.govt.nz/info-services/business/better-for-business/proposed-changes-to-nzbn-primary-business-data/consultation

1113: Maailmanpolitikka / Eri maat / Trump (IX)

Mikä olisi oikea toimintatapa?

8. kesäkuuta 2018
1113: Maailmanpolitikka / Eri maat / Trump (IX)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1113

 

Nykyisin on kaikenlaisia sähköisiä palveluita, jolloin voi katsoa erilaisia tapahtumia suoraan omalla kotikoneella. Tämän lisäksi on mahdollista ladata omalle kotikoneella erilaisia tiedostoja.

Tässä kohtaa voi todeta, että Yhdysvaltojen sisäpolitiikka vaikuttaa heidän ulkopolitiikkaansa

Tähän merkintään olen koonnut erilaisia uutisia ja tiedostoja liittyen erilaisiin maihin ja eri maiden yhteistyöhön.

Israel & Palestiina:
* Kuwait: draft resolution - 1 June 2018 - S/2018/516
* United States of America: draft resolution - 1 June 2018 - S/2018/520
* äänestys Kuwaitin esittämästä luonnoksesta videolähetyksenä
* äänestys Yhdysvaltojen esittämästä luonnoksesta videolähetyksenä
* Yhdysvaltojen suurlähetystön siirtäminen Jerusalemiin
* Israel teki sotilaallisen iskun Syyrian puolelle.

Lyhyesti ottaen kumpikaan päätöslauselman ehdotus ei tullut hyväksytyksi.

Pohjois-Korea:
* mikä olisi demokraattien näkemys Pohjois-Korean ongelman ratkaisuksi?
* mikä olisi republikaanien näkemys Pohjois-Korean ongelman ratkaisuksi?
* ensin presidentti Trump peruu tapaamisen Singaporessa
* sitten presidentti Trump haluaa järjestää tapaamisen Singaporessa
* Pohjois-Korea vapautti muutaman vangin
* Pohjois-Korea olisi valmis luopumaan ydinaseista?
* Pohjois-Korean ja Etelä-Korean edustajien tapaamisia
* Kim Jong-un lähetti kirjeen Trumpille
* Pohjois-Korean ja Venäjän edustajien tapaamisia.

Iran:
* Iran suhtautuminen Yhdysvaltojen vetäytymiseen sopimuksesta (Iranin ydinohjelma)?
* Iran aikoo pysyä sopimuksessa (Iranin ydinohjelma)
* IAEA varmistanut Iranin pysyneen sopimuksessa (Iranin ydinohjelma)
* Donald Trump esitti vääriä väittämiä tehdystä sopimuksesta (Iranin ydinohjelma)
* mitä Yhdysvallat tekee jatkossa Iranin suhteen?
* miten muut maat suhtautuvat Yhdysvaltojen esittämiin pakotteisiin?

Tähän liittyy hyvin myös seuraava kirje: Joint Letter (8 allekirjoittajaa).
Lyhyesti ottaen allekirjoittajat pahoittelevat Yhdysvaltojen irtautumista Iranin kanssa tehdystä sopimuksesta (Iranin ydinohjelma).

Euroopan Unioni:
* Yhdysvallat asetti pakotteita Euroopan Unionin suunnalta tuleville tuotteille
* kuka suostuu neuvottelemaan Yhdysvaltojen asettamista tullimaksuista?
* Euroopan Unioni haluaa pysyä mukana tehdyssä sopimuksessa (Iranin ydinohjelma)
* Euroopan Unioni valmis vastaamaan Yhdysvaltojen pakotteisiin
* Euroopan Unioni ja Kanada jättivät valituksen WTO:lle koskien tullimaksuja.

Kanada:
* Euroopan Unioni ja Kanada jättivät valituksen WTO:lle koskien tullimaksuja
* Kanadan ulkoministerin haastattelu koskien Yhdysvaltojen tullimaksuja
* Kanadan pääministerin haastattelu koskien Yhdysvaltojen tullimaksuja
* Kanada arvostelee uusia tullimaksuja.

Venäjä:
* Miten pitäisi suhtautua Venäjän ulkoministerin vierailuun Pohjois-Koreassa?

Meksiko:
* Meksiko jätti valituksen WTO:lle koskien tullimaksuja.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Jaa-a. Mitä uutta?

Lyhyesti todeten Donald Trump ja hänen hallintonsa ovat aiheuttaneet erilaisia tilanteita eri puolilla maailmaa.

Donald Trump on ollut nyt Yhdysvaltojen presidenttinä yli vuoden.

Mikä on Donald Trump strategia erilaisten maiden kanssa?

Plan B?

Onko Donald Trumpilla erilaisia varasuunnitelmia (Plan B) erilaisiin maailmanpolitiikan aiheisiin?

Kuinka monta sidosryhmää Donald Trump ja hänen hallintonsa saavat vielä suuttumaan/hermostumaan?

Tätä aihetta voisi seurata tarkemmin.

Tietysti on eroteltava Donald Trumpin ja hänen hallintonsa erilaiset uhkaukset ja oikeat toimenpiteet.

Keitä kaikkia Donald Trump uhkaavat erilaisilla toimenpiteillä?

Mitkä tulevat olemaan Donald Trumpin oikeat toimenpiteet?

Varmaankin tässä tulee olemaan erilaisia epävastaavuuksia.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1113

78: Kuka kelloja soittaa?

JP-Kunnallissanomat

Uusin mielipidekirjoitus on seuraavassa osoitteessa:
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_78

JP-Kunnallissanomat 7.6.2018

78 / Kuka kelloja soittaa?

EN: Opinion 123: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the re-use of public sector information (recast)

In English

7 June 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_123

My opinion is on this file:
Jukka_RANNILA_Data_package_III_2018_OPINION.pdf

The web page of the consultation worked on 7 June 2017, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2018-234_en

Here we can note different web pages.

EUR-Lex: Procedure 2018/0111/COD

European Parliament: Procedure file: 2018/0111(COD) Re-use of public sector information. Recast

IPEX: COM/2018/0234 Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the re-use of public sector information (recast)

Finnish Parliament: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the re-use of public sector information (recast)

Eduskunta: TS 38/2018 vp: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä

1112: Vakava paikka / Kuntauudistus (xxxvi)

Perustuslakivaltiokunta -> Lausunto -> Jotain uutta?

5. kesäkuuta 2018
1112: Vakava paikka / Kuntauudistus (xxxvi)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1112

 

Päivitys: Tässä oli tullut päivämäärävirhe - eli tietysti lausunto julkaistiin 1.6.2018 eikä 4.6.2018.

[1.6.2018] on julkaistu perustuslakivaliokunnan (Eduskunta) lausunto (Valiokunnan lausunto PeVL 15/2018 vp) koskien kahta hallituksen esitystä (HE 16/2018 vp, HE 15/2018 vp).

Tähän kohtaan voi linkittää asianmukaiset PDF-tiedostot:
* HE 15/2018 vp
* HE 16/2018 vp
* PeVL 15/2018 vp

Tähän kohtaan täytyy vielä linkittää muutama sivu.

Asian käsittely - HE 15/2018 vp
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_15+2018.aspx

Asian käsittely - HE 16/2018 vp
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_16+2018.aspx

Kummankin sivun lopussa on linkki - Valiokuntien asiantuntijalausunnot.

Toisen asian (HE 16/2018 vp) asiantuntijalausuntoja on vaatimattomasti vain 213 kappaletta.

Eli asiaa on näköjään selvitetty pitkään ja hartaasti.

Tähän liittyen voin todeta Jalasjärvellä sijaitsevan Palveluportin 30-vuotisjuhlan (4.6.2018), jossa oli kuuntelemassa asianmukaiset puheenvuorot.

Aikanaan Jalasjärvellä päädyttiin selvitystyön jälkeen perustamaan avopalvelukeskus, joka toimii nykyään Palveluportin nimellä.

Lyhyesti todeten Palveluportti on keskus, jossa on erilaisia palveluita, joita voisi kutsua avohuolloksi. Eli laitosmaisuudesta haluttiin siirtyä johonkin muuhun ratkaisuun.

Käsittääkseni muista kunnista on ollut erilaisia valtuuskuntia tutustumassa Palveluportin (aikanaan avopalvelukeskus) toimintaan.

Lopuksi voi todeta linkkilistan, jossa on joukko uudistukseen (SOTE ja maakunta) liittyviä uutisia ja mielipiteitä.

Palveluportin 30-vuotisjuhlassa piti juhlapuhujana olla Annika Saarikko, mutta perustuslakivaliokunnan lausunnon vuoksi koottiin kaikki oleelliset ministerit selvittämään tilannetta, joten hän ei ollut juhlapuhujana.

Annika Saarikon tilalla juhlapuheen kävi pitämässä kansanedustaja Mikko Savola.

Mielenkiintoista on tietysti nähdä Palveluportin merkitys tulevina aikoina.

Tiedotustilaisuuden alussa nostettiin esiin perustuslakivaliokunnan toiminnan olevan hyvä ratkaisu perustuslain valvontaan suomalaisessa lainsäädännössä.

Näinkin asian voi nähdä, jolloin Suomeen ei varmaankaan perusteta lähiaikoina erillistä perustuslakituomioistuinta.

Tietysti voi todeta, että kansanedustajaksi valikoidutaan yleensä muilla saavutuksilla kuin lainopillinen osaaminen.

Tiedotustilaisuuden perusteella täytyy todeta poliittisen harkinnan olevan seuraava aihepiiri.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Mitä uutta?

Tietysti poliittinen harkinta koko uudistuksen (SOTE ja maakunta) selviää jatkossa.

Vieläkö nykyinen hallitus (Sipilä) yrittää puristaa kasaan uuden lainsäädännön paketin huomioiden perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon?

Tähän kohtaan pitää vielä kerraten todeta maakunta- ja sote-uudistuksen listaamat lakiesitykset.

Maakunta- ja sote-uudistus / Lakiesitykset
http://alueuudistus.fi/lakiesitykset

Oman arvion mukaan harva meistä on perehtynyt kaikkiin mahdollisiin lakiesityksiin eri vaiheissa.

Eli monelta osin koko uudistuksen käsittely on ollut täynnä erilaisia asiaprosessin ja mielikuvaprosessin epävastaavuuksia.

Ehkä jossain vaiheessa saamme luettavaksi lopulliset hyväksytyt lait, jolloin niitä voi sitten tarkastella tarkemmin asiapohjalta.

Sitä ennen mielikuvaprosessit ja asiaprosessit etenevät omalla tahdillaan kohdaten erilaisia epävastaavuuksia.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1112

1111: Uskonto / Euroopan Unioni / Muita maita

Eri maissa omat ratkaisunsa

4. kesäkuuta 2018
1111: Uskonto / Euroopan Unioni / Muita maita

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1111

 

Ensimmäiseksi linkitän seuraavat Euroopan parlamentin jäsenen tekemän kirjallisen kysymyksen (E-004697/2017) tiedot.

E-004697 - Liisa Jaakonsaari (S&D) - Uskonnollisten vähemmistöjen kohtelu Venäjällä
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-004697+0+DOC+XML+V0//FI
PDF-tiedosto tässä linkissä.

E-004697/2017 - Liisa Jaakonsaari (S&D) - Treatment of religious minorities in Russia
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2017-004697+0+DOC+XML+V0//EN
PDF-tiedosto tässä linkissä.

Tämän jälkeen linkitän vastauksen kirjalliseen kysymykseen (E-004697/2017).

Varapuheenjohtaja Federica Mogherinin komission puolesta antama vastaus - E-004697/2017
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004697&language=FI
PDF-tiedosto tässä linkissä.

Answer given by Vice-President Mogherini on behalf of the Commission - E-004697/2017
http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2017-004697&language=EN
PDF-tiedosto tässä linkissä.

Komission vastauksessa on muutama mielenkiintoinen linkki, ja seuraavista löytyi PDF-tiedostot:
* 05 April 2017 - EU Local Statement on the Persecution of Jehovah's Witnesses in Russia
* 21 July 2017 - EU statement on the upheld ban of activities of Jehovah's Witnesses in Russia
* 28 April 2017 - EU Statement on the ban of the activities of Jehovah's Witnesses in Russia

Itse olen uskonnonvapauden kannattaja, joten Venäjän valtion yleishyökkäys yhtä uskonnollista ryhmää vastaan on tietysti hyvin huolestuttavaa.

Kysymys: Alkaako Venäjä valtiona tekemään muita yleishyökkäyksiä erilaisia uskonnollisia ryhmiä vastaan?

Tämän jälkeen linkitän muutama Euroon Unionin (lain)säädännön hankkeen.

EUR-Lex: Menettely 2010/0310/NLE - COM (2010) 638: Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Irakin tasavallan välisen kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen tekemisestä
https://eur-lex.europa.eu/procedure/FI/2010_310?rid=1&qid=1528093205815

EUR-Lex: Procedure 2010/0310/NLE - COM (2010) 638: Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Partnership and Cooperation Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Iraq, of the other part
https://eur-lex.europa.eu/procedure/EN/2010_310?qid=1528093205815&rid=1

Mielenkiintoisella tavalla tähän liittyy asia tunnuksella 2010/0310M(NLE).

2010/0310M(NLE) - Partnership and Cooperation Agreement between the EU and Iraq
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0310M(NLE)&l=en

Tähän kohtaan linkitän komitean lausuntoluonnoksen tietoja:
* Committee -> Development
* Rapporteur -> VÄYRYNEN Paavo

Eli monelle suomalaiselle tuttu Paavo Väyrynen on tässä aiheessa komitean (Development) nimeämä henkilö kehittämään kehitysvaliokunnan lausunto, joka lähetetään tiedoksi toiselle komitealla (Foreign Affairs).

Tähän kohtaa pitää tietysti linkittää asianmukaisen komitean (Development) asiakirjat tähän liittyen:
* DRAFT OPINION - 2010/0310M(NLE) - Development
* AMENDMENTS 1-37 - 2010/0310M(NLE) - Development
* OPINION - 2010/0310M(NLE) - Development

Ehdotuksessa (DRAFT OPINION) on seuraava kohta ei ole mainintaa uskonnnosta

Ehdotukseen liityen jätetiin useita (AMENDMENTS 1-37) muutosehdotuksia.

Mielenkiintoinen on ehdotettu lisäys 8:
Amendment 8:
1a. Notes that social and political processes and dynamics in Iraq are highly male-dominated and affected by an excessive influence of religious leaders. Deplores that this often results in the exclusion of women and secular groups from social interactions;

Lopullisessa komitean lausunnossa (OPINION) on seuraava kohta 6:
6. Notes that social and political processes and dynamics in Iraq are highly maledominated and affected by the excessive influence of religious leaders; deplores that this often results in the exclusion of women and secular groups from social interactions;

Sinänsä mielenkiintoinen aihe pohdittavaksi. Miten uskonto vaikuttaa Irakissa ja miten siihen pitäisi suhtautua ulkopuolelta?

Lampinen (1995) olen viitannut eri yhteyksissä.

Lampinen, T. (1995). Uskonto ja politiikka - neljä tapausta ja niiden yleinen tausta. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura.

Käytännössä uskonto vaikuttaa politiikaan ja poltiikka vaikuttaa uskontoon eri tavoilla eri maissa.

Eli esimerkiksi Irakin uskonnollinen ja poliittinen ilmapiiri pitäisi ymmärtää oikein oikeassa asiayhteydessä.

Suomen osalta pitää tietysti todeta Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO )päätös (päiväys 14.12.2009 / diaarinumero: 1761/2/09 / Taltionumero: 3559).
PDF-tiedosto tässä linkissä.

Kyseinen päätös koskee Mitro Revon osallistumista eurovaaleihin vuonna 2009.

Eli Mitro Revon osallistuminen vuoden 2009 eurovaaleihin käsiteltiin Suomen ortodoksisen arkkipiispakunnan piispainkokouksessa.

Jäin KHO:n päätöstekstin lukemisen jälkeen siihen käsitykseen, että piispainkokouksen päätös ei ollut väärin tehty.

No - kuitenkin.

Tapaus Mitro Repo (vrt. KHO:n päätöksen päiväys 14.12.2009) on hyvä muistutus Suomen uskonnollisesta ja poliittisesta ilmapiiristä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Edellä käsitellyissä PDF-tiedostojen ja muiden lähteiden voi todeta uskonnon olevan erilaisessa asemassa eri maissa.

Aikaisemmin olen kirjoittanut "kulttuurisista epävastaavuuksista".

Yksi osa kulttuurisia epävastaavuuksia on tietysti uskonnon oikean merkityksen ymmärrys oikeassa asiayhteydessä.

Eli Irakissa, Venäjällä ja Suomessa pitää ymmärtää oikein erilaiset epävastaavuudet kuten uskonnon asema.

Hyvä kysymys on tietysti Euroopan Unionin asema uskonnollisissa kysymyksissä. Missä menee erilaisten asioiden yhteydessä uskonnon ja politiikan väliset erot?

Eli hyvin vaikea asia ratkaistavaksi, jolloin pitää varmaankin tarkastella yksittäisen asian yhteydessä uskonnon ja politiikan välisiä suhteita.

1110: Trump vs. Paul (2) vs. Sanders / erit. IRAN

Eri näkemyksiä - samat ongelmat

2. kesäkuuta 2018
1110: Trump vs. Paul (2) vs. Sanders / erit. IRAN

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1110

 

Näillä sivuilla on monet kerrat käsitelty Yhdysvaltojen ulko- ja turavllisuuspolitiikkaa, johon voimakkaasti vaikuttaa heidän sisäpolitiikkansa.

Oma erityisseurannan aihe on ollut Iranin ja muiden maiden suhde.

Linkilistassa on seuraavat aiheet:
* Iran on noudattanut tehtyä sopimusta (IAEA:n vahvistama)
* Ron Pauliin liittyviä linkkejä
* Rand Pauliin liittyviä linkkejä
* Bernie Sanders (Our Revolution)
* Donald Trump.

Tähän kohtaan olen yrittänyt kerätä mainittujen henkilöiden Iraniin liittyviä näkemyksiä.

Ron Pauliin kanta Iranin suhteen on seuraava (Wikipedia).
Paul rejects the "dangerous military confrontation approaching with Iran and supported by many in leadership on both sides of the aisle". claims the current circumstances with Iran mirror those under which the Iraq War began, and has urged Congress not to authorize war with Iran. In the U.S. House of Representatives, only Paul and Dennis Kucinich voted against the Rothman-Kirk Resolution, which asks the United Nations to charge Iranian president Mahmoud Ahmadinejad with violating its genocide convention and charter. Paul was one of 12 representatives to vote against the Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act, and said, "Sanctions are literally an act of war."

Rand Paulin suhteen selvää Iran kantaa ei ole saatavilla hänen www-sivuiltaan. Tähän liittyen löytyi CNN:n uutinen.
Lainaus tästä uutisesta voi olla seuraava:
Kentucky GOP Sen. Rand Paul said Tuesday he wishes President Donald Trump had not moved to exit the Iran deal and supported talks between Trump and Iranian President Hassan Rouhani.

Eli Rand Paul kannatti uusia neuvotteluja Iranin kanssa, jolloin Yhdysvallat olisi pysynyt sopimuksessa mukana ainakin tässä vaiheessa.

Bernie Sandersin kanta löytyi melko helposti.

While the agreement is not perfect, it is far better than the path we were on - with Iran developing nuclear weapons and the potential for military intervention by the U.S. and Israel growing greater by the day. If Iran does not live up to the agreement, sanctions can be reestablished and all other options remain on the table. It is incumbent upon us, however, to give the negotiated agreement a chance to succeed, and we applaud President Obama and Secretary Kerry for their efforts. (Bernie Sanders)

Tunnetulla tavalla Donald Trump irtautui sopimuksesta.
Tähän liittyen on linkkilistassa Donald Trumpin virallinen lausunto sekä asiaan liittyvä Wikipedia-artikkeli.

 

Tähän kohtaan voi todeta, että en ole seurannut tarkasti Bernie Sandersin toimintaa ja mielipiteitä.

Bernie Sandersista oli tehty dokumentti, joka tuli katsottua.

Täytyy myöntää oma tietämättömyys, koska en ole ollut juurikaan tietoinen (esim. Our Revolution) presidentinvaalien jälkeen jatkuneesta Bernie Sandersin toiminnasta.

Laitoin Bernie Sandersin suhteen pari seurantaa päälle.

Kuinka pitkälle Bernie Sanders ja hänen toimintaansa liittyvät henkilöt pääsevät erilaisissa vaaleissa?

Käsitin parilta sivulta, että tämän suuntauksen edustajia on päässyt läpi erilaisissa vaaleissa eri tasoilla.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Oman arvion mukaan keskustelu erilaisten maiden vaaleilla valittujen henkilöiden kanssa ei ole koskaan haitaksi.

Käsittääkseni Ron Paul, Rand Paul ja Bernie Sanders kannattavat keskustelua erilaisten maiden edustajien kanssa.

Suostuuko Donald Trump keskustelemaan erilaisten maiden edustajien kanssa kuten Pohjois-Korea ja Iran?

Aikanaan George Bush (nuorempi Bush presidenttinä) ei halunnut neuvotella Iranin kanssa.

Tässä on tietysti mielenkiintoisia ristiriitoja erilaisten poliittisten mielipidevaikuttajien kanssa.

Ovatko neuvottelut ja keskustelut erilaisten maiden vaaleilla valittujen henkilöiden kanssa heikkouden vai vahvuuden merkki?
Ovatko neuvottelut ja keskustelut ilman vaaleja toimivien maiden edustajien kanssa heikkouden vai vahvuuden merkki?

Aikanaan oli Neuvostoliitto, jonka kanssa erilaiset maat kuitenkin neuvottelivat, vaikka Neuvostoliitto valtiona toimi ilman vaaleja.

Oman ehdotuksen mukaisesti neuvottelut ja keskustelut erilaisten maiden välillä eivät ole heikkouden merkki.

Tietysti joku Suomi on neuvotellut ja keskustellut hyvin erilaisten maiden kanssa, ja neuvotteluita ja keskusteluja ei ole pidetty heikkouden merkkinä.

Summaten voi todeta, että Iran-kysymyksen ratkaisuehdotuksia pitää jatkossa seurata asianmukaisesti.

Enemmän Iranin uhkailua vai enemmän Iranin neuvotteluja Iranin kanssa?

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1110

1109: Eroavaisuudet / Koulutus / (Myös) Naisnäkökulmaa

Erilaisista eroista ihmisten välillä

29. toukokuuta 2018
1109: Eroavaisuudet / Koulutus / (Myös) Naisnäkökulmaa

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1109

 

Linkkilistan alussa on asiaa naisnäkökulmasta:
* naiset kohtelevat toisiaan työpaikoilla tylysti?
* mehiläiskuningattaren syndrooma (Queen Bee Syndrome)
* pitääkö naisia saada myös ohjelmistotuotannon työntekijäksi?
* miksi naiset pärjäävät paremmin peruskoulussa?
* miksi naiset eivät laajemmin ajaudu erilaisiin johtotehtäviin?

Linkkilistan lopussa on linkit, jotka ovat jotenkin liittyneet naisten pärjäämiseen eri tehtävissä.

Tämän jälkeen on useampi koskien koulutusta:
* oppivelvollisuutta pidennettävä?
* väki ei jaksa mennä läpi ammattikoulutusta
* mikä on koulutusleikkausten vaikutus?
* nuorten terveysongelmin vaikutus?
* OAJ vaatii koulutukseen suurremonttia
* myös toisen asteen koulutus ilmaiseksi?
* perheen köyhyyden vaikutus eri aiheisiin?
* (korkea)kouluverkostoa harvennettava?
* kielten opiskelu vähentynyt entisestään
* lapsien kielenkehitys ja älypuhelimet
* mitä tehdä peruskoulun huonosti suorittaneiden henkilöiden kanssa?

Tässä kohtaa voin jälleen kerran toistaa korostamiani aiheita:
* erilaisia viiden vuoden koulutuksen härveleitä pitää pilkkoa osiin
* on tarjottava enemmän erilaisia lyhyitä tehokursseja (vrt. kielten oppiminen)
* koulutus ei ole hyvä yleislääke erilaisten ongelmien ratkaisuksi
* lyhyemmillä tehokursseilla voidaan kehittää osaamista perustuen oikeisiin vaatimuksiin
* nykyjärjestelmä haittaa elinikäistä oppimista
* kaikilla ei ole oikeasti mahdollisuutta irtautua viiden vuoden koulutuksen härveleihin.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Aikanaan luin Venkula (1988).

Venkula, J. (1988). Tietämisen taidot - tieteelliseen toimintaan harjaantuminen yliopisto-opinnoissa. Helsinki: Gaudeamus.

Venkula 1988 perusteella voi todeta, että opiskelutyylejä oli muutama, jotka vaikuttivat opintojen läpivientiin.

Oma huomio on, että kehittämällä erilaisia kysymyksiä heti opintojakson aikana on mahdollista käydä jonkin opintojakson materiaali läpi asianmukaisesti perustuen johonkin kysymykseen.

Tässä kohtaa on tulee mieleen Poikela, Lähteenmäki & Poikela (2002).

Poikela, S., Lähteenmäki, M.-L., & Poikela, E. (2002). Mikä on ongelmaperusteista oppimista ja mikä ei? Teoksessa: E. Poikela (toim.), Ongelmaperusteinen pedagogiikka - teoriaa ja käytäntöä. Tampere: Tampere University Press.

Ongelma taitaa olla erilaiset määrittelyt ongelmaperustaiselle oppimiselle.

Itse tapasin yhden opiskelijan, joka oli kypsänä heidän laitoksellaan toteutettuun ongelmaperustaiseen oppimiseen.

Oman arvion mukaan ongelmaperustaiseen oppimisen ja muun opetuksen välillä pitää tietysti olla jokin järkevä tasapaino.

No - kuitenkin.

Toistaen voi kerrata, että koulutus ei ole hyvä yleislääke erilaisiin ongelmiin.

Lisäksi tässä keskustelussa on sellainen tätimäinen ja setämäinen maku, jolloin hyvässä asemassa olevat ihmiset yrittävät ratkaista nuorempien sukupolvien ongelmia omilla ratkaisuilla.

Tietysti päättävässä asemassa vaikkuttavat (tädit ja sedät) ovat hyvää tarkoittavia henkilöitä, mutta monella heistä ei ole oikeaa ymmärrystä nykynuorten kohtaamista ongelmista.

Oma ehdotus on erilaisten (ongelma)nuorten kanssa tehtävä työ, jolloin voisi kartoittaa (ongelma)nuorten kokemuksia ja koettuja ongelmia.

Oman arvion mukaan (ongelma)nuorten kokemuksien ja koettuja ongelmien perusteella voisi kehittää erilaisia lyhyitä ja tekokkaita tehokursseja, jolloin riskinä ei olisi putoaminen jostain useamman vuoden tutkintohärvelistä.

Vastaavalla tavalla muillekin kohderyhmille voisi kehittää erilaisia lyhyitä ja tekokkaita tehokursseja, jolloin olisi mahdollista irtautua muutamaksi kuukaudeksi jollekin tehokurssille.

Summaten: emme todellakaan tarvitse lisää useamman vuoden tutkintohärveleitä.
Summaten: tarvitsemme enemmän lyhyitä ja tekokkaita tehokursseja.

Yksi esimerkki voisi tietysti olla lyhyt ja tehokas johtajakoulutus, jolloin johtavaan asemaan valittu/valittava henkilö voisi käydä tällaisen tehokurssin.

Varmaankin johtavaan asemaan valittu/valittava naishenkilö voisi arvostaa tällaista johtamisen tehokoulutusta, jos hänelle ei ole mitään edeltävää johtajakoulutusta.

Meillä on jo johtamisen erikoisammattitutkinto, jonka tehokkuutta ja soveltuvuutta pitää jatkossa arvioida perusteellisesti erilaisten kokemusten perusteella.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1109

1108: Eri maat / Suhtautuminen? / Libertaani (88+4)

Eri näkökulmia

11. toukokuuta 2018
1108: Eri maat / Suhtautuminen? / Libertaani (88+4)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1108

 

Tässä kohtaa voi todeta maailmanpolitiikkaa seuraavissa maissa: Afganistan, Irak, Iran, Jemen, Pohjois-Korea ja Syyria.

Kaikissa näissä on Yhdysvallat mukana jollain tavalla.

Afganistan: Yhdysvallat on ollut sotilaallisesti täällä kohta 17 vuotta.

Irak: Yhdysvallat on ollut sotilaallisesti täällä jo 15 vuotta.

Iran: Yhdysvallat (nykyhallinto) on uhkaillut Irania erilaisilla toimenpiteillä.

Jemen: Yhdysvallat tekee yhteistyötä Saudi-Arabian kanssa Jemenin sotaan liittyen.

Pohjois-Korea: Onko Yhdysvaltojen kova politiikka pakottanut Pohjois-Korean neuvottelemaan ydinaseohjelmasta?

Syyria: Yhdysvallat tukee joitain Syyrian sodan osapuolia.

Linkkilistassa ensimmäisenä osana on Ron Paulin kehittämään ohjelman (Ron Paul Liberty Report) linkit. Linkit ovat ikäjärjestyksessä, eli ensimmäiset linkit ovat vanhempia ja viimeiset linkit uusimpia.

Linkkilistan lopussa on Rand Pauliin liittyviä linkkejä.

Lyhyesti ottaen Rand Paul on esittänyt epäileviä lausuntoja koskien joitain sotia.

Katsoin www-sivuja, ja kirjoitushetkeen nähden Rand Paul ei ollut esittänyt lausuntoja koskien Donald Trumpin päätöstä irtautua Iranin kanssa sovitusta Iranin ydinvoimaohjelman tarkemmasta valvonnasta.

Tämä on täysin ymmärrettävää. Hän voi varmaankin pohtia avustajiensa kanssa virallista ilmoitusta koskien irtautumista tehdystä sopimuksesta.

ELI: mitä Rand Paul ehdottaa/ehdottaisi uudeksi Iran-politiikaksi Yhdysvaltojen irtauduttua Irania koskevasta sopimuksesta?

Katsomalla Ron Paulin kehittämään ohjelman (Ron Paul Liberty Report) otsikoita, voi todeta Ron Paulin kannattaneen monella tavalla varovaisempaa ulko- ja turvallisuuspolitiikka koskien kaikkia mainittuja maita (Afganistan, Irak, Iran, Jemen, Pohjois-Korea ja Syyria) koskien.

Linkkilistan alussa on linkki Antiwar.com -sivustolle, joka mahdollisesti on yksi johtava sivusto vastustamassa Yhdysvaltojen osallistumista uusiin sotiin.

Eli on myös yhdysvaltalaisia mielipidevaikuttajia, jotka ovat voineet pitää tehtyä sopimusta (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) hyvin/oikein neuvoteltuna.

Mielenkiintoista on aikanaan nähdä Rand Paulin julkaisema virallinen lausunto Iranin tilanteeseen liittyen.

Miten Rand Paulin lausunto eroaa muiden mielipidevaikuttajien näkemyksistä?

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Väärin neuvoteltu?

Varmaankin Donald Trump voi väittäää Iranin kanssa tehtyä sopimusta (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) väärin neuvotelluksi.

Antiwar.com oli julkaissut artikkelin, jossa esitetään 11 Donald Trumpin esittämää valhetta koskien tehtyä sopimusta.

Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamista on valmisteltu viikkokausia.

Kysymys: Olisiko mahdollinen sopimus Pohjois-Korean ydinaseohjelman purkamisesta sitten "neuvoteltu oikein"?

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1108

1107: Ilmoitusmahdollisuus väärinkäytöksestä

Euroopan Unionin asiaa jäsenmaiden suuntaan

27. huhtikuuta 2018
1107: Ilmoitusmahdollisuus väärinkäytöksestä

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1107

 

Euroopan parlamentin jäsen (MEP) Pirkko Ruohonen-Lerner (Perussuomalaiset) kirjoitti ILKKA-maakuntalehteen asiaa väärinkäytösten ilmoittamiseesta.

Tässä kohtaa kiinnitän huomiota tekemäääni vuoden 2010 puoluekokousaloitteesta:
tekemäni aloite vuoden 2010 puoluekokoukseen
puoluekokouksen aloitevastaus tekemääni aloitteeseen.

Lyhyesti todeten puoluekokous ei hyväksynyt aloitetta puoluekokouksen hyväksymäksi puoluekokousvastaukseksi.

Tämän jälkeen voidaan linkittää seuraavat asiakirjat englanninkieliset asiakirjat koskien lakialoitetta (Brussels, 23.4.2018, COM(2018) 218 final, 2018/0106 (COD)):
ehdotuksen pääasiakirja (EN)
pääasiakirjan liite (EN)
oheisasiakirja vaikutusten arvioinnista (EN)
vaikutusten arvioinnin tiivistelmä (EN)

Kirjoitushetkellä lakialoite on niin uusi, että käännökset muille kielille ovat vielä tekemättä.

Kirjoitushetkellä kyseinen lakialoite on lähetetty tiedoksi kansallisille parlamenteille, Euroopan parlamentille, Euroopan unionin neuvostolle (ministerineuvosto) ja muutamalle muulle toimielimelle.

Yksi minulle asti saapunut ajatus on, että moraalisesti vahvassa yhteiskunnassa ei ole tarvetta väärinkäytösten ilmoitusmahdollisuuteen.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Mielenkiintoista on tietysti nähdä tämän lakialoitteen käsittely Euroopan Unionin eri toimielimissä ja kansallisissa parlamenteissa.

Mielenkiintoista on tietysti tällaisen asian esittäminen Euroopan Unionin suunnalta.

Ehkä Suomessakin voisi olla ilmoitusmahdollisuus väärinkäytöksestä, mutta Eduskunnan kanta on vielä epäselvä.

Eduskuntapuolueiden kannat on tietysti hyvä selvittää jatkossa.

Jotain uutta?

Tässä kohtaa pitää laittaa asia seurantaan.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1107

1106: Pohjois-Korea / Syyria / Iran / Trump (VIII)

Aina vain samaa asiaa

25. huhtikuuta 2018
1106: Pohjois-Korea / Syyria / Iran / Trump (VIII)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1106

 

Pohjois-Korea, Syyria ja Iran. Siinä on kova kolmikko nykyisen maailmanpolitiikan kannalta.

Eri maat ovat tietysti eri suhteissa näihin kolmeen maahan, vrt. Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Turkki, Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat.

Oliko Syyrian viimeisin pommitus (Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta ja Yhdysvallat) oikeasti hyvin perusteltavissa?

Kaasun käyttöä on pidetty jonkinlaisena rajana Syyrian kriisin yhteydessä, jolloin ulkomaat ovat kohdistaneet Syyriaan toimenpiteitä (mahdolllisten) kaasuiskujen jälkeen.

Toisaalta voi todeta, että perinteiser aseet ovat tappaneet ison kasan ihmisiä Syyriassa sodan vuoksi.

Mielenkiinoista on tietysti Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamisen valmistelu, josta tulee aina välillä jotain uutta tietoa.

Mielenkiintoista olisi tietysti liennetys Pohjois-Korean ja muiden valtioiden kanssa. Pystyvätkö Donald Trump ja Kim Jong-un sopimaan jotain kestävämpää ratkaisua?

Sitten on tietysti Iran-kysymys. Irtautuuko Yhdysvallat tehdystä sopimuksesta Donald Trumpin päätösten seurauksena.

Itse olen käsittänyt, että erilaiset mielipidevaikuttajat haluaisivat vielä uusia lisäyksiä Iranin kanssa tehdyn sopimukseen.

Mielenkiintoinen tilanne.

Pitäisikö Irania kohtaan osoittaa uusia toimenpiteitä? Voitaisiinko Pohjois-Korean ja muiden maiden välillä saavutta jokin Iran-sopimusta vastaava (parempi?) sopimus?

Käsittääkseni kaikki Euroopan valtiot eivät vaadi lisäyksiä Iranin kanssa tehtyyn sopimukseen. En ole selvittänyt eri maiden tilannetta.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Sitoutuvatko erilaiset poliittiset päättäjät aikaisemmin tehtyihin poliittisiin päätöksiin?

Varmaaankaa virkaan pääsevät poliittiset päättäjät eivät halua mielellään sitoutua aiemmin tehtyihin päätöksiin.

Suomen tasolla olen todennut tarpeen perustaa aina vaalikauden alussa tietyt parlamantaariset työryhmät uudelleen, koska uudet kansanedustajat eivät halua sitoutua aikaisempien parlamentaaristen työryhmien työhön.

Tietysti Donald Trumpin ympärillä voi olla melkoinen joukko henkilöitä vaatimassa kovempaa politiikkaa Iranin suhteen.

Richard Nixon lähti vuonna 1972 käymään Kiinassa, minkä seurauksena tapahtui kaikenlaista.

Vastaavalla tavalla Donald Trump voisi vierailla jossain ongelmamaassa, mutta varmaankaan tätä vaihtoehtoa eivät kaikki Donald Trumpin ympärillä vaikuttavat henkilöt kannata.

Mahdollisesti Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaaminen voisi aiheuttaa edes pientä liennytystä.

Varmaankin kummallakin maalla on omat erityiset huolenaiheensa, joita pitää sitten käydä läpi järjestelmällisesti mahdollisissa jatkoneuvotteluissa.

Keskustelu eri maiden johtajien välilä ei ole koskaan haitaksi.

Donald Trumpin virkakautta (20.1.2017 alkaen) on jäljellä lähes kolme vuotta, joten vielä ehtii tapahtumaan kaikenlaista.

Harrastaako Donald Trump enemmän keskustelua eri maiden johtajien välilä vai enemmän eri maiden uhkailua? Tämäkin selviää ajan kanssa.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1106

Viimeisimmät LINUX-seurannan merkinnät

LINUX-asiaa

24.-25. huhtikuuta 2018
Viimeisimmät LINUX-seurannan merkinnät

Tein jälleen kerran erilaisia LINUX-kokeiluja.

Merkitsin LINUX-kokeilujen tuloksia seuraavissa merkinnöissä:
49 / 24.4.2018 / X -> Ubuntu -> Debian
50 / 24.4.2018 / Vahvan tavaramerkin ja vahvojen standardien tarve
51 / 25.4.2018 / Virtakytkin ja kiintolevykehikko
52 / 25.4.2018 / Kuvien eräajosta

Nettiäänestysryhmän 2017 loppuraportti ja aineistot

Viimeisin tilanne

18. huhtikuuta 2018
Nettiäänestysryhmän loppuraportti ja aineistot

"Nettiäänestystyöryhmä 2017" oli nimi uusimman nettiäänestystä selvittäneen työryhmän nimi.

Keräsin tähän yhteyteen yhteen ZIP-tiedostoon minulle asti saapuneen aineiston (Nettiäänestystyöryhmä 2017).

ZIP-tiedosto on seuraava:
nettiaanestystyoryhma_2017_aikajarjestys_18_4_2018.zip

Nimesin tiedostot aikajärjestykseen seuraavassa muodossa: YYYY-MM-DD.

Eli vuosiluku (neljä numeroa), kuukauden numero (kaksi numeroa) ja päivän numero (kaksi numeroa) .

Kaikeksi onneksi järki voitti, jolloin työryhmä totesi nettiäänestyksen olevan riskialtis hanke.

Kaikeksi onneksi järki voitti, jolloin työryhmä ehdotti nettiäänestyksen hylkäämistä tässä vaiheessa.

 

18.4.2018 tilanteessa Oikeusministeriön www-sivu hankkeelle oli seuraava:
http://oikeusministerio.fi/hanke?id=281c16de-87a0-4d48-a654-527ea93aec70

EN: Opinion 122: Proposal to create a cybersecurity competence network with a European Cybersecurity Research and Competence Centre

In English

18 April 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_122

My opinion is on this file:
opinion_Jukka_RANNILA_cybersecurity_competence_network_2018.pdf

The web page of the consultation worked on 18 April 2017, check here:
http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1598442_en

1105: Haukka vai kyyhkynen? / II / Trump (VII)

Eri näkökulmia

6. huhtikuuta 2018
1105: Haukka vai kyyhkynen? / II / Trump (VII)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1105

 

Kysymys: Onko Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Donald Trump rauhan vai sodan asialla?

Rauhallisia toimenpiteitä:
* tapaaminen (Pohjois-Korea) Kim Jong-unin kanssa.
* Yhdysvaltojen joukkojen siirtäminen pois Syyriasta?

Yleishuomio yhdestä mielipidekyselystä on Yhdysvaltojen kansalaisten yleinen kannatus Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamiselle.

Eli iso osa Yhdysvaltojen kansalaisista voi kannattaa Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaamista.

Sotaisia toimenpiteitä:
* mahdollisesti laajeneva kauppasota Kiinaa vastaan?
* lisääkö Yhdysvallat joukkoja lisää Baltian maihin?
* Yhdysvallat myi aseita Puolaan.
* Yhdysvaltojen on kaikesta huolimatta pysyttävä Syyriassa ainakin jonkin aikaa.
* Yhdysvaltojen ja Venäjän välit kiristyvät eri syistä.

Mielenkiintoista on tietysti seurata Kiinan, Venäjän, Iranin ja Turkin toimenpiteitä eri aiheisiin liittyen.

Miten Kiinan ja Pohjois-Korean välit kehittyvät?

Venäjän, Iranin ja Turkin presidenttien tapaaminen Ankarassa koskien Syyrian sotaa.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Pystyykö Donald Trump tapaamaan Kim Jong-unin ilman ennakkoehtoja?

Oman arvion mukaan diplomaattinen keskustelu ei ole keneltäkään pois.

Tässä kohtaa tietysti herää kysymys, että pystyisikö Donald Trump tapaamaan muidenkin ongelmamaiden johtajien kanssa?

Eli esimerkiksi Iran ja Kuuba ovat olleet jonkinlaisia ongelmavaltioita Yhdysvaltojen kannalta.

Toisaalta Yhdysvalloissa on monenlaisia kovan linjan kannattajia, jolloin diplomaattista keskustelua ongelmamaiden kanssa ei ehkä aloiteta eri syiden vuoksi.

Tunnetusti diplomatia on tietysti laji, joka vaatii pitkäjänteisyyttä.

Oman arvion mukaan tapaaminen Donald Trumpin ja Kim Jong-unin välillä ei mitenkään haitallista.

Mahdollisesti he (Yhdysvallat / Pohjois-Korea) voisivat sopia edes aivan pientä liennetystä tapaamisen perusteella.

Pienikin liennytys voisi olla hyvä alku eri asioiden ratkaisun kannalta.

Esimerkiksi sopimus seuraavasta tapaamisesta voi olla aivan pientä liennetystä.

Tietysti eri maissa on kovan linjan kannattajia, jotka voivat vaatia voimakkaasti Pohjois-Koreaa tekemään ensin eri asioita, jotta keskustelu voitaisiin aloittaa vasta erilaisten ennakkoehtojen perusteella.

Itse käsitin, että Donald Trumpin ja Kim Jong-unin tapaaminen olisi toukokuussa, ja tätä tapaamista on pohjustettu eri tapaamisissa.

MIelenkiintoista on tietysti tilanteen kehitys lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä.

Kysymys: Onko Yhdysvaltojen nykyinen presidentti Donald Trump rauhan vai sodan asialla?

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1105

77 / Muovin kierrätyksen on myös oltava palkitsevaa

ILKKA

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_77

ILKKA-lehden sivu on seuraavassa osoitteessa:
https://www.ilkka.fi/mielipide/yleisöltä/lukijoilta-muovin-kierrätyksen-palkitsemisesta-1.2580889

ILKKA 29.3.2019

77 / Muovin kierrätyksen on myös oltava palkitsevaa

LIITE 5 julkaistu / Pääsiäinen

ihan sopiva aikaan

29. maaliskuuta 2018
LIITE 5 julkaistu / Pääsiäinen

Päätin julkaista uusimman teoksen tänään sopivasti ennen pääsiäistä.

LIITE 5 on vain sähköisessä muodossa julkaistava teos, ja sen pysyvä osoite on seuraava:
http://www.jukkarannila.fi/julkaisut.html#julkaisu_14

Uudistin samalla julkaisujen sivua, jolloin jokaiselle julkaisulle on oma pysyvä osoite.

Tämä teos on neljästoista (14) tekemäni julkaisu.

Hyviä lukuhetkiä kiinnostuneille lukijoille.

76 / Kokeillaan useampaa mallia

ILKKA

Mielipidekirjoitukseni julkaistiin ILKKA-maakuntalehdessä 17.3.2018.

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_76

ILKKA-lehden sivu on seuraavassa osoitteessa:
https://www.ilkka.fi/mielipide/yleisöltä/lukijoilta-useampaa-mallia-voisi-kokeilla-1.2569905

76 / Kokeillaan useampaa mallia

Edelleen hetki hiljaista / LIITE 5

Kaikki aikanaan

17. maaliskuuta 2018
Edelleen hetki hiljaista / LIITE 5

Päiväkirjasivulla on ollut hiljaista 2. maaliskuuta 2018 alkaen.

Olen viime päivien aikaa tehnyt oikolukua LIITE 5 -teokseen liittyen.

Kirjoitan seuraavan merkinnän oman aikataulun mukaisesti.

75 / Useampaa mallia voisi kokeilla

JP-Kunnallissanomat

JP-Kunnallissanomat julkaisi 15.3.2018 mielipidekirjoitukseni.

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_75

JP-Kunnallissanomat 15.3.2017

75 / Useampaa mallia voisi kokeilla

74 / Löytyykö oikeasti veronmaksuhalukkuutta?

JP-Kunnallissanomat

JP-Kunnallissanomat julkaisi 8.3.2018 mielipidekirjoitukseni.

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_74

JP-Kunnallissanomat 8.3.2017

74 / Löytyykö oikeasti veronmaksuhalukkuutta?

Hetki hiljaista / LIITE 5

Kaikki aikanaan.

2. maaliskuuta 2018
Hetki hiljaista / LIITE 5

Päiväkirjasivulla on ollut hiljaista 17. helmikuuta 2018 alkaen.

Olen viime aikoina valmistellut mm. LIITE 5 -teosta.

Uuden teoksen kirjoittaminen tarkoittaa vaikuttaa tietysti muiden asioiden käsittelyyn.

Kirjoitan seuraavan merkinnän oman aikataulun mukaisesti.

1104: RES/RUL / jne. / MPK:n asema / Kumisaappaat?

Kumisaappaat ja pikkukengät / yli 35-vuotiaat? / alle 35-vuotiaat?

17. helmikuuta 2018
1104: RES/RUL / jne. / MPK:n asema / Kumisaappaat?

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1104

 

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen osalta on julkaistu raportti. Raportin saa ladattua tästä linkistä.

En enää muista kaikkien vapaaehtoisen maanpuolustukseen liittyvien mietintöjen määrää. Näitä on ollut vuosien mittaan usampia.

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (ajantasainen laki) löytyy seuraavasta osoitteesta:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070556

Lyhyesti voi todeta, että vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta ei taida olla yhtä laajaa kuin aikanaan ennen talvi- ja jatkosotaa.

Meillä on tietysti tämä "perinteinen maanpuolustustyö", jota vetävät omalla tavallaan erilaiset yhdistykset kuten Reserviläisliitto ry:n (RES) ja Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenjärjestöt.

Itse olen ollut mukana kolmen nuorille tarkoitetun kurssin järjestämisessä - ei siinä mitään.

Oman havainnon mukaan nuoret kaipaavat laajasti ottaen toiminnallisuutta, jotta heitä edes kiinnostaisi jokin vapaaehtoisen maanpuolustyön tehtävä.

Käytännössä toiminnallisuutta ei ole pystytty tarjoamaan nuorille johtuen erilaisista syistä.

"Perinteisen maanpuolustustyö" on tarkoittanut esimerkiksi Reserviläisliitto ry:n (RES) ja Reserviupseeriliiton (RUL) paikallisten jäsenjärjestöjen hoitamia kunniavartiota suurina juhlapyhinä.

Esimerkiksi Jalasjärven suunnalla kunniavartioihin on tietysti kerätty Jalasjärvellä vaikuttavia reserviläisiä. Sitten Jalasjärvellä on hoidettu muutama tilaisuus kunniavartioiden lisäksi - eli erilaiset ampumakilpailut ja vierailut jossain sotilaallisessa kohteessa.

Lyhyesti voi kerraten todeta, että muutama kunniavartio vuodessa ja muutama tilaisuus tämän päälle ei oikein ole nuorten kaipaamaa laajaa toiminnallisuutta.

Tämän jälkeen voi palata vielä vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen koulutusjärjestelmään.

Oma vaatimus vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen suhteen on koulutuksen vastaavuus Puolustusvoimien tarpeisiin.

Eli kaikki sotilaallinen vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus pitää perustella Puolustusvoimien määräyksillä.

Itse olen pohtinut yli 35-vuotiaille tarjottavaa vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta. Heille voidaan ehkä tarjota tietyn vaiheen jälkeen muuta vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta kuin sotilaallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta. Tästä jonkin verran asiaa viitatussa selvitystyössä - erityisesti luku 4 käsittelee tätä asiaa.

Tehty selvitys käsittelee sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta (SOTVA) viranomaisten ja kansalaisten valmiuksia tukevaan varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU).

Omana arviona esitän, että yli 35-vuotiaille voisi tarjota kansalaisten valmiuksia tukevaan varautumis- ja turvallisuuskoulutusta (VARTU).

Omana arviona esitän, että alle 35-vuotiaille voisi tarjota sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta (SOTVA).

Mahdollisesti tällainen toiminta (yli ja alle 35 vuotta) saadaan käyntiin erilaisten selvitysten jälkeen.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Jaa-A. Oliko edellä olevassa mitään uutta?

Lyhyesti kerraten Reserviläisliitto ry:n (RES) ja Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenjärjestöt vastaavat edelleen perinteisemmästä maanpuolustustyöstä.

Joissain yhteyksissä on esitetty huolta, että mahdollisesti kaikki vapaaehtoiset kouluttajat eivät kuitenkaan liity/osallistu esimerkiksi Reserviläisliitto ry:n (RES) ja Reserviupseeriliiton (RUL) jäsenjärjestöjen toimintaan.

Hyvä vai huono asia?

Lyhyesti todeten uudistettava Puolustusvoimien ja MPK:n työnjako koulutuksen vuoksi voisi ehkä tarkoittaa laajempaa toiminnallisuutta verrattuna perinteisempään toimintaan.

Kumisaappaat vai pikkukengät?

Vuosikausia reserviläistoiminta on tarkoittanut pikkukenkätoimintaa, koska muuhun ei ollut mahdollisuuksia.

Nyt pitäisi saada kumisaappaat jalkoihin, mutta se on osoittautunut hyvin vaikeaksi hommaksi.

Nuorten kaipaama toiminnallisuus tarkoittaisi kumisaappaiden käyttöä.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1104

1103: Ymmärtäminen oikein / Mielenosoitus / IRAN

Eri maissa kuohuu aina välillä

1. helmikuuta 2018
1103: Ymmärtäminen oikein / Mielenosoitus / IRAN

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1103

 

Linkkilistassa on asiaa Iranissa vuonna 2017 alkaneista mielenosoituksista.

YLE välitti Areena-palvelussaan dokumentin (Ulkolinja: Iranin nuorten ristiriita) Iranin nuorten tilanteesta.

Kyseinen dokumentti esittää Iranin tilannetta melko kielteisesti.

Linkkilistan alussa on kuitenkin linkki (Wikipedia) vuonna 2011 olleista mielenosoituksissa Israelissa.

Eli pitäisi ymmärtää asiat oikein oikeissa asiayhteyksissä, vrt. Israel 2011 ja Iran 2017-2018.

Itse olen jonkin verran seurannut Iranin tilannetta, mutta tietysti täältä kaukaa pohjoisesta on vaikea ymmärtää kokonaistilannetta.

Käytännössä en ole käynyt Iranissa, joten tietysti sitä on vain uutisten varassa.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tietysti erilaiset mielipidevaikuttajat haluaisivat muuttaa Iranin toimintaa eri tavoilla.

Kannattaa kuitenkin olla varovainen omissa toiveissaan. Sitä voi odottaa täysin vääriä asioita jonkin vallanvaihdoksen jälkeen.

Käytännössä vihollisen vihollinen ei ole aina ystävä.

Lyhyesti ottaen yksittäisen maan mielenosoitukset pitäisi ymmärtää oikein oikeassa asiayhteydessä.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1103

1102: Haukka vai kyyhkynen? / Trump (VI)

Rauhan vai sodan asialla?

26. tammikuuta 2018
1102: Haukka vai kyyhkynen? / Trump (VI)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1102

 

Ohessa on linkkilista liittyen Donald Trumpiin.

Linkkilistan alussa on asiaa Donald Trumpiin liittyviä tosiasioiden tarkastuksia.

Käytännössä Donald Trump on esittänyt lausuntoja, jotka tosiasioiden tarkastuspalvelut ovat osoittaneet eri tavoin vääriksi.

Linkkilistan toisessa osassa on myös virallista asiaa Suomen hävittäjähankinnasta. Linkkilistan toisessa osassa on asiaa Yhdysvaltojen uusimman hävittäjähankkeen pitkittymisestä ja käytetyistä rahasummista.

Lainaus: "lopullinen päätös uusista hävittäjistä tehdään vuoden 2021 loppuun mennessä".

Donald Trump väitti, että Suomi on ostamassa hävittäjiä yhdeltä tietyltä yhtiöltä.

Tästä lausunnosta väännettiin sitten suomalaisissa tiedotusvälineissä eri tavoin.

Loppujen lopuksi tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi uutisen ankaksi.

Linkkilistan kolmas osa käsittelee Etelä-Korean ja Pohjois-Korean alkaneesta uudesta neuvottelukierroksesta.

Eri vaiheiden jälkeen Pohjois-Korea saa lähettää urheilijoita tänä vuonna järjestettäviin talviolympialaisiin, jotka järjestetään Etelä-Koreassa.

Tietysti kaikenlainen liennytys Pohjois-Korean kanssa on mielestäni hyvä asia.

KYSYMYS: Miksi Pohjois-Korea suostui uuteen neuvottelukierrokseen?

KYSYMYS: Ovatko pakotteet oikeasti syynä neuvotteluiden aloittamisille?
Vaikea vastata näin äkkiseltään, koska en osaa korean kieltä.

Linkkilistan neljäs osa kokoelma Yhdysvaltojen ulko- ja sisäpolitiikkaa.

Listasta voi nostaa esille muutaman aiheen:
* Yhdysvaltojen ja Venäjän mahdollisesti hankalat suhteet
* Qatarin kriisi
* Donald Trumpin hallintoon kohdistutut tutkinta
* tutkinnan on aiheena Venäjä-yhteydet vuoden 2016 vaalien aikana
* Yhdysvaltojen maahantulokielto koskien joitain maita
* Syyrian kriisi ja kurdit osana kriisiä
* Afganistanin sota jatkuu
* Kiina kasvattaa puolustusbudjettia
* Turkin suhtautuminen Syyrian kriisiin
* Turkki voi lähettää sotilaita Syyriaan
* Donald Trumpin ajama verouudistus
* Donald Trumpin päätös liittyen suurlähetystön siirtämiseen Jerusalemiin (länsiosaan)
* Donald Trumpin laskenut suosio
* eri maiden suhtautuminen Yhdysvaltojen suurlähetystön siirtämiselle.

Onko Donald Trump enemmän sodan kuin rauhan asialla?

Mihin johtavat Yhdysvaltojen kovat lausunnot koskien erilaisia kriisipesäkkeitä ja ongelmamaita?

Mihin johtaaa Yhdysvaltojen sotilaallisen toiminnan lisääntyminen eri maiden rajoilla?

Tietysti voi esittää, että kovat lausunnot ja sotilaallinen toiminta ajavat erilaiset osapuolet kohti neuvotteluja.

Tietysti voi esittää, että erilaiset neuvottelut voivat mahdollistua kovien lausuntojen ja sotilaallisen toiminnan vähentämisellä.

Tämtä taitaa riippua yksittäisestä kriisipesäkkeen ja ongelmamaan tilanteesta.

Oma ehdotukseni on jo pitkään ollut diplomattisten keinojen käyttäminen ilman uhkailua erilaisille toimenpiteillä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Kysymys: Onko Donald Trump sodan vai rauhan asialla?

Riippuu tietysti näkökulmasta.

Tietysti meillä on kaksi maata, jotka Yhdysvaltojen silloinen presidentti George Bush (nuorempi Bush) liitti "pahan akseliin" (The Axis of Evil); eli Iran ja Pohjois-Korea.

Jotkut mielipidevaikuttajat ovat halunneet liittää myös Syyrian tähän "pahan akseliin".

Kysymys: Voisiko näiden kolmen maan kanssa (Iran, Pohjois-Korea ja Syyria) harrastaa enemmän diplomatiaa?

Kysymys: Mikä on Yhdysvaltojen sisäinen keskustelu diplomatian ja sotilaallisen voiman suhteesta?

Tämän asian voisi laittaa tarkempaan seurantaa.

Tietysti näin ulkopuolelta täytyy todeta, että heidän Yhdysvalloissa pitää käydä tämä keskustelu oman aikataulunsa mukaisesti.

Oman arvion mukaan julkiset kannanotot heidän omaan sisäiseen keskusteluun ulkopuolelta voi aiheuttaa erilaisia ongelmia.

Parempi tapa on diplomatian käyttö ilman laajaa julkisuutta, jolloin ulkopuoliset maat voivat esittää omat näkemyksensä Yhdysvaltojen suuntaan omalla aikataulullaan ilman painetta.

Oman arvion mukaan he kyllä voivat jaksaa kuunnella muiden maiden edustajien mielipiteet diplomaattisesti.

Onhan meillä joku Kiinan kaltainen valtio, jonka kanssa teemme julkista yhteistyötä, mutta varmaankin luottamuksellisissa keskusteluissa voidaan käsitellä Kiinan ongelmia ilman julkisuuden painetta.

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1102

KUTSU: tutustuminen esittelyversioon / DEMO

Selitystä hitaammille päivityksille

25. tammikuuta 2018
KUTSU: tutustuminen esittelyversioon / DEMO

Olen viime aikoina ohjelmoinut yhtä sovellusta, josta olisi nyt tarjolla esittelyversio (demo).

Käytetyt tekniikat ovat seuraavia: PHP 7, MySQL, CSS 3.

Kyseessä on ohjelman esittelyversio omasta ideasta.

Sain tänään valmiiksi kaikki oleelliset toiminnot, joten idean esittelyn voi aloittaa asianmukaisesti.

Kyseessä on oman idean perusteella tehty esittely (proof-of-concept).

Mahdollisesti voisin julkaista ohjelman avoimen lähdekoodin (open source) mukaisesti.

JOS sinua kiinnostaa kokeilla tekemääni esittelyversiota (DEMO), niin ota yhteyttä.

Yhteystiedot löytyvät seuraavalta sivulta: yhteystiedot

 

Esittelyversion tekeminen on vaatinut oman aikansa, joten päivityksiä näille sivuille ei ole tullut hetkeen aikaan.

16.1.2018: Hetki ollut hiljaista

kaikki aikanaan

16. tammikuuta 2018
16.1.2018: Hetki ollut hiljaista

Päiväkirjasivustolla on ollut hetki hiljaista (21.12.2017-16.1.2018).

Seuraava merkintä tulee ajallaan.

1101: Helpotus / Järki / Sähköinen äänestys

Voitto ainakin väliaikaisesti!

20. joulukuuta 2017
1101: Helpotus / Järki / Sähköinen äänestys

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1101

 

Tähän kohtaan voi linkittää seuraavan PDF-tiedosto:
Nettiäänestyksen edellytykset Suomessa - Nettiäänestystyöryhmän loppuraportti

Työryhmä ei suosittele nettiäänestyksen käyttöönottoa, koska tällä hetkellä riskit ovat suuremmat kuin hyödyt. Teknologian ja demokratian digitalisoinnin kehitystä tulee seurata ja nykyistä vaalitietojärjestelmää kehittää edelleen. Parlamentaarinen seurantaryhmä totesi, että nettiäänestystä ei tule ottaa käyttöön yleisissä vaaleissa, koska riskit ovat suurempia kuin hyödyt. Nykytilanteessa olevia ongelmia, kuten alhainen äänestysaktiivisuus, ei ratkaista nettiäänestyksellä.

Loppuraportin pysyvä osoite on seuraava:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-663-5

ELI käytännössä nimetyt työryhmät ovat päätyneet suositukseen, jonka mukaan Suomessa ei aloitettaisi nettiäänestyksen kehittämistä.

Lisäksi pitää todeta vielä toinen PDF-tiedosto:
Nettiäänestys Suomessa - Esiselvitys

Raportin pysyvä osoite on seuraava:
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-661-1

Ohessa on vielä vuonna 2015 tekemäni lausunnon www-sivun osoite.
Ohessa on vielä lehdistötiedotteiden osoitteet.

Täytyy sanoa, että nimetyt työryhmät ovat tehneet perusteellista työtä.

Itse olen ollut nettiäänestyksen vastustaja, joten julkaistut raportit ovat tietysti iso suomalainen merkkipaalu sähköisen äänestyksen hankkeen hautaamiselle.

Loppujen lopuksi täytyy todeta, että tässä vaiheessa sähköisen äänestyksen vastustajat voivat todeta järjen voittaneen ideologian.

Lisäksi eri puolueet ovat voineet sanoa oman sanansa parlamentaarisessa työryhmässä, joten lopullinen loppuraportti ilman eriäviä mielipiteitä on tietysti hyvin tärkeä asia kokonaisuuden kannalta.

Mahdollisesti jotkut työryhmien jäsenistä olisi voinut jättää eriäviä mielipiteitä kannattamaan nettiäänestyksen jatkoselvitystä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Jatkosta täytyy vain pelätä, että jossain vaiheessa joku tulevista hallituksista perustaa kaikesta huolimatta uuden nettiäänestyksen selvityksen vuoksi uusia työryhmiä.

Mahdollisesti seuraavien vaalikausien aikana (alkaen vuodesta 2019) voivat silloiset hallitukset tietysti perustaa sähköisen äänestyksen selvityshankkeen uudelleen.

Toivottavasti silloin on lausuntokierros, jolloin erilaiset ongelmat sähköisen äänestyksen voidaan esittää jälleen kerran.

Summaten: sähköisen äänestyksen ongelmia pitää jatkossakin seurata asianmukaisesti.

Esimerkiksi eri maissa kokeiltuja sähköisen äänestyksen hankkeita pitää edelleen seurata.

Linkkilistan lopussa on tietoa Perussuomalaisten Nuorten sähköistä äänestystä vastustavasta kannanotosta.

Mahdollisesti jotkut sidosryhmät voivat kaikesta huolimatta ehdottaa sähköisen äänestyksen selvittämistä.

Summaten: Erilaisille sidosryhmille pitää jatkossa yrittää tiedottaa sähköisen äänestyksen ongelmia.

Tässä kohtaa täytyy todeta, että sähköisen äänestyksen vastustajat eivät ole tainneet perustaa mitään verkostoa.

Ehkä joskus tulevaisuudessa tällainen sähköisen äänestyksen vastustajien verkosto pitää perustaa, jos sähköisen äänestyksen kannattajat alkavat ehdottamaan uusia selvityksä.

Eli sähköisen äänestyksen asiaa pitää seurata jatkossakin!

 

Linkit tähän merkintään liittyen ovat seuraavassa osoitteessa (related links):
http://www.jukkarannila.fi/PVK-arkisto-22-linkit.html#aihe_1101

EN: Opinion 121: 2nd Data Package

In English

18 December 2017

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_121

My opinion is on this file:
2nd_Data_Package_2017_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 18 December 2017, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-495_en

Arkistosivu 22 perustettu

.... työ jatkuu ....

20. joulukuuta 2017
Arkistosivu 22 perustettu

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html

 

Arkistosivu 22 on nyt perustettu ja avattu alkamaan merkinnästä 1051.

Arkistosivu 22:n osoite: http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html

Arkistosivu 21 jäädytetty

.... johonkin on pakko lopettaa ....

20. joulukuuta 2017
Arkistosivu 21 jäädytetty.

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_21.html

 

Arkistosivu 21 on nyt päivittynyt merkintään 1100 saakka, jolloin kyseistä sivua ei enää päivitetä.

>>>