Arkistosivu / 23 / 1151-1200

... katso ohjeita ...

Arkistosivun lataantumisessa pitää olla kärsivällinen.

Tämä on päiväkirjan arkistosivu 23.

Tällä sivulla on päiväkirjan aiheet/ajatukset/kirjoitukset 1151-1200

Kannattaa katsoa arkistosivujen ohjeistuksia päiväkirjan kirjoitusten arkiston etusivulta.

Arkiston etusivu

Arkistosivun lataantumisessa pitää olla kärsivällinen.

Päiväkirjamerkintöjen otsikoista on joskus apua etsittäessä vanhoja merkintöjä.

Päiväkirjamerkintöjen otsikot tekstimuotoisena.

1164: Avoimuus / Rajapinnat / Hallitusohjelma

Jotain edistystä aiheeseen liittyen

7. kesäkuuta 2019
1164: Avoimuus / Rajapinnat / Hallitusohjelma

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1164

 

Nykyisen hallituksen (Rinne) hallitusohjelma julkaistiin 3.6.2019.

Kerraten aikaisemmasta totean tähän kohtaan seuraavat PDF-tiedostot.

(1) Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019
(2) Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019 - erilliset liitteet
(3) Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019 - liitteen 1 taulukot

Eli yhteensä liitteiden kera luettavaa on 213 sivua - tietysti tämä aikamoinen paketti hyvin tärkeää asiaa.

 

Nykyisen hallituksen (Rinne) hallitusohjelman sivulla 182 todetaan seuraavaa:
Hallitus edistää avoimen lähdekoodin ensisijaisuutta julkisissa tietojärjestelmissä ja niiden hankinnoissa. Hallitus säätää lailla velvoitteen edellyttää avoimia rajapintoja julkisia tietojärjestelmiä hankittaessa, ellei painavasta syystä muuta johdu.

En tässä vaiheessa tiedä eri puolueiden kantoja edellä mainittuihin kirjauksiin.

Oma tietotekniikan seuranta on keskittynyt avoimien ratkaisuihin pärjäämiseen kivikovilla markkinoilla.

Edellä mainitussa kirjauksessa ei mainita avoimia ja horisontaalisia standardeja.

Tietysti avoimet rajapinnat voivat tarkoittaa avoimien ja horisontaalisten standardien käyttämistä.

Tietysti avoin lähdekoodi voi olla hyvä ratkaisu erilaissa asiayhteyksissä.

Tässä kohtaa huomioin jälleen kerran avoimien ratkaisujen tarkoittavan erilaisia kustannuksia verrattuna suljettuihin ratkaisuihin.

Sekä suljettujen että avoimien ratkaisujen kustannukset pitää selvittää asianmukaisesti kaikkien tietoteknisten hankkeiden asiayhteyksissä.

Avoin -> Säätäminen -> Suljettu -> Säätäminen -> Itse -> Avoin(?).

Tuossa on selvä päätösketju tehtäville järjestelmille:
* ensin kannattaa tutkia jotain AVOINTA ratkaisua ilman säätämistä.
* ehkä on mahdollista käytää AVOINTA ratkaisua laajalla säätämisellä.
* mahdollisesti ei löydy AVOINTA ratkaisua yhteisön tarpeisiin
* tämän jälkeen pitää kartoittaa SULJETUT ratkaisut
* ehkä on mahdollista käytää SULJETTUA ratkaisua ilman säätämistä.
* ehkä on mahdollista käytää SULJETTUA ratkaisua laajalla säätämisellä.
* mahdollisesti ei löydy SULJETTUA ratkaisua yhteisön tarpeisiin
* lopuksi pitää arvioida itse kehitettävää järjestelmää
* joskus on mahdollista julkaista itse tehty järjestelmä avoimen ratkaisun mukaisesti.

Avoin -> Säätäminen -> Suljettu -> Säätäminen -> Itse -> Avoin(?).

Jokaisessa vaihtoehdossa on tietysti omat ongelmansa ja omat vahvuutensa.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

EHDTUS: Jokainen julkisen sektorin järjestelmä pitää asettaa aikajanalle perustuen järjestelmille määriteltyjen elinkaaren mukaisesti.

Riippuen järjestelmän elinkaaresta voidaan tehdä siirtymiä avoimiin ratkaisuihin järjestelmien uusimisen yhteydessä.

Tämä työ voi kestää useamman vuoden, koska eri järjestelmät ovat elinkaaren eri vaiheissa.

EHDTUS: Jokaisen järjestelmävaihdoksen yhteydessä pitää arvioida tasapuolisesti sekä suljetut että avoimet ratkaisut.

Avoin -> Säätäminen -> Suljettu -> Säätäminen -> Itse -> Avoin(?).

Tässä kohtaa pitää todeta jokaisen tietoteknisen hankkeen olevan isojen riskien hankkeita.

Käytännössä eri järjestelmien elinkaaret eivät ole sidottuja vaalikausiin, jolloin nykyisen hallituksen (Rinne) tekemä lainsäädäntö koskien julkisia järjestelmiä tietysti vaikuttaa uusien hallituksien virkakausilla.

KYSYMYS: Ketkä tulevat vastuvamaan esimerkiksi avoimia ratkaisuja julkisten järjestelmien asiayhteyksissä?

Lyhyesti todeten avoimien ratkaisujen yleistyminen julkisissa järjestelmissä tarkoittaa kovaa poliittista vääntöä nykyhallituksen (Rinne) kaudella.

Mielenkiintoista on tietysti seurata hallitusohjelman kirjauksen soveltaminen oikeaksi lainsäädännöksi - eli avoin lähdekoodi ja avoimet rajapinnat erityisesti hallitusohjelman mukaisesti.

 

Hallitus edistämässä avoimen lähdekoodin ensisijaisuutta julkisissa tietojärjestelmissä ja niiden hankinnoissa
https://coss.fi/uutiset/hallitus-edistamassa-avoimen-lahdekoodin-ensisijaisuutta-julkisissa-tietojarjestelmissa-ja-niiden-hankinnoissa/

1163: Maatalous (8) / Ruokaturva / Hallitusohjelma

Kannattaako vai ei?

7. kesäkuuta 2019
1163: Maatalous (8) / Ruokaturva / Hallitusohjelma

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1163

 

Nykyisen hallituksen (Rinne) hallitusohjelma julkaistiin 3.6.2019.

Kerraten aikaisemmasta totean tähän kohtaan seuraavat PDF-tiedostot.

(1) Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019
(2) Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019 - erilliset liitteet
(3) Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019 - liitteen 1 taulukot

Eli yhteensä liitteiden kera luettavaa on 213 sivua - tietysti tämä aikamoinen paketti hyvin tärkeää asiaa.

Tässä merkinnässä käsittelen maatalousasiaa hallitusohjelman perusteella.

 

Maataloutta käsittelevät hallitusohjelman sivut 118-126.

Tähän kohtaan pitää todeta linkkilistata muutama kysymys:
* miten käy maataloustuille Yhdistyneen kuningaskunnan EU-eron jälkeen?
* miten turvataan tuottajien elinkeino ja tuotannon kannattavuus?
* pitääkö/pitäisikö maataloustukia laskea reilusti?
* miten suhtautua maatalouslomitukseen?
* maito ja liha verotuksen alaiseksi?
* mitä olisi kestävä biotalous?
* millaista olisi hiilineutraali maatalous?
* miten turvataan ruokaturva poikkeusolosuhteissa?
* millaista kotimaista tuotantoa oltava Suomessa?
* miten suhtautua hyönteisten kasvatukseen?
* riittääkö siemenvilja?
* miten pitäisi muuttaa eläinsuojelulakia?
* millaista olisi tulevaisuuden turvetuotanto?
* onko peltojen kipsikäsittelly uusi mahdollisuus?
* millaista olisi Suomessa viljelty kala?
* luomutuotannon oikea markkinaosuus?
* syödäänkö Suomessa liikaa lihaa?
* mikö olisi oikea määrä lihalle (esim. viikottain)?
* kuinka moni kauppaketju siirtyy pois häkkikanalassa kasvatetuista kananmunista?
* onnistuuko jätevesien ravinteiden kerääminen levien avulla?

Eli kysymyksiä on paljon enemmän kuin oikeita vastauksia.

Perusongelma on tietysti kansallisen ruokaturvan ylläpito huomioiden kuitenkin vapaiden markkinoiden toiminta.

Perusongelman ratkaisu on tietysti erittäin vaikeaa, koska asiassa on erilaisia toimintamalleja vastakkain.

JOS halutaan turvata kansallinen ruokaturva, niin maatalouden pysyminen ja kehittyminen Suomessa pitää turvata asianmukaisesti.

JOS halutaan turvata vapaiden markkinoiden toiminta, niin myös maatalous pitää alistaa vapaalle kilpailulle muiden elinkeinojen kanssa.

Tämä merkintä on kahdeksas (8) merkintä koskien erityisesti maataloutta.

Hyvä lähtökohta on oman tietämättömyyden toteaminen, koska oma kokemus ja osaaminen maataloudesta on hyvin puutteellista täysin ymmärrettävästi.

Näillä päiväkirjasivuilla on ollut jonkin verran asiaa poikkeusolosuhteisiin varautumisesta. LIsäksi mielipidekirjoitus numerolla 79 käsittelee poikkeusolosuhteita.

79: Poikkeusolosuhdepuolue rp Jalasjärvellä?
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_79

Olen monet kerrat todennut monen poliittisen ajatuksen perustuvan hyvän sään ajatteluun.

Oikea lähestymistapa olisi tietysti erilaisten poliittisten hankkeiden arviointia poikkeusolosuhteiden kannalta.

JOS poikkeusolot olisivat ensimmäinen ja viimeinen asia poliittiselle päätökselle, niin tehtävät päätökset olisivat rakenteeltaan erilaisia.

Valitettavasti poikkeusolot eivät yleensä saa mitään huomiota erilaisissa lainsäädäntöhankkeissa.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Kerraten aikaisemmista merkinnöistä voi todeta poliittisten hankkeiden perustuvan hývän sään ajatteluun ilman poikkeusolosuhteiden huomiointia.

Lisäksi olen käyttänyt "yhteiskuntainsinöörin" käsitettä.

Yhteiskuntainsinööri uskoo tietynlaisiin yhteiskunnan lakeiihin, joita nuodattamalla yhteiskunta täydellistyy hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi.

Asia on tietysti täysin päinvastainen, koska jokainen ihmiseen perustuva järjestelmä ei toimi yksinkertaisten lakien mukaisesti, jolloin jokaisella poliittisella päätöksellä on erilaisia odottamattomia sivuvaikutuksia.

Uutta?

Tässä kohtaa voi todeta tarpeen seurata nykyhallituksen (Rinne) maatalouspoliittisia päätöksiä - ehka tarkennettuna maatalouteen, metsätalouteen ja maaseutuun liittyen.

Koska maatalouspolitiikka on riippuvainen poliittisista suhdanteista, niin nykyhallituksen (Rinne) esittämä maatalouspolitiikka kohtaa melko varmasti arvostelua erilaisille perusteilla.

Miksi ja miten nykyhallituksen (Rinne) maatalouspolitiikkaa tullaan arvostelemaan ja puolustamaan?

Tästä aiheesta voisi tehdä tarkemman selvityksen.

Lisäksi edellä mainittu poikkeusolosuhteiden ja ruokaturvan vastaavuudet ja epävastaavuudet pitää jatkossa selvittää paljon tarkemmin.

KYSYMYS: ketkä mielipidevaikuttajista huomioivat hyvin tarkasti poikkeusolosuhteet erilaisten lainsäädäntöhankkeiden yhteydessä?

VEIKKAUS: poíkkeusolosuhteita huomioiva mielipidevaikuttajia on suhteellisen vähän riippumatta puoluekannasta.

Eli maatalouteenkin tullaan soveltamaan lainsäädäntöä, joka perustuu hyvän sään ajatukseen.

Varmaankin jokin vakava ruokaturvan poikkeusolosuhde herättää osan meistä huomioimaan poikkeusolosuhteita.

VEIKKAUS: Riippumatta ruokaturvan mahdollisesta vakavasta poikkeusolosuhteesta moni mielipidevaikuttaja ei tule muuttamaan mielipidettään.

 

MTK: Suoma­lais­vil­je­lijät joutuvat Brexitin maksajiksi
https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/380512/45e6acfb57

Ministeri Leppä EU:n maata­lous­tuista: Suomi ei voi hyväksyä satojen miljoonien leikkauksia
https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/380578/6f05214020

EU:n maatalousesitys julki: Suomi menettämässä noin 60 miljoonaa euroa vuodessa, tilakohtaiselle tuelle katto
https://yle.fi/uutiset/3-10234293

PTT: Ruuan hinta kääntyy ylöspäin - tuottajien suupielet eivät
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.229574

Demarinuoret leikkaisi EU:n maataloustukia ja korottaisi jäsenmaksuja
https://www.verkkouutiset.fi/demarinuoret-leikkaisi-eun-maataloustukia-ja-korottaisi-jasenmaksuja/

Vihreiden varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää: "Olen täysin eri mieltä kansallisten maataloustukien leikkaamisesta"
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.242931

Maatalouden kannattavuus oli viime vuonna "erittäin heikko"
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.232133

Vihreät ei aja lomituksen lakkauttamista - "Kaikesta keskustelu kyllä sallitaan"
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/vihre%C3%A4t-ei-aja-lomituksen-lakkauttamista-kaikesta-keskustelu-kyll%C3%A4-sallitaan-1.187101

MTK:n Hakanen: "Ovatko lomapäivät vain kaupunkilaisten oikeus?
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/mtk-n-hakanen-ovatko-lomap%C3%A4iv%C3%A4t-vain-kaupunkilaisten-oikeus-1.187090

MT:n juttu viljelijöiden talousahdingosta palkittiin Suomen vuoden parhaana juttuna
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/mt-n-juttu-viljelij%C3%B6iden-talousahdingosta-palkittiin-suomen-vuoden-parhaana-juttuna-1.187095

Vihreiden pj-ehdokas Touko Aalto ehdottaa maito- ja lihaveroa lomitusleikkauksien sijaan
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/vihreiden-pj-ehdokas-touko-aalto-ehdottaa-maito-ja-lihaveroa-lomitusleikkauksien-sijaan-1.187204

Vihreät nuoret ajavat eläintuotteille ensisijaisesti haittaveroa: Lihavero on paras keino haittojen kitkemiseen
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/vihre%C3%A4t-nuoret-ajavat-el%C3%A4intuotteille-ensisijaisesti-haittaveroa-lihavero-on-paras-keino-haittojen-kitkemiseen-1.187460

Tuore ministeri Leppä linjaa: Ei lihaverolle
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/tuore-ministeri-lepp%C3%A4-linjaa-ei-lihaverolle-1.187209

Kokoomusnuorten puheenjohtaja iskisi tukiaisiin: Arvioitava kuin mitä tahansa menoja
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/sazonov_tukiaiset-65965

Kokoomuksen uskallettava kyseenalaistaa tukiaiset
http://www.verkkouutiset.me/kokoomuksen-uskallettava-kyseenalaistaa-tukiaiset/

Juhana Vartiainen: Ovatko maataloustuet sosiaalipalveluja ja koulutusta tärkeämpiä?
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/vartiainen%20maatalouspolitiikka%20keskustelu-65677

Eläinsuojelulaki on uudistumassa: Sikojen tiineytyshäkit kielletään, sonneja ei saa pitää kytkettyinä - eläinsuojelujärjestöt pettyivät
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005244550.html

Petteri Taalas maailman tuottajille: Biotalous on hiilineutraalia - kunhan katsotaan riittävän kauas
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/petteri-taalas-maailman-tuottajille-biotalous-on-hiilineutraalia-kunhan-katsotaan-riitt%C3%A4v%C3%A4n-kauas-1.193697

Maailman viljelijät haluavat vähentää antibioottien käyttöä
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/maailman-viljelij%C3%A4t-haluavat-v%C3%A4hent%C3%A4%C3%A4-antibioottien-k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%A4-1.193828

Ministeri Risikko: Toimiva ruokahuolto on osa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/ministeri-risikko-toimiva-ruokahuolto-on-osa-yhteiskunnan-kriisinkestavyytta

Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmä: Suomen ruokaturva on haavoittuvainen
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/jyv%C3%A4skyl%C3%A4n-yliopiston-tutkimusryhm%C3%A4-suomen-ruokaturva-on-haavoittuvainen-1.203803

Tutkimusryhmä: Kotimaisen ruoan saatavuus ei ole jatkossa itsestään selvää - "Suomesta puuttuu ruoka­po­li­tiikka"
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/278909/7fde906cc5

Keskustaedustajat tyrmäävät Mykkäsen ajatukset maataloustuista: Osoittaa täydellistä tietämättömyyttä
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/keskustaedustajat-tyrm%C3%A4%C3%A4v%C3%A4t-mykk%C3%A4sen-ajatukset-maataloustuista-osoittaa-t%C3%A4ydellist%C3%A4-tiet%C3%A4m%C3%A4tt%C3%B6myytt%C3%A4-1.205629

Ministeri Leppä: Tuontiruokaa ei voi säädellä kansallisesti
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/ministeri-lepp%C3%A4-tuontiruokaa-ei-voi-s%C3%A4%C3%A4dell%C3%A4-kansallisesti-1.205663

Suomen korkea omavaraisuus maataloustuotteissa hämmästyttää maailmalla - "Uskomatonta, että kasvatatte kurkkuja ympärivuotisesti"
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/suomen-korkea-omavaraisuus-maataloustuotteissa-h%C3%A4mm%C3%A4stytt%C3%A4%C3%A4-maailmalla-uskomatonta-ett%C3%A4-kasvatatte-kurkkuja-ymp%C3%A4rivuotisesti-1.204283

Hautala ja Kalmari: Hyönteisruoka on uusi mahdollisuus maaseudulle
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/287076/b5c6bf39f9

Luken viljasatoarvio 3,5 miljardia kiloa - sadonkorjuu vielä kesken
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/luken-viljasatoarvio-3-5-miljardia-kiloa-sadonkorjuu-viel%C3%A4-kesken-1.206960

"Törkeetä! Ihan syvältä! Käsittämätöntä", tuumivat MT:n lukijat viljelijän osuudesta ruuan hinnasta
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/t%C3%B6rkeet%C3%A4-ihan-syv%C3%A4lt%C3%A4-k%C3%A4sitt%C3%A4m%C3%A4t%C3%B6nt%C3%A4-tuumivat-mt-n-lukijat-viljelij%C3%A4n-osuudesta-ruuan-hinnasta-1.207189

Surkeat satonäkymät eivät aiheuta katastrofia - "Viljasato puolittui, eikä kansalaiset huomanneet mitään"
https://yle.fi/uutiset/3-9842602

Siemenviljasta voi keväällä olla pulaa - MTK patistaa viljelijöitä varautumaan
https://yle.fi/uutiset/3-9860363

Leppä vie maanantaina Suomen vaikean puintitilanteen EU:n ministerikokoukseen
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/lepp%C3%A4-vie-maanantaina-suomen-vaikean-puintitilanteen-eu-n-ministerikokoukseen-1.208641

Suomen maatilojen määrän ennustetaan puolittuvan 25 vuodessa
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.209113

EU-komissaari vastaanotti kirjeen surkeista korjuukeleistä - "Toivomme, että komissio pystyy tekemään kiireellisiä ??ehdotuksia"
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.209182

EU-komissio ehdottaa jäsenmaille lisää vaiku­tus­valtaa maata­lous­tu­kiin - "Brysselin sanelusta" halutaan eroon
https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/313305/dd6bbc1eec

Jo 100 000 suomalaista allekirjoittanut vetoomuksen eläinsuojelulain muuttamisesta
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.226342

Yli 100 000 ihmistä vaatii parempaa elänsuojelulakia
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/yli-100-000-ihmista-vaatii-parempaa-elansuojelulakia/6791944

Suomi menestyi Ranskassa: Ruislastut, perunarieska ja raparperimehu toivat voiton maineikkaassa välipalakisassa
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/artikkeli-1.230407

Savon Sanomat: Vihreät ohjaisivat maataloustuet pois hehtaariperusteista
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.234575

Huoltovarmuusorganisaatio varoittaa: Suomen turvevarastot huvenneet
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/artikkeli-1.235271

"Tarkoittaisi todella suurta muutosta käytännön viljelyyn" - Alustava EU-esitys vaikeuttaisi syysmuokkauksia ja lopettaisi turvemaakynnöt
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.235375

Viljasato jäämässä pienimmäksi sitten katovuoden 1987
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.263945

Professorit vaativat luopumaan ilmastolle haitallisesta turvepeltojen raivauksesta
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/artikkeli-1.313501

EU-komissio nostaa biotalouden avuksi ilmastonmuutokseen: EU:ssa tilaa 300 biojalostamolle
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/artikkeli-1.314435

Broilerin kotimaisuusaste on noussut julkisissa elintarvikehankinnoissa
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/artikkeli-1.314967

Luomuruoan myynti kasvoi reilusti – markkinaosuus edelleen vaatimaton
https://yle.fi/uutiset/3-10444727

Maa, joka ei tuota ruokaa kansalleen
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/lukijalta/artikkeli-1.317824

Vesiensuojeluhanke päättyy, lopputuloksena tiukka suositus: Peltojen kipsikäsittely käyttöön heti
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.321356

Miksi ihmeessä levittäisimme kipsiä pelloille? Professori antaa viisi syytä
https://yle.fi/uutiset/3-10223929

Jatkuva kasvatus auttaa metsäluonnon palautumista
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mielipiteet/artikkeli-1.324560

Henna Virkkunen haluaa leikata EU:n maatalous- ja aluetukia
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.326006

Keskusta haluaa vähentää turvemaiden päästöjä – maanomistaja saisi kohdennetun palkkion pellon ennal­lis­ta­mi­sesta
https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/485071/e6283012b6

Biojätteestäsi löytyy aarre: Käytetyt kahvinporot voivat korvata palmuöljyn
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/artikkeli-1.417602

Pikkukalojen käsittelylaite voitti Marttaliiton kilpailun – pyrkii edistämään järvikalan menekkiä ja lähiruuan käyttöä
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ruoka/artikkeli-1.417979

Jätti-investointi Heinolaan: vanhaan aaltopahvitehtaaseen Manner-Suomen suurin kalankasvatuslaitos
https://yle.fi/uutiset/3-10772213

Yle: Heinolaan suunnitteilla Manner-Suomen suurin kalankasvattamo
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.424240

Kokoomuslainen leikkaisi rankasti maataloustuista – keskusta hermostui heti: ”Leikkauslista jauhettava silpuksi”
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/263832-kokoomuslainen-henna-virkkunen-leikkaisi-rankasti-maataloustuista-keskustalaiset

Vihreiden ohjelmaluonnos: Luomustandardit kaikkeen eläintuotantoon
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.239917

"Ei leikkauksia, vähemmän byrokratiaa" - EU:n mepeiltä tiukkoja vaatimuksia maatalousuudistukseen
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.241332

Komissio esittää maataloudelle viiden prosentin ja aluekehitykselle seitsemän prosentin leikkauksia
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.233236

EU:n uusi maatalouspolitiikka antaa pallon jäsenmaille
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.215450

Ympäristö nousee tikun nokkaan EU:n ruokaremontissa - "Mukana on pikkuisen propagandaa"
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.232432

Ala-Nissilä: Hiilen sitominen peltoon vaatii tutkimusta ja kannustimia
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.333037

Keskustanuoret haluaa kieltää turpeen polton energiaksi
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.334751

Väitös: Talousmetsistä saataisiin enemmän hyötyjä, jos niitä hoidettaisiin luonnonmetsiä jäljitellen
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%C3%A4/artikkeli-1.335726

Alle kolme prosenttia Suomen viljasadosta on luomua
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.336026

Luomuliitto ihmettelee hallituksen aikeita: Luomu edistäisi ilmasto- ja ympäristötavoitteita ja houkuttaisi nuoria alalle
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.335986

HS:n vieraskolumnisti Annika Hedberg: "Kyseenalaiset tuet maito- ja lihataloudelle on aika lopettaa"
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.336829

Kyseenalaiset tuet maito- ja lihataloudelle on aika lopettaa
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005909929.html

Vihreät nuoret haluavat liha- ja maitoveron
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.337551

Kokoomusnuoret poistaisivat eläintuotannon tuet ja asettaisivat hiiliveron: Verotuloilla kevennettäisiin työn verotusta ja parannettaisiin sosiaaliturvaa
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.340410

Kokoomuksen Satonen uskoo maatalousleikkausten pienenevän – "Suomen selkeä painopiste
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.343137

Suomalaisista 93 prosenttia syö lihaa
https://www.verkkouutiset.fi/suomalaisista-93-prosenttia-syo-lihaa/

Lihan asema suomalaisessa ruokavaliossa on edelleen vakaa
https://www.lihatiedotus.fi/uutiset/lihan-asema-suomalaisessa-ruokavaliossa-on-edelleen-vakaa.html

Antti Rinne: Valtion pitää ohjata syömään vähemmän lihaa
https://www.verkkouutiset.fi/antti-rinne-valtion-pitaa-ohjata-syomaan-vahemman-lihaa/

Viljasato surkein 26 vuoteen – Varsinais-Suomen vilja-aitan sadosta katosi jopa kolmannes
https://yle.fi/uutiset/3-10688254

Lihaa korkeintaan kerran viikossa, suosittaa WWF
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4057510-lihaa-korkeintaan-kerran-viikossa-suosittaa-wwf

JÄTEVESIEN RAVINTEET KIERTOON LEVIEN AVULLA
https://www.uusiouutiset.fi/jatevesien-ravinteet-kiertoon-levien-avulla/

WWF: Suomalaisten lihankulutus lisääntynyt 2000-luvulla lähes 20 % – suosittaa syömään punaista lihaa korkeintaan kerran viikossa
https://demokraatti.fi/wwf-suomalaisten-lihankulutus-lisaantynyt-2000-luvulla-lahes-20-suosittaa-syomaan-punaista-lihaa-korkeintaan-kerran-viikossa/

Suomalaiset miehet syövät punaista lihaa seitsemän kertaa enemmän kuin pitäisi
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006052576.html

Fazerkin luopuu häkkikanojen munista, Kesko ja Lidl ovat tehneet saman päätöksen jo aiemmin – S-ryhmä ei halua ”asettaa määräaikoja”
https://hs.fi/talous/art-2000006065796.html

1162: Reserviläiset / Koulutus / Vapaaehtoisuus / Lehti

Pitää arvioida hyvin huolellisesti!

4. kesäkuuta 2019
1162: Reserviläiset / Koulutus / Vapaaehtoisuus / Lehti

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1162

 

[Päivitys - muutama kirjoitusvirhe on korjattu 4.6.2019 jälkeen.]
[Päivitys - merkinnässä jäi merkitsemättä Puolustusvoimien lippujuhlan päivä 4.6.2019.]

Eduskuntavaalit päättyivät 26.4.2019 varsinaisena vaalipäivänä. Itse kävin äänestämässä ennakkoon.

Ennen varsinaista vaalipäivää julkaistiin Reserviläinen-lehden numero 2/2019.

Näin vaalien jälkeen pitää arvioida Reserviläinen-lehden numeroa 2/2019 joillain huomatuksilla.

1) Lehdessä on maanpuolutushenkisten kansanedustajaehdokkaiden vaalimainoksia.
2) Sivulla 2 on asiaa reserviläisten kunnon kohentamisesta ja TIKKI-järjestelmästä, joka kokoaa yhteen reserviläisten kuntokokeiden tuloksia.
3) Sivulla 10 on asiaa sovelletuista reserviläisammunnoista (SRA).
4) Sivulla 12 on esitelty lehden tekemä vaalikysely puolueille.
5) Sivuilla 16-17 on laaja katsaus NATO:n suhteen ja tietysti tehtyyn kyselyyn NATO:n kannatuksesta kansalaisten keskuudessa.
6) Sivuilla 23-24 on koko aukeaman kattava Perussuomalaisten Nuorten vaalimainos.

Tähän kohtaan pitää tehdä arvio esitetyistä aiheista.
1) Innokkaat reserviläiset jakaantuvat tietysti erilaisiin puolueisiin, jolloin reserviläistoiminnan pitäminen puolueettoma toimintana on hyvin tärkeää.
2) Itse olen todennut tarpeen vain yhdelle varautumisen tietojärjestelmälle, joka olisi kuitenkin hajauttettu asianmukaisesti; eli TIKKI-järjestelmä voi tietysti olla yksi tietoja antava tietojärjestelmä.
3) Oman käsityksen mukaan sovellettujen reserviläisammuntojen (SRA) toiminta ei rekisteröidy mihinkään Puolustusvoimien rekisteriin, jollon sovelletut reserviläisammunnat ovat puuhastelua (katsoin tätä SRA-sivustolta, mutta en löytänyt vastausta, joten voin olla väärässä).
4) Vaalikyselyn tulokset olivat suhteellisen suppea esitys, jolloin olisi ollut mahdollista käyttää enemmän palstamillimetrejä tähän asiaan.
5) NATO on aina keskeinen osa tehtäviä kyselyitä, mutta tässä kohtaa mainituista kyselyistä en löytänyt tietoa Maanpuolustustustiedotuksen suunnittelukunnan järjestämästä kyselystä vuodelta 2018.
6) Tietysti on hyvin mielenkiintoista, jos poliittinen nuorisojärjestö julkaisee koko aukeaman kattavan vaalimainoksen.

Vaalien jälkeen ilmestyi Reserviläinen-lehden numero 3/2019. Tähän kohtaan pitää todeta muutama merkintä Reserviläinen-lehden numero 3/2019 perusteella.
a) Sivulla 6 on asiaa Reserviläisliiton Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -vaaliohjelmasta.
b) Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -vaaliohjelmaan oli sitoutunut 159 allekirjoittajaa.
c) Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -vaaliohjelman allekirjoittajista 31 pääsi Eduskuntaan kansanedustajaksi.
d) Sivuilla 16-17 on asiaa jalkaväkimiinoja korvaavasta asejärjestelmästä, jota on kehitelty eteenpäin.
e) Sivuilla 16-17 on asiaa miehittämättämistä ilma-aluksista ja niiden sotilaalliseen käyttöön.
f) Sivulla 24 on asiaa jotoksesta, josta voi saada kertausharjoitusvuorokausia.

Tähän kohtaan pitää tehdä arvio esitetyistä aiheista.
a) Vahvaa puolustusta ylläpidettävä -vaaliohjelma ei ole kymmenien sivujen laaja kokonaisuus.
b) Joillain puoleilla on enemmän tai vähemmän vaaliohjelman allekirjoittajaa, mikä on tietysti mielenkiintoinen tiedonjyvänen.
c) Mielenkiintoista on tietysti mainittujen 31:n allekirjoittajan oikea toiminta maanpuolustukseen liittyvissä läkihankkeissa.
d) Pystyykö kehitteillä oleva uusi asejärjestelmä oikeasti korvaamaan jalkaväkimiinat?
e) Varmaankin joudumme Suomessakin määrittelemään määrän ja laadun Puolustusvoimien käyttämille miehittämättömille lentolaitteille.
f) Kohottaako jokin järjestetty jotos oikeasti reserviläisten sotilaallisia taitoja?

Helsingin Sanomat (18.5.2019 sivu A 15) julkaisi aivan asianmukaisen artikkelin vapaaehtoisesta sotilaallisesta koulutuksesta.

Lyhyesti todeten vapaaehtoinen sotilaallinen koulutus pitää tietysti siirtää Puolustusvoimille, koska meillä on täysin pirstoutunut maanpuolustusjärjestöjen kenttä.

Reserviläinen-lehdessä (3/2019, sivu 14) on asiaa Reserviläisliiton ja Reserviupseeriliiton puheenjohtajien haastatteluista.

Kysymys on selvä: miten vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen siirto Puolustusvoimille vaikuttaa innokkaiden reserviläisten toimintaan?

Olen monet kerrat todennut, että toiminnallinen sotilaallinen koulutus kiinnostaa erityisesti nuorempia sukupolvia.

Tietysti nuorempien sukupolvien kiinnostuminen reserviläisjärjestöjen jäsenyydestä on mielenkiintoinen kysymys.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Itse olen todennut vapaaehtoisen maanpuolustuksen jakaantuvaan pikkukenkä- ja kumisaapaslinjaan.

Oman kokemuksen mukaan vapaaehtoisen maanpuolustuksen muuttaminen kumisaapaslinjan mukaiseen toimintaan on ollut hyvin kivulias hanke.

Oman arvion mukaan vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen siirtäminen Puolustusvoimien alaisuuteen on erittäin hyvä hanke, jolloin voidaan tarjota kumisaapaslinjan mukaista toimintaa eri sukupolville.

Edelleen täytyy todeta reserviläisen taidonnäytekirja, jolloin erilaisissa tilaisuuksissa voitaisiin harjoitella joitain reserviläisen taidonnäytekirjan osa-alueita.

ELI jokaisen tilaisuuden suunittelussa voisimme huomioida reserviläisen taidonnäytekirjan osa-alueita. Kaikkia reserviläisen taidonnäytekirjan osa-alueita ei varmaankaan voida kouluttaa yhdessä pienemmässä tilaisuudessa.

Tietysti reserviläisen taidonnäytekirjan osa-alueiden mukainen osaaminen pitäisi osoittaa erikseen erillisessä tilaisuudessa.

Kaikenlaisesta turhasta puuhastelusta pitäisi päästä eroon kaikessa vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.

Lopuksi täytyy kerraten todeta yli 35-vuotiaiden henkilöiden sijoitukset.

JOS yli 35-vuotiaiden henkilöiden sijoitukset sotilaallisista tehtävistä kohti muita poikkeusoloja palveleviin tehtäviin järjestettäisiin jouhevasti, niin se olisi erittäin hyvä asia.

Monet yli 35-vuotiaat haluaisivat olla edelleenkin hyödyksi maanpuolustuksen kannalta, joten heille pitäisi kehittää oma polku sotilaallisista tehtävistä kohti muita poikkeusoloja palveleviin tehtäviin - tietysti osaksi perustuen siviilitaitoihin.

Puolustusvoimien ei tarvitse järjestää mitään sotilaallista koulutusta yli 35-vuotiaille.

Esimerkiksi tutustuminen johonkin sotilaalliseen kohteeseen pitää järjestää ilman ammuntoja 100 metrin etäisyydeltä.

Tutustuminen johonkin sotilaalliseen kohteeseen on tietysti pikkukenkälinjan mukaista toimintaa, mutta silläkin voi olla oma merkityksenä, jos tällaiset toiminnot järjestettäisiin järkevällä tavalla.

Eli vapaaehtoista maanpuolustusta yleisesti pitääkin arvioida erittäin huolellisesti.

Lisksi vapaaehtoinen sotilaallinen koulutus pitää arvioida erittäin perusteellisesti, jotta vapaaehtoinen sotilaallinen koulutus palvelee oikeasti Puolustusvoimien asettamia tavoitteita.

Puolustusvoimien ei tarvitse järjestää mitään puuhastelua ilman oikeita tavoitteita.

1161: Hallitusohjelma julkaistu / Hallitusneuvottelut

Todellakin paljon luettavaa!

3. kesäkuuta 2019
1161: Hallitusohjelma julkaistu / Hallitusneuvottelut

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1161

 

Tulevan hallituksen hallitusohjelma julkaistiin 3.6.2019.

Tähän kohtaan totean seuraavat PDF-tiedostot.

(1) Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019
(2) Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019 - erilliset liitteet
(3) Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019 - liitteen 1 taulukot

Eli yhteensä liitteiden kera luettavaa on 213 sivua - tietysti tämä aikamoinen paketti hyvin tärkeää asiaa.

 

Perustulosta todetaan seuraavaa hallitusohjelman sivulla 159:
"Toteutetaan negatiivista tuloveroa koskeva kokeilu hyödyntäen viime kaudella toteutetusta perustulokokeilusta saatuja kokemuksia."

Tuo on mielestäni erittäin hyvä kirjaus. Suurin puute viime hallituskauden perustulokokeilussa on kokeilun perustuminen vain yhteen kokeiluryhmää.

Mahdollisesti tämän hallituskauden kokeilussa voisi olla useampi kokeiluryhmä.

Perustuloon liittyen olen esittänyt muutaman mielipidekirjoituksen.

66 / Perustulokokeilu: aina vain lisää hämmennystä?
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_66

67 / Välityömarkkinoiden vaikeasta työllistämisestä
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_67

75 / Useampaa mallia voisi kokeilla
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_75

76 / Kokeillaan useampaa mallia
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_76

(Kerraten) Eli oman mielipiteen mukaan tarvitsemme kunnollisen useamman kokeiluryhmän perustulon kokeilun.

 

Koulutuksen suhteen pitää todeta yksi mielipidekirjoitus.

59 / Pois opintoputkien vankilasta?
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_59

Tähän kohtaan linkitän sähköisten merkintöjen otsikoiden sivun:

Otsikot / TXT
http://www.jukkarannila.fi/paivakirjan_otsikot_TXT.txt

Hakutermillä "koulutu" löytyy ainakin seuraavat merkinnät: 317, 368-372, 540, 583, 597, 720, 738, 781, 789, 793, 850, 853, 894, 959, 1043, 1057, 1089, 1109, 1145.

Oma teesini on ollut koulutuksen tehostaminen ja koulutusaikojen lyhentäminen.

Jokaisella koulutusasteella (myös korkeakoulutuksessa) voitaisiin kehittää nykyistä nopeampia ja tehokkaampia koulutusjaksoja.

Tarvitsemme enemmän nopeaa ja tehokasta koulutusta. Useamman vuoden tutkintohärveleitä tarvitsemme vähemmän.

Koulutuksen osalta todetaan seuraavaa hallitusohjelman sivulla 164:
" Laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet, joiden tavoitteena on tehdä eri tavoin hankittu yksilön osaaminen näkyväksi työelämässä ja koulutusjärjestelmässä. "

Tämä on erittäin hyvä kirjaus.

Yksi opiskelumuoto on omalla vapaa-ajalla tapahtuva opiskelu, jonka oppimistulokset voivat olla hyviä verrattuna muuhun koulutukseen.

Yksi esimerkki on tietysti kielten opiskelu vapaa-ajalla, jolloin oman kielitaidon oikean osaamisen tason osoittaminen voisi olla kiinnostava mahdollisuus.

Koulutuksen osalta todetaan seuraavaa hallitusohjelman sivulla 164:
" Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Kokonaistarkastelussa otetaan huomioon koko koulutuspolun koulutuksen tarjonnan ja rahoituksen, sosiaaliturvan, muutosturvan, työttömyysturvan, omaehtoisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen sekä osaamisen tunnistamisen niveltyminen uuteen järjestelmään. Jatkuvan oppimisen uudistus toteutetaan kolmikantaisena yhteistyönä yhdessä koulutuksenjärjestäjien kanssa. "

(1) JOS edellä mainittu kirjaus tarkoittaa koko koulutusjärjestelmän perusteellista arviointia, niin tietysti se on erittäin hyvä kirjaus.

(2) JOS edellä mainittu kirjaus tarkoittaa tehokkaiden ja lyhyempien koulutusten järjestämistä kaikilla koulutusasteilla, niin tietysti se on erittäin hyvä kirjaus.

(3) JOS edellä mainittu kirjaus tarkoittaa lisää useamman vuoden tutkintohärveleitä, niin tietysti se on huono kirjaus.

Koulutuksen osalta todetaan seuraavaa hallitusohjelman sivulla 162:
" Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -työssä on sitouduttu korkeakoulutettujen määrän nostamiseen 50 prosenttiin nuorista aikuisista vuoteen 2030 mennessä. Koulutustason nostoon, hakijasuman purkamiseen sekä alojen ja aluiden osaajapulaan etsitään ratkaisuja hallituskauden aikana lisäämällä korkeakoulutuksen aloituspaikkoja merkittävästi. "

Tämä on vähän huolestettava kirjaus. Tarkoittaako tämä enemmän uusia useamman vuoden tutkintohärveleitä? Edellä olen korostanut tehokkaita ja lyhyitä koulutuksia kaikille koulutusasteille - myös korkeakoulutukseen.

 

Puolustuspolitiikan osalta todetaan seuraavaa hallitusohjelman sivulla 93:
" Yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta vapaaehtoisilla maanpuolustusjärjestöillä on tärkeä rooli. Maanpuolustusjärjestöjen aktiivinen toiminta reserviläisten kenttäkelpoisuuden ja maanpuolustustahdon ylläpidossa on merkityksellistä kansallisen puolustuksen suorituskyvyn näkökulmasta. Maanpuolustusjärjestöjen riittävät resurssit varmistetaan ja ampumaharjoittelun edellytykset koko Suomessa turvataan. Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta pannaan toimeen. Puolustushallinto ohjaa ja valvoo vapaaehtoista maanpuolustustoimintaa asianmukaisella tavalla. "

(1) JOS tämä kirjaus tarkoittaa vapaaehtoisen sotilaallisen maanpuolustuskoulutuksen keskittämistä Puolustusvoimille, niin tietysti se on erittäin hyvä kírjaus.

(2) Itse olen ehdottanut reserviläisen taidonnäytekirjaa, jolloin olisi mahdollista osoittaa oma sotilaallinen osaaminen tehokkaasti ja helposti.

Puolustuspolitiikan osalta todetaan seuraavaa hallitusohjelman sivulla 92:
" Yleistä asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin. Asevelvollisuus tukee yhteiskunnallista koheesiota ja luo perustaa maanpuolustustahdolle. Hallituskauden alussa asetetaan laajapohjainen parlamentaarinen komitea selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Tavoitteena on korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen. "

(1) Itse olen ehdottanut yli 35-vuotiaille reserviläiselle varautumisen tehtäviä, jolloin he siirtyisivät sotilaallisista tehtävistä jouhevasti erilaisiin varautumisen tehtäviin.

(2) JOS tämä kirjaus tarkoittaa yli 35-vuotiaiden reserviläisten tehtävien perusteellista uudelleenarviointia, niin tietysti se on hyvä kirjaus.

Yksi uudemman ajan esimerkki on tietysti yli 35-vuotiaat tietotekniikan osaajat, joille voitaisiin nykyajan hengen mukaisesti antaa täysin omia varautumisen tehtäviä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Yritin siis todeta jotain rakentavaa 3.6.2019 julkaistusta hallitusohjelmasta ilman turhaa räksytystä.

Jotkut kirjaukset olivat toivoa herättäviä, mutta kaikissa kirjauksissa on mahdollista tehdä isoja virheitä.

Tässä merkinnässä käsittelin siis perustuloa, koulutusta ja puolustusta, jolloin myöhempiin merkintöihin jää vielä arvioitavaa muista aiheista.

Oman arvion mukaan 3.6.2019 julkaistu hallitusohjelma ei ole täysin onneton tässä vaiheessa, mutta kerraten voi todeta mahdollisuudet isoihin virheisiin tässä merkinnässä käsitellyissä aiheissa.

Eli jatkossa pitää kiinnittää tarkempaa huomiota tulevien lakien valmisteluaineistoihin ja lopullisiin lakiehdotuksiin.

Hetken oli hiljaista / Matkalla 22.-30.5.2019

Joskus matkoilla

3. kesäkuuta 2019
Hetken oli hiljaista / Matkalla 22.-30.5.2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html

 

Olin matkalla 22.-30.5.2019.

Matkan aikana oli kertynyt paljon luettavaa sekä sähköisessä muodossa että painetussa muodossa.

Eli uudet sähköiset merkinnät näille päiväkirjasivuille eivät olleet kiireellisin asia.

1160: Lobbaus / Perustuslaki / Hallitusneuvottelut

Yhdentämistä?

11. toukokuuta 2019
1160: Lobbaus / Perustuslaki / Hallitusneuvottelut

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1160

 

Linkkilistan alussa on asiaa lobbauksesta.

Erilaiset sidosryhmät ovat esittäneet Suomeenkin rekisteriä lobbareille - ehkä edunvalvoja toiselta nimeltä.

Aikanaan Euroopan Unionin suunnalla on tehty lobbareille oma rekisteri, johon erilaiset edunvalvojat voivat lisätä omat tietonsa.

Rekisteröinnistä saa joitain palveluita. Käsittääkseni rekisteriin merkityt edunvalvojat saavat tietoa erilaisista kyselyistä.

Millainen pitäisi olla suomalainen rekisteri edunvalvojille?

Yksi mahdollisuus on lisätä edunvalvojien antamat asiakirjat rekisteriin.

Jotkut edunvalvojat voivat ehkä kannattaa asiakirjojen lisäämistä rekisteriin, jolloin ns. tavalliset kansalaiset voisivat perehtyä edunvalvojien esittämiin aiheisiin.

Tietysti tässäkin asiassa voi olla hajontaa mielipidevaikuttajien keskuudessa.

Linkkilistan toinen osa käsittelee perustuslakituomioistuimen perustamista Suomeen.

Jotkut sidosryhmät vastustavat voimakkaasti perustuslakituomioistuimen perustamista.

Oman arvion mukaan perustuslakituomioistuin nimenomaan keventäisi kansanedustajien työtaakkaa, jolloin he voisivat keskittyä enemmän muihin aiheisiin.

Linkkilistan kolmas osa käsittelee vuoden 2019 hallitusneuvotteluja.

ZIP-tiedosto: hallitustunnustelijan kysymykset sekä puolueiden vastauksia

Edellä olevasssa ZIP-tiedostosssa on hallitustunnustelijan kysymykset sekä puolueiden vastauksia.

Mahdollisesti kyseiset asiakirjat voivat hävitä joiltain www-sivuilta.

Lisäksi voi todeta mahdollisuuden hallitusneuvottelusivujen häviämistä jollain aikavälillä.

Linkkilistassa on kuitenkin linkki vuoden 2015 hallitusneuvotteluihin liittyen.

Huomionarvoista on tietysti hallitusneuvotteluiden tausta-aineistojen julkaisu, jolloi eri ministeriöiden virkakunta on valmistellut erilaisia tausta-asiakirjoja.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Summaten omat huomiot:
* suomalainen edunvalvojien (lobbari) rekisteri kannattaisi perustaa asianmukaisesti
* Suomeen pitäisi perustaa asianmukaisesti perustuslakituomioistuin.

Hallitusneuvotteluista on vielä vaikea sanoa mitään uutta keskusteluiden ollessa kesken.

Kysymykset on tietysti selviä:

* miksi ja miten mielipidevaikuttajat vastustavat edunvalvojien (lobbari) rekisteriä?
* miksi ja miten mielipidevaikuttajat vastustavat perustuslakituomioistuinta?

Jatkosssa pitäisi selvittää erilaiset perustelut, vaikkakin mielipidevaikuttajien suunnalta ei saada todellisia vastauksia helposti.

Yksi linkki listaa kaikki hallitusohjelmat (alkaen 27.11.2917).

Tietysti olisi merkittävää vertailla tulevaa hallitusohjelmaa aikaisempiin hallitusohjelmiin.

KYSYMYS: kuinka yksityiskohtaista pitäisi olla tulevan hallitusohjelman teksti?

Toisaalta: hyvin tarkka sopiminen voisi helpottaa hallituksen oikeita päätöksiä.
Toisaalta: hallitusohjelma voisi sisältää keskeiset tavoitteet ilman laajoja tekstejä.

Linkkilistassa on linkki Pohtiva-tietokantaan (Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovaranto).

Mielenkiitoista olisi varmaan verrata tulevan hallitusohjelman ja erilaisten puolueiden ohjelmien vastaavuutta toistensa kanssa.

KYSYMYS: miten tulevan hallituksen hallitusohjelma on vastaava oppositiopuolueiden ohjelmien suhteen?

Eli vastustaako tuleva oppositio kaikkia mahdollisia hallituksen esitystä?

Toisaalta Eduskunnassa valiokunnat ovat keskeinen osa, jolloin myös oppositiopuolueet ovat mukana valiokuntien työssä.

KYSYMYS: millaiset Eduskunnan valiokuntien nmietinnöt ja lausunnot tulevat aiheuttamaan isoja mediaspektaaleita?

Suuri osa valiokuntien nmietinnöistä ja lausunnoista voi mennä läpi ilman isoja mediaspektaaleita.

Eli suomalaisen politiikan suhteen voi jälleen kerran todeta asiaprosessin ja mielikuvaprosessin.

Asiaprosessi etenee monesti omalla tahdillaan, ja mielikuvaprosessin etenee omalla tahdillaan.

Vastaavuus asiaprosessin ja mielikuvaprosessin välillä vaihtelee tietysti ajassa.

 

5 / Joku roti EU-lobbaamiselle?
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_5

Kansalaisaloitteen otsikko -> Lobbaus läpinäkyväksi
https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2653

Ministeriöiden vieraslistat tuhotaan jatkossa välittömästi - uusi järjestelmä käyttöön vuoden loppuun mennessä
https://yle.fi/uutiset/3-9869101

Yle: Ministeriöiden vieraslistat tuhotaan jatkossa heti
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/yle-ministerioiden-vieraslistat-tuhotaan-jatkossa-heti/6608456

Yle: Ministeriöiden vieraslistat aletaan tuhota välittömästi - uusi järjestelmä mahdollistaa
https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/232059-yle-ministerioiden-vieraslistat-aletaan-tuhota-valittomasti-uusi-jarjestelma

Kuka ketäkin lobbaa?
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/17/292938/8f8e79a5c6

Ministeriöt yhtenäistävät käytäntöjä, vieraslistat tuhotaan jatkossa heti tai päivän päätteeksi
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/292971/5ef98acc31

Ministeriöiden vieraslistat tuhotaan jatkossa välittömästi - uusi järjestelmä käyttöön vuoden loppuun mennessä
https://yle.fi/uutiset/3-9869101

Viestintätoimiston toimitusjohtaja: Ilman lobbausta tieto ei välity
https://www.verkkouutiset.fi/ilman-lobbausta-tieto-ei-vality-paatoksenteon-tueksi/

SDP vaatii lobbarirekisteriä
https://www.verkkouutiset.fi/sdp-vaatii-lobbarirekisteria/

Eduskunnan päiväkohtaiset vierailijatiedot saatavilla
https://www.verkkouutiset.fi/eduskunnan-kanslian-paivakohtaiset-vierailijatiedot-saatavilla/

Eduskunnan vierailijalistat tulevat sittenkin julkisiksi
https://demokraatti.fi/eduskunnan-vieralijalistat-tulevat-sittenkin-julkisiksi/

Vierai­li­ja­listat eivät avaa lobbauksen ydintä
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/23/295533/ba01d4ea13

Kans­li­a­toi­mi­kunta antoi periksi - eduskunta alkaa luovuttaa vierai­li­ja­tie­tonsa
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/295254/b3c594a4df

Keskustan edus­kun­ta­ryhmä haluaa lisätä avoimuutta julkistamalla omat vierai­lu­koh­teensa ja eduskunnassa tavatut sidosryhmät
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/294714/d956f0995e

Kävijätiedot: Haavisto tavannut eniten vieraita eduskunnassa
https://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/k%C3%A4vij%C3%A4tiedot-haavisto-tavannut-eniten-vieraita-eduskunnassa

Tiedot eduskunnan vierailijoista kertovat pimennossa tapahtuvasta lobbauksesta - ja läpinäkyvyyden tarpeesta
https://okf.fi/lobbaus/index.php/2017/10/12/lobbaus-data/

"Avoimuuden ei pitäisi vaatia huipputeknologiaa eikä lakitupaa" - Eduskunnan lobbaustietojen matka julkisuuteen oli mutkikas
https://www.vihrealanka.fi/uutiset-kotimaa/%E2%80%9Davoimuuden-ei-pit%C3%A4isi-vaatia-huipputeknologiaa-eik%C3%A4-lakitupaa%E2%80%9D-%E2%80%93-eduskunnan

Eduskunta päätti tehdä vierailijalistoista julkisia
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005406260.html

Eduskunnan vierailijalistoissa on komiikkaa, mutta myös vakavaa tietoa lobbauksesta: Uskottava lobbari esiintyy sotilaspuvussa
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005408501.html

Suomeen halutaan lobbarirekisteri - aiheesta käynnistetty kansalaisaloite
https://yle.fi/uutiset/3-9881281

MOT: Näin lobataan eduskunnassa
https://yle.fi/uutiset/3-9880937

MOT: Lobbarit ilman rajoja
https://areena.yle.fi/1-3849209

Lobbarit kaipaavat avoimuutta: "Kansanedustajia koskeva lobbausrekisteri on tähän ensimmäinen askel"
tps://demokraatti.fi/lobbarit-kaipaavat-avoimuutta-kansanedustajia-koskeva-lobbausrekisteri-on-tahan-ensimmainen-askel/

TUTKIJA: LOBBAUS HÄMÄRTÄÄ DEMOKRATIAA
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3804082-tutkija-lobbaus-hamartaa-demokratiaa

Lobbausrekisteri saa kannatusta
https://www.verkkouutiset.fi/lobbasrekisteri-saa-kannatusta-suomi-ei-ole-mikaan-mallioppilas/

The European Parliament, the Council and the Commission hold second round of negotiations on a mandatory Transparency Register
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4150_en.htm

Uusi linjaus: eduskunnan vieraslistat julkisia yhden päivän ajan kerrallaan – sitten tiedot tuhotaan
https://yle.fi/uutiset/3-9879616

LOBBARIREKISTERI LISÄÄ POLITIIKAN AVOIMUUTTA
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4035933-lobbarirekisteri-lisaa-politiikan-avoimuutta

Kaikki eduskuntapuolueet vaativat Suomeen lobbarirekisteriä
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006019342.html

Eduskunta haluaa lobbarirekisterin
https://yle.fi/uutiset/3-10668447

Puhemies Risikko: Eduskunta haluaa lobbarit rekisteriin
https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Puhemies-Risikko-eduskunta-haluaa-lobbarit-rekisteriin.aspx

Eduskunta haluaa lobbarit rekisteriin
https://www.verkkouutiset.fi/eduskunta-haluaa-lobbarit-rekisteriin/

Kaikki eduskuntapuolueet vaativat Suomeen lobbarirekisteriä
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006019342.html

 

Kysely: Lähes puolet suomalaisista kannattaa perustuslakituomioistuinta
https://yle.fi/uutiset/3-9884072

Kysely: Perustuslakituomioistuin jakaa mielipiteitä, monella ei ole kantaa asiaan
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kysely-perustuslakituomioistuin-jakaa-mielipiteita-monella-ei-ole-kantaa-asiaan/6618524

Ben Zyskowicz USU:lle: En halua istua valiokunnassa kumileimasimena
https://www.verkkouutiset.fi/ben-zyskowicz-uutissuomalaiselle-en-halua-olla-valiokunnassa-kumileimasimena/

KD Nuoret: Suomeen perustuslakituomioistuin
http://www.kd.fi/2018/05/28/kd-nuoret-suomeen-perustuslakituomioistuin-2/

Valiokunnan tilalle tuomioistuin? - LM: Iso osa kansanedustajista vastustaa ajatusta
https://demokraatti.fi/valiokunnan-tilalle-tuomioistuin-lm-iso-osa-kansanedustajista-vastustaa-ajatusta/

Lännen Media: Valtaosa kansa­ne­dus­ta­jista ei halua perus­tus­la­ki­tuo­mi­ois­tuinta
https://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/381074/f07960b21d

Sote-näytelmän opetus: perustuslain ylin valvonta tulee siirtää tuomioistuimelle
https://www.libera.fi/blogi/sote-naytelman-opetus-perustuslain-ylin-valvonta-tulee-siirtaa-tuomioistuimelle/

 

Hallitusneuvottelut 2019
https://valtioneuvosto.fi/hallitusneuvottelut

Hallitusneuvotteluihin valmistautuminen
https://valtioneuvosto.fi/tulevalle-hallitukselle

Hallitusneuvottelut 2015
https://valtioneuvosto.fi/hallitusneuvottelut-2015

Hallitusohjelmat vuodesta 1917
https://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa/hallitusohjelmat

Pohtiva - Poliittisten ohjelmien tietovaranto
https://www.fsd.uta.fi/pohtiva/

 

Pekka Haavisto moittii pääministeriä strategisesta hallitusohjelmasta – "Ihan selvää, että yksityiskohdista pitää sopia"
https://yle.fi/uutiset/3-10524365

Nyt se tuli: Keskusta valmis hallitusneuvotteluihin
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4079665-nyt-se-tuli-keskusta-valmis-hallitusneuvotteluihin

Tästä alkaa kansanrintaman kokoaminen –Li Andersson: ”Mahdollisuus parantaa suomalaisten arkea”
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4079737-tasta-alkaa-kansanrintaman-kokoaminen-li-andersson-mahdollisuus-parantaa-suomalaisten-arkea

Tässä on odotettu ratkaisu – Antti Rinne: Hallitusneuvotteluihin SDP:n seuraksi keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP
https://demokraatti.fi/tassa-on-odotettu-ratkaisu-antti-rinne-hallitusneuvotteluihin-sdpn-seuraksi-keskusta-vihreat-vasemmistoliitto-ja-rkp/

Antti Rinne valitsi tulevaisuuden tekijät, uuden punamullan – tästä syystä ratkaisu oli lopulta erittäin looginen
https://demokraatti.fi/antti-rinne-valitsi-tulevaisuuden-tekijat-uuden-punamullan-tasta-syysta-ratkaisu-oli-lopulta-erittain-looginen/

Keskusta valmis hallitusneuvotteluihin
https://www.verkkouutiset.fi/mt-keskusta-valmis-hallitukseen/

SDP aloittaa neuvottelut keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa
https://www.verkkouutiset.fi/sdp-aloittaa-neuvottelut-keskustan-vihreiden-ja-rkpn-kanssa/

Antti Rinne: Tämä on uusi punamulta
https://www.verkkouutiset.fi/antti-rinne-tama-on-uusi-punamulta/

Vihreät mukaan hallitusneuvotteluihin – hallitukseen lähtö on näiden ihmisten käsissä
https://www.vihrealanka.fi/juttu/vihre%C3%A4t-mukaan-hallitusneuvotteluihin-%E2%80%93%C2%A0hallitukseen-l%C3%A4ht%C3%B6-on-n%C3%A4iden-ihmisten-k%C3%A4siss%C3%A4

Tästä alkaa kansanrintaman kokoaminen – Li Andersson: ”Mahdollisuus parantaa suomalaisten arkea”
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4079737-tasta-alkaa-kansanrintaman-kokoaminen-li-andersson-mahdollisuus-parantaa-suomalaisten-arkea

Kokoomus sai mitä halusi, yhteistyön perussuomalaisten kanssa
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4079836-kokoomus-sai-mita-halusi-yhteistyon-perussuomalaisten-kanssa

Vasemmistoliitto lähti hallitusneuvotteluihin – ”Kokoonpano on sellainen, jossa me pystymme kaikkein parhaiten edistämään meille tärkeitä tavoitteita”
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4079863-vasemmistoliitto-lahti-hallitusneuvotteluihin-kokoonpano-on-sellainen-jossa-me-pystymme-kaikkein-parhaiten-edistamaan-meille-tarkeita-tavoitteita

EN: Opinion 135: Automated vehicle trialling code of practice: invitation to comment

In English

6 May 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_135

My opinion is on this file:
UK_Automated_vehicle_trialling_code_of_practice_Jukka_RANNILA_2019.pdf

The web page of the consultation worked on 6 May 2019, check here:
https://www.gov.uk/government/consultations/automated-vehicle-trialling-code-of-practice-invitation-to-comment

Omakustanne / Kirjoitelmia VII / Julkaisu 16

Suomeksi / sekä painettuna että sähköisenä

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/julkaisut.html#julkaisu_16

23. huhtikuuta 2019

Lisäsin uuden julkaisun PDF-tiedoston näille www-sivuille.

Tiedosto PDF-muodossa: PDF-tiedostona

Tässä on virallisten ISBN-numeroiden ja muiden tietojen avulla mahdollisuus katsoa julkaisun tietoja Fennica-tietokannasta.

Rannila, J. S. (2019). Kirjoitelmia VII: ensimmäinen sähköisten merkintöjen (19.9.2008-2.2.2010) julkaisu painetussa muodossa. Jalasjärvi: Jukka S. Rannila.

Julkaisu PDF-muodossa:
ISBN: 978-952-68528-7-4

Paperimuotoinen julkaisu:
978-952-68528-6-7

https://fennica.linneanet.fi/ ==> Laita hakukenttään jokin tarvittavista tiedoista.

Hetki hiljaista!

Aika kuluu....

24. huhtikuuta 2019
Hetki hiljaista!

http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html

Olen viimeisen parin viikon aikana valmistellut Kirjoitelmia VII -teosta.

Eli aikaa on mennyt tekstin lukemiseen ja tekstin korjaamiseen.

Seuraava merkintä tulee ajallaan.

EN: Opinion 134: Update Implementing act on technical arrangements for the systems defined by UCC

In English

6 April 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_134

My opinion is on this file:
technical_arrangements_for_the_systems_defined_by_UCC_2019_JUKKA_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 6 April 2019, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-1575962_en

1159: Vaalipaneeli 2.4.2019 / Yhteiskunnan perusta?

Erilaisia perusteluita samalle asialle

5. huhtikuuta 2019
1159: Vaalipaneeli 2.4.2019 / Yhteiskunnan perusta?

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1159

 

Jalasjärvellä oli vaalipaneeli 2.4.2019, ja paneeliin ottivat osaa Aku Autio, Mikko Jokipii, Ville Korpinen, Susanna Koski ja Mikko Savola.

Aiemmin olen listannut merkinnässä (1155) eri puolueiden koulutuksen ajatuksia puoleiden eduskuntavaaliohjelmissa.

Yksi henkilö yleisössa oli varautunut todella hyvin, ja hän teki aika tiukkoja kysymyksiä kaikille ehdokkaille.

Itse en esittänyt mitään erityistä kysymystä kyseisessä vaalipaneelissa.

Paneelissa mukana ollut Susanna Koski on mainittu seuraavissa merkinnöissä: 716, 722, 735, 807, 827, 926, 965, 1052, 1094. Linkkilistassa on tarkat osoitteet näihin merkintöjen suhteen.

Nykyisin Susanna Koski ei ole Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n puheenjohtaja (Kokoomusnuoret).

Susanna Koski on esittänyt talouden lainsäädännön vapauttamista joillain tavoilla - näin olen käsittänyt.

Oman arvion mukaan erilaiset vaalipaneelit ja muut esiintymiset tarkoittavat kansanedustajaehdokkaille esiintymisvalmennusta, jotta he oppivat esittämään puolueensa puolueohjelmaa lyhyesti ja tehokkaasti erilaisissa yhteyksissä.

Ehkä vaalipaneelit ja muut esiintymiset auttavat joitain äänestäjiä valitsemaan ehdokkaansa. Mahdollisesti puolue on jo päätetty etukäteen, jolloin parhaiten esiintyvä ehdokas tulee valituksi äänestystä varten.

Mitä jäi mieleen vaalipaneelista?

Etelä-Pohjanmaa on turpeen tuottaja eri tavoilla, joten polttoturpeen suhteen tehtiin kysyms. Tunnetulla tavalla jotkut sidosryhmät haluavat lopettaa polttoturpeen tuotannon.

Valtion velasta oli yksi kysymys.

Yhdessä vaiheessa paneelia esitettiin kysymyksi, joihin vastattiin punaista tai vihreää korttia (Ei / Kyllä) nostamalla.

Lyhyesti todeten ehdokkaiden välillä on jotain eroja, joten ne pitää kaivaa esille eduskuntavaaliohjelmien ja ehdokkaiden esiintymisen perusteella.

Yritystoiminta ja yritystoiminnan sääntely nousi esille. Yksi mahdollisuus on lopetaa ammattiyhdismaksujen verovapaus. Toinen mahdollisuus on tietysti lisätä paikallista sopimista.

Yritystoiminnan ja yritystoiminnan sääntelyn suhteen oli eroja ehdokkaiden välillä.

En tässä kohtaa muista tietystikään kaikkia vaalipaneelissa esitettyjä kannanottoja.

Tilaisuuden lopussa Susanna Koski vielä korosti erikseen, että markkinatalous on edistänyt naisten asemaa - ehkä muistan tämän oikein tai väärin.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tässä kohtaa pitää nostaa esiin keskustelu yhteiskunnan perustasta.

Kirjoitelmia I -teoksessa (kts. linkki linkkilistasta) pohdin luvussa 9 yhteiskunnan perustaa.

Mikä on yhteiskunnan perusta: tekniikka, talous vai jokin muu tekijä?

Itse huomioisin, että tekninen kehitys on mahdollistanut erilaisia uusia toimintoja, koska maatalouden ylijäämän perusteella ja siitä vapautunut työvoima on tarkoittanut uusia taloudellisia toimintoja sekä työvoiman kouluttamista eri tavoilla.

Eli esimerkiksi Jalasjärvellä työvoimaa on sidottu maatalouteen paljon vähemmän verrattuna jonnekin 1950-lukuun.

Itse huomioisin teknisen kehittymisen, joka on vaikuttanut hyvin laajasti talouteen.

Linturi, Kuusi & Ahlqvist (2013) esittävät sata uutta teknologiaa, jotka voitaisiin ottaa haltuun tulevaisuudessa.

Summaten voi todeta, että tekniset ratkaisut voivat levitä tutkimuksen ja tuotekehityksen laboratorioiden ulkopuolelle, ja niiden perusteilla syntyy uusia markkinoita.

Oman käsityksen mukaan tekniikka määrittää markkinoiden toimintaa eri tavoilla.

Aikanaan kehitetty GSM-standardi määritteli uudet markkinat, joilla erilaiset toimijat alkoivat kehittämään omaa toimintaansa.

Nykyisin kukaan tuskin kieltää, että aikanaan kehitetty GSM-standardi oli keskeinen osa matkapuhelimien ja matkapuhelinverkkojen ympärillä olevasta toiminnasta.

Toisaalta nyt on kehitteillä uuden sukupolven verkkoviestinnän ratkaisuja.

Kukaan tuskin kieltää uuden sukupolven verkkoviestinnän ratkaisujen mahdollisuuksia.

Tässä kohtaa voin todeta yhden paradoksin liiketoimintaan liittyen: monesti tarvitaan jokin puolueeton osapuoli turvaamaan jonkin toimialan kilpailutilanne.

Joskus puolueeton osapuoli jollain toimialalla voi olla julkisen sektorin yksikkö. Joskus puolueeton osapuoli jollain toimialalla voi olla esimerkiksi säätiö tai yhdistys.

Yksi hyvä esimerkki puolueettomasta osapuolesta on tietysti Finanssiala ry:n ylläpitämä ja kehittämä TUPAS-standardi.

Summaten voi todeta, että tekniikan kehittymisen ja markkinatalouden kehittymisen välillä on erilaisia suhteita suuntaan ja toiseen.

Eli markkinatalous vaatii joskus jotain (joskus tekniikan kehittäjä) puolueetonta toimijaa turvaamaan jonkin toimialan markkinoiden toimintaa.

Tällainen paradoksi (sidosryhmä <-> tekniikka <-> sidosryhmä <-> talous <-> sidosryhmä) pitää todeta tähän kohtaan.

Maailma on todella monimutkainen paikka, joten erilaisia toimialoja koskeva lainsäädäntö tai toimialan vapaaehtoinen oma säätely tulee aina vastaan jollain tasolla tekniikan kehityksen seurauksena.

Jotkut meistä uskovat jonkin toimialan omaan vapaaehtoiseen säätelyyn. Jotkut meistä uskovat lainsäädännön kehittämiseen. Tuossa on eroja mielipidevaikuttajien välillä.

 

Rannila, J. S. (2011). Kirjoitelmia I: mielipidekirjoitusten (16.8.2005-11.6.2011) jälkiarviointia. Saatavilla: http://www.jukkarannila.fi/julkaisut.html#julkaisu_3

Linturi, R., Kuusi, O., & Ahlqvist, T. (2013). Suomen sata uutta mahdollisuutta: radikaalit teknologiset ratkaisut. In Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan Julkaisu 6/2013. Helsinki: Eduskunta.

716: Koski & Räsänen & Kirkko / mm. Moniajo (ix)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_14.html#aihe_716

722: Kaiken avoimuus oletusarvoisesti?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_14.html#aihe_722

729: Susanna Koski & Mediavalmennus
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_14.html#aihe_729

735: Liittotoimisto- ja puoluetoimistosyndrooma / jne.
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_14.html#aihe_735

807: Kuumia kannanottoja / Nopeat toimenpiteet
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_16.html#aihe_807

827: Aina vain tosiasioita / Kuntauudistus (xxv)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_16.html#aihe_827

926: Laki? / Yritystoiminta? / Pakkolait?
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_18.html#aihe_926

965: Yksityistäminen / Yrityskoko / mm. Susanna Koski
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_19.html#aihe_965

1052: Valiokunta / Moottori / Tylsää / Mediakohu / HE
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_21.html#aihe_1052

1094: Rautatiet / Välikysymysvastaus / VK 3/2017 vp
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_21.html#aihe_1094

1158: Eri maissa kuohuntaa: US/RU/CN/IN/VE

Aina kuouhuu jossakin!

30. maaliskuuta 2019
1158: Eri maissa kuohuntaa: US/RU/CN/IN/VE

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1158

 

Linkkilistan alussa on Venäjään liittyviä linkkejä, joista voi todeta seuraavaa:
* mihin päätyvät jätteet Venäjällä?
* Atrian Venäjän liiketoiminnan ongelmat.
* vehnää Venäjältä viedään suuria määriä.
* Venäjän internettiin liittyvät rajoitukset.
* mitä tarkoittaa tosiasioiden tarkastus Venäjällä?
* Ukrainan sota jatkuu.
* Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaamisen veivaamista.
* miten Venäjä kiertää erilaisia pakotteita?
* Venäjän talouden kehitys eri alueilla vaihtelee.

Mikä on lopullinen totuus Venäjän ja muiden maiden välisen kuohunnan suhteen?

Tietysti keskeinen on talouden kehittyminen.

Kysymys: pystyykö Venäjä monipuolistamaan taloutta öljy- ja kaasutuotannon lisäksi, jotta Venäjän talous ei olisi liian riippuvainen öljykaupan heilahteluiden suhteen?

Käsittääkseni Venäjä on hyvin riippuvainen öljyn ja kaasun hintojen heilahteluiden seurauksena. Voin tietysti olla tässä väärässä.

Linkkilistassa on seuraavaksi Kiinaan liittyviä linkkejä, joista voi todeta seuraavaa:
* Kiinan osuus kansainvälisistä patenteista kasvanut.
* Kiinan sijoitukset ei maihin.
* onko kiinalaisessa teknologissa erilaisia uhkia?
* Kiinassa tehdyn tutkimuksen ja tuotekehityksen kehittyminen?
* Kiinassa kehitetty akkuteknologia esimerkkinä
* Nokian myynti Kiinaan (ns. verkko-Nokia).
* kiinalaisten elokuvien suosio muissa maissa?
* Huawein talousjohtajan pidätys Kanadassa.
* kahden kanadalaisen pidätys Kiinassa.
* Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen tullikiista ratkeamassa?
* Kiinassa on metsitetty laajasti eri alueita.

Yleisesti voi todeta Kiinan nousun teknologian keskeiseksi kehittäjäksi. Eli Kiinassa voidaan kehittää teknologiaa omilla ponnistuksilla.

Kiinan ja eri maiden suhteet ovat tietystti oma lukunsa, ja esimerkkinä voi olla Kanadan ja Kiinan suhteiden kehitys tehtyjen pidätysten seurauksena.

Tietysti on mielenkiintoista tehty havainto Kiinan laajasti metsittämistä alueista.

Linkkilistassa on seuraavaksi Kiinaan liittyviä linkkejä, joista voi todeta seuraavaa:
* Intiassa on metsitetty eri alueita.
* Intiassa tehdyt sijoitukset puhtaaseen teknologiaan
* onko intialaisten tietotekninen osaaminen oikeasti hyvin kovatasoista?
* Intiassa tietoteknisten asiantuntijoiden irtisanomisia.

Tietysti on mielenkiintoista tehty havainto Intian laajasti metsittämistä alueista.

Intia on ollut maailman toimisto, koska siellä on henkilöitä, jotka osaavat englannin kielen hyvin sekä osaavat erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja hyvin.

Kysymys: ovatko intialaisten tietoteknisten asiantuntijoiden osaaminen niin korkealla tasolla kuin on väitetty?

Lisäksi voi todeta, että jotkut yhtiöt ovat kotiuttaneet takaisin kotimaahansa erilaisia tietoteknisiö toimintoja.

Toiminta ulkomailla ei ole koskaan yksinkertaista erilaisten kulttuuristen ilmöiden vuoksi, jolloin paperilla tehdyt suunnitelmat voivat osoittautua oikeasti ongelmallisiksi.

Linkkilistassa on seuraavaksi Venezuelaan liittyviä linkkejä, joista voi todeta seuraavaa:
* Ron Paul epäileväinen esitetyistä ratkaisuista Venezuelan kriisin ratkaisuun.
* onko Venezuelaan mahdollista tehdä jokin sotilaallinen isku?
* Venezuelan parlamentin puhemiehen julistautuminen Venezuelan (väliaikaiseksi?) presidentiksi.
* Venäjän tuki presidentti Madurolle.
* kolme Yhdysvaltojen edustajainhuoneessa esitettyä lakialoitetta liittyen Venezuelan tilanteeseen.
* Venezuelaan liittyvät tiedotusvälineiden aihesivustot.

Linkkilistassa mainitut kolme Yhdysvaltojen edustajainhuoneessa tehtyä lakialoitetta on hyväksytty Yhdysvaltojen edustajainhuoneen hyväksymiksi, jolloin ne on siirretty senaatin käsiteltäväksi. Tämä on tilanne kirjoitushetkellä.

Tietysti on mielenkiintoista, että Venäjän Venezuelaan lähettämästä kahdesta pommikoneesta sekä muusta Venezuelan ja Venäjän välisestä yhteistyöstä on nostettu kova meteli.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Summaten voi todeta Yhdysvaltojen (US) vaikuttavan kaikkiin tässä merkinnässä mainittuihin maihin erilaisilla tavoilla.

Toisaalta eri maiden keskinäiset suhteet (RU/CN/IN/VE) aiheuttavat erilaisia tllanteita eri puolilla maailmaa.

Kysymys: pystyykö Yhdysvallat määräämään näiden maiden sisäistä ja ulkoista toimintaa?

Venezuelan suhteen pitää tietysti kysyä yksi kysymys.

Kysymys: haluavatko Maduroa vastustavat toimijat Yhdysvaltojen tukea eri aiheissa?

Vastaus tähän kysymykseen määrää tietysti Yhdysvaltojen esittämien tukitoimintojen määrä ja laatu.

Veikkaus: kaikki Maduroa vastustavat toimijat eivät halua Yhdysvaltojen tukea.

Aikanaan oli toiminnassa yksi yhdysvaltalainen ajatusapaja - eli Project for the New American Century.

Wikipedia: Project for the New American Century
https://en.wikipedia.org/wiki/Project_for_the_New_American_Century

Kyseinen yhteisö on aikanaan lopettanut toimintansa.

Project for the New American Century julkaisi aikanaan keskeiset toimintaehdotukset Yhdysvaltojen toiminnalle - America's Defenses: Strategies, Forces, and Resources For a New Century.

Toimintaehdotuksia kannattaneita henkilöitä on kutsuttu neokonservatiiveiksi.

Esimerkinomaisesti voi mainita Francis Fukuyaman olleen yksi alkuperäinen allekirjoittajat toimintaehdotuksille. Myöhemmin Francis Fukuyama on ottanut etäisyyttä liikkeeseen.

Wikipedia: Francis Fukuyama
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Fukuyama

Yksi keskeinen ajatus neokonservatiiveilla on ollut Yhdysvalton armeijan viisaas käyttö erilaisissa tilanteissa.

Oman havainnon mukaan armeijan käyttö erilaisissa tilanteissa aiheuttaa aina erilaisia takaiskuja, joita ei ole osattu ennakoida ennen armeijan käyttöä.

Toisaalta merkinnässä mainitut maat (RU/CN/IN/VE) haluavat tehdä omia poliittisia ratkaisuja, joiden seurauksena voi olla erilaisia sotilaallisia tapahtumaketjuja.

Perusongelmina ovat aina erilaiset takaiskut sotilaallisen toiminnan vuoksi.

Sota on hyvin helppo aloittaa, mutta sotaa on monesti hyvin vaikea lopettaa.

Kysymys on tietysti selvä: kuinka montaa sotaa Yhdysvallat pystyy käymään nyt ja tulevaisuudessa?

Veikkaus: jossain kohdassa voi Yhdysvaltojen eteen tulla raja sotilaalliselle toiminnalle sotien määrän ja laadun aiheuttamien ongelmien vuoksi.

Tätä rajaa on tässä vaiheessa hyvin vaikea ennakoida, joten tätä aihetta pitää seurata edelleenkin.

Yksi kysymys on selvä: kenen vuosisata nykyinen vuosisata (2000-2100) tulee olemaan?

Tätäkin on vaikea ennakoida tässä vaiheessa.

 

Jätevesipuhdistamoiden lietteet päätyvät Venäjällä kaatopaikalle – tulevaisuudessa ne voivat saada uuden elämän lannoitteena
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/tiede-tekniikka/artikkeli-1.384957

"Voittoa Venäjältä?" – Atrian yhteenlasketut tappiot itänaapurissa 50 miljoonaa euroa
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.378727

Atria harkitsee Venäjän liiketoimintojen myymistä
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/talous/artikkeli-1.378363

Taloustutka: Venäjä vastaa maailman vehnännälkään
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/puheenaiheet/vieraskolumnit/artikkeli-1.326641

Venäjällä valmistellaan erikoista koetta: Maa aikoo irtaantua internetistä testatakseen sisäisen verkon toimintaa
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/venajalla-valmistellaan-erikoista-koetta-maa-aikoo-irtaantua-internetista-testatakseen-sisaisen-verkon-toimintaa/7278600

Nettisensuurin vai tietoturvan takia? Venäjä varautuu eristäytymään internetistä – kiistelty laki eteni duumassa
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nettisensuurin-vai-tietoturvan-takia-venaja-varautuu-eristaytymaan-internetista-kiistelty-laki-eteni-duumassa/7280114

Venäjän faktantarkastus aloitti: "Se on feikkiuutinen, koska sanomme niin"
http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/1venaja%20faktantarkistus-62072

Venäjän uusi rintama? Energiayhtiötä hakkeroitu, pimeää tuli
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/venajan-uusi-rintama-energiayhtiota-hakkeroitu-pimeaa-tuli-6243150

Natolta ”täysi tuki” Ukrainalle – ”Ukrainassa on käynnissä sota, Venäjän vetäydyttävä”
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/265710-natolta-taysi-tuki-ukrainalle-ukrainassa-kaynnissa-sota-venajan-vetaydyttava

WP: ”En pidä tästä ollenkaan” – Trump uhkaa perua tapaamisen Putinin kanssa
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/265849-wp-en-pida-tasta-ollenkaan-trump-uhkaa-perua-tapaamisen-putinin-kanssa

Venäjä tuo uudet ohjukset Krimille – Ukraina kutsuu Naton aluksia apuun
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/265999-sotilaallinen-varustautuminen-kiihtyy-ukraina-kutsuu-natoa-ja-usata-apuun-venaja-tuo

Trump saattaa perua Putin-tapaamisensa Kertshinsalmen tapahtumien vuoksi
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/trump-saattaa-perua-putin-tapaamisensa-kertshinsalmen-tapahtumien-vuoksi/7182338

Kreml: Trump ja Putin tapaavat lauantaina G20-maiden kokouksessa
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kreml-trump-ja-putin-tapaavat-lauantaina-g20-maiden-kokouksessa/7183946

Trump ja Putin tapasivat sittenkin – lyhyt keskustelu G20-kokouksessa
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/trump-ja-putin-tapasivat-sittenkin-lyhyt-keskustelu-g20-kokouksessa/7187556

Trump perui tapaamisensa Putinin kanssa G20-kokouksessa – Venäjä harmis saan: "Monen tärkeän asian käsittely lykkääntyy"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/trump-perui-tapaamisensa-putinin-kanssa-g20-kokouksessa-venaja-harmissaan-monen-tarkean-asian-kasittely-lykkaantyy/7185266

Venäjän uusi kikka Trumpin pakotteiden kiertämiseen – öljykaupan ikiaikainen laskutus dollareista euroiksi
https://yle.fi/uutiset/3-10503754

Venäjällä suuret alueelliset erot talouden kehityksessä
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201913_1/

Venäjä käy tiiviisti kauppaa naapurimaiden kanssa
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201913_3/

 

Kiinan osuus kansainvälisistä patenttihakemuksista jo lähellä Yhdysvaltojen osuutta
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201913_5/

Suorien sijoitusten virta Kiinasta pieneni jälleen viime vuonna, myös sijoitukset EU-maihin laskivat
https://www.bofit.fi/fi/seuranta/viikkokatsaus/2019/vw201913_4/

EU tehostaa Kiinan vaatimien teknologian siirtojen vastustusta WTO:ssa
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6882_fi.htm

Koodareille palkataan Kiinassa "naiskannustajia": maan it-ala on avoimesti syrjivä ja seksistinen
https://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/koodareille-palkataan-kiinassa-naiskannustajia-maan-it-ala-on-avoimesti-syrjiva-ja-seksistinen-6722570

Kiinalaiset ahmivat jugurttia vuosi vuodelta enemmän – joka vuosi viidennes enemmän kuin edellisvuonna
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.332530

Kiinalaistutkijat kertovat kehittäneensä mullistavan akkuteknologian
http://yle.fi/uutiset/kiinalaistutkijat_kertovat_kehittaneensa_mullistavan_akkuteknologian/8769810

Chinese Researchers Develop New Battery Technology
http://english.siat.cas.cn/Research_2015/rp_2015/201603/t20160325_160959.html

Melkein kaikki valmistetaan Kiinassa, mutta tuotanto saatetaan palauttaa kotimaahan yleisön pyynnöstä
http://yle.fi/uutiset/3-9314071

Siinä se nyt on: Kiina sai räätälöidyn Windows 10:n - ja saa muokata sitä halujensa mukaan
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/siina-se-nyt-on-kiina-sai-raataloidyn-windows-10-n-ja-saa-muokata-sita-halujensa-mukaan-6651933

Tuijotatko älypuhelintasi zombina? Kiinassa siitä voi nyt saada sakot
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tuijotatko-alypuhelintasi-zombina-kiinassa-siita-voi-nyt-saada-sakot/7245530

Nokia myy verkkolaitteita miljardeilla Kiinaan
https://yle.fi/uutiset/3-10496073

Salcomp avasi maailman suurimman laturitehtaan Kiinaan
http://www.hs.fi/talous/art-2000005376972.html

Jollan käyttöjärjestelmästä kehitetään kiinalaista versiota: 250 miljoonan panostus
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/jollan-kayttojarjestelmasta-kehitetaan-kiinalaista-versiota-250-miljoonan-panostus-6638902

Ron Paul Liberty Report: The Militarization Of The US/China Trade War
http://www.ronpaullibertyreport.com/archives/the-militarization-of-the-uschina-trade-war

Hollywoodin alkuvuoden kauhu: Maailman isoimmat elokuvat Kiinasta ja Japanista
http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/your%20name%20hollywood-62289

Hollywood Horror: Biggest Worldwide Box Office Releases So Far This Year Come From China, Japan
http://www.showbiz411.com/2017/02/25/hollywood-horror-biggest-worldwide-box-office-releases-so-far-this-year-come-from-china-japan

Huawein talousjohtajaa uhkaa Yhdysvalloissa jopa 30 vuoden vankeustuomio
https://yle.fi/uutiset/3-10544998

Kiina vahvistaa: Kaksi kanadalaista pidätetty "turvallisuussyistä"
https://yle.fi/uutiset/3-10551793

Kaksi kanadalaista pidätetty Kiinassa – Huawein talous­johtajan tapaus kiristää maiden välejä
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005930555.html

Kiina pidätti kanadalaisen ex-diplomaatin – Kanada ei tiedä, liittyykö asia suhteita kiristäneeseen Huawei-johtajan pidätykseen
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005929280.html

Sijoittajat pelkäävät Presidentti Trumpin julistaman kauppasodan välirauhan olevan hämäystä – osakkeet halpenivat voimakkaast
https://www.hs.fi/talous/art-2000005921336.html

Yhä useammassa länsimaassa pelätään Kiinan teknologista vakoilua – USA varoitti kumppaneitaan ja nyt Uusi-Seelanti kielsi yhteistyön Huawei-yhtiön kanssa
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005914893.html

Kiinalaisen Huawein talousjohtaja pidätettiin Kanadassa Yhdysvaltojen pyynnöstä – syytä ei kerrottu
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kiinalaisen-huawein-talousjohtaja-pidatettiin-kanadassa-yhdysvaltojen-pyynnosta-syyta-ei-kerrottu/7193894

Huawein talousjohtajan pidätys kiristää Yhdysvaltojen ja Kiinan välejä – oikeusistunnot jatkuvat maanantaina
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/huawein-talousjohtajan-pidatys-kiristaa-yhdysvaltojen-ja-kiinan-valeja-oikeusistunnot-jatkuvat-maanantaina/7196802

Trump toivoo diiliä Xin kanssa tullikiistan lievittämiseksi – "Ilmassa joitakin hyviä merkkejä"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/trump-toivoo-diilia-xin-kanssa-tullikiistan-lievittamiseksi-ilmassa-joitakin-hyvia-merkkeja/7186724

Yhdysvallat lupaa aikalisän uusissa tullikorotuksissa Kiinaa vastaan
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/yhdysvallat-lupaa-aikalisan-uusissa-tullikorotuksissa-kiinaa-vastaan/7188224

Uskon puute USA:n ja Kiinan kauppaneuvotteluihin romahdutti New Yorkin pörssit – ”kiinalaiset ärsyyntyneitä Trumpin hallinnon kommenteista”
https://yle.fi/uutiset/3-10540271

Kai Mykkänen pelkää Kiinan reaktioita: Toivon, että Washingtonissa mietitään tarkkaan kauppasotaa
http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/mykkanen%20vapaakauppa-61021

Huawei-tapaus uhkaa kiristää entisestään Kiinan ja Yhdysvaltain välejä – professori kyseenalaistaa Trumpin väliintulon: "Käyttää tätä tapausta pelinappulana"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/huawei-tapaus-uhkaa-kiristaa-entisestaan-kiinan-ja-yhdysvaltain-valeja-professori-kyseenalaistaa-trumpin-valiintulon-kayttaa-tata-tapausta-pelinappulana/7203982

Trump hehkuttaa ”suurinta sopimusta koskaan” – USA ja Kiina sopivat aselevosta kauppasotaan
https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/266184-donald-trump-hehkuttaa-suurinta-sopimusta-koskaan-usan-ja-kiinan-valeissa-merkittava

Yhdysvallat ja Kiina sopivat 90 päivän aselevosta kauppasotaan – Trump: ”Uskomaton diili”
https://www.kauppalehti.fi/uutisett/yhdysvallat-ja-kiina-sopivat-90-paivan-aselevosta-kauppasotaan-trump-uskomaton-diili/6259b98b-25cf-4a70-a184-3d28c15d998f

Maapallon kasvipeitteinen ala kasvaa – tutkijat ihmeissään Kiinan ja Intian saavutuksista
https://yle.fi/uutiset/3-10668517

 

Maapallon kasvipeitteinen ala kasvaa – tutkijat ihmeissään Kiinan ja Intian saavutuksista
https://yle.fi/uutiset/3-10668517

Reuters: Intialta valtava rahasumma ilmansaasteiden estämiseen ja sähköautoiluun
https://yle.fi/uutiset/3-10651054

Intian it-kupla puhkeaa rumasti - nyt tämäkin it-jätti irtisanoo tuhansia "alisuoriutujia"
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/intian-it-kupla-puhkeaa-rumasti-nyt-tamakin-it-jatti-irtisanoo-tuhansia-alisuoriutujia-6649945

Intian it-kupla räjähtämässä käsiin - ensin sinne vietiin työt, nyt irtisanomiset
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/intian-it-kupla-rajahtamassa-kasiin-ensin-sinne-vietiin-tyot-nyt-irtisanomiset-6648875

Intiassa on hälyttävä tilanne: jopa 95 prosenttia insinööreistä on kelvottomia koodareiksi
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/intiassa-on-halyttava-tilanne-jopa-95-prosenttia-insinooreista-on-kelvottomia-koodareiksi-6642838

95% engineers in India unfit for software development jobs: study
http://www.thehindubusinessline.com/info-tech/95-engineers-in-india-unfit-for-software-development-jobs-study/article9652211.ece

Intian it-katastrofi vasta aluillaan - nyt puhutaan miljoonista irtisanomisista
http://www.tivi.fi/Kaikki_uutiset/intian-it-katastrofi-vasta-aluillaan-nyt-puhutaan-miljoonista-irtisanomisista-6650288

 

Ron Paul Liberty Report: Bolton: We're Taking Venezuela's Oil
https://youtu.be/WTE0SQA2jU8

Ron Paul Liberty Report: Bolton's Plan: Starve Venezuela
https://youtu.be/HGWGlMfM0sI

Ron Paul Liberty Report: Marco Rubio Declares War On Venezuela
https://youtu.be/Uj0t7iVBRXw

Näin sotilasoperaatio Venezuelassa tapahtuisi
https://www.verkkouutiset.fi/nain-sotilasoperaatio-venezuelassa-tapahtuisi/

CNN: Trump aikoo tunnustaa Venezuelan parlamentin puhemiehen maan presidentiksi
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/cnn-trump-aikoo-tunnustaa-venezuelan-parlamentin-puhemiehen-maan-presidentiksi/7253418

Venezuelan parlamentin puhemies julistautui presidentiksi – Trump antoi tukensa heti
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/venezuelan-parlamentin-puhemies-julistautui-presidentiksi-kymmenettuhannet-mielenosoittajat-jalkautuivat-kaduille/7253474

Venäjä lennätti ydinpommikoneensa sotaharjoitukseen Venezuelaan
https://yle.fi/uutiset/3-10548047

Venäjä lennätti kaksi strategista pommittajaa Venezuelaan
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005928172.html

Venäjän yliääni­pommittajien lento Venezuelaan nostatti sanasodan Moskovan ja Washingtonin välille
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005928896.html

Tähän Donald Trump tähtää Venezuelassa – ”hyökkäys aiheuttaisi suuret tappiot”
https://www.verkkouutiset.fi/tahan-donald-trump-tahtaa-venezuelassa-hyokkays-aiheuttaisi-suuret-tappiot/

H.R.920 - Venezuela Arms Restriction Act
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/920/

H.R.854 - Humanitarian Assistance to the Venezuelan People Act of 2019
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/854/

H.R.1477 - Russian-Venezuelan Threat Mitigation Act
https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/1477/

Venezuelanalysis.com
https://venezuelanalysis.com

Venezuelanalysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Venezuelanalysis

2019 Venezuelan presidential crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Venezuelan_presidential_crisis

Venezuela: matkustustiedote
https://um.fi/matkustustiedote/-/c/VE

Venezuela in crisis: All the latest updates
https://www.aljazeera.com/news/2019/01/venezuela-crisis-latest-updates-190123205835912.html

CNBC; BUSINESS NEWS VENEZUELA
https://www.cnbc.com/venezuela/

Guardian: Venezuela
https://www.theguardian.com/world/venezuela

YLE: Venezuela
https://yle.fi/aihe/termi/freebase/m07ylj/venezuela

Helsingin Sanomat: Venezuela
https://www.hs.fi/paikka/venezuela/

MTV Uutiset: Venezuela
https://www.mtvuutiset.fi/aihe/venezuela/7076000

Demokraatti: Venezuela
https://wp.demokraatti.fi/asiasanat/venezuela/

Kansan Uutiset: Venezuela
https://www.kansanuutiset.fi/avainsana/venezuela

Hämeen Sanomat: Venezuela
https://www.hameensanomat.fi/avainsana/venezuela/

eXtrauutiset: VENEZUELA
https://www.extrauutiset.com/category/ulkomaat/venezuela/

BBC: Venezuela
https://www.bbc.com/news/topics/cg41ylwvwgxt/venezuela

Al Jazeera: VENEZUELA NEWS
https://www.aljazeera.com/topics/country/venezuela.html

AP: VENEZUELA
https://www.apnews.com/Venezuela

Reuters: VENEZUELA
https://www.reuters.com/places/venezuela

The New York Times: Venezuela
https://www.nytimes.com/topic/destination/venezuela

POLITICO: VENEZUELA
https://www.politico.com/news/venezuela

NBC News: VENEZUELA CRISIS
https://www.nbcnews.com/storyline/venezuela-crisis

ABC News: Venezuela
https://abcnews.go.com/alerts/venezuela

Global News: VENEZUELA
https://globalnews.ca/tag/venezuela/

Sky News: Venezuela
https://news.sky.com/topic/venezuela-6520

1157: Tutkinta / Pakollinen arvio? / Trump (XVII)

Jotain järkevää sanottavaa?

28. maaliskuuta 2019
1157: Tutkinta / Pakollinen arvio? / Trump (XVII)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1157

 

Varmaankin jokaisen ulkopolitiikkaa seuraavan henkilön tehtävä pakollinen arvio Donald Trumpiin liittyvästä tutkinnasta ja kyseisen tutkinnon päättymisestä.

Käsitin niin, että Yhdysvaltojen oikeuministeriön pitää toimittaa tiivistelmä heidän kongressin molemmille kamareille - eli senaatti ja edustajainhuone.

Tähän kohtaan olen saanut haettua kaksi PDF-tiedostoa.

1: Oikeusministerin kirje 22.3.2019
2: Oikeusministerin tiivistelmä 24.3.2019

Lyhyesti ottaen heidän nykyinen oikeusministeri William P. Barr ilmoitti (1. kirje) tutkinnan päättymisestä. Tiivistelmässä (2. kirje) hän ilmoittaa olevansa mahdollisimman avoin, jolloin hän julkaisee tutkinnan seurauksena esitetystä loppuraportista ne kohdat, jotka perustuvat lakiin.

Käsittääkseni heidän oikeusministeriö käy läpi raportin ja tekee sitten jonkinlaisen julkaisun tutkinna loppuraportin perusteella.

Linkeissä on paljon uutisia liittyen tutkintaan ja tutkinnan loppuraporttiin.

Tähän kohtaan pitää todeta merkintä 1147:

1147: Useampi tutkimus samaan aikaan / Trump (XV)
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html#aihe_1147

Merkinnässä 1147 on asiaa käynnissä olevasta seitsemästätoista (17) tutkinnasta liittyen Trumpin lähipiiriin.

Nyt voi todeta yhdessä merkinnässä mainitut 37 syytettä perustuen tutkinnan tuloksiin.

Eli erilaisia tutkintoja tehdään myös jatkossa Trumpin lähipiirin henkilöihin liittyen.

Kysymys on varmaan selvä: mitä uutta tietoa käynnissä olevat tutkinnat tuovat?

Vastaukset näistä tutkinnoista taitavat tulla esille vähittäin - ehkä kaikkien tutkintojen tuloksia ei esitetä yhtäaikaisesti. Nähtäväksi jää paljonkin.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Oman arvion mukaan kuohunta Donald Trumpin ympärillä ja erityisesti Trumpin lähipiirissä tulee jatkumaan erilaisten tutkintojen (vrt. 37) tuloksien julkaisun jälkeen.

Kysymys lienee selvä.

Kysymys: vaikuttavatko Donald Trumpin ympärillä ja erityisesti Trumpin lähipiirissä tehtävät tutkinnat ja tutkintojen tulosten julkaisu ihmisten äänestyspäätöksiin?

Oman veikkauksen mukaan on äänestäjiä, joiden äänestyspäätöksiin eivät tehtävät tutkinnat ja tutkintojen tulosten julkaisu vaikuta millään tavalla.

Eli vuoden 2020 presidentinvaaleissa (Yhdysvallat) on äänestäjissä joukko äänestäjiä, jotka ovat edelleen Donald Trumpin uskollisia kannattajia.

Tunnetulla tavalla keräämme monesti esitetyistä väittämistä vain omaa näkemystä vahvistavia väittämiä.

Eli mielenkiintoista tulee olemaan vuoden 2020 presidentinvaaleissa (Yhdysvallat) liikkuvien äänestäjien määrä ja laatu.

Heillä (Yhdysvallat) pitää rekisteröityä äänestäjiksi, jolloin on mahdollista ilmoittaa itsensä ilman puoluetunnusta (independent).

Kysymys: miten ilman puoluetunnusta (independent) olevat äänestäjät oiekasti äänestävät?

Veikkaus: ilman puoluetunnusta (independent) olevien äänestäjien äänestyspäätöksiä on vaikea ennakoida vielä tässä vaiheessa, koska demokraattien puolella on vasta joukko ehdokas-ehdokkaita ilmoittautunut demokraattien esivaaleihin.

Ehdokas-ehdokkaiden matka demokraattien presidenttiehdokkaaksi on tässä vaiheessa aika pitkä, ja matkalla tulee täysin varmasti vastaan erilaisia yllätyksiä. Vastaavasti demokraattien valitseman presidenttiehdokkaan vaalikampanja voi kohdata erilaisia yllätyksiä.

Suomenkin vaaleissa on aina yllätyksiä, joten myös Yhdysvaltojen vaaleissa tulee melko varmasti yllätyksiä.

 

Special Counsel investigation (2017–2019)
https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Counsel_investigation_(2017–2019)

Criminal charges brought in the Special Counsel investigation (2017–2019)
https://en.wikipedia.org/wiki/Criminal_charges_brought_in_the_Special_Counsel_investigation_(2017–2019)

Media: Erikoissyyttäjä Robert Mueller ei suosittele uusia syytteitä Venäjä-tutkinnassa – oikeusministeri aikoo olla "niin avoin kuin mahdollista"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/media-erikoissyyttaja-robert-mueller-ei-suosittele-uusia-syytteita-venaja-tutkinnassa-oikeusministeri-aikoo-olla-niin-avoin-kuin-mahdollista/7335662

Muellerin raportin tuloksia ei ole toistaiseksi julkistettu – Yhdysvalloissa jännitetään yhä, mitä ja koska Venäjä-tutkinnasta kerrotaan
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/muellerin-raportin-tuloksia-ei-ole-toistaiseksi-julkistettu-yhdysvalloissa-jannitetaan-yha-mita-ja-koska-venaja-tutkinnasta-kerrotaan/7336626

Muellerin tutkinta: "Ei todisteita Trumpin vehkeilystä venäläisten kanssa"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/muellerin-tutkinta-ei-todisteita-trumpin-vehkeilysta-venalaisten-kanssa/7337248

Muellerin raportti vapautti Trumpin rikosepäilyn alta, mutta jarruttiko presidentti tutkintaa? "Tämä on yhä suuri kysymysmerkki"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/muellerin-raportti-vapautti-trumpin-rikosepailyn-alta-mutta-jarruttiko-presidentti-tutkintaa-tama-on-yha-suuri-kysymysmerkki/7338382

Robert Muellerin Venäjä-tutkinta valmis, julkistaminen nyt ministeristä kiinni
https://www.verkkouutiset.fi/robert-muellerin-venaja-tutkinta-valmis-julkistaminen-nyt-ministerista-kiinni/

Robert Muellerin raportin ydinviesti julki pian
https://www.verkkouutiset.fi/virkamiesmielahde-robert-muellerin-raportin-ydinviesti-julki-pian/

Erikoissyyttäjä: Ei Venäjä-salaliittoa, ei salaista yhteistyötä
https://www.verkkouutiset.fi/venaja-salaliittoa-tai-salaista-yhteistyota-ei-loytynyt/

Muellerin Venäjä-tutkinta on valmis – raportti luovutettu oikeusministerille
https://yle.fi/uutiset/3-10703878

37 tutkintaa -> Venäjän vaalisekaantumista tutkinut Mueller sai työnsä valmiiksi, mitä nyt?
https://yle.fi/uutiset/3-10703948

Trump riemuitsi Mueller-tutkinnasta mutta ei päässyt siitä täysin kuiville – lisäselvityksiä yhä luvassa
https://yle.fi/uutiset/3-10706361

Muellerin raportti Venäjän ja Trumpin vaalikampanjan mahdollisista yhteyksistä valmistui viimein
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006045317.html

Muellerin raportti ei todennut Trumpin vaalikampanjan tehneen yhteistyötä venäläisten kanssa, presidentti riemuitsi tutkinnan tuloksesta
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006046927.html

Venäjä kiisti jälleen sekaantuneensa Yhdysvaltain presidentinvaaleihin
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006047383.html

Mitä Muellerin raportista seuraa Trumpille? Kuusi kysymystä Venäjä-tutkinnasta
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006047223.html

Muellerin raportista tihkuu vielä herkullisia yksityis­kohtia ja Trump käy entistä rajummin lehdistöä vastaan, arvioi tutkija
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006047707.html

Trump kommentoi Muellerin Venäjä-tutkintaa: ”Se on sata­prosenttisesti sellainen kuin sen olisi pitänytkin olla”
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006047930.html

All of the people facing charges from Mueller’s investigation into Russian meddling
https://www.politifact.com/truth-o-meter/article/2019/mar/25/who-has-already-been-indicted-russia-investigation/

Robert Mueller: tuoreimmat
https://yle.fi/uutiset/18-251601

Trump-Venäjä-yhteyksien tutkinta: tuoreimmat
https://yle.fi/uutiset/18-251810

Helsingin Sanomat - HAKU - Robert Mueller
https://www.hs.fi/haku/?query=Robert+Mueller

The Questions Mueller Wants to Ask Trump About Obstruction, and What They Mean
https://www.nytimes.com/2018/04/30/us/politics/questions-mueller-wants-to-ask-trump-russia.html

At least 16 Trump associates had contacts with Russians during campaign or transition
https://edition.cnn.com/2018/12/10/politics/donald-trump-associates-russians-campaign-transition/

Judge to Sentence Former Trump Aide Michael Flynn for Lying to F.B.I.
https://www.nytimes.com/2018/12/18/us/politics/michael-flynn-sentencing.html?partner=rss&emc=rss

SPECIAL COUNSEL'S OFFICE<- On May 17, 2017, Robert S. Mueller III was appointed by acting Attorney General Rod J. Rosenstein to serve as Special Counsel by the order below.
https://www.justice.gov/sco

Trumpin hallinnosta erotettu Michael Flynn valehteli FBI:lle – Venäjä-tutkintaa johtava Mueller ei suosittele vankeusrangaistusta
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/trumpin-hallinnosta-erotettu-michael-flynn-valehteli-fbi-lle-venaja-tutkintaa-johtava-mueller-ei-suosittele-vankeusrangaistusta/7191940

A.G. Underwood Announces Stipulation Dissolving Trump Foundation Under Judicial Supervision, With AG Review Of Recipient Charities
https://ag.ny.gov/press-release/ag-underwood-announces-stipulation-dissolving-trump-foundation-under-judicial

Trump Foundation Will Dissolve, Accused of ‘Shocking Pattern of Illegality’
https://www.nytimes.com/2018/12/18/nyregion/ny-ag-underwood-trump-foundation.html

Professori MTV:llä: Donald Trumpin virkasyyte tyssäisi senaattiin
https://www.verkkouutiset.fi/professori-mtvlla-donald-trumpin-virkasyyte-tyssaisi-senaattiin/

Tutkimusten silmukka kiristyy Trumpin ympärillä
https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000005932868.html

Trumpin entinen neuvonantaja Michael Flynn valehteli Venäjä-yhteyksistään – tuomio on määrä antaa tänään
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/trumpin-entinen-neuvonantaja-michael-flynn-valehteli-venaja-yhteyksistaan-tuomio-on-maara-antaa-tanaan/7209154

FBI:n ex-päällikkö suomii Trumpia jatkuvasta valehtelusta
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/fbi-n-ex-paallikko-suomii-trumpia-jatkuvasta-valehtelusta/7209156

Trumpin nimeä kantava säätiö ajetaan alas, jäljellä olevat varat menevät jakoon
https://yle.fi/uutiset/3-10561499

Mueller julkaisi oman raporttinsa Trumpin entisen kampanjapäällikön rikoksista – röyhkeitä tekoja, uusimisriski suuri
https://yle.fi/uutiset/3-10660704

USA:n Venäjä-tutkinta pian valmis – "Toivon, että voimme saada raportin Muellerilta niin pian kuin mahdollista"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/usa-n-venaja-tutkinta-pian-valmis-toivon-etta-voimme-saada-raportin-muellerilta-niin-pian-kuin-mahdollista/7260650

Trumpin ex-kampanjapäällikön katsotaan valehdelleen Venäjä-tutkinnassa – saattaa saada paljon odotettua pidemmän vankeustuomion
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/trumpin-ex-kampanjapaallikon-katsotaan-valehdelleen-venaja-tutkinnassa-saattaa-saada-paljon-odotettua-pidemman-vankeustuomion/7282376

FBI-johtaja: Oikeusministeriö pohti jo, pitäisikö hallitus kutsua panemaan Trump viralta
https://yle.fi/uutiset/3-10647427

Trumpin ex-kampanjapäällikkö joutumassa vankilaan 19-24 vuodeksi
https://yle.fi/uutiset/3-10649759

The Guardian: Trumpin entinen kampanja­päällikkö tapasi salaa Wikileaksin perustajan Julian Assangen juuri ennen kuin demokraattien sähkö­postit julkaistiin
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005912984.html

Trumpin ex-asianajaja Michael Cohen oli valvontakomitean kuultavana seitsemän tuntia – seurasimme hetki hetkeltä
https://yle.fi/uutiset/3-10664982

Mitä Trumpin ex-asianajajan kongressikuulemisten jälkeen – Nämä kolme asiaa edellyttävät Trumpilta vastauksia
https://yle.fi/uutiset/3-10666318

Erikoissyyttäjä Mueller: Trumpin kampanjapäällikkö Paul Manafort rikkoi lakia ”toistuvasti ja räikeästi”
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006012556.html

Koko maailman odottama raportti on viemässä vankilaan joukon Trumpin lähipiiriä – Mutta mitä erikois­syyttäjä Mueller on saanut selville itse Trumpista?
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006016939.html

WSJ: Syyttäjä tutkii epäilyjä Trumpin virkaanastujaisvarojen väärinkäytöstä – pääsivätkö juhlien suurlahjoittajat vaikuttamaan USA:n politiikkaan?
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/wsj-syyttaja-tutkii-epailyja-trumpin-virkaanastujaisvarojen-vaarinkaytosta-paasivatko-juhlien-suurlahjoittajat-vaikuttamaan-usa-n-politiikkaan/7204666

1156: Järkeä? / Joukko luettuja kirjoja / Kirja-arvio

Erilaisia perusteltuja näkemyksiä?

23. maaliskuuta 2019
1156: Järkeä? / Joukko luettuja kirjoja / Kirja-arvio

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1156

 

Tähän kohtaa teen listan luetuista kirjoista - en ole lukenut kaikkia kirjoja viimeisen vuoden aikana, joten niiden lukemisesta on aikaa.

Turtola, M. (2018). Luopumisen tuska: Suomen presidentit ja vallasta luopumisen vaikeus. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi

Uimonen, R. (2018). Sauli Niinistö: tasavallan presidentti. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.

Rosling, Hans (2018). Faktojen maailma: asiat ovat paremmin kuin luulet. (M. Kinnunen, Trans.). Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava.

Heilig, M. (2019). Naisen aivot, miehen aivot: onko aivoilla sukupuolta?. (S-A, Ahvonen, Trans.). Jyväskylä: Atena.

Baron-Cohen, S. (2004). Olennainen ero: totuus miehen ja naisen aivoista. (K. Pietiläinen, Trans.). Helsinki: Terra Cognita.

Timonen, T, Castrén, C., & Ärölä-Dithapo, M. (2019). Autismikirjo: tausta, diagnostiikka ja tutkimus. Jyväskylä: PS-Kustannus.

Hantula, K., & Korkman, O (2019). Tutkimusmatka teknolandiaan eli miten internet, älypuhelin ja henkilöauto ovat muuttaneet ihmissuhteitasi ja elämääsi. Kirkkonummi: Alice Labs Publishing.

Lanier, J. (2010). Et ole koje: manifesti. (K. Pietiläinen, Trans.). Helsinki: Terra Cognita.

Lanier, J. (2019). 10 syytä tuhota kaikki sometilit nyt. (K. Tielinen, Trans.). Helsinki: Kustantamo S&S.

Turtolan (2018) pitäisi kertoa Suomen presidenteistä ja heidän vaikeuksiaan luopua vallasta.

Oman arvion mukaan johonkin poliittiseen tehtävään valittu henkilö haluaisi monesti jatkaa tehtävässään.

Poliittinen päättäjä kohtaa aina erilaisia vasteita valituille politiikan toimintalinjoille, jolloin poliittisia päätöksiä voidaan tarkentaa eri tavoin.

Tästä tulee jatkuva kierre, jolloin päätöksiä yritetään tarkentaa eri tavoin, mutta poliittinen päättäjä joutuu joskus luopumaan vallasta erityisesti demokratioissa.

Eli maailma ei tule valmiiksi yhden poliittisen päättäjän vallan aikana.

Uimonen (2018) on hyvä kuvaus nykyisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön urasta päätyen vuoden vuoden 2018 presidentinvaalien jälkeiseen aikaan.

Tarina nykyisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön urasta ennen ja jälkeen valintaa tasavallan presidentin uraa on tietysti hyvä luka. Tietysti täytää todeta, että Uimonen (2018) on jatkoa vuonna 2012 julkaistulle kirjalle.

Roslin (2018) on myös lukemisen arvoinen. Roslin (2018) jakaa maailman maiden neljään ryhmään, jolloin jokin maa kehittyy siirtymällä ryhmästä toiseen.

Keskeinen huomio (Roslin 2018) on useamman maan siirtyminen kohti neljättä luokkaa, jolloin kaikki kehitysmaat eivät ole enää täysin kehitysmaita.

Eli asiat ovat pareemin Roslin (2018) perusteella, koska vanha vertailu kehitysmaihin ja kehittyneisiin maihin ei ole enää koko totuus maiden jakautuessa neljään ryhmään.

Heilig (2019) on asiaa naisten ja miesten aivojen eroista.

Heilig (2019) kiertää kyllä naisten ja miesten aivojen erojen ympärillä, mutta asian olisi voinut esittää vähemmällä sivumäärällä.

Baron-Cohen (2004) on mielestäni parempi kirja asiaan liittyen.

Baron-Cohen (2004) jättää pohdittavaksi ajatuksen autismin perustumista äärimmäisiin miesten aivoihin.

Timonen, Castrén & Ärölä-Dithapo (2019) on erittäin laaja katsaus autismin taustaan, diagnostiikkaan ja tutkimukseen.

Timonen, Castrén & Ärölä-Dithapo (2019) viittavat myös Baron-Cohen (2004, englanniksi) sekä Baron-Cohenin erilaisiin artikkeleihin. Minulla on muutama artikkeli perustuen Baron-Cohen tekemään tutkimukseen.

Timonen, Castrén & Ärölä-Dithapo (2019) perustella voi todeta autismin tutkimuksen historiaa sekä tutkimuksen nykytilannetta.

Oman arvion mukaan Timonen, Castrén & Ärölä-Dithapo (2019) esittävät kaikki merkittävät autismin tutkijat, jolloin jokainen autismin tutkimuksen tutkimussuunta tulee esitellyiksi.

Lopuksi pitää mainita seuraavat: Lanier (2010); Hantula & Korkman (2019); Lanier (2019).

Kaikki kolme lähdettä esittävä tietotekniikan sekä erityisesti sosiaalisen median lähtökohtia ja vaikutusta ihmisten käyttäytymiseen.

Summaten voi todeta, että kaikelta osin ihmisten käyttäytyminen ei ole koko ajan järkevää, jolloin tietotekniikalla ja erityisesti sosiaalisella medialla on odottamattomia vaikutuksia.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Kaikkien kirjojen yhteydessä on mahdollista pohtia ihmisten järkevyyttä erilaisissa tilanteissa.

Ihmiset eivät käyttäydy jokaisessa tilanteessa järkevällä tavalla.

Lisäksi täytyy todeta ihmisen tiedon ja ihmisen uskomusten erilaiset epävastaavuudet.

Eli uskonmme enemmän kuin tiedämme.

Tietysti usko omaan tietämykseen ei välttämättä muutu huolimatta uudesta tiedosta verrattuna omiin uskomuksiin.

Lisäksi asian esittäjä ja asian esittämistapa vaikuttaaa aina ihmisten tekemiin johtopäätöksiin.

JOS lukee erilaisia kirjoja avoimella mielellä, niin aina on mahdollista muuttaa omia mielipiteitään.

Toisaalta aikaisemmin esitettyjä julkisia kannanottajia voi olla vaikea muuttaa, JOS oman kannanoton vastaisesti voi tulla vastaan omaa kannanottoa vastustavia tekijöitä.

Eli monesti keräämme jostain tiedonjyvästä vain omaa aikaisempaa kannanottoa vahvistavia tekijöitä.

Uutta? Varmaankin eri kirjojen esittämiä väitteitä kannattaisi vertailla omiin aikaisempiin näkemyksiin.

Kysymys: muuttuuko oma mielipide luettujen kirjojen perusteella?

Vastaus: monessa kohtaa voimme olettaa ja uskoa enemmän kuin tietää.

Eli erilaiset epävastaavuudet kannattaa varmaan kirjata jatkossa.

Osasta erilaiset epävastaavuudet voivat järjettömiä.

1155: Eduskuntavaaliohjelmat 2019 / Vertailu / Koulutus

Eri asioiden tarkastelua puolueesta riippumatta!

20. maaliskuuta 2019
1155: Eduskuntavaaliohjelmat 2019 / Vertailu / Koulutus

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1155

 

[Päivitys 21.3.2019: oikea päivämäärä on 20.3.2019; aiemmmin oli merkitty 18.3.2019.]

Latasin kotisivun hakemistoon kaikkien yhdeksän eduskuntapuolueen vuoden 2019 eduskuntavaalien eduskuntavaaliohjelmat - linkit tiedostoihin ovat lopussa.

Olen ollut tähän mennessä Keskustan (6 kpl), Kokooomuksen (2 kpl) ja SDP:n (1 kpl) vaalitilaisuuksissa, jotka ovat olleet pääasiallisesti Jalasjärvellä sijaitsevien market-myymäloiden pihamaalla.

[Päivitys 21.3.2019: tarkasti ottaen tapasin saman edustajan kahdesti, joten Keskustan tilaisuuksia on yhteensä kuusi (6) - ei siis vain viittä (5) tilaisuutta. Yksi (1) Keskustan tilaisuus oli yhteistilaisuus useammalle ehdokkaalle.]

Tällä viikolla on lehtitietojen mukaan tulossa vähintään kaksi Kokoomuksen tilaisuutta ja yksi SDP:n tilaisuus.

Havaitsin ottaa vaaliohjelmasta otteen vasta 18.3.2019. Otin SDP:n eduskuntavaaliohjelmasta muutaman lainauksen koskien koulutusta.

Kävin 18.3.2019 pienen keskustelun SDP:n ehdokas Harri Jokirannan perustuen SDP:n vaaliohjelman perusteella tekemästäni otteesta.

Tietysti on hyvä veivata tärkeästä aiheesta.

Itse olen saanut todistukset peruskoulun, lukion, ammattioppilaitoksen, opiston ja yliopiston tutkinnoista. Lisäksi on joukko erilaisia lyhytkurssien todistuksia.

Olen opiskellut suurimman osan opinnoistani Etelä-Pohjanmaalla - myös suurin osa yliopistotutkinnon suorituksista on tehty Etelä-Pohjanmaalla.

Omat mielipiteet koulutuksesta voivat olla edellä olevan historian perusteella poikkeavat verrattuna muihin henkilöihin. Harva henkilö on hankkinut peruskoulun, lukion, ammattioppilaitoksen, opiston ja yliopiston tutkintotodistuksen.

Tältä pohjalta lähdin avoimella mielellä katsomaan yhdeksän eduskuntapuolueen vuoden 2019 eduskuntavaalien eduskuntavaaliohjelmia.

Päätin vertailla tässä kohtaa vaaliohjelmia koulutuksen osalta.

 

Keskusta:
HUOMIO: Keskustan eduskuntavaaliohjelmassa (2019) tekstin osia ei ole numeroitu.
(lainaus 1) Koulutuksen rahoituksessa painopiste tulee siirtää tutkintojen sijasta osaamisen painottamiseen jatkuvan oppimisen periaatteella. Monimuotoista muunto-, uudelleen- ja täydennyskoulutusta pitää vahvistaa. Korkeakoulujen pitää edistää nykyistä tehokkaammin jatkuvaa oppimista.
(lainaus 2) Peruskoulu on menestystarina, suomalaisen tasa-arvon tunnusmerkki. Sitä uhkaa kuitenkin oppimiserojen ja eriarvoisuuden kasvu. Toisen asteen opiskelijoilla on puutteita jopa lukutaidossa. Syrjäytyneitä nuoria on yli 60 000
(lainaus 13) Alle 18-vuotiaana koulunsa keskeyttänyt ei omaisi jatko-opintovalmiuksia. Tällöin kunta ohjaisi nuoren työpajatoimintaan, kymppiluokalle, valmentavaan koulutukseen tai esimerkiksi vapaan sivistystyön piiriin. Nuori olisi huomioitava yksilönä. Kaavamaisten ratkaisujen sijaan nuorelle olisi räätälöitävä tukitoimet, jotka auttaisivat häntä eteenpäin koulutukseen, työelämään ja muutoinkin yhteiskuntaan.
OMA arvio tekstistä / Keskusta:
(1) Olen monessa yhteydessä puhunut ja kirjoittanut lyhyemmistä koulutuksista, joten osaamiseen painottava koulutus on tärkeä ehdotus; myös yliopistojen tarjoamat lyhyemmät koulutukset ja koko yliopistokoulutuksen oikeat uudistustarpeet olisi selvitettävä kunnolla.
(2) Valitettavasti peruskoulun jälkeen on joukko oppilaita, joilla voi olla ongelmia aivan perusasioissa. Oman arvion mukaan tällaisia ongelmanuoria ei kannata pakottaa saman tien toisen asteen koulutukseen, jolloin pitäisi tehdä perusteellinen arvio tällaisten ongelmanuorten suhteen.
(3) Edellä mainitun perusteella voi todeta, että erilaiset ratkaisut kuten työpajatoiminta, kymppiluokka, valmentava koulutus ja vapaa sivistystyö kannattaisi arvioida kunnolla.
(4) Yleishuomiona voi todeta, että oikea osaaminen on monessa yhteydessä tärkeämpi asia kuin pelkkä tutkinto. Eli tässä mielessä Keskusta on esittänyt hyvi ehdotuksia.
Puuttuva osa vaaliohjelmassa / Keskusta:
(A) Olen eri yhteyksissä esittänyt järjestelmällistä selvitystä erilaisista koulutustavoista, joita nuoret voisivat arvostaa. Vastaavasti olen esittänyt järjestelmällistä selvitystä erilaisten yritysten tarvitsemasta osaamisesta ja koulutustavoista. Tämän jälkeen olisi hyvä tarkastella vastaavuudet yritysten mahdollisuuksien ja nuorten arvostamissa koulutusmuodoista - tässä voisi tulla vastaan erilaisia myönteisiä yllätyksiä.
(B) Eli Keskusta ei ainakaan vielä esittänyt järjestelmällistä selvitystä erilaisista koulutustavoista.

 

Kokoomus:
HUOMIO: Kokoomuksen eduskuntavaaliohjelmassa (2019) tekstin osia on osittain numeroitu.
(lainaus 1, sivulla 3) Vain harva tekee enää vuosikymmenien mittaisen työuran yhdellä ja samalla alalla, samanlaisissa tehtävissä. Suomalaisille on tarjottava keinot ja edellytykset toimia joustavasti ja sopeutua työelämän muutoksiin ja teknologian nopeaan kehitykseen. Se perustuu vahvaan yleissivistykseen, varhain opittaviin perus- ja sosiaalisiin taitoihin sekä kykyyn omaksua jatkuvasti uusia taitoja ja päivittää olemassa olevia.
27. Vahvistetaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen profiloitumista, yhteistyötä ja työnjakoa
31. Tunnistetaan nopeasti muuttuvan työelämän tarpeet ja siirretään koulutuksessa painopistettä tutkintokeskeisyydestä osaamiskeskeisyyteen.
32. Korkeakoulujen koulutustarjontaa avataan nykyistä joustavammin ihmisten ja työelämän hyödynnettäväksi
33. Rakennetaan työelämään jatkuvan oppimisen malli, jossa vastuuta on sekä työntekijällä, työnantajalla että julkisella vallalla.
34. Rakennetaan edellytykset hyvin toimiville aikuiskoulutusmarkkinoille.
35. Vahvistetaan vapaan sivistystyön sekä muun omaehtoisuuteen perustuvan toiminnan ja kehittymisen edellytyksiä elinikäisessä oppimisessa
OMA arvio tekstistä / Kokoomus:
Kaikki puolueet toteavat tarpeen kehittää koulutusta perustuen elinikäiseen oppimiseen, ja eroja taitaa olla esitetyissä toteutustavoissa.
27. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen oppimisen tehokkuudesta on tehtävä kunnollinen selvitys; toteuttavatko yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen nykyiset käytännöt esittämiäni lyhyitä ja tehokkaita koulutuksia?
31. Siirtyminen osaamiskeskeisyyteen on toteutettava mahdollisimman pian lyhyillä ja tehokkailla koulutuksilla, sillä nykyiset useamman vuoden tutkintohärvelit eivät todellakaan toteuta elinikäistä oppimista.
32. Korkeakoulujen koulutustarjontaa pitääkin avata perustuen lyhyisiin ja tehokkaisiin koulutuksiin.
33. Lyhyitä ja tehokkaita koulutuksia on helpompi järjestää työntekijöiden, työnantajien että julkisen vallan yhteistyöllä.
34. Aikuiskoulutusmarkkinoille pitää ehdottomasti kehittää lyhyitä ja tehokkaita koulutuksia perustuen erityisesti osaamiskeskeisyyteen - ei siis pitkiin tutkintohärveleihin.
35. Vapaan sivistystyön sekä muun omaehtoisuuteen perustuvan oppimisen muotoihin voisi kehittää omia tapoja tunnistaa oikea osaaminen riippumatta tutkintopohjasta.
Puuttuva osa vaaliohjelmassa / Kokoomus:
(A) Monet mainituista aiheista vaikuttavat hyvältä kirjauksen tasolla.
(B) Esimerkiksi yliopistojen (ja vastaavat) opetuksen avaaminen, osaamiskeskeisyys, koulutuksen tehokkuus ja koulutusten lyhyt kesto ei avaudu näin kirjausten tasolla.
(C) Tekstissä ei ole mainintoja tavoista osoittaa oma osaaminen; olen eri yhteyksissä todennut omien taitojen oikean osoittamisen vaativa luovia ratkaisuja.
(D) JOS Kokoomus pääsee mukaan seuraavaan hallitukseen, niin edellä mainitut asiat kuten opetuksen avaaminen, osaamiskeskeisyys, koulutuksen tehokkuus ja koulutusten lyhyt kesto pitää esitellä tarkemmin hallitusohjelmassa.

 

SDP:
SDP:n vaaliohjelma on 116 sivua laaja, jolloin on vapaamuotoista tekstiä ja sitten on numeroituja tavoiteita.
(Tässä kohtaa minun pitää todeta, että osaaminen varhaiskasvatuksesta on täysin oletamatonta, joten varhaiskasvatuksen suhteen en osaa todeta mitään järkevää.)
(lainaus 1, sivulla 44) SDP:n tavoitteena on, että toimenpidepaketin avulla jokainen nuori suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon. Pidemmällä aikavälillä uudistus maksaa itsensä takaisin korkeampana työllisyysasteena, pidempinätyöurina, verotuottoina sekä pienempinä syrjäytymisen ehkäisyn kuluina.
(lainaus 2, sivulla 44) Nuorten syrjäytymistä on ehkäistävä kautta linjan ja tukea myös niitä nuoria, jotka ovat ylittäneet 18 vuoden iän, mutta joilla on korkea riski syrjäytyä yhteiskunnasta ja työelämästä. Nuorisotakuu on suomalainen innovaatio, jonka tavoitteena on tarjota jokaiselle nuorelle paikka yhteiskunnassa. SDP haluaa tulevalla vaalikaudella uudistaa nuorisotakuun, jossa taataan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle tai alle 30-vuotiaalle valmistuneelle joko työ-, työharjoittelu-, työkokeilu-, työpaja-, oppisopimus- tai kuntoutuspaikka kolmen kuukauden aikana työttömyyden alkamisesta. Ohjaamo-palveluita tulee vahvistaa nuorisotakuun käytännön toteuttajana.
TAVOITTEET - sivulta 44:
1) Laajennetaan oppivelvollisuutta kattamaan toisen asteen tutkinnon suorittaminen ja tehdään toisella asteella eli lukioIssa ja ammattioppilaitoksissa opiskelu aidosti maksuttomaksi.
2) Toisen asteen valmistavat koulutukset, kymppiluokat sekä työpajatoiminta muodostavat yhdessä uuden toisen asteen valmistavan koulutuksen
(lainaus 3, sivulla 45) Yliopistot, ammattikorkeakoulut ja tutkimuslaitokset tarvitsevat vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön, jossa voidaan keskittyä pääasiaan eli tutkimukseen ja uuden luomiseen. Suomalainen tutkimus
TAVOITTEET - sivulta 46:
2) Tehdään tieteen ja tutkimuksen kunnianpalautus. Varmistetaan riittävä perusrahoituksen taso, jotta tutkijoilla on mahdollisuus keskittyä tutkimiseen.
TAVOITTEET - sivulta 48:
1) Mahdollistetaan entistä useammalle korkeakoulutus. Nostetaan nuorisoikäluokkien korkeakoulututkinnon suorittamistavoite vähintään 50 prosenttiin. Jatketaan opiskelijavalintojen uudistamista. Selvitetään korkeakoulujen heikon läpäisyasteen syyt ja laaditaan toimenpideohjelma läpäisyn parantamiseksi.
3) Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ohjausta kehitetään siten, että se mahdollistaa uudet ja joustavat yhteistyön ja organisoitumisen muodot
TAVOITTEET - sivulta 50:
1) Toteutetaan ihmislähtöinen jatkuvan oppimisen uudistus ja vastataan näin yksilöiden ja työmarkkinoiden tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Valmistellaan malli henkilökohtaisesta osaamistilistä, jonka turvin yksilö voi hankkia tarvitsemaansa koulutusta
4) Yksilön osaamisen tunnustamista tuetaan systemaattisesti todennetun osaamisen rekisterin kautta. Laaditaan kansalliset osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet, joiden tavoitteena on tehdä eri tavoin hankittu yksilön osaaminen näkyväksi koulutusjärjestelmässä ja työelämässä
OMA arvio tekstistä / SDP:
(A) Oman arvion mukaan nuorille tarkoitetut työ-, työharjoittelu-, työkokeilu-, työpaja-, oppisopimus- tai kuntoutuspaikka aihepiireinä pitääkin selvittää tarkasti.
(B) Olen eri yhteyksissä esittänyt järjestelmällistä selvitystä erilaisista koulutustavoista, joita nuoret voisivat arvostaa. Vastaavasti olen esittänyt järjestelmällistä selvitystä erilaisten yritysten tarvitsemasta osaamisesta ja koulutustavoista. Tämän jälkeen olisi hyvä tarkastella vastaavuudet yritysten mahdollisuuksien ja nuorten arvostamissa koulutusmuodoista - tässä voisi tulla vastaan erilaisia myönteisiä yllätyksiä.
(B) Eli SDP ei ainakaan vielä esittänyt järjestelmällistä selvitystä kaikista mahdollisista koulutustavoista.
(C) Aika, raha ja työrauha. Näiden kolmen suhteen voi olla pahojakin ongelmia, jolloin tutkijat painivat erilaisten ongelmien suossa.
(D) Jatkuva rahoituksen haku on rasittavaa tieteentekijöiden kannalta, jolloin tarvitsisimme pidemmän aikavälin rahoitusratkaisuja tieteelliselle tutkimukslle.
(E) Itse olen vähän epäileväinen tuon 50% suhteen - tarvitsemmeko oikeasti korkeakoulututkintojen suhteen 50% osuutta tulevista ikäluokista?
(F) Toistaen voi todeta myös korkeakoulututkintojen suhteen olevan mahdollista järjestää tehokkaita ja lyhyitä koulutuksia.
(G) Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen suhteen pitää tehdä selvitys tehokkaista ja lyhyistä koulutuksista.
(H) Suomessa voi olla liikaa tutkintouskoivaisuutta pitkiin tutkintoihin liittyen - lyhyempiä ja tehokkaampia koulutuksia tarvitaan edelleenkin.
(I) Osaamistili ja osaamisrekisteri kannattaisi selvittää tarkasti.
(J) Eri ihmiset ovat opetelleet eri asioita erilaisissa asiayhteyksissä, ja opittujen taitojen esittäminen ja rekisteröinti voitaisiin selvittää asianmukaisesti.

 

Perussuomalaiset:
Perussuomalaisten vaaliohjelma on 8 sivua laaja, ja he eivät ole numeroineet tekstin eri kohtia.
(lainaus 1, sivulla 7) Maamme hyvä tulevaisuus edellyttää osaamista. Suomalaisten vuosikymmeniä jatkunut koulutustason nousu on kääntynyt laskuun. Peruskoulun oppimistulokset ovat luisussa, erityisesti poikien kohdalla. Ammattikouluissa ei juuri ole suomalaisille nuorille opetusta, ja lukio houkuttelee yhä vähemmän. Kotouttaminen kiinnostaa koulutustahoja ja päättäjiä enemmän kuin se, että suomalaisille työmarkkinoille saadaan osaavaa kotimaista työvoimaa. Samalla korkeasti koulutettuja suomalaisia muuttaa ulkomaille yhä kiihtyvällä tahdilla. Tilalle saamme kouluttamattomia maahanmuuttajia, joista merkittävällä osalla ei ole edes luku- ja kirjoitustaitoa
OMA arvio tekstistä / Perussuomalaiset:
(A) Varmaankin syyt koulutustason laskulle on selvitettävä huolellisest.
(B) Peruskoulun oppimistulosten luisuminen on tietysti ongelma.
(C) Varmaankin syyt korkeasti koulutettujen siirtyminen Suomen ulkopuolelle pitäisi selvittää tarkasti.
(D) Maahanmuuttajien osaamisen taso käsittääkseni vaihtelee henkilöstä toiseen.
(E) Kymymys: kuinka moni juuriltaan suomalainen (ei siis maahanmuuttaja) on oikeasti mukana oikeassa elämässä ilman syrjäytymistä?
(F) Tietysti juuriltaan suomalaisen (ei siis maahanmuuttaja) väestön pitäminen mukana oikeassa elämässä on tärkeä aihepiiri ja osittain iso ongelma.

 

Vihreät:
Vihreiden vaaliohjelma 12 sivua laaja, ja he ovat numeroineet tekstin joitain kohtia.
(lainaus 1, sivulla 6) Peruskoulu on tasa-arvon lippulaiva. Sille on annettava resurssit toteuttaa tehtäväänsä. Kansainvälisissäkin mittauksissa näkyvä oppimistulosten lasku tarkoittaa ennen kaikkea oppimistulosten eriytymistä. Hyvin pärjäävät pärjäävät yhtä hyvin kuin ennenkin. Huonosti pärjäävät, erityisesti pojat, pärjäävät sen sijaan yhä huonommin. Käännetään tämä suunta.
(lainaus 2, sivulla 6) Tehdään toisen asteen koulutuksesta aidosti maksutonta ja taataan kaikille toisen asteen koulutuspaikka
(lainaus 3, sivulla 6) Pidennetään oppivelvollisuutta toiselle asteelle tai vähintään 18-vuotiaaksi
(lainaus 4, sivulla 6) Leikkaukset ovat osuneet erityisen kipeästi toisen asteen ammatilliseen koulutukseen. Palautetaan opettajat ammatillisiin oppilaitoksiin ja turvataan riittävät resurssit lähiopetukselle ja ohjaukselle
(lainaus 5, sivulla 6) Jotta toisen asteen tutkinto voidaan taata aidosti kaikille, on saatava koppi niistä, joiden opinnot ovat jäämässä kesken. Erityistä tukea on vahvistettava ja lisättävä erityisopetusta, jonka vähyys näkyy arjessa.
(lainaus 6, sivulla 7) Lyhyen tähtäimen taloudellisia tai poliittisia intressejä painottava ohjaus sekä yhä koveneva lyhytjänteinen rahoituskilpailu ovat heikentäneet korkeakoulutujen autonomiaa ja edellytyksiä keskittyä pitkäjänteiseen tieteelliseen työhön, erityisesti uutta luovaan perustutkimukseen.
(lainaus 7, sivulla 7) Annetaan opiskelijoille, opettajille ja tutkijoille vapaus ja resurssit opiskella, opettaa ja tutkia ilman jatkuvaa hiostusta. Asetetaan suomalaisen korkeakoulu- ja tiedepolitiikan ytimeen sivistys markkinaehtoisuuden sijaan
(lainaus 8, sivulla 7) Vahvistetaan korkeakoulujen autonomiaa luomalla vakaan, vastikkeettoman perusrahoituksen elementti, joka kattaisi merkittävän osan rahoituksesta.
(lainaus 9, sivulla 7) Lopetetaan opiskelijoiden kyykyttäminen ja annetaan mahdollisuus täysipäiväiseen opiskeluun
(lainaus 10, sivulla 7) Kasvatetaan korkeakoulujen aloituspaikkoja ja nostetaan korkeakoulutettujen osuus ikäluokasta selvästi yli 50 prosentin vuoteen 2030 mennessä.
(lainaus 11, sivulla 7) Siirretään tutkimusrahoituksen painopistettä erittäin kilpaillusta ja lyhytjänteisestä pätkärahoituksesta pitkäaikaisempaan rahoitukseen tohtoriohjelmille, väitöskirjantekijöille, post doc -tutkijoille ja tutkimusryhmille.
(lainaus 12, sivulla 7) Vapautetaan aikaa hankehallinnosta ja rahoitushakemusten oravanpyörästä itse tutkimukseen.
(lainaus 13, sivulla 7) Perustetaan kansallinen osaamisohjelma ja luodaan sitä varten uusi, pääosin julkisrahoitteinen osaamisturvan malli, jonka ytimessä voi olla esimerkiksi henkilökohtainen koulutustili.
(Lainaus 14, sivuilla 7-8) Uudistetaan korkeakoulujen rahoitusmallia niin, että se kannustaa tarjoamaan muutakin kuin kokonaisia tutkintoja – yksittäisistä kursseista räätälöityihinkoulutuspaketteihin. Näin tuetaan jatkuvaa oppimista.
OMA arvio tekstistä / Vihreät:
(A) Peruskoulun oppimistulosten heikkeneminen voi vaatia uusia toimenpiteitä.
(B) Koulutuksenm maksuttomuus on tärkeä aihe kaikilla koulutusasteilla.
(C) KYSYMYS: auttaisiko oppivelvollisuuden vaatimus toiselle asteelle tai vähintään 18-vuotiaaksi oikeasti.
(D) Oman arvion mukaan osa nuorista saattaa keskeyttää monivuotisen koulutuksen, jos heille tuottaa vaikeuksia jo viikonkin kestävä koulutus.
(E) Erityistä tukea tarvitseville pitää varmaankin tehdä täysin omia ratkaisuja.
(F) Korkeakoulujen jatkuva rahoituskilpailu aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia.
(G) Korkeakoulujen pidempiaikainen tutkimuksen rahoituspohja pitää selvittää tarkasti.
(H) Täysipäiväinen opiskelu on hyvä tavoite kaikille koulutusasteille.
(I) Kerraten pitää todeta tehokkaat ja lyhyet koulutukset kaikilla koulutusasteilla.
(J) Itse olen vähän epäileväinen tuon 50% suhteen - tarvitsemmeko oikeasti korkeakoulututkintojen suhteen 50% osuutta tulevista ikäluokista?
(K) Tutkimusrahoituksen painopistettä pitää siirtää pois jatkuvasta rahoituskilpailusta kohti pidempiaikaisempia ratkaisuja.
(L) Henkilökohtainen koulutustili voitaisiin selvittää asianmukaisesti.
(M) Myös korkeakouluissa voidaan järjestää tehokkaita ja lyhyet koulutuksia ilman tutkintotavoitteita.

 

Vasemmistoliitto:
Vasemmistoliiton vaaliohjelma on vain yksi www-sivu, ja tallensin kyseisen sivun Opera-selainen Tallenna PDF-muodossa -toiminnolla.
(lainaus 1) Turvaamme mahdollisuuden korkeakoulutukseen jokaisessa maakunnassa. Koulutus on keskeisessä roolissa, niin eri alueiden työvoiman saatavuuden ja työllisyyden kuin nuorten hyvinvoinnin näkökulmista. Jokaisessa Suomen maakunnassa täytyy olla yliopisto tai ammattikorkeakoulu. Myös ammatillinen koulutus ja koulutuspaikkojen riittävä tarjonta on keskeistä aluepolitiikan näkökulmasta
(lainaus 2) Valtio panostaa yhdessä paikallisten koulutusjärjestäjien kanssa muuntokoulutusohjelmiin niillä alueilla, joissa työvoimapula on suurin. Ammatillisen koulutuksen resurssit ovat keskeisessä roolissa myös työvoimapulaan vastaamisessa
(lainaus 3) Mahdollistamme omaehtoisen opiskelun työttömyysturvalla, ja otamme käyttöön osa-aikaisten työntekijöiden opintosetelit. Työn ohessa opiskeleville turvaamme oikeuden työajan lyhentämiseen. Työajan lyhennys voidaan toteuttaa esimerkiksi nelipäiväisenä työviikkona. Kehitämme muuntokoulutuksia, jotka tukevat sekä yksilöiden että elinkeinorakenteen kehittymistä sekä avointa ammatillista toisen asteen koulutusta
(lainaus 4) Palautamme yliopisto- ja ammattikorkeakouluindeksit osaksi rahoitusta ja varmistamme myös sektoritutkimuslaitosten riittävän rahoituksen. Valtion tutkimusrahoituksen painopistettä pitää siirtää tuntuvasti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen. Kilpailutetun rahoituksen on oltava vain täydentävää rahoitusta. Uudistetaan tutkimusrahoitus siten, että järjestelmä on yksinkertaisempi, läpinäkyvämpi ja tehokkaampi
(lainaus 5) Oppimistulokset ovat Suomessa heikentyneet kaikilla Pisa-tutkimuksessa mitatuilla osa-alueilla. Alueelliset erot ovat kasvaneet, ja poikien ja tyttöjen osaamiserot ovat suuremmat kuin koskaan ennen. Samalla on syytä huomioida, että osaamiserot samaa sukupuolta olevien välillä edelleen ovat suuremmat kuin sukupuolten väliset. Erityisen suuri ongelma on heikosti osaavien oppilaiden määrän kasvu. Oppilaan perhetaustan ja oppimistulosten välinen yhteys on kasvanut nopeimmin kaikista OECD-maista. Selitys tälle ei tutkijoiden mukaan ole löydettävissä koulujen seinien sisältä, vaan koulutuksen eriarvoistumisen voimistuminen on ennen kaikkea osoitus ja seuraus yhteiskunnan eriarvoistumisesta
(lainaus 6) Ohjaamme pikaisesti lisää resursseja ammatillisen koulutuksen lähiopetukseen sekä henkilökohtaisten opetussuunnitelmien laadintaan perusrahoitusta korottamalla.
(lainaus 7) Oppivelvollisuusikä pidennetään toiselle asteelle.
(lainaus 8) 2010-luvulla ammatillinen aikuiskoulutus on kääntynyt laskuun. Siitä on myös tullut entistä valikoivampaa: sitä saavat vähiten ne, jotka sitä eniten tarvitsevat. On selvitettävä syyt, mistä väheneminen johtuu ja etsittävä keinot koulutuksen tasa-arvon lisäämiseksi myös ammatillisessa aikuiskoulutuksessa.
OMA arvio tekstistä / Vasemmistoliitto:
(A) Tietysti jokaisessa maakunnassa voi olla vähintään ammattikorkeakoulu, mutta se ei poista tarvetta tehokkaille ja lyhyille koulutuksille kaikilla koulutusasteilla.
(B) Erityiseti muuntokoulutuksessa on tarvetta tehokkaille ja lyhyille koulutuksille kaikilla koulutusasteilla.
(C) Erilaiset opintosetelit varmaankin kannattaa asianmukaisesti.
(D) Tehokkaat ja lyhyet koulutukset mahdollistavat laajemmin osittaisen tai jopa kokoaikaisen irtautumisen työtehtävistä joksikin ajaksi.
(E) Tutkimusrahoituksen pitkäjänteisempi rahoitus pitää selvittää, jolloin tutkimustyön tekeminen ei olisi jatkuvaa hakemusten kirjoittamista.
(F) PISA-tutkimusten heikkenemisen syitä pitää lähteä etsimään laajasti.
(G) Poikien ja tyttöjen oppimiserojen syitä pitää lähteä etsimään laajasti.
(H) Ammatillisen koulutuksen lähiopetuksen ongelmat pitäisi ratkaista.
(I) Oppivelvollisuusikä pidenntäminen toiselle asteelle pitää tietysti selvittää tarkasti.
(J) Peruskoulun oppimistulokset voivat olla vaihtelevia eri henkilöiden välillä.
(K) Peruskoulun huonosti läpäisseille nuorille pitää kehittää täysin omat ratkaisunsa.
(L) Olen eri yhteyksissä esittänyt järjestelmällistä selvitystä erilaisista koulutustavoista, joita nuoret voisivat arvostaa. Vastaavasti olen esittänyt järjestelmällistä selvitystä erilaisten yritysten tarvitsemasta osaamisesta ja koulutustavoista. Tämän jälkeen olisi hyvä tarkastella vastaavuudet yritysten mahdollisuuksien ja nuorten arvostamissa koulutusmuodoista - tässä voisi tulla vastaan erilaisia myönteisiä yllätyksiä.

 

Kristillisdemokraatit:
Kristillisdemokraattien vaaliohjelma on 15 sivua pitkä, ja he eivät ole numeroineet eri kohtia.
(lainaus 1, sivu 10) Kristillisdemokraatit korostavat jokaisen ihmisen oikeutta kouluttautua ja kehittää itseään sekä tehdä työtä ja yrittää.
(lainaus 2, sivu 10) Oppilaitosten ja elinkeinoelämän yhteistyötä on syvennettävä. Koulutuspaikkoja pitää kohdentaa kasvualoille ja työvoimapulasta kärsiville aloille. Elinikäisen oppimisen tarve korostuu. Uudelleenkouluttautumisen ja koulutuksen täydentämisen ja laajentamisen pitää olla houkuttelevaa ja joustavaa. Koulutuksessa on huomioitava alueelliset tarpeet.
(lainaus 3, sivu 10) Tutkimustoimintaa on suunnattava entistä enemmän hyödyttämään pk- ja mikroyrittäjiä, kotimaisia kasvuyrityksiä sekä teollisuusyrityksien uudistumista.
OMA arvio tekstistä / Kristillisdemokraatit:
(A) Koulutus on tietysti tärkeä asia - ei siinä mitään.
(B) Koulutus kasvualoille ja työvoimapulasta kärsiville aloille pitää järjestää tehokkaita ja lyhyitä koulutuksia kaikilla koulutusasteilla.
(C) Tutkimustoiminnan vastaavuus kasvualoille pitää tietysti arvioida tarkasti.
(D) Tutkimustoiminnan pitkäaikainen rahoitus pitää ratkaista jollain tavalla.

 

Sininen tulevaisuus:
Sininen tulevaisuus - tämä vaaliohjelma on vain yksi sivu.
(lainaus 1) Arvostamme tekemällä oppimista ja haluamme säilyttää ammatillisen koulutuksen vetovoimaisena. Oppisopimuskoulutuksen lisäämisellä saamme lisää osaavia käsiä.
(lainaus 2) Uudelleen-, muunto- ja oppisopimuskoulutuksen määrät tuplattava
OMA arvio tekstistä / Sininen tulevaisuus:
(A) Ammatillinen koulutus on hyvä pitää kilpailukykyisenä vaihtoehtona.
(B) Oppisopimuskoulutusta pitää kehittää asianmukaisesti.
(C) Uudelleen-, muunto- ja oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudet pitää tietysti selvittää hyvin tarkasti.
(D) Edellä mainittu ei kaada mitenkään ehdotuksiani lyhyistä ja tehokkaista koulutuksista.

 

RKP (suomenkielinen versio):
Tämä vaaliohjelma (suomeksi) on 40-sivuinen kokonaisuus.
(lainaus 1, sivu 10) [Haluamme,] että kaikilla 9. vuosiluokan käyneillä on hyvä luku-, lasku- ja kirjoitustaito sekä kyky ilmaista itseään suullisesti. Haluamme murtaa kehityksen, joka johtaa etenkin poikien jäämiseen ulkopuolelle.
(lainaus 2, sivu 10) [Haluamme,] että koulu antaa yhdenvertaiset edellytykset kaikille lapsille. Koulun on tuettava ja kannustettava oppilasta, ja tarjottava samalla tarvittaessa myös suurempia haasteita ja mahdollisuuksia vaativampiin tehtäviin.
(lainaus 3, sivu 10) [Haluamme,] että kaikkien saavan päättötodistuksen. Jotta tähän päästäisiin, tarvitaan joustavia, yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja – keskeisessä asemassa tässä työssä ovat esimerkiksi nuorisopajat, kolmas sektori ja työpaikat yhteistyössä aktiivisen opinto-ohjauksen ja moniammatillisten oppilashuoltotiimien kanssa
(lainaus 4, sivu 11) [Haluamme,] kehittää jo olemassa olevia opintopolkuja, kuten esimerkiksi kymmenettä luokkaa, oppisopimus- ja kuntouttavaa toimintaa
(lainaus 5, sivu 11) [Haluamme,] että toisen asteen koulutus eli lukio- ja ammattikoulutus on maksutonta.
(lainaus 6, sivu 11) [Haluamme,] että laaja-alaisen, yleissivistävän koulutuksen antavan lukion ja konkreettisia ammatillisia valmiuksia antavan ammattikoulutuksen.
(lainaus 7, sivu 11) [Haluamme,] ottaa käyttöön lähiopetustakuun, jotta kaikilla toisen asteen opiskelijoilla on riittävästi lähiopetusta.
(lainaus 8, sivu 11) [Haluamme,] maksuttoman korkeakoulun myös tulevaisuudessa.
(lainaus 9, sivu 11) [Haluamme,] turvata vapaan sivistystyön eli kansalaisopistojen, aikuisopistojen, työväenopistojen ja kansankorkeakoulujen toimintaedellytykset.
(lainaus 10, sivu 11) [Haluamme,] taata kaikille mahdollisuuden jatkokoulutukseen uuden työn saamiseksi.
(lainaus 11, sivu 11) [Haluamme,] edistää jatkuvaa oppimista – rahoituspohjaa on laajennettava. Haluamme, että kolmikantayhteistyössä laaditaan malli, jossa työnantaja ja –tekijä sekä koulutusta tarvitseva osallistuvat rahoitukseen
(lainaus 12, sivu 11) [Haluamme,] turvata korkeakoulujen perusrahoituksen ennakoitavuuden ja jatkuvuuden pitkällä tähtäimellä – monien erilaisten lyhytaikaisten hankkeiden sijaan tarvitaan riittävää perusrahoitusta.
OMA arvio tekstistä / RKP (suomenkielinen versio)::
(A) Peruskoulun päättävien henkilöiden luku-, lasku-, puhe- ja kirjoitustaidon laskevat oppimistulokset ovat tietysti vakava asia selvitettäväksi.
(B) Tietysti yhdenvertaiset mahdollisuudet ovat tärkeä asia.
(C) Tässäkin kohdassa palaan tehokkaisiin ja lyhyisiin koulutuksiin, koska huonojen oppimistulosten oppilaille ei kannata järjestää lisää luokkahuoneopetusta, jolloin tarvitaan oikeasti hyviä ratkaisuja.
(D) Tässäkin kohdassa palaan tehokkaisiin ja lyhyisiin koulutuksiin, ja tietysti erilaiset oppimispolut on tietysti hyvän selvityksen arvoinen asia.
(E) Koulutuksen maksuttomuus on edelleen tärkeä asia, vaikka kaikki eivät meistä eivät enää ymmärrä maksuttoman koulutuksen merkitystä.
(F) Ammattilukion suhteen on erilaisia mahdollisuuksia, joita pitää selvittää huolellisesti.
(G) Lähiopetustakuu on minulle uusi ajatus, ja varmaankin tämä pitäisi esitellä tarkasti.
(H) Myös korkeakoulukoulutuksen maksuttomuus on edelleen tärkeä asia, vaikka kaikki eivät meistä eivät enää ymmärrä maksuttoman koulutuksen merkitystä.
(I) Vapaa sivistys voi mahdollisesti tarkoittaa tehokkaita ja lyhyitä koulutuksia.
(J) Jatkokoulutus voi tarkoittaa eri koulutusasteilla (myös korkeakoulutus) tehokkaita ja lyhyitä koulutuksia.
(K) Jatkuva oppiminen on selvityksen arvoinen asia, mutta tässä vaaliohjelmassa sitä ei avata tarkemmin, mutta asia kannattaav varmaankin selvittää.
(L) Korkeakoulujen suhteen jatkuva hakemusten tekeminen tarkoittaa tutkijoiden ajan kuluttamista hakemusten tekemiseen.
(M) Korkeakoulujen pidempiaikainen rahoitus on tärkeä aihepiiri.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Eri yhteyksissä olen kirjoittanut tehokkaista ja lyhyistä koulutuksista koulutuksilla jokaiselle koulutusasteelle.

Joissain vaaliohjelmissa esityt aiheet ovat oikeasti järkeviä, joten niitä aiheita pitäisi selvittää kunnolla tulevalla vaalikaudella - eli 2019-2023 aikana.

Joissain kohdissa olen esittänyt muutaman kriittisen arvion - tietysti jotain löytyy aina.

Toisaalta olen todennut aikaisemissakin merkinnöissä, että Suomessa koulutus on pyhä lehmä, jonka palvomisen tavoista on koko ajan kiestoja erilaisten sidosryhmien välillä.

Koulutus ei ole paras ratkaisu kaikkiin ongelmiin, vaikka koulutus on hyvin tärkää.

Eri vaaliohjelmissa on mainittu peruskoulun suorittaneiden henkilöiden osaamistaso, jolloin osa oppilaista läpäisee peruskoulun huonoilla oppimistuloksilla.

Eri yhteyksissä olen ehdottanut YRITYSELÄMÄN suuntaan tehtävistä selvityksistä.

Eri yhteyksissä olen ehdottanut KOULUTUSJÄRJESTELMÄN edustajien suuntaan tehtävistä selvityksistä.

Eri yhteyksissä olen ehdottanut OPPILAIDEN edustajien suuntaan tehtävistä selvityksistä.

Tietysti voisimme tehdä vielä erillisen selvityksen putoamisvaarassa oleville nuorille; eli millaisia keinoja he kannattaisivat koulutuksen kehittämiseksi?

Mahdollisesti avoimella mielellä tehdyt selvitykset voisivat tuottaa erilaisia yllätyksiä sekä tietoa nykyisen koulutusjärjestelmän ongelmakohdista.

Selvitysten jälkeen olisi mahdollista löytää ehdotuksia, jotka voivat olla osittain/kokonaan samoja koulutusjärjestelmän, oppilaiden ja yrityselämän ehdotusten kanssa.

Tässä selvityksessä pitäisi edetä avoimella mielellä pohtien tehokkaita koulutuksen ratkaisuja.

Toisaalta voi todeta, että eri puoleet ehdottivat samoja asioita osittain eri nimityksillä ja hieman eri sisällöllä.

ON siis mahdollista, että tuleva hallitus voisi päästä sopimukseen joistain koulutuksen kehittämiskohteista.

Lopuksi täytyy todeta, että vaaliohjelmien vertailu paljasti eri puolueiden näkemyksiä koulutuksen ongelmista ja koulutuksen mahdollisuuksista, mutta vertailu vaatii jonkin verran työtä.

Mahdollisesti voisin tehdä vastaavan vertailun jostain muusta aiheesta, mutta tämäkin vertailu vaatisi jonkin verran työtä. Ehkä - ehkä ei.

Lopputulos 1: puolueissa on oikeasti eroja, mutta ne pitää kaivaa esille sekä puolueiden esittämistä teksteistä että erilaissa tilaisuuksissa.

Lopputulos 2: puolueiden oikeiden erojen etsiminen vaatii tietysti jonkin verran työtä.

 

EDUSKUNTAVAALIOHJELMAT / Eduskuntavaalit 2019
HUOMIO: Keskustan ja Vasemmistoliiton vaaliohjelma on kopioitu www-sivulta Opera-selaimen toiminnolla "Tallenna PDF-muodossa", jolloin PDF-tiedosto eroaa toisista PDF-tiedostoista.
Keskusta
Kokoomus
SDP
Perussuomalaiset
Vihreät
Vasemmistoliitto
Kristillisdemokraatit
Sininen tulevaisuus
RKP (suomenkielinen versio)

1154: Vähemmistöuskonto / Valtauskonto / Arvioita

Eri ryhmien erottelua?

17. maaliskuuta 2019
1154: Vähemmistöuskonto / Valtauskonto / Arvioita

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1154

 

Kävin läpi aikaisempia merkintöjä, jonka otsikossa oli termi "uskon".

Tulokset ovat seuraavat merkinnät: 208, 209, 452, 596, 702, 718, 721, 723, 730, 731, 765, 768, 796, 801, 886, 893, 1072, 1111.

16.3.2019 oli Kino Jalasjärvi -elokuvateatterissa esitysvuorossa Seinäjoen arabikevät -dokumentti.

Käsitin, että kysessä oli dokumentin ensimmäinen esitys suomalaisessa elokuvateatterissa.

Katsoin vähän muutamaa uutista, jossa on esitetty dokumentista erilaisia huomioita.

Itse kävin katsomassa kyseisen dokumentin - ei siinä mitään.

Tilaisuuden järjesti Etelä-Pohjanmaan Vihreät ry, mutta tämä merkintä ei puolusta tai vastusta mitään vihreiden esittämiä politiikan vaihtoehtoja.

Jalasjärvellä on tietysti sekä oikeita julkivihreitä että joukko vihreiden äänestäjiä ilman julkista ilmoitusta vihreiden kannattamisesta.

Linkkilistassa on asiaa kyseiseen dokumenttiin liittyvien asioiden käsittelystä.

Yksi osa dokumenttia on islamin oppien käsittely muutamassa kohdassa.

Tämä on täysin ymmärrettävää, koska iso osa dokumentissa vilahtavista henkilöistä on muslimeja - pääasiassa he olivat kotoisin Irakista ja Syyriasta.

Näillä kotisivuilla olen monet kerrat käynyt läpi länsimaiden sotilaallisia hyökkäyksiä (mm.) Afganistaniin, Irakiin, Libyaan ja Syyriaan.

Eli moni maa on täysin sekaisin, ja sieltä alkaa siirtyä pakolaisia muihin maihin.

Oma arvion mukaan monella ihmisellä on seuraavat tavoitteet:
* elää rauhassa omien rakkaiden läheisyydessä
* tarjota parempi maailma omille lapsille
* tehdä jotain mielekästä
* elää rauhassa muiden ihmisten kanssa.

Mielekäs tekeminen voi tietysti tarkoittaa mielekkään työn tekemistä, mutta vanhemmalla iällä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi omien lastenlasten tukemista eri tavoilla.

Tietysti näitä tavoitteita ei ole saavutettu monessa kriisimaassa - vrt Afganistan, Irak, Libya ja Syyria.

Tähän kohtaan voi todeta linkkilistasta muutaman aiheen:
* iskut kahteen moskeijaan Uudessa-Seelannissa
* Suomi on maailman onnellisin maa
* yhä useampi suomalainen ei tunnusta mitään uskontoa
* Jehovan todistajien keräämät nimilistat ovat laittoman rekisterin osia
* onko kouluissa järjestettävä uskonnollisia tilaisuuksia?
* Oulussa moskeijan ikkuna rikottiin
* saapuuko Suomeen Jehovan todistajia pakolaisiksi?
* Jehovan todistajien mahdollinen vainoaminen Venäjällä
* Euroopassa uudenlaista juutalaisvastaisuutta
* Rohingya-muslimien vainoaminen Myanmarissa.

Itse olen uskonnonvapauden kannattaja.

Toisaalta voi todeta linkkilistan perusteella, että vähemmistöuskontojen asema vaihtelee masta toiseen.

Jossain maissa voi vähemmistöuskontojen asema olla melkoisen tukala.

Tietysti vähemmistöuskontojen määrä ja laatu vaihteleee maasta toiseen. Toisen maan enemmistöuskonto on toisen maan vähemmistöuskonto.

Suomen kannnalta on tietysti mielenkiintoista seurata uskonnottomuuden vaikutusta ja eri uskontojen vaikutusta.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Oman arvion mukaan suomalainen uskonnottomuus tarkoittaa Suomen yhteydessä omia suomalaisia uskonnottumuuden erityispiirteitä.

Uskonnottomuutta voi tietysti vertailla eri tavoin eri maissa.

Vastaavasti suomalainen uskonnollisuus tarkoittaa omia suomalaisia uskonnollisuuden erityispiirteitä.

Esimerkiksi voi todeta suomalaisten olevan suhteellisen maltillisia oman uskonnollisuuden esittämisessä.

Jossain toisessa maassa oman uskonnollisuuden esittämistä on paljon enemmän.

Tästä kaikesta seuraa tietysti uusia ilmiöitä, joita en osaa tässä vaiheessa ennakoida etukäteen.

Turvallisesti voi kuitenkin todeta, että Suomessakin on jatkossa enemmän erilaisia (osin uusia) uskonnollisia ryhmiä.

Linkkilistan lopussa on Uskonnot Suomessa -hankkeen linkki www-sivulle, joka listaa kaikki rekisterissä olevat uskonnolliset ryhmät uskontoperinteen mukaan.

Listan perusteella voi todeta joukon suomalaisia vähemmistöuskontojen ryhmiä.

Kysymys: millainen on suomalaisten vähemmistöuskontojen asema tulevaisuudessa?

Katsoin vähän Uskonnot Suomessa -hankkeen www-sivua, joka listasi kaikki rekisterissä olevat uskonnolliset ryhmät uskontoperinteen mukaan.

Esimerkiksi voi todeta, että erilaisia islamilaisia yhteisöjä on useampi, jolloin kaikkien suomalaisten muslimien ajaminen vain yhdeksi isoksi ryhmäksi ei taida olla oikea totuus.

Eli suomalaiset muslimit jakaantuvat usempaan ryhmään kuten www-sivu osoittaa.

Kysymys: osaammeko arvioida erilaiset uskonnolliset ryhmät oikein?

Vastaus: erilaiset uskonnolliset ryhmät voivat olla monelle henkilölle täysin tuntemattomia.

 

Kohudokumentti Seinäjoen arabikevät ensiesitetään Pohjanmaalla ensi viikolla
https://www.ilkka.fi/uutiset/kulttuuri/kohudokumentti-seinajoen-arabikevat-ensiesitetaan-pohjanmaalla-ensi-viikolla-1.2893327

Kohuttu dokumentti Seinäjoen arabikevät esitetään Jalasjärvellä
https://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/750753-kohuttu-dokumentti-seinajoen-arabikevat-esitetaan-jalasjarvella

Seinäjoen arabikevät – dokumenttielokuva valottaa pakolaiskriisiä kolmen näkökulman kautta
https://www.kansalainen.fi/seinajoen-arabikevat-dokumenttielokuva-valottaa-pakolaiskriisia-kolmen-nakokulman-kautta/

”Seinäjoen arabikevät” – luottamuksella tehty dokumentti
https://www.kansalainen.fi/seinajoen-arabikevat-luottamuksella-tehty-dokumentti/

Uudessa-Seelannissa terrori-isku, kahdessa moskeijassa ammuskeltiin – 28-vuotias australialaismies sai murhasyytteen veriteosta
https://yle.fi/uutiset/3-10689973

Tämän tiedämme nyt: Uudessa-Seelannissa tehty yksi viime vuosien pahimmista terrori-iskuista – pääepäilty sanoo olevansa rasisti
https://yle.fi/uutiset/3-10690187

Neljä kysymystä terrorismitutkijalle: miksi Uuden-Seelannin ampuja iski juuri moskeijaan, ja mitä Suomen muslimien pitäisi tästä ajatella?
https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/8dfd1222-0d58-43e6-9762-871b4e1e61cf

Uuden-Seelannin terrori-isku ei ole yksittäis­tapaus, vaan ilmentää maailman­laajuista muslimi­vihaa
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006035900.html

Ainakin 49 kuoli verilöylyssä moskeijoihin Uudessa-Seelannissa – ampuja kuvasi veritekoja suorana lähetyksenä nettiin
ttps://www.ess.fi/uutiset/ulkomaat/art2527047

World Happiness Report 2018
http://worldhappiness.report/ed/2018/

Suomi nousi ensimmäistä kertaa onnellisuus­vertailun kärkeen - paras maa myös maahan­muuttajille
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005603574.html

YK:n raportti: Suomi on maailman onnellisin maa
https://yle.fi/uutiset/3-10115710

Money and Happiness - Rank of Income, Not Income, Affects Life Satisfaction
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797610362671

Jo joka neljäs suomalainen ei tunnusta mitään uskontoa – uskontoihin kuulumattomien määrä kasvanut
https://yle.fi/uutiset/3-10432004

Joka neljäs ei kuulu mihinkään uskontokuntaan
http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/2017/01/vaerak_2017_01_2018-10-01_tie_001_fi.html

Jokaista kirkkoon liittynyttä kohti eroaa neljä jäsentä
https://yle.fi/uutiset/3-6526674

Korkein hallinto-oikeus: Jehovan todistajien saarnaamistyössä keräämät nimilistat olivat lainvastaisia
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005934724.html

Yle: Kantelut koulujuhlien uskonnollisuudesta lisääntyneet
https://www.verkkouutiset.fi/yle-kantelut-koulujuhlien-uskonnollisuudesta-lisaantyneet/

Vanhemmat ovat oppineet vaatimaan uskonnottomia joulujuhlia – koulujen juhlissa nähdään Jeesus-lapsen sijaan metsäneläimiä ja tonttu-ukkoja
https://yle.fi/uutiset/3-10551098

Timo Soini: Pakanakitisijät hyökkäävät aina jouluna
https://www.verkkouutiset.fi/timo-soini-pakanakitisijat-hyokkaavat-aina-jouluna/

Timo Soini - PIUT PAUT PAKANAKITINÄLLE
http://timosoini.fi/2018/12/piut-paut-pakanakitinalle/

Kiina yrittää kitkeä joulun, koristeita poistettu kaupoista
https://www.verkkouutiset.fi/kiina-yrittaa-kitkea-joulun-koristeita-poistettu-kaupoista/

Kiina kiristää otettaan uskonnoista
https://www.verkkouutiset.fi/kiina-kiristanyt-otettaan-uskonnoista/

KHO: Jehovan todistajien saarnaamistyössään keräämät nimilistat lainvastaisia
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kho-jehovan-todistajien-saarnaamistyossaan-keraamat-nimilistat-lainvastaisia/7208114

Jouluyön ilkivaltaa Oulussa – moskeijan ikkuna rikottiin polkupyörätelineellä: Oulun kirkkoherrat tuomitsevat
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jouluyon-ilkivaltaa-oulussa-moskeijan-ikkuna-rikottiin-polkupyortelineella-oulun-kirkkoherrat-tuomitsevat/7217842

KHO: Jehovan todistajat ovat keränneet laittomia nimilistoja
https://yle.fi/uutiset/3-10557878

Amnesty vetoaa Venäjään tanskalaisen Jehovan todistajan vapauttamiseksi
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000005989895.html

Jehovan todistajalle pitkä vankeustuomio Venäjällä – "Oikeudenkäynti on testi, onko Venäjällä enää uskonnonvapautta"
https://yle.fi/uutiset/3-10633337

Russia: Jehovah’s Witness Faces 10-Year Sentence
https://www.hrw.org/print/316475

Jehovan todistajien toiminta Venäjällä pysyy kiellettynä
https://yle.fi/uutiset/3-9727634

Uusi ryhmä täyttää vastaanottokeskusta Lappeenrannassa – Venäjältä tullut yli sata vainon kohteeksi joutunutta Jehovan todistajaa
https://yle.fi/uutiset/3-10133291

Jehovan todistajat: Jäseniämme kidutetaan Venäjällä – sähkösokkeja ja kuristamista
https://yle.fi/uutiset/3-10654660

Venäjä tutkii väitteet Jehovan todistajien raa'asta kidutuksesta
https://yle.fi/uutiset/3-10660347

Nuorten suhde uskontoon voimakkaassa muutoksessa – naiset ottavat etäisyyttä
https://demokraatti.fi/nuorten-suhde-uskontoon-voimakkaassa-muutoksessa-naiset-ottavat-etaisyytta/

Tutkimus: Nuoret naiset ovat ottamassa etäisyyttä perinteiseen uskontoon
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.393373

Tutkimus: Nuoret naiset ovat ottamassa etäisyyttä perinteiseen uskontoon
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkimus-nuoret-naiset-ovat-ottamassa-etaisyytta-perinteiseen-uskontoon/7321752

Nuorten aikuisten suhde uskontoon muuttuu entistä herkemmin
https://yle.fi/uutiset/3-10685545

Jehovan todistajat: Uskonliikkeen pidätettyjä jäseniä on kidutettu raa’asti Venäjällä
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006009641.html

Miksi juutalais­vastaisuus nostaa päätään ympäri Eurooppaa? ”Tällaista määrää vihaa ei ole kohdattu toisen maailmansodan jälkeen”, sanoo tutkija
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006018684.html

Myanmar Rohingya: What you need to know about the crisis
https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561

Persecution of Muslims in Myanmar
https://en.wikipedia.org/wiki/Persecution_of_Muslims_in_Myanmar

2016 Rohingya persecution in Myanmar
ttps://en.wikipedia.org/wiki/2016_Rohingya_persecution_in_Myanmar

Yhteisöt uskontoperinteen mukaan
http://www.uskonnot.fi/yhteisot/byreligion.php

EN: Opinion 133: standard forms for the publication of notices in the field of public procurement ("eForms")

In English

7 March 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_133

My opinion is on this file:
standard_forms_for_procurement_notices_2019_Jukka_RANNILA.pdf

The web page of the consultation worked on 9 March 2019, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-797630_en

EN: Opinion 132: Informative guidance on the Regulation on the Free flow of non-personal data

In English

2 March 2019

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/lausunnot.html#nro_132

My opinion is on this file:
JUKKA_RANNILA_Informative_guidance_2019.pdf

The web page of the consultation worked on 2 March 2019, check here:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-6446221_en

1153: Introversio (ym.) / Erilaisia kirjoja / Arviot?

Voimavara vai vastinpari?

24. helmikuuta 2019
1153: Introversio (ym.) / Erilaisia kirjoja / Arviot?

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1153

 

Tähän kohtaan linkitä seuraavat kirjat aikajärjestyksessä.

Cain, S. (2012). Hiljaiset: introverttien manifesti. (L. Peuronpuro, Trans.). Helsinki: Avain.
Helgoe, L. (2012). Introversion voima: miksi sisäinen maailmasi on suurin rikkautesi. (M. Karppelin, Trans.). Nokia: Ajatushattu Kustannus.
Jonkman, L. (2015). Introvertit: työpaikan hiljainen vallankumous. (U. Lempinen, Trans.). Jyväskylä: Atena Kustannus Oy.
Loehken, S. (2015). Quiet impact: how to be a successful introvert. London: John Murray Learning.
Löhken, S. (2016a). Hiljaisissa on voimaa! miten introvertti pärjää ekstroverttien maailmassa? (K. Tielinen, Trans.). Helsinki: Into Kustannus Oy.
Löhken, S. (2016b). Introt ja ekstrot: vastaparista voimapariksi. (K. Tielinen, Trans.). Viisas Elämä Oy.

Olen pohtinut kirja-arvioiden kirjoittamista ja kirja-arvioiden julkaisua omilla kotisivuilla.

Ongelmana on kirja-arvion vaatima työ. Eli hyvän kirja-arvion tekeminen vaatii aikaa ja kovaa työtä.

Mielenkiintoista on introversioon keskittyvien kirjojen suomennoksen teettäneet kustannusyhtiöt.

Eli suomeksi on julkaistu viisi kirjaa introversiosta eri kustantajien alaisudessa.

Oman arvion mukaan paras kirja Löhken (2016a).

Muut kirjat on melko lailla totevia, jolloin erilaisia oikeita ohjeita introverteille henkilöille on melko vähän.

Cain (2012) kertoo monessa kohtaa introversiosta yhdysvaltalaisessa asiayhteydessä.

Löhken (2015) on samaa asiaa englanniksi. Loehken (2015) on yksi soveltuva kirja, jos haluaa kirjoittaa introversiosta englanniksi. Englanniksi löytyy muitakin kirjoja aiheeseen liittyen.

Löhken (2016b) viittaa erilaisiin tieteellisiin artikkeleihin, mikä on tuon kirjan paras anti, jos introversio kiinnostaa tutkimuksen kohteena.

Yritin yhdessä tilaisuudessa herättää keskustelua introversiosta ja ekstroversiota. Yksi kommentti on, että vastaavia ihmisen jaottelutapoja on useampia.

Eli introversio ja ekstroversio olisivat vain yksi mahdollisuus luokitteluen.

Erikson, T. (2017). Idiootit ympärilläni: kuinka ymmärtää muita ja itseään. (R. Heikkilä, Trans.). Atena Kustannus Oy.

Erikson (2017) erottelee akseleiksi seuraavat: introversio/ekstroversio ja ihmissuhdekeskeinen/asiakeskeinen.

Erikson (2017) jakaa käyttäytymismallit siniseen, punaiseen, vihreään ja keltaiseen käyttäytymismalliin.

Baron-Cohen, S. (2004). Olennainen ero: totuus miehen ja naisen aivoista. (K. Pietiläinen, Trans.). Helsinki: Terra Cognita.

Baron-Cohen (2004) keskittyy erityisesti miesten ja naisten aivojen erilaisuuksiin.

Baron-Cohen (2004) perusteella voisi pohtia edellä mainittuja akseleita miesten ja naisten välillä.

Millaiset ovat introverttien ja ekstroverttien naisten aivot?
Millaiset ovat introverttien ja ekstroverttien miesten aivot?
Millaiset ovat asiakeskeisten miesten aivot?
Millaiset ovat tunnekeskeisten miesten aivot?
Millaiset ovat asiakeskeisten naisten aivot?
Millaiset ovat tunnekeskeisten naisten aivot?

Dunderfelt, T. (2012). Konttorikemiaa: seitsemän avainta hyvään yhteistyöhön. Helsinki: Kauppakamari.

Aikaisemmin olen lukenut Dunderfelt (2012).

Oman arvion mukaan monet kirjat kirjoittavat johtamisesta, mutta käytännön ohjeet ovat suhteellisen vähäisiä.

Dunderfelt (2012) listaa seitsemän avainta hyvään yhteistyöhön:
1) konkreettisuus - mitä oikeastaan on tapahtunut?
2) kuunteleminen - tilan antaminen toisen kokemukselle
3) jämäkkyys - oman näkemyksen reilu sanominen
4) positiivisuus - myönteiset sanat ja teot
5) yhteiset tavoitteet - luovan mielikuvituksen käyttö
6) sisäinen rauha - luottamus ihmisten väliseen prosessiin
7) hyväksyminen - anteeksiantamisen voima.

Mielenkiintoista olisi tietysti selvittää mainittujen seitsemän avaimen käyttö erilaisissa asiayhteyksissä.

Gerkman-Kemppainen, K. (2006). Tunnista narsistinen luonnehäiriö. Advokaatti, (8), 18–19.

Toisaalta vastaan on tullut narsismin ilmiö, joka vaihtelee henkilöstä toiseen, vrt Gerkman-Kemppainen (2006).

Linkkilistassa on edellä mainittujen kirjailijoiden kotisivujen linkkejä.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Kysymys: onko introversio ja ekstroversio yksi keskeisimmistä normaalijakautumisista ihmisiin liittyvissä eroissa?

Kysymys: olisiko tunnekeskeisyys ja asiakeskeisyys yksi normaalijakauma arvioitavaksi?

Kysymys: millaisia ovat naisten ja miesten aivojen eroavaisuudet?

Kysymys: millainen on eri henkilöiden sijoittuminen narsismin jatkumolla?

Oman arvion mukaan erilaisia normaalijakaumia pitää varmaan kartoittaa lisää.

 

Jennifer B. Kahnweiler
https://jenniferkahnweiler.com

Susan Cain - Quiet Revolution
https://www.quietrev.com

Sylvia Löhken
https://www.intros-extros.com/en/

Linus Jonkman
http://www.linusjonkman.com

Laurie Helgoe
https://www.drlauriehelgoe.com

1152: Älykkyys / Kuulo / Addiktio / 20 vuotta

Syitä ja seurauksia

7. helmikuuta 2019
1152: Älykkyys / Kuulo / Addiktio / 20 vuotta

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1152

 

Oheisesta linkkilistasta pitää todeta seuraavia:
* erilaiset addiktiot liittyen tietoteknisiin virityksiin
* voiko älyä kehittää vain 20-vuotiaaksi?
* älyn vaikutus eri tavoilla
* unettomuden seurauksista taas uutta tietoa
* lapsuuden vaikutus loppuiän aikana
* sosiaalisen median addiktio taas kerran
* unettomuudesta uusi kansansairaus
* huonon kuulon vaikutus älyllisiin toimintoihin

Lyhyesti todeten aivoja pitäisi käyttää ahkerasti 20-vuotiaaksi saakka,jos edellä mainittu älyn kehittyminen 20. ikävuoteen mennessä pitää paikkansa.

Tietysti asia vaatii laajempaa seurantaa.

Toisaalta nykyaikaisessa ympäristössä on kaikenlaisia tekijöitä, jotka voivat uhata älyn kehittymistä.

Esimerkiksi voi todeta unettomuuden laajat vaikutukset.

JOS kärsii unettomuudesta jo teini-iästä saakka, niin sillä voi olla monenlaisia seurauksia myös fyysisen terveyden puolelle.

Aikaisemmin on tullut vastaan asiaa kuulon heikkenemisen vaikutuksista älyllisiin toimintoihin.

JOS huonokuuloinen ikäihminen ei käytä kuuloaan, niin se voi heijastua muihin älyllisiin toimintoihin.

Eli huonokuuloisuus voi johtaa muiden älyllisten toimintojen heikkenemiseen.

Eli kuulolaitetta pitäisi käyttää ahkerasti - varsinkin ikäihmisten kohdalla tämä olisi tärkeä asia.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Mainittu 20 vuoden ikäraja älyllisen kehittymisen kannalta on tietysti tärkeä asia, joka vaatii tietysti tarkempaa seurantaa ja selvitystä.

Lisäksi erilaisten tietoteknisten viritysten vaikutus aivoihin vaatii laajempaa selvitystä - esimerkiksi sosiaalinen media vaatisi tässä asiassa hyvin laajan selvityksen.

Miten erilaiset addiktiot vaikuttavat aivojen kehittymiseen?

JOS mainittu 20 vuotta on oikea raja älyn kehittymiselle, niin tämä tietysti vaikuttaa aikuisille suunnattaviin opintoihin.

Ehkä voisi ajatella, että joillekin yli 20-vuotiaille henkilöille voi täysin uusien asioiden oppiminen vaatia paljon työtä, JOS tuo 20 vuoden raja osoittautuu oikeaksi rajaksi.

Kysymys on tietysti selvä: miten nykyaikainen ympäristö kaikenlaisten tietoteknisten viritysten keskellä vaikuttaa ihmisten oppimiskykyyn - esimerkiksi verrattuna mainittuun 20 ikävuoteen?

Uutta?

JOS tuollainen 20 vuoden ikäraja on todistettu tosiasia, niin meidän olisi kehitettävä annettavaa koulutusta eri oppilaitoksissa asianmukaisella tavalla.

Vanhaa?

Nykyaikainen toimintaympäristö erilaisten (tieto)teknisten viritysten keskellä vaikuttaa aivan varmasti moneen meistä eri tavoilla.

Arvio?

Oman arvion mukaan nyt on käynnissä hyvin laaja maailmanlaajuinen kokeilu, jossa monet meistä ovat erilaisten tietoteknisten viritysten keskellä.

Lopulliset ja pitkän aikavälin tulokset tästä maailmanlaajuisesta kokeilusta ovat vielä selvittämättä.

 

Youthful Cognitive Ability Strongly Predicts Mental Capacity Later in Life
https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2019-01-21-youthful-cognitive-ability-strongly-predicts-mental-capacity-later-in-life.aspx

Älyä voi kehittää vain parikymppiseksi
https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/alya-voi-kehittaa-vain-parikymppiseksi

Influence of young adult cognitive ability and additional education on later-life cognition
https://doi.org/10.1073/pnas.1811537116

Cognitive ability in old age is predetermined by age 20 y
https://doi.org/10.1073/pnas.1821142116

Youthful Cognitive Ability Strongly Predicts Mental Capacity Later in Life
https://health.ucsd.edu/news/releases/Pages/2019-01-21-youthful-cognitive-ability-strongly-predicts-mental-capacity-later-in-life.aspx

A distinctive DNA methylation pattern in insufficient sleep
https://doi.org/10.1038/s41598-018-38009-0

Neurodevelopmental origins of lifespan changes in brain and cognition
https://doi.org/10.1073/pnas.1524259113

The effect of life course socioeconomic position on crystallised cognitive ability in two large UK cohort studies: a structured modelling approach
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2016-014461

Life skills, wealth, health, and wellbeing in later life
https://doi.org/10.1073/pnas.1616011114

Addiktion algoritmi hallitsee meitä – Facebook ja Google ovat ottaneet mielemme valtaansa
https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000005975233.html

Unettomuus on uusi kansansairaus, eivätkä unilääkkeet ole ratkaisu – nykyinen malli ei kestä päivänvaloa, sanoo unitutkija Henri Tuomilehto
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005964756.html

Aivot kärsivät unettomuudesta pahemmin kuin on luultu, paljastaa suomalaistutkimus
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005991960.html

Huono kuulo voi ennakoida älyllisiä vaikeuksia
https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/huono-kuulo-voi-ennakoida-alyllisia-vaikeuksia

Longitudinal study of hearing loss and subjective cognitive function decline in men
https://doi.org/10.1016/j.jalz.2018.11.004

Hearing loss and dementia – who is listening?
https://doi.org/10.1080/13607863.2014.915924

81: Hyväkuntoisen eläkeläisen homma?

JP-Kunnallissanomat

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_81

JP-Kunnallissanomat 4.2.2019

81 / Hyväkuntoisen eläkeläisen homma?

1151: SOME / Koulu / Ongelmat / moniajo (lx)

Syitä ja seurannaisia?

30. tammikuuta 2019
1151: SOME / Koulu / Ongelmat / moniajo (lx)

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html#aihe_1151

 

Tähän kohtaan pitää linkittää seuraavat kirjat.

Vahvanen, P. (2018). Kone kaikkivaltias: kuinka digitalisaatio tuhoaa kaiken meille arvokkaan. Helsinki: Atena Kustannus Oy.

Alter, A. (2017). Vastustamaton:  miksi emme pysty lopettamaan tsekkaamista, skrollaamista, klikkaamista ja seuraamista. (K. Pietiläinen, Trans.). Helsinki: Terra Cognita.

Carr, N. (2010). PINNALLISET – Mitä internet tekee aivoillemme? (K. Pietiläinen, Trans.). Helsinki: Terra Cognita.

Summaten voi todeta erilaisten tietoteknisten virityksen ihmisen aivojen toimintaan, jolloin on mahdollista kehittää itselleen erilaisia käyttäytymisaddiktioita.

Linkkilistan alussa on linkkeja ILKKA-maakuntalehden ja Helsingin Sanomien artikkeleihin mm. seuraavista aiheista:
* lipsuuko koulun ote nuorista?
* kouluruoka
* älylaitteiden vaikutus perhe-elämään?
* toimivatko uudet oppimismenetelmät oikeasti?
* millainen osaaminen on perustkoulusta valmistuneilla pojilla ja tytöillä?
* kuka määrittelee tietopohjan uusille ja vanhoille oppimismenetelmille?
* uusia ongelmia lukutaidon heikkenemisen kannalta?
* alkavatko Suomen PISA-tulokset laskemaan?
* ketkä alkavat kyllästyä sosiaalisen median virityksiin?

Linkkilistan toinen osa käsittelee samoja asioita.

Kysymys on selvä: miten esimerkiksi sosiaalinen media vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin?

Hyvinvointia voi tietysti mitata erilaisilla tavoilla, mutta kysymys on tietysti selvä.

Varmaankin voisi todeta turvallisesti, että osa meistä on käyttää erilaisia tietoteknisiä virityksiä liikaa, ja tällä on erilaisia seurauksia.

 

MITÄ uutta merkintöjen 500 ja 1001 hengessä?

Tietysti jatkokysymys on selvä: miten erilaiset tietotekniset viritykset vaikuttavat ihmisiin?

Mitä ovat kielteiset seuraukset?
Mitä ovat myönteiset seuraukset?

Seuraava jatkokysymys on selvä: millaisia vastakeinoja tietoteknisten viritysten kielteisten seurausten vähentäminen tarkoittaisi?

Varmaankin eri koulutusasteilla joudutaan painimaan tietoteknisten viritysten aiheuttamien ongelmien kanssa.

Varmaankin eri koulutusasteilla on oltava erilaisia vastakeinoja tietoteknisten viritysten kielteisten seurausten ongelmien ratkaisuksi.

Uutta?

Varmaankin tarvitsemme laajahkon selvityksen eri koulutusasteilla esiintyvistä tietoteknisten viritysten aiheuttamista ongelmista.

Ongelma on varmaan todellinen, mutta meillä ei välttämättä ole vielä ratkaisuja eri ongelmiin.

Yksi osa selvitystä olisi varmaan keskustelu eri koulutusasteiden oppijoiden kanssa.

Millaisia olisivat eri koulutusasteiden oppijoiden itsensä esittämät vastakeinot?

Tuollainen selvitys voisi tuoda esille aivan uusia aiheita.

Varmaan eri koulutusasteiden oppijat tunnistavat ja tunnustavat itsekin erilaisten tietoteknisten viritysten aiheuttamia ongelmia.

 

Salmela-Aro, K., Upadyaya, K., Hakkarainen, K., Lonka, K. & Alho, K. (2017). The Dark Side of Internet Use: Two Longitudinal Studies of Excessive Internet Use, Depressive Symptoms, School Burnout and Engagement Among Finnish Early and Late Adolescents. Journal of Youth and Adolescence

21.3.2018: Pääkirjoitus: Koulun ote nuorista laaja-alaisena sivistysinstituutiona alkaa lipsua
https://www.ilkka.fi/mielipide/paakirjoitus/paakirjoitus-koulun-ote-nuorista-laaja-alaisena-sivistysinstituutiona-alkaa-lipsua-1.2573572

70 vuotta täyttävä kouluruoka ei enää maistu kaikille – oppilaat on nyt otettu mukaan vaikuttamaan ruokalistoihin
https://www.hs.fi/lastenuutiset/art-2000005885317.html

”Älä jää kotiin räkimään kattoon” – Opinto-ohjaaja Tiina Parviainen kohtaa jatkuvasti työssään nuoria, jotka eivät tiedä, mitä haluaisivat tehdä
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005891830.html

”Spontaanit kohtaamiset ovat hävinneet kokonaan” – HS:n lukijat kertovat, miten älylaitteet vaikuttavat parisuhteeseen ja seksielämään
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005897290.html

Tutkimus paljastaa: Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi
https://www.hs.fi/elama/art-2000005903400.html

Koulujen uudet menetelmät heikentävät oppimista merkittävästi, väittää tutkimus – Opetushallituksen pääjohtaja ihmettelee tuloksia
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005904023.html

Flippaus on yliopisto-opiskelijoiden uusin keino päästä läpi tentistä – Miten se tehdään?
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005912770.html

”Tämän nimissä tapahtuu hirveästi heitteille­jättöäkin”, kuvailee opettaja uusia opetus­metodeita – HS selvitti, miten kohuttu ”flippaus” sopii perus­kouluun
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005921317.html

Aikoinaan elinkeino­elämä piti perus­koulua ”tasa­päistävänä” – nyt EK on huolissaan heikoimpien oppilaiden osaamisesta
https://www.hs.fi/politiikka/art-2000005921330.html

Koulun kehittämisen pitää perustua tietoon
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005923671.html

Yhä useampi lukee silmäillen, poukkoillen ja omassa kuplassa, sanoo asiantuntija
https://www.hs.fi/teknologia/art-2000005920056.html

Lukijoilta: Onko Pisa-tutkimusten huipulta tultu kolisten alas?
https://www.ilkka.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-onko-pisa-tutkimusten-huipulta-tultu-kolisten-alas-1.2815507

”Yritetty on, onnistuttu ei” – Tutkijat selvittivät, miksi koulujen digiloikka on jäänyt pitkälti puheeksi
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005927112.html

Luottamus somen laatuun romahti ja kyllästyminen kasvaa – Syinä ovat vale­uutiset ja väärin­käytökset, arvioi Sanoma­lehtien liitto
https://www.hs.fi/paivanlehti/20122018/art-2000005941108.html

Huonosti nukuttu yö saa aivot himoitsemaan roskaruokaa, vahvistaa tutkimus
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005941097.html

 

Background of the Issue - Printed Books vs. E-Books
https://tablets-textbooks.procon.org/view.resource.php?resourceID=006584

Printed Books vs. E-Books - Top Pro & Con Arguments
https://tablets-textbooks.procon.org/

Aikuisten ruutuaika samankaltainen tai jopa suurempi kuin nuorten – miksi nuorten ruutuaikaa paheksutaan ja pyritään vähentämään?
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/aikuisten-ruutuaika-samankaltainen-tai-jopa-suurempi-kuin-nuorten-miksi-nuorten-ruutuaikaa-paheksutaan-ja-pyritaan-vahentamaan/7190754

Laaja aivotutkimus starttasi Yhdysvalloissa – alustavat tiedot mobiililaitteiden vaikutuksista lapsiin eivät lupaa hyvää
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/laaja-aivotutkimus-starttasi-yhdysvalloissa-alustavat-tiedot-mobiililaitteiden-vaikutuksista-lapsiin-eivat-lupaa-hyvaa/7198810

Leikkivätkö lapset nykyään vähemmän? Älylaitteiden käyttö näkyy fyysisessä kunnossa: "Lapsi ei välttämättä pysty seisomaan suorassa"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/leikkivatko-lapset-nykyaan-vahemman-alylaitteiden-kaytto-nakyy-fyysisessa-kunnossa-lapsi-ei-valttamatta-pysty-seisomaan-suorassa/6536072

Lihavuutta, keskittymishäiriöitä ja masennusta – mobiililaitteet voivat vaikuttavat lapsen kehitykseen
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lihavuutta-keskittymishairioita-ja-masennusta-mobiililaitteet-voivat-vaikuttavat-lapsen-kehitykseen/5788356

Tutkijat: Tämän verran ruutuaikaa on jo liikaa – voi heikentää lapsen ajattelukykyä sekä muistia
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkijat-taman-verran-ruutuaikaa-on-jo-liikaa-voi-heikentaa-lapsen-ajattelukykya-seka-muistia/7092198

Näin näytön tuijottaminen vaikuttaa aivoihisi – älä katso ennen nukkumaan menoa
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/nain-nayton-tuijottaminen-vaikuttaa-aivoihisi-ala-katso-ennen-nukkumaan-menoa/4818452

Sosiaalinen media syypää nuorten ahdistukseen? Oma elämä ei tunnu riittävän hyvältä
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sosiaalinen-media-masentaa-suomalaisnuoria-oma-elama-ei-tunnu-riittavan-hyvalta/6002388

Nettiriippuvuus ja koulu-uupumus ruokkivat toisiaan
http://www.aka.fi/fi/akatemia/media/Tiedotteet1/2016/nettiriippuvuus-ja-koulu-uupumus-ruokkivat-toisiaan/

Kuinka nettimaailma vaikuttaa lapsen empatiakykyyn? Lastenpsykologi: "Some mahdollistaa koulukiusaamisen laajenemisen"
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/kuinka-nettimaailma-vaikuttaa-lapsen-empatiakykyyn-lastenpsykologi-some-mahdollistaa-koulukiusaamisen-laajenemisen/7061228

Hälyttävä varoitus tutkijoilta: Somen käyttäminen jättää nuoret kolmevuotiaan tasolle
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/halyttava-varoitus-tutkijoilta-somen-kayttaminen-jattaa-nuoret-kolmevuotiaan-tasolle/7020910

Selaako taaperosi älypuhelintasi joka päivä? Tuore tutkimus kertoo, millaista haittaa siitä voi olla kehitykselle
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/selaako-taaperosi-alypuhelintasi-joka-paiva-tuore-tutkimus-kertoo-millaista-haittaa-siita-voi-olla-kehitykselle/6424358

Is Social Media Making Our Teens Miserable?
https://fit.thequint.com/health-news/internet-use-addiction-social-media-addiction-smartphone-making-you-sick-teens-and-depression

Sosiaalinen media syypää nuorten ahdistukseen? Oma elämä ei tunnu riittävän hyvältä
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/sosiaalinen-media-masentaa-suomalaisnuoria-oma-elama-ei-tunnu-riittavan-hyvalta/6002388

Aikuisten aivot eivät enää toimi normaalisti – oireina on muistin pätkiminen ja keskittymiskyvyn katoaminen, ja se huolettaa aivotutkijoita
https://www.aamulehti.fi/hyvaelama/aikuisten-aivot-eivat-enaa-toimi-normaalisti-oireina-on-muistin-patkiminen-ja-keskittymiskyvyn-katoaminen-ja-se-huolettaa-aivotutkijoita-201240340

Prisma: Totuus nukkumisesta -> BBC: The Truth About Sleep

Mielipidekirjoitus 80 julkaistu

JP-Kunnallissanomat

Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/mielipidekirjoitukset.html#nro_80

JP-Kunnallissanomat 21.1.2019

80 / Yhdistysyhteistyön yhteisyritys?

Arkistosivu 23 perustettu

.... työ jatkuu ....

26. tammikuuta 2019
Arkistosivu 23 perustettu

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html

 

Arkistosivu 23 on nyt perustettu ja avattu alkamaan merkinnästä 1151.

Arkistosivu 23:n osoite: http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_23.html

Arkistosivu 22 jäädytetty

.... johonkin on pakko lopettaa ....

26. tammikuuta 2019
Arkistosivu 22 jäädytetty.

Permanent link / Pysyvä linkki:
http://www.jukkarannila.fi/paivakirja_arkisto_22.html

 

Arkistosivu 22 on nyt päivittynyt merkintään 1150 saakka, jolloin kyseistä sivua ei enää päivitetä.

>>>