f Jukka S. Rannila

Arkistosivu / 23 / 1151-1200

... katso ohjeita ...

Arkistosivun lataantumisessa pitää olla kärsivällinen.

Tämä on päiväkirjan arkistosivu 23.

Tällä sivulla on päiväkirjan aiheet/ajatukset/kirjoitukset 1151-1200

Kannattaa katsoa arkistosivujen ohjeistuksia päiväkirjan kirjoitusten arkiston etusivulta.

Arkiston etusivu

Arkistosivun lataantumisessa pitää olla kärsivällinen.

Päiväkirjamerkintöjen otsikoista on joskus apua etsittäessä vanhoja merkintöjä.

Päiväkirjamerkintöjen otsikot tekstimuotoisena.

1152: Älykkyys / Kuulo / Addiktio / 20 vuotta

Syitä ja seurauksia

7. helmikuuta 2019
1152: Älykkyys / Kuulo / Addiktio / 20 vuotta

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1152

 

Oheisesta linkkilistasta pitää todeta seuraavia:
* erilaiset addiktiot liittyen tietoteknisiin virityksiin
* voiko älyä kehittää vain 20-vuotiaaksi?
* älyn vaikutus eri tavoilla
* unettomuden seurauksista taas uutta tietoa
* lapsuuden vaikutus loppuiän aikana
* sosiaalisen median addiktio taas kerran
* unettomuudesta uusi kansansairaus
* huonon kuulon vaikutus älyllisiin toimintoihin

Lyhyesti todeten aivoja pitäisi käyttää ahkerasti 20-vuotiaaksi saakka,jos edellä mainittu älyn kehittyminen 20. ikävuoteen mennessä pitää paikkansa.

Tietysti asia vaatii laajempaa seurantaa.

Toisaalta nykyaikaisessa ympäristössä on kaikenlaisia tekijöitä, jotka voivat uhata älyn kehittymistä.

Esimerkiksi voi todeta unettomuuden laajat vaikutukset.

JOS kärsii unettomuudesta jo teini-iästä saakka, niin sillä voi olla monenlaisia seurauksia myös fyysisen terveyden puolelle.

Aikaisemmin on tullut vastaan asiaa kuulon heikkenemisen vaikutuksista älyllisiin toimintoihin.

JOS huonokuuloinen ikäihminen ei käytä kuuloaan, niin se voi heijastua muihin älyllisiin toimintoihin.

Eli huonokuuloisuus voi johtaa muiden älyllisten toimintojen heikkenemiseen.

Eli kuulolaitetta pitäisi käyttää ahkerasti - varsinkin ikäihmisten kohdalla tämä olisi tärkeä asia.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Mainittu 20 vuoden ikäraja älyllisen kehittymisen kannalta on tietysti tärkeä asia, joka vaatii tietysti tarkempaa seurantaa ja selvitystä.

Lisäksi erilaisten tietoteknisten viritysten vaikutus aivoihin vaatii laajempaa selvitystä - esimerkiksi sosiaalinen media vaatisi tässä asiassa hyvin laajan selvityksen.

Miten erilaiset addiktiot vaikuttavat aivojen kehittymiseen?

JOS mainittu 20 vuotta on oikea raja älyn kehittymiselle, niin tämä tietysti vaikuttaa aikuisille suunnattaviin opintoihin.

Ehkä voisi ajatella, että joillekin yli 20-vuotiaille henkilöille voi täysin uusien asioiden oppiminen vaatia paljon työtä, JOS tuo 20 vuoden raja osoittautuu oikeaksi rajaksi.

Kysymys on tietysti selvä: miten nykyaikainen ympäristö kaikenlaisten tietoteknisten viritysten keskellä vaikuttaa ihmisten oppimiskykyyn - esimerkiksi verrattuna mainittuun 20 ikävuoteen?

Uutta?

JOS tuollainen 20 vuoden ikäraja on todistettu tosiasia, niin meidän olisi kehitettävä annettavaa koulutusta eri oppilaitoksissa asianmukaisella tavalla.

Vanhaa?

Nykyaikainen toimintaympäristö erilaisten (tieto)teknisten viritysten keskellä vaikuttaa aivan varmasti moneen meistä eri tavoilla.

Arvio?

Oman arvion mukaan nyt on käynnissä hyvin laaja maailmanlaajuinen kokeilu, jossa monet meistä ovat erilaisten tietoteknisten viritysten keskellä.

Lopulliset ja pitkän aikavälin tulokset tästä maailmanlaajuisesta kokeilusta ovat vielä selvittämättä.

 

Youthful Cognitive Ability Strongly Predicts Mental Capacity Later in Life
https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2019-01-21-youthful-cognitive-ability-strongly-predicts-mental-capacity-later-in-life.aspx

Älyä voi kehittää vain parikymppiseksi
https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/alya-voi-kehittaa-vain-parikymppiseksi

Influence of young adult cognitive ability and additional education on later-life cognition
https://doi.org/10.1073/pnas.1811537116

Cognitive ability in old age is predetermined by age 20 y
https://doi.org/10.1073/pnas.1821142116

Youthful Cognitive Ability Strongly Predicts Mental Capacity Later in Life
https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2019-01-21-youthful-cognitive-ability-strongly-predicts-mental-capacity-later-in-life.aspx

A distinctive DNA methylation pattern in insufficient sleep
https://doi.org/10.1038/s41598-018-38009-0

Neurodevelopmental origins of lifespan changes in brain and cognition
https://doi.org/10.1073/pnas.1524259113

The effect of life course socioeconomic position on crystallised cognitive ability in two large UK cohort studies: a structured modelling approach
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014461

Life skills, wealth, health, and wellbeing in later life
https://doi.org/10.1073/pnas.1616011114

Addiktion algoritmi hallitsee meitä – Facebook ja Google ovat ottaneet mielemme valtaansa
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005975233.html

Unettomuus on uusi kansansairaus, eivätkä unilääkkeet ole ratkaisu – nykyinen malli ei kestä päivänvaloa, sanoo unitutkija Henri Tuomilehto
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005964756.html

Aivot kärsivät unettomuudesta pahemmin kuin on luultu, paljastaa suomalaistutkimus
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005991960.html

Huono kuulo voi ennakoida älyllisiä vaikeuksia
https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/huono-kuulo-voi-ennakoida-alyllisia-vaikeuksia

Longitudinal study of hearing loss and subjective cognitive function decline in men
https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.11.004

Hearing loss and dementia – who is listening?
https://doi.org/10.1080/13607863.2014.915924

81: Hyväkuntoisen eläkeläisen homma?

JP-Kunnallissanomat

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_81

JP-Kunnallissanomat 4.2.2019

81 / Hyväkuntoisen eläkeläisen homma?

1151: SOME / Koulu / Ongelmat / moniajo (lx)

Syitä ja seurannaisia?

30. tammikuuta 2019
1151: SOME / Koulu / Ongelmat / moniajo (lx)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1151

 

Tähän kohtaan pitää linkittää seuraavat kirjat.

Vahvanen, P. (2018). Kone kaikkivaltias: kuinka digitalisaatio tuhoaa kaiken meille arvokkaan. Helsinki: Atena Kustannus Oy.

Alter, A. (2017). Vastustamaton:  miksi emme pysty lopettamaan tsekkaamista, skrollaamista, klikkaamista ja seuraamista. (K. Pietiläinen, Trans.). Helsinki: Terra Cognita.

Carr, N. (2010). PINNALLISET – Mitä internet tekee aivoillemme? (K. Pietiläinen, Trans.). Helsinki: Terra Cognita.

Summaten voi todeta erilaisten tietoteknisten virityksen ihmisen aivojen toimintaan, jolloin on mahdollista kehittää itselleen erilaisia käyttäytymisaddiktioita.

Linkkilistan alussa on linkkeja ILKKA-maakuntalehden ja Helsingin Sanomien artikkeleihin mm. seuraavista aiheista:
* lipsuuko koulun ote nuorista?
* kouluruoka
* älylaitteiden vaikutus perhe-elämään?
* toimivatko uudet oppimismenetelmät oikeasti?
* millainen osaaminen on perustkoulusta valmistuneilla pojilla ja tytöillä?
* kuka määrittelee tietopohjan uusille ja vanhoille oppimismenetelmille?
* uusia ongelmia lukutaidon heikkenemisen kannalta?
* alkavatko Suomen PISA-tulokset laskemaan?
* ketkä alkavat kyllästyä sosiaalisen median virityksiin?

Linkkilistan toinen osa käsittelee samoja asioita.

Kysymys on selvä: miten esimerkiksi sosiaalinen media vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin?

Hyvinvointia voi tietysti mitata erilaisilla tavoilla, mutta kysymys on tietysti selvä.

Varmaankin voisi todeta turvallisesti, että osa meistä on käyttää erilaisia tietoteknisiä virityksiä liikaa, ja tällä on erilaisia seurauksia.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tietysti jatkokysymys on selvä: miten erilaiset tietotekniset viritykset vaikuttavat ihmisiin?

Mitä ovat kielteiset seuraukset?
Mitä ovat myönteiset seuraukset?

Seuraava jatkokysymys on selvä: millaisia vastakeinoja tietoteknisten viritysten kielteisten seurausten vähentäminen tarkoittaisi?

Varmaankin eri koulutusasteilla joudutaan painimaan tietoteknisten viritysten aiheuttamien ongelmien kanssa.

Varmaankin eri koulutusasteilla on oltava erilaisia vastakeinoja tietoteknisten viritysten kielteisten seurausten ongelmien ratkaisuksi.

Uutta?

Varmaankin tarvitsemme laajahkon selvityksen eri koulutusasteilla esiintyvistä tietoteknisten viritysten aiheuttamista ongelmista.

Ongelma on varmaan todellinen, mutta meillä ei välttämättä ole vielä ratkaisuja eri ongelmiin.

Yksi osa selvitystä olisi varmaan keskustelu eri koulutusasteiden oppijoiden kanssa.

Millaisia olisivat eri koulutusasteiden oppijoiden itsensä esittämät vastakeinot?

Tuollainen selvitys voisi tuoda esille aivan uusia aiheita.

Varmaan eri koulutusasteiden oppijat tunnistavat ja tunnustavat itsekin erilaisten tietoteknisten viritysten aiheuttamia ongelmia.

 

Salmela-Aro, K., Upadyaya, K., Hakkarainen, K., Lonka, K. & Alho, K. (2017). The Dark Side of Internet Use: Two Longitudinal Studies of Excessive Internet Use, Depressive Symptoms, School Burnout and Engagement Among Finnish Early and Late Adolescents. Journal of Youth and Adolescence

21.3.2018: Pääkirjoitus: Koulun ote nuorista laaja-alaisena sivistysinstituutiona alkaa lipsua
https://www.ilkka.fi/mielipide/paakirjoitus/paakirjoitus-koulun-ote-nuorista-laaja-alaisena-sivistysinstituutiona-alkaa-lipsua-1.2573572

70 vuotta täyttävä kouluruoka ei enää maistu kaikille – oppilaat on nyt otettu mukaan vaikuttamaan ruokalistoihin
https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005885317.html

”Älä jää kotiin räkimään kattoon” – Opinto-ohjaaja Tiina Parviainen kohtaa jatkuvasti työssään nuoria, jotka eivät tiedä, mitä haluaisivat tehdä
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005891830.html

”Spontaanit kohtaamiset ovat hävinneet kokonaan” – HS:n lukijat kertovat, miten älylaitteet vaikuttavat parisuhteeseen ja seksielämään
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005897290.html

Tutkimus paljastaa: Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi
https://www.hs.fi/elama/art-2000005903400.html

Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi, väittää tutkimus – Opetushallituksen pääjohtaja ihmettelee tuloksia
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005904023.html

Flippaus on yliopisto-opiskelijoiden uusin keino päästä läpi tentistä – Miten se tehdään?
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005912770.html

”Tämän nimissä tapahtuu hirveästi heitteille­jättöäkin”, kuvailee opettaja uusia opetus­metodeita – HS selvitti, miten kohuttu ”flippaus” sopii perus­kouluun
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005921317.html

Aikoinaan elinkeino­elämä piti perus­koulua ”tasa­päistävänä” – nyt EK on huolissaan heikoimpien oppilaiden osaamisesta
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005921330.html

Koulun kehittämisen pitää perustua tietoon
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005923671.html

Yhä useampi lukee silmäillen, poukkoillen ja omassa kuplassa, sanoo asiantuntija
https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005920056.html

Lukijoilta: Onko Pisa-tutkimusten huipulta tultu kolisten alas?
https://www.ilkka.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-onko-pisa-tutkimusten-huipulta-tultu-kolisten-alas-1.2815507

”Yritetty on, onnistuttu ei” – Tutkijat selvittivät, miksi koulujen digiloikka on jäänyt pitkälti puheeksi
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005927112.html

Luottamus somen laatuun romahti ja kyllästyminen kasvaa – Syinä ovat vale­uutiset ja väärin­käytökset, arvioi Sanoma­lehtien liitto
https://www.hs.fi/paivanlehti/20122018/art-2000005941108.html

Huonosti nukuttu yö saa aivot himoitsemaan roskaruokaa, vahvistaa tutkimus
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005941097.html

 

Background of the Issue - Printed Books vs. E-Books
https://tablets-textbooks.procon.org/view.resource.php?resourceID=006584

Printed Books vs. E-Books - Top Pro & Con Arguments
https://tablets-textbooks.procon.org/

Aikuisten ruutuaika samankaltainen tai jopa suurempi kuin nuorten – miksi nuorten ruutuaikaa paheksutaan ja pyritään vähentämään?
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/aikuisten-ruutuaika-samankaltainen-tai-jopa-suurempi-kuin-nuorten-miksi-nuorten-ruutuaikaa-paheksutaan-ja-pyritaan-vahentamaan/7190754

Laaja aivotutkimus starttasi Yhdysvalloissa – alustavat tiedot mobiililaitteiden vaikutuksista lapsiin eivät lupaa hyvää
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/laaja-aivotutkimus-starttasi-yhdysvalloissa-alustavat-tiedot-mobiililaitteiden-vaikutuksista-lapsiin-eivat-lupaa-hyvaa/7198810

Leikkivätkö lapset nykyään vähemmän? Älylaitteiden käyttö näkyy fyysisessä kunnossa: "Lapsi ei välttämättä pysty seisomaan suorassa"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/leikkivatko-lapset-nykyaan-vahemman-alylaitteiden-kaytto-nakyy-fyysisessa-kunnossa-lapsi-ei-valttamatta-pysty-seisomaan-suorassa/6536072

Lihavuutta, keskittymishäiriöitä ja masennusta – mobiililaitteet voivat vaikuttavat lapsen kehitykseen
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lihavuutta-keskittymishairioita-ja-masennusta-mobiililaitteet-voivat-vaikuttavat-lapsen-kehitykseen/5788356

Tutkijat: Tämän verran ruutuaikaa on jo liikaa – voi heikentää lapsen ajattelukykyä sekä muistia
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkijat-taman-verran-ruutuaikaa-on-jo-liikaa-voi-heikentaa-lapsen-ajattelukykya-seka-muistia/7092198

Näin näytön tuijottaminen vaikuttaa aivoihisi – älä katso ennen nukkumaan menoa
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nain-nayton-tuijottaminen-vaikuttaa-aivoihisi-ala-katso-ennen-nukkumaan-menoa/4818452

Sosiaalinen media syypää nuorten ahdistukseen? Oma elämä ei tunnu riittävän hyvältä
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sosiaalinen-media-masentaa-suomalaisnuoria-oma-elama-ei-tunnu-riittavan-hyvalta/6002388

Nettiriippuvuus ja koulu-uupumus ruokkivat toisiaan
http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2016/nettiriippuvuus-ja-koulu-uupumus-ruokkivat-toisiaan/

Kuinka nettimaailma vaikuttaa lapsen empatiakykyyn? Lastenpsykologi: "Some mahdollistaa koulukiusaamisen laajenemisen"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kuinka-nettimaailma-vaikuttaa-lapsen-empatiakykyyn-lastenpsykologi-some-mahdollistaa-koulukiusaamisen-laajenemisen/7061228

Hälyttävä varoitus tutkijoilta: Somen käyttäminen jättää nuoret kolmevuotiaan tasolle
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/halyttava-varoitus-tutkijoilta-somen-kayttaminen-jattaa-nuoret-kolmevuotiaan-tasolle/7020910

Selaako taaperosi älypuhelintasi joka päivä? Tuore tutkimus kertoo, millaista haittaa siitä voi olla kehitykselle
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/selaako-taaperosi-alypuhelintasi-joka-paiva-tuore-tutkimus-kertoo-millaista-haittaa-siita-voi-olla-kehitykselle/6424358

Is Social Media Making Our Teens Miserable?
https://fit.thequint.com/health-news/internet-use-addiction-social-media-addiction-smartphone-making-you-sick-teens-and-depression

Sosiaalinen media syypää nuorten ahdistukseen? Oma elämä ei tunnu riittävän hyvältä
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sosiaalinen-media-masentaa-suomalaisnuoria-oma-elama-ei-tunnu-riittavan-hyvalta/6002388

Aikuisten aivot eivät enää toimi normaalisti – oireina on muistin pätkiminen ja keskittymiskyvyn katoaminen, ja se huolettaa aivotutkijoita
https://www.aamulehti.fi/hyvaelama/aikuisten-aivot-eivat-enaa-toimi-normaalisti-oireina-on-muistin-patkiminen-ja-keskittymiskyvyn-katoaminen-ja-se-huolettaa-aivotutkijoita-201240340

Prisma: Totuus nukkumisesta -> BBC: The Truth About Sleep

Mielipidekirjoitus 80 julkaistu

JP-Kunnallissanomat

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_80

JP-Kunnallissanomat 21.1.2019

80 / Yhdistysyhteistyön yhteisyritys?

Arkistosivu 23 perustettu

.... työ jatkuu ....

26. tammikuuta 2019
Arkistosivu 23 perustettu

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html

 

Arkistosivu 23 on nyt perustettu ja avattu alkamaan merkinnästä 1151.

Arkistosivu 23:n osoite: http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html

Arkistosivu 22 jäädytetty

.... johonkin on pakko lopettaa ....

26. tammikuuta 2019
Arkistosivu 22 jäädytetty.

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html

 

Arkistosivu 22 on nyt päivittynyt merkintään 1150 saakka, jolloin kyseistä sivua ei enää päivitetä.

>>>